Pressmeddelanden

Ny forskarblogg om etik i krig och fred

2015-06-09 10:52 CEST Stockholms universitet Kan försvarande av kulturföremål rättfärdiga krig mot ISIS? Hur ska vi hantera konflikten mellan rätten till yttrandefrihet och skyldigheten att undvika att kränka människor i kölvattnet av Charlie Hedbo-massakern? Kan beväpnandet av rebeller vara att föredra framför militärt ingripande, exempelvis i Syrien? Dessa och liknande frågor tas upp i den nya forskarbloggen The Ethical War blog.

Flera språk talades i Övre Norrland i äldre tid

2015-06-09 10:24 CEST Umeå universitet För första gången finns ortnamnen i Bureå, Burträsk och Lövånger i norra Västerbotten samlade och tolkade i ett enda verk. Med hjälp av ortnamnen visar Ulf Lundström i en ny avhandling från Umeå universitet hur man talat samiska, finska och nordiska dialekter i detta område. Dessutom kan de nordiska namnen visa på impulser från ett västligt område i Norge och ett sydligt område i Mälardalen.

2015-06-08 10:47 CEST Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond RJ Sabbatical är ren försöksverksamhet från Riksbankens Jubileumsfond som syftar till att ge lektorer och professorer tid att forska. Gensvaret har varit stort. Liksom i den första omgången har ansökningstrycket varit högt - beviljandegraden var i år endast 5,6 procent. Av många sökande fick endast sju forskare fick anslag. Ytterligare medel har beviljats till en tredje omgång.

Hon låter små barn med cancer komma till tals

2015-06-08 09:00 CEST Högskolan i Borås Synbart små saker, som att få ha kvar sin klädkrok på förskolan, kan spela stor roll för att motverka känslor av utanförskap hos små barn med cancer. Laura Darcy, doktorand vid Högskolan i Borås och Hälsohögskolan i Jönköping, belyser med sin forskning cancersjuka barns vardagsfungerande. Hon menar att vårdpersonal och pedagoger har mycket att lära av barnens egna berättelser.

Att samtala med elever i behov av särskilt stöd

2015-06-08 07:10 CEST Stockholms universitet Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha inflytande i undervisningen. Avsaknad av verkningsfulla stödinsatser tystar eleven och elevens tystnad försvårar möjligheten att ge adekvat hjälp. Det bekräftas i Barbro Johanssons longitudinella studie av tonårsflickors behov och erfarenheter.

Förenklad syn på hälsa i skolan

2015-06-05 07:10 CEST Stockholms universitet Skolans arbete med att förebygga psykisk ohälsa tar inte hänsyn till alla aspekter som skapar hälsa och ohälsa. Insatserna innebär dessutom att eleven förväntas både kontrollera och förändra såväl egna tankar och känslor som omgivning. Karin Gunnarssons avhandling kastar nytt ljus på skolans uppdrag att främja elevers hälsa.

Magistudenterna intar högskolan

2015-06-04 15:28 CEST Stockholms konstnärliga högskola På måndag den 8 juni intas DOCH, Dans och Cirkushögskolan av en ovanlig studentgrupp. Det är studenterna som ska läsa DOCHs fristående kurser i magi som gör entré. 26 trollkonstnärer från 10 olika länder har antagits till Magi I och Magi II som ges vid Institutionen för Cirkus. Varmt välkommen till öppen redovisning på DOCH den 26 Juni från kl 9.00. DOCH ligger på Brinellvägen 58 i Stockholm

2015-06-04 13:17 CEST Umeå universitet Rumsligheten påverkar vårt agerande i digital litteratur, och även de berättelser som uppstår i interaktionen mellan oss och digitala medier. Det visar en ny avhandling av James Barrett, Umeå universitet.

2015-06-03 07:12 CEST Stockholms universitet Nu är det möjligt för lärare som behöver läsa in sin behörighet via Lärarlyftet att få tidigare kunskaper och färdigheter tillgodoräknade. Stockholms universitet har tillsammans med andra lärosäten och Universitets- och högskolerådet tagit fram stöd för en likvärdig bedömning av legitimerade lärares erfarenhetsbaserade kunskaper.

​Västeras stads satsning på välfärdsteknologi prisades med Guldlänken

2015-06-02 18:52 CEST Västerås stad Mats Rundkvist och Maria Gill som arbetar med välfärdsteknologi inom Västerås stad har tagit hem utmärkelsen Guldlänken. De tog emot priset av it-minister Mehmet Kaplan på konferensen Offentliga rummet i Visby.