Videor

Hur kan man öka patientcentreringen i Sverige?

2013-11-22 19:15 CET Myndigheten för vårdanalys För att öka patientcentreringen i Sverige krävs det en rad insatser som stärker patientens roll, förbättrar samordningen inom hälso- och sjukvården samt förbättrar utvärderingsverktygen och uppföljningen av graden av patientcentrering. Sex förbättringsområden identifierades i Vårdanalys utvärdering.
Längd  4:48

Hur kan vården centraliseras med patienten i centrum? Vårdanalys seminarium i Almedalen 2013.

2013-11-22 16:06 CET Myndigheten för vårdanalys Alla är överens om att vården ska ges på den nivå som ger det bästa möjlige slutresultat för patienten. Vårdanalys har undersökt vad patienterna tycker är viktigast i samband med beslut om centralisering av den mest högspecialiserade vården och kan konstatera brister i dagens system för nivåstrukturering. Vad detta kan bero på och hur situationen kan förbättras diskuterades i Almedalen 2013.
Längd  4:55

Itrim reklamfilm höst 2013 - Fredrik

2013-09-03 20:52 CEST Itrim Sverige Itrim reklamfilm höst 2013 - Fredrik
Längd  0:20

Itrim reklamfilm höst 2013 - Amanda

2013-09-03 16:31 CEST Itrim Sverige
Längd  0:20

Vad är viktigt att tänka på när det gäller framtidens anhörigstöd?

2013-07-29 15:08 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Vad är viktigt att tänka på när det gäller framtidens anhörigstöd? Representanter från olika organisationer berättar hur de vill utveckla anhörigstödet. Intervjuerna gjordes under Almedalsveckan 2013. (04:35 min) Medverkande organisationer: FUB, JAG, Socialdepartementet, Handikappförbunden, NSPH, Anhörigas riksförbund,
Längd  4:35

Vad säger politikerna om framtidens anhörigstöd?

2013-07-29 14:44 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Vad är viktigt att tänka på när det gäller framtidens anhörigstöd? Politiker berättar hur de vill utveckla anhörigstödet. Intervjuerna gjordes under Almedalsveckan 2013. (04:45 min) Medverkande: Catharina Bråkenhielm (s) Margareta B Kjellin (m) Maria Larsson (kd) Anders W Jonsson (c) Eva Olofsson (v) Lena Hallengren (s) Barbro Westerholm (fp)
Längd  4:45

Ny avancerad teknik ger stora förbättringar med robotproteser

2013-02-21 19:00 CET Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ny avancerad teknik ger stora förbättringar med robotproteser
Längd  1:10

Engagemang utan gränser - Humanas personliga assistenter

2013-01-15 13:34 CET Humana När Försäkringskassan drog in Annelies personlig assistans bestämde sig Annelies personliga assistenter för att vara kvar och fortsätta hjälpa henne.
Längd  6:14

Habiliteket

2013-01-15 13:13 CET Humana Habiliteket erbjuder barn med funktionsnedsättning plats i specialanpassad förskola, grundsärskola, fritids, korttidstillsyn och korttidsvistelse.
Längd  3:32

Victoria Vård&Hälsa växer

2012-12-03 14:42 CET Förenade Care AB Grunden är en vårdcentral som under samma tak bedriver företagshälsovård och specialistvård med bl.a. röntgen. Vi fortsätter nu att utveckla vårdcentralen med ytterligare en läkare och barnavårdscentral.
Längd  0:19