Pressmeddelanden

André Lepecki utsedd till konstnärlig professor vid Stockholms konstnärliga högskola

2014-03-07 16:38 CET Stockholms konstnärliga högskola André Lepecki har utsetts till professor för profilområdet Koncept och komposition på nybildade Stockholms konstnärliga högskola. Lepecki är skribent och curator, främst inriktad på performance studies, koreografi och dramaturgi. Han är Associate Professor vid Tisch School of the Arts, New York University.

Genusvetenskaplig tidskrift redigeras från Örebro

2014-03-07 08:42 CET Örebro universitet Örebro universitet och Karlstads universitet blir nya värdorganisationer för Nordens största genusvetenskapliga tidskrift, Tidskrift för Genusvetenskap (TGV). Det är Sofia Strid, biträdande lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet, som från årsskiftet är ny chefredaktör för tillsammans med Magnus Åberg vid Karlstads universitet.

2014-03-05 11:07 CET Södertörns högskola Den nya boken Swearing in the Nordic Countries utforskar användningen av svordomar i de nordiska länderna. En grupp språkforskare har tagit sig an ett ämnesområde som tidigare varit försummat. Kristy Beers Fägersten, docent i engelska vid Södertörns högskola, medverkar med ett kapitel om bruket av engelska svordomar i svenska medier.

Europas revolutioner

2014-03-04 10:53 CET Carlsson Bokförlag Europa har genom sin historia bevittnat en rad olika omstörtande händelser. De mest utmärkande av dessa anses ofta vara de stora ­revolutioner som på gott och ont förändrade Europa och resten av världen. Den engelska, franska och ryska revolutionen har olika utgångspunkter men mycket gemensamt och diskuteras alltjämt flitigt.

Ny bok om vardagligt skrivande och identitet

2014-03-04 10:40 CET Umeå universitet Skrivande på Facebook på 2000-talet eller brev på 1800-talet. Ann-Catrine Edlund och Susanne Haugen, båda språkforskare, Umeå universitet, är redaktörer för den nyutgivna antologin ”Människor som skriver. Perspektiv på vardagligt skriftbruk och identitet” där det diskuteras samband mellan människors vardagliga skrivande och identitet.

2014-03-04 08:38 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Synteser, gedigna fördjupningar och längre, fördjupande resonemang tar tid att skriva. Därför introducerar RJ nu en ny stödform som ska ge forskare tid att forska: RJ Sabbatical. Stödet ges till tillvidareanställda lektorer och forskare i 6 till 24 månader. Det hela är en försöksverksamhet som kommer att pågå i tre år.

2014-02-28 16:49 CET Umeå universitet Med stöd av Sametingets kulturnämnd delar Vaartoe/CeSam varje år ut stipendium till två studenter som skrivit uppsats på C-, D-, examens-, eller masteruppsats inom det samiska ämnesområdet. Årets stipendiater är Anna-Maria Fjellström och Charlotta Svonni. Stipendierna delas ut torsdagen den 6 mars klockan 9:30 i Bio Abelli, Västerbottens museum.

2014-02-28 08:15 CET Umeå universitet Flickiga prinsessor, Tantteater och livsviktiga mostrar är bara en del av det som kommer att presenteras lördagen den 1 mars, då det hålls en Tantflickans & Flicktantens dag. Temadagen är arrangerad av institutionen för kultur- och medievetenskaper och TantForsk! respektive FlickForsk!, Umeå universitet, och vill inspirera åhörarna till ett uppvaknande i jämställdhetsfrågor.

2014-02-26 09:41 CET Tekniska museet De flesta av våra högtider och jubileumsdagar uppmärksammar något historiskt, något som redan har hänt. Men på lördag 1 mars firas framtidens dag över hela världen. På Tekniska museet samlas experter och andra framtidsentusiaster för att måla upp en bild av kommande århundraden.

Vad betyder occupy-rörelsen för demokratins framtid? Välkommen till ett seminarium med Chantal Mouffe

2014-02-26 07:00 CET Institutet för Framtidsstudier Vad betyder uppkomsten av en proteströrelse som säger sig representera en majoritet för den representativa demokratin? Är det dags att ge medborgarna möjlighet att höras med mer än en valsedel när det handlar om beslut som påverkar deras framtid? Professor Chantal Mouffe diskuterar den representativa demokratins framtid på seminariet The Future of Democracy den 6 mars.