Pressmeddelanden

Vanligt ge specialpedagogiskt stöd utanför ordinarie lektioner

2015-06-01 07:12 CEST Stockholms universitet Specialpedagogiskt stöd till gymnasieelever ges främst utanför ordinarie undervisning. Nära hälften av skolorna tillämpar nivågruppering av eleverna. Och fristående skolor har betydligt färre specialpedagoger och speciallärare än kommunala skolor. Det är tre viktiga resultat i Joacim Rambergs avhandling som undersöker det specialpedagogiska stödet i Sveriges alla gymnasieskolor.

​Ny avhandling: Därför upprör ord som hen

2015-06-01 05:08 CEST Södertörns högskola Nu kommer Sveriges första doktorsavhandling om feministiska språkförändringar. I sin avhandling har Daniel Wojahn undersökt de senaste 50 årens feministiska språkförändringar samt reaktionerna på dessa. Nu får vi svaren på varför ord som hen och ombudskvinna bildas och varför de väcker så starka reaktioner.

Musik- och berättarprofil en av två hedersdoktorer

2015-05-29 11:27 CEST Umeå universitet Thomas Andersson, spelman och berättare från Umeå och Janet McCalman, professor i historia, The University of Melbourne, Australien, har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till hedersdoktorer 2015.

”Ett erotiskt möte mellan gud och människa”

2015-05-28 12:58 CEST Södertörns högskola Hur hade någon som jag kunnat gestalta sitt liv? En kvinna som inte vill fastna i konventioner och som vill ha en egen relation till de stora frågorna: vad det är att vara människa och hur vi kan förhålla oss till sanning, vara och liv? Det är frågor som Jonna Bornemark på Södertörns högskola ställer i sin nya bok ”Kroppslighetens mystik – en filosofisk läsning av Mechthild von Magdeburg”.

På kryss med Taube

2015-05-28 08:00 CEST Folkuniversitetet Göteborg Sommarens mest udda turné blir en musikalisk-litterär seglats i Evert Taubes kölvatten. Visartisten Martin Bagge och litteraturvetaren David Anthin seglar under andra halvan av juli längs västkusten och göra elva strandhugg. Svenska Visakademien är huvudarrangör för ”På kryss med Taube”, i samarbete med Folkuniversitetet och Göteborgs universitet. Projektet stöds av Västra Götalandsregionen.

2015-05-27 07:13 CEST Södertörns högskola Efter järnridåns fall omdefinierade Norden sin position. Den etablerade nordiska identiteten utmanades av EU-samarbetet, av Baltikumfrågan och av visioner om ett dynamiskt Östersjösamarbete. Vid ett vittnesseminarium på Södertörns högskola den 2 juni avslöjar tre centrala aktörer hur de tänkte: Uffe Ellemann-Jensen, Mats Hellström och Pär Stenbäck.

2015-05-25 16:44 CEST Stockholms konstnärliga högskola Stockholms konstnärliga högskola (SKH) medverkar i en mängd programpunkter på Scenkonstbiennalen i Malmö 26-31 maj. Under årets Scenkonstbiennal är alla SKH:s ingående högskolor representerade. Studenterna medverkar i föreställningar och våra lärare i seminarier.

Så kan textsamtal bli stöd för lärandet

2015-05-25 07:12 CEST Stockholms universitet Att samtala kring texter kan fungera lässtöttande. Men det kräver förberedelser, noggrann planering och tydlig struktur. En ny avhandling i språkdidaktik från Stockholms universitet belyser möjligheter och begränsningar i arbetet med textsamtal på gymnasiet.

​SCENEX15: Stressposition visas på Kulturhuset Stadsteatern/Fri Scen 5 och 7 juni

2015-05-19 12:27 CEST Stockholms konstnärliga högskola Hur ska vi försvara oss mot det som vet allt om oss men som vi inte kan se? Stressposition är ett scenkonstverk om vårt moderna samhälle. Föreställningen visas på Kulturhuset Stadsteatern/Fri Scen och är en del av SCENEX15 från Stockholms dramatiska högskola; 39 examensstudenter, sjutton scenkonstprojekt, 6 mars – 7 juni 2015.

23 blivande konstnärer flyttar in på Stadsmuseet

2015-05-19 08:35 CEST Göteborgs stadsmuseum Video, skulptur, performance, måleri. Vad händer när 23 konststudenter möter Stadsmuseet? Valands kandidatstudenter i fri konst har fördjupat sig i museets samlingar, arkiv och utställningar. Välkommen på vernissage onsdag 20 maj 17.00!