Videor

ConscriptorTV med nye ordföranden Tim Hansen

ConscriptorTV med nye ordföranden Tim Hansen

2016-06-22 09:21 CEST

Längd  3:51

Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet

Barn och elever med medfödda skador av alkohol i pedagogisk verksamhet

2016-06-15 11:40 CEST

MÅLGRUPP FÖR KONFERENSEN är skolledare/rektorer, personal i elevhälsan, förskolechefer,...

Längd  1:41

Mötesdag om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning

Mötesdag om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning

2016-06-07 11:37 CEST

Mötesdag om att vara anhörig till någon med funktionsnedsättning

Längd  0:44

ConscriptorTV

ConscriptorTV

2016-05-31 13:23 CEST

Längd  12:34

ConscriptorTV från LSF:s kongress

ConscriptorTV från LSF:s kongress

2016-05-23 07:00 CEST

Längd  2:14

Metoder & Verktyg

Metoder & Verktyg

2016-05-10 07:30 CEST

Metoder & Verktyg innehåller verktyg för dig som arbetar med anhörigfrågor och vill utv...

Längd  2:31

Kontroll av tabletters sönderfall (disintegration)

Kontroll av tabletters sönderfall (disintegration)

2016-05-09 14:58 CEST

Längd  0:11

Analys med NMR

Analys med NMR

2016-05-09 14:55 CEST

Längd  0:14

 Varningsskyltar NMR-rum (Nuclear Magnetic Resonance)

Varningsskyltar NMR-rum (Nuclear Magnetic Resonance)

2016-05-09 14:53 CEST

Längd  0:14

Inmatning av provplatta i MALDI-instrument

Inmatning av provplatta i MALDI-instrument

2016-05-09 14:51 CEST

Längd  0:15