Videor

Forska!Sverige-dagen 2013

2014-01-23 17:34 CET Forska!Sverige
Längd  8:10

Forska!Sveriges utmärkelse 2013 till forskare: Lars Klareskog

2014-01-23 17:04 CET Forska!Sverige
Längd  5:53

Forska!Sveriges utmärkelse 2013 till politiker: Jan Björklund

2014-01-23 16:54 CET Forska!Sverige
Längd  4:30

Forska!Sverige-dagen 2013.  Leif Johansson

2014-01-23 16:34 CET Forska!Sverige
Längd  7:23

Shifo: from donation to the field

2014-01-13 15:48 CET Shifo Newsroom
Längd  2:05

Debatt på Riksstämman om hur läkarnas tid används

2013-12-13 11:15 CET Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Det finns en stor potential i att använda läkarnas tid och kompetens på ett bättre sätt. Det var den samlade panelen överens om på Vårdanalys seminarium på Medicinska Riksstämman den 6 december 2013.
Längd  4:38

I 40 år har Etac designat hjälpmedel som sätter standarder

2013-11-26 16:07 CET Etac Etac firar 40-årsjubileum! Att Etacs hjälpmedel har satt en standard märks inte minst på att vi i dag finns på the Museum of Modern Arts i New York. I filmen om Etac berättar bland annat industridesignern Maria Benktzon om vad som kännetecknar arbetet med att ta fram väldesignade och funktionella hjälpmedel.
Längd  4:30

Debatt om öppna jämförelser på Medicinska riksstämman 2012

2013-11-22 20:10 CET Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Vårdanalys utvärdering av Öppna jämförelser presenterades vid ett seminarium på Riksstämman. Debattdeltagarna var i stort eniga om att arbetet är på rätt väg men att mycket arbete återstår för att jämförelserna ska få avsedd effekt på kvaliteten i hälso- och sjukvården.
Längd  4:49

Ole, dole, doff i vårdvalet?

2013-11-22 19:42 CET Myndigheten för vård- och omsorgsanalys En stor majoritet av allmänheten känner till att den har möjlighet att välja vårdcentral men få söker information när de ska välja. Det visar en ny utvärdering från Vårdanalys som debatterades vid ett seminarium i Almedalen.
Längd  5:21

Hur kan man öka patientcentreringen i Sverige?

2013-11-22 19:15 CET Myndigheten för vård- och omsorgsanalys För att öka patientcentreringen i Sverige krävs det en rad insatser som stärker patientens roll, förbättrar samordningen inom hälso- och sjukvården samt förbättrar utvärderingsverktygen och uppföljningen av graden av patientcentrering. Sex förbättringsområden identifierades i Vårdanalys utvärdering.
Längd  4:48