Pressmeddelanden

2014-06-09 07:32 CEST Södertörns högskola Den 17/6 föreläser Yaron Matras på temat ”Roma migrants in European Cities – Challenges and opportunities” på Södertörns högskola. Han är professor vid University of Manchester och ett världsnamn inom forskning om romska frågor. Han undervisar även vid en unik fortbildningskonferens i romani chib för modersmålslärare, översättare och andra intresserade av romska språkfrågor den 16-19/6.

Festligt, folkligt, fullsatt?

2014-06-05 16:00 CEST Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) Vems historia ska berättas på museer? Och hur och varför ska detta göras? Carl-Johan Svensson har i en ny avhandling studerat offentlig debatt kring den publika verksamheten vid Historiska museet i Stockholm 1992–2011.

Social interaktion – nyckel till lärande

2014-06-04 14:09 CEST Högskolan i Borås För att stödja en lärandeprocess bör mer hänsyn tas till de sociala strukturer och värderingar som finns inom en organisation. Det visar ny forskning från Institutionen för Bilioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

2014-06-04 10:00 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Elitsatsningarna i Pro Futura fortsätter. Fyra forskare har utsetts till 2014 års Pro Futura-forskare i den nionde omgången av satsningen på spetsforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. De fyra är filosofen Angela Breitenbach, arkeologen Stephanie Wynne-Jones, den historiska teologen Meelis Friedenthal och historikern Elise Dermineur till 2014 års Pro Futura-forskare.

2014-06-03 13:34 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Riksbankens Jubileumsfond närmar sig sin 50:e födelsedag och firar med att lansera en rad satsningar på humaniora och samhällsvetenskap. Totalt rör sig i år totalt om cirka 165 miljoner kronor i nya satsningar.Främst i raden är själva Jubileumssatsningen: Nya utsikter för humaniora och samhällsvetenskap.

2014-06-02 16:25 CEST Nationella sekretariatet för genusforskning Norden är ofta internationellt framlyft när det kommer till jämställdhetsfrågor – men i medie- och kommunikationsbranschen är det främst män i toppen. Bland annat gäller det chefredaktörer på dagstidningar, där de nordiska länderna har en mansdominans som sträcker sig mellan 58-100 procent. Det visar ett faktablad som Nordicom och NIKK – Nordisk information för kunskap om kön – tagit fram.

Blond och blåögd, föreläsning med Jeff Werner

2014-05-29 09:00 CEST Marabouparken Hur det gick till när svensken blev blond och blåögd, hur kom vissa kroppsliga drag att fästas vid nationaliteten svensk och hur upprätthålls föreställningar om svenskt utseende i bilder, design och arkitektur? Möt konstvetaren och professorn Jeff Werner som gästar Marabouparken och föreläser utifrån sin omtalade bok Blond och blåögd: Vithet, svenskhet och visuell kultur.

2014-05-28 16:21 CEST Södertörns högskola Unesco har tagit initiativ till att alla, särskilt barn och unga i skolan, ska ges förutsättningar att utveckla medie- och informationskunnighet (MIK). Denna vecka samlas forskare och andra intressenter i Paris för att skapa en global allians kring MIK. Forskare från Södertörns högskola, som representerar Sverige, presenterar en nationell kartläggning av MIK i och utanför skolan.

Världens första internationella konferens om ekoprenörskap

2014-05-28 15:20 CEST Umeå universitet Umeå universitet arrangerar den 3-5 juni världens första internationella konferens om ekoprenörskap på Kerstins udde, Trehörningsjö. Konferensen kommer att visa exempel på och forskning om olika former av ekoprenörskap. Var teori och praktik är på väg och hur den historiska utvecklingen hittills har sett ut – allt för att undersöka vilka möjligheter som finns för att utveckla grönt företagande.

Årets hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

2014-05-28 14:04 CEST Umeå universitet Britta Marakatt-Labba, konstnär från Övre Soppero i Kiruna kommun och Nancy Langston, professor i miljöhistoria vid Michigan Technological University i USA, har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till hedersdoktorer 2014.