Pressmeddelanden

Semcons nya huvudkontor – Hisingens nya landmärke invigt

2015-02-25 09:33 CET Semcon Torsdagen 19 februari invigdes Semcons nya huvudkontor, beläget på Frihamnsområdet med SVT-huset som granne. Anneli Hulthén (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg invigde huset för ett 150-tal gäster.

Arla Foods och Spendrups ansluter till Sustainable Brand Leaders

2015-02-25 07:00 CET Sustainable Brand Insight Som ett led i att förtydliga sin position lanserade Sustainable Brand Insight förra året ett medlemskap för företag som vill arbeta mer aktivt med hållbart varumärkesbyggande. 2015 utökar man satsningen på medlemskapet och genom namnbyte till Sustainable Brand Leaders förtydligas också ambitionsnivån. Nya medlemmar för i år är Arla Foods och Spendrups Bryggerier.

2015-02-24 09:51 CET PRC Engineering ​ÅF har förvärvat PRC Engineering och blir därmed en ännu starkare aktör inom läkemedel och livsmedel. PRC Engineering kommer, i sin helhet, att ingå i ÅFs division Industry under ledning av Per Magnusson. Ett nytt affärsområde skapas med inriktning mot projektleveranser och konsulttjänster till kunder inom livsmedel och läkemedel.

Annika Jansen tillträder som VD för ServiceCompagniet

2015-02-23 19:11 CET ServiceCompagniet Svenska AB Från den 1:a mars tillträder Annika Jansen som VD för ServiceCompagniet Svenska AB. Annika har arbetat inom ServiceCompagniet sedan 2012 och har i rollen som Chef Nationella Affärer på ett framgångsrikt sätt och i nära samverkan med bolagets delägarföretag bidragit till den starka tillväxten under de tre senaste åren.

Stärk företagets kriskommunikation och beredskap genom Kriskommunikationsförsäkring

2015-02-23 18:00 CET Uhrvis Mer än häften av svenska företag och organisationer saknar beredskap för den mediala krisen och har ingen krisplan. Ännu fler saknar erfarenhet och kompetens för hur de ska agera då olyckor inträffar, leveranser av tjänster eller varor går fel eller media speglar verksamheten på ett mindre fördelaktigt vis. En bättre beredskap och planering krävs.

4C Strategies stödjer stiftelsen Nattvandring.nu, Sveriges största nattvandringsorganisation,

2015-02-23 17:09 CET 4C Strategies Konsult- och mjukvaruföretaget 4C Strategies har tecknat ett partnerskap med stiftelsen Nattvandring.nu. Stiftelsen arbetar med att främja nattvandring i hela Sverige i syfte att bidra till en ökad trygghet och ett starkare vuxenengagemang kring barn och ungdomar.

Moretime förstärker med specialist inom marknadsföring och kommunikation

2015-02-23 15:30 CET Moretime Professional Services AB Med digitala tjänster som Moretime Plus och Lawline bygger företaget vidare med att optimera företagets strategiska kommunikation i valda digitala kanaler, där företaget fortsatt kommer presentera nya tjänster. ​Moretime har därför rekryterat Therese Petersson som ansvarig för att bygga upp organisationens marknads- och kommunikationsenhet med start den 2 mars.

Certifierad sakkunnig inom brandskydd - ny utbildning från Byggutbildarna.

2015-02-23 10:59 CET MK MarknadsKommunikation Om byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva intyg från besiktningar utförda av certifierade sakkunniga inom brandskydd. Det är byggnadsnämnden som ställer krav på om det behövs en certifierad sakkunnig eller ej och beslutet kan inte överklagas. Byggutbildarna startar utbildningar under våren/försommaren 2015.

2015-02-23 10:49 CET LINK Mobility

Kompakt säkringsmodul

2015-02-23 09:45 CET Phoenix Contact AB Säkringsmodul för att dela upp 24VDC grupper på ett säkert och effektivt sätt. Modulen kan styras över t.ex ett säkerhetsrelä om avsäkrade säkra grupper behövs.