Videor

Pipettering av prover för MALDI-masspektrometri

Pipettering av prover för MALDI-masspektrometri

2016-05-09 14:48 CEST

Längd  0:21

Fotografering av gel efter elektrofores

Fotografering av gel efter elektrofores

2016-05-09 14:46 CEST

Längd  0:15

Pipettering med flerkanalspipett

Pipettering med flerkanalspipett

2016-05-09 14:43 CEST

Längd  0:27

Mortling av tabletter

Mortling av tabletter

2016-05-09 14:39 CEST

Längd  0:20

 Öppnar kapsel med läkemedel

Öppnar kapsel med läkemedel

2016-05-09 14:37 CEST

Längd  0:18

Frisättning (upplösningshastighet) av tabletter i burar

Frisättning (upplösningshastighet) av tabletter i burar

2016-05-09 14:35 CEST

Längd  0:15

Karl-Fischertitrering av vattenhalt

Karl-Fischertitrering av vattenhalt

2016-05-09 14:32 CEST

Längd  0:27

Exempel lab-miljö (2)

Exempel lab-miljö (2)

2016-05-09 14:29 CEST

Längd  0:15

Exempel lab-miljö (1)

Exempel lab-miljö (1)

2016-05-09 14:27 CEST

Längd  0:13

Kontroll av tabletters sönderfall (disintegration)

Kontroll av tabletters sönderfall (disintegration)

2016-05-09 14:21 CEST

Längd  0:47