Pressmeddelanden

2015-10-08 14:45 CEST Psykometrika Ny forskning från Psykometrika visar på nya gemensamma nämnare mellan fördomsfulla människor

Innotiimi-ICG presenterar nytt koncept för digitala och hållbara möten

2015-10-08 12:43 CEST Fiber Optic Valley Innotiimi-ICG har glädjen att presentera ett helt nytt sätt för team och grupper att samarbeta, samverka och fatta beslut. Tjänsten heter OPERAmeeting och är ett digitalt program och en molntjänst som hjälper team att skapa bättre möten, ledarskap och att effektivisera sin tidsanvändning. Applikationen bygger på den av Innotiimi utvecklade OPERA-metoden.

Forskare vill hitta det unikt mänskliga

2015-10-08 09:00 CEST Stockholms universitet Varför blev människan så annorlunda än andra djur? Vad är det unikt mänskliga? Det är några av de frågor som en tvärvetenskaplig forskargrupp från Stockholms universitet fått anslag på 22 miljoner kronor för att försöka besvara.

Vem skrev egentligen historien?

2015-10-08 08:00 CEST Högskolan i Gävle De flesta medeltida handskrivna handlingar är anonyma, och det finns ett stort behov av att sätta in dem i ett sammanhang, säger Lasse Mårtensson, forskare och lektor vid Högskolan i Gävle. Ett projekt som fått 13,46 miljoner från Riksbankens jubileumsfond, handlar om att få kontakt med och tolka vår historia. – Datorerna kan se och mäta former som vi inte kan se, säger Lasse Mårtensson.

Möjligheter och begränsningar i bedömning av naturvetenskap som medborgarbildning

2015-10-08 07:11 CEST Stockholms universitet Praktiska bedömningsövningar i form av rollspel i naturvetenskap är en utmaning både för elever och lärare. Det visar ny forskning från Stockholms universitet som studerat hur elever engagerar sig i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

Hållbarhetsdag väcker stort intresse

2015-10-08 07:00 CEST Högskolan Väst På fredag bjuder Högskolan Väst in till en inspirerande dag i ämnet Hållbar utveckling. Vad händer i regionen med avseende på tekniska lösningar och affärsmodeller kopplat till hållbar utveckling? Cirka 150 föranmälda deltagare har hörsammat inbjudan.

2015-10-05 11:33 CEST Uppsala universitet I en nyutkommen doktorsavhandling av antikhistorikern Erika Lindgren Liljenstolpe vid Uppsala universitet undersöks attityder till musicerande kvinnor i antikens Rom. Studien blottlägger en period av kvinnors musikhistoria som tidigare studerats ytterst lite. Avhandlingen visar att synen på vad kvinnligt musicerande innebär har hängt med ända in i vår tid.

Den stora robotdagen - möjligheter och risker med robotiseringen

2015-10-02 10:17 CEST Institutet för Framtidsstudier På allt fler områden tar maskinerna plats jämte oss. Vad innebär det för människan, samhället och våra arbeten? Behöver vi ompröva arbetslinjen eller är robotiseringen en ny industriell revolution, som kommer att skapa många nya arbetstillfällen? Ledande experter i robotik, filosofi och ekonomi belyser robotarnas genombrott tillsammans med politiker och arbetsmarknadens parter under en heldag.

Colombiansk människorättsförsvarare prisas i Stockholm

2015-10-01 07:05 CEST Forum för levande historia Onsdag den 14 oktober tilldelas den colombianska människorättsförsvararen Islena Rey Rodríguez årets Per Anger-pris vid en ceremoni på Södra Latin i Stockholm. Prisutdelare är kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Möjlighet finns att intervjua pristagaren i Stockholm inför prisutdelningen.

Tonfall avgör vad du egentligen säger

2015-09-29 12:08 CEST Umeå universitet Den musikaliska sidan av språket blir ofta bortglömd i språkundervisningen, det menar Berit Aronsson i en ny doktorsavhandling vid Umeå universitet. I avhandlingen visar hon hur vi har lätt att föra över de tonfall vi använder i modersmålet när vi pratar främmande språk och att detta kan få betydelse för hur det vi säger uppfattas.