Pressmeddelanden

 Philips accelerates Green Innovation and reports revenue from Green Products reaching close to half of total sales

2013-02-25 11:29 CET Philips Today Royal Philips Electronics (NYSE:PHG, AEX:PHIA) reported Green Product sales of EUR 11.3 billion in 2012, marking 45% of total sales and moving the company significantly closer to its EcoVision sustainability performance targets of 2015.

Philips publishes 2012 Annual Report

2013-02-25 10:39 CET Philips Amsterdam, the Netherlands – Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) today published its 2012 Annual Report, and expects to file its 2012 Form 20-F with the US Securities and Exchange Commission later today (www.sec.gov).

2013-02-22 10:05 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har idag lämnat in sin årsredovisning till regeringen. Verksamheten har under 2012 präglats av arbetet med att förtydliga den interna organisationsstrukturen, nya och utvidgade regeringsuppdrag samt ett fortsatt framgångsrikt EU-arbete genom ett antal framskjutande positioner.

Rekordmånga utländska besökare kom till Sverige 2012

2013-02-20 08:50 CET VisitSweden Det gick bra för destinationen Sverige även 2012. För nionde året i rad ökade övernattningarna från utlandet på hotell, stugbyar och vandrarhem i Sverige, och resandet från Norge, Finland, Ryssland, USA och Kina ökade med mellan 2,5 och nästan 12 procent. Även om det totala antalet övernattningar från utlandet under 2012 minskade svagt, var resultatet högre än 2010.

2013-02-20 08:00 CET AkzoNobel Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) today announced its Q4 and full-year 2012 results. Revenue for the year was up 5 percent driven by favorable currencies and pricing, which was partially offset by a decline in volumes.

Ny statistik över den svenska vård-och omsorgsbranschen – stark tillväxt och 40 000 nya jobb sedan 2007

2013-02-19 13:31 CET Vårdföretagarna 118 000 anställda i 10 600 företag. Så ser vårdbranschen ut enligt Vårdföretagarnas uppdaterade branschstatistik som publiceras idag. Den samlade rörelsemarginalen ligger på 7,6 procent. Av det samlade resultatet efter skatt på 4,6 mdr kr återinvesterades hälften, hälften delades ut till ägarna. Vårdföretagarnas statistik har uppdaterats med företag som redovisar brutet räkenskapsår 2011/2012.

Tyskland spränger 400-miljonersgränsen

2013-02-11 13:00 CET Tyska Turistbyrån AB Reselandet Tyskland håller en fortsatt framgångsrik kurs och framför allt de internationella övernattningarnas utmärkta utveckling står för en tillväxtboom. 2012 registrerades över 68,8 miljoner utländska övernattningar på logianläggningar med fler än tio bäddar enligt Statistisches Bundesamt, vilket motsvarar en ökning på omkring åtta procent jämfört med föregående år.

Tysklands incoming ökar fortsatt

2013-02-05 10:45 CET Tyska Turistbyrån AB Tysklandsturismen har även under 2012 utvecklats bättre än någonsin: Från januari till november registrerades enligt Statistisches Bundesamt över 64,2 miljoner utländska övernattningar på logianläggningar med fler än tio bäddar. Det motsvarar en tillväxt på 8,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Fourth Quarter and Annual Results 2012

2013-01-29 09:47 CET Philips Philips operational results improved by 50% to EUR 875 million, while net income was impacted by significant charges in Q4

2013-01-18 11:00 CET Kristianstads kommun Glädjande nog ökar de flesta verksamheterna inom kultur & fritid i Kristianstads kommun sina besöksantal under 2012.