Pressmeddelanden

Så säkrar du en explosiv arbetsmiljö och undviker sanktionsavgifter

2014-07-01 09:10 CEST Inspecta Idag införs sanktionsavgifter för att se till att fler företag följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbete i explosionsfarlig miljö är ett av regelverken som skärps. En explosionsfarlig miljö kan uppstå i alla anläggningar och kräver rätt hantering. Det här behöver du göra för att undvika en farlig arbetsmiljö och slippa sanktionsavgifter.

Vet du vem jag är?

2014-06-30 15:36 CEST JAG Idag genomförde ca 50 medlemmar i Föreningen JAG en tyst manifestation mitt i Visby för rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med.Vi vill rikta uppmärksamheten mot att Sveriges kommuner skapar egna riktlinjer för vem som får bli god man. Det sätter lagen och demokratin ur spel. Imorgon 13.30 på Hamnplan i Visby kommer manifestationen att upprepas.

79 procent fler bränder sker under sommarveckorna

2014-06-30 11:25 CEST Trygg-Hansa Mellan veckorna 27-33 anmäls 79 procent fler bränder jämfört med en genomsnittlig vecka under året. Detta visar ny skadestatistik från Trygg-Hansa. Två stora brandorsaker är grillning och eldning utomhus, där mänskliga faktorer som okunskap och för lite brandskydd ofta står bakom.

Förstärkt samverkan mellan specialföretagen inom bygg och installation

2014-06-30 11:00 CEST Entreprenörföretagen Tre arbetsgivarförbund och specialföretag inom byggsektorn – Plåtslageriernas Riksförbund (PLR), Maskinentreprenörerna (ME) och VVS Företagen (VVS F) – har beslutat stärka sin samverkan med syfte att utveckla kollektivavtalen inom sina respektive områden. Förbunden, som är medlemmar i Svenskt Näringsliv, företräder tillsammans 5 700 medlemsföretag med totalt 40 000 medarbetare.

Stora Brännbo har chans att bli ett Nära Noll Energihotell!

2014-06-30 10:16 CEST Sigtuna Meetings Stora Brännbo har nyss fått reda på att vi har gått vidare i urvalsprocessen för att bli ett av fjorton hotell i Europa att ingå i EU-projektet Nearly Zero Energy Hotels. Projektet går ut på att hjälpa deltagande hotell till en energiförbrukning nära noll. Just nu är vi en av fem kandidater i Sverige och efter sommaren ska två av dessa väljas ut för att slutligen få delta i projektet.

2014-06-30 08:12 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige I anslutning till årets Almedalsvecka presenterar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning av mordet i Stockholm i juli 2012. Kartläggningen är en unik granskning av hur centrala aktörer så som polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård etc. agerar i syfte att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Almedalsveckan: Nu är JAG här!

2014-06-29 17:04 CEST JAG Idag den 29 juni klockan 17.30 inviger Magnus Andén och Cecilia Blanck JAG-tältet på Hamnplan i Visby med talet Folk är folk som du kan läsa här.

2014-06-29 12:01 CEST Civilförsvarsförbundet Låg självförsörjningsgrad, inga lager, känslig logistik och en omedveten befolkning är kännetecknande för Sveriges livsmedelsförsörjning. Vilket ansvar är man beredd att ta politiskt för detta? Riksdagsledamöter från Socialdemokraterna och Moderaterna möts samt representanter från Livsmedelsverket och finska SPEK. Välkommen till vårt seminarium i Almedalen onsdag 2/7 kl 14:15-15:00.

Lions hjälp har kommit fram till syriska flyktingar

2014-06-27 16:13 CEST Lions Clubs International Bilder från flyktinglägret i Zahle, Libanon, visar att Lions hjälp till syriska flyktingar kommit fram. Sverige och Norges Lions har skänkt en miljon kronor till kläder. Lions i Libanon köpte kläderna och såg till att de kom till flyktingarna i lägret. På bild ses Carla, medlem i Lions i Libanon, med en syrisk flicka i flyktinglägret i Zahle.

2014-06-27 11:43 CEST Försvarshögskolan Magnus Ranstorp från Försvarshögskolans centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, Cats, diskuterade hur EU ska stärkas mot våldsam extremism på en konferens arrangerad av EU-kommisionär Cecila Malmström.