Videor

Frisättning (upplösningshastighet) av tabletter i burar

Frisättning (upplösningshastighet) av tabletter i burar

2016-05-09 14:35 CEST

Längd  0:15

Karl-Fischertitrering av vattenhalt

Karl-Fischertitrering av vattenhalt

2016-05-09 14:32 CEST

Längd  0:27

Exempel lab-miljö (2)

Exempel lab-miljö (2)

2016-05-09 14:29 CEST

Längd  0:15

Exempel lab-miljö (1)

Exempel lab-miljö (1)

2016-05-09 14:27 CEST

Längd  0:13

Kontroll av tabletters sönderfall (disintegration)

Kontroll av tabletters sönderfall (disintegration)

2016-05-09 14:21 CEST

Längd  0:47

Upplösing av prover med magnetomrörare

Upplösing av prover med magnetomrörare

2016-05-09 14:20 CEST

Längd  0:14

Centrifugering av prover

Centrifugering av prover

2016-05-09 14:17 CEST

Längd  0:17

Upplösning av prover i ultraljudsbad

Upplösning av prover i ultraljudsbad

2016-05-09 14:15 CEST

Längd  0:16

Vialer med prover för vätskekromatografi (HPLC)

Vialer med prover för vätskekromatografi (HPLC)

2016-05-09 14:13 CEST

Längd  0:24

Upplösning av prover med skakapparat

Upplösning av prover med skakapparat

2016-05-09 14:09 CEST

Längd  0:37