Pressmeddelanden

Läkarmissionen rapporterar från Nepal

2015-05-15 09:15 CEST Läkarmissionen Läkarmissionen har jobbat med flera olika projekt i Nepal under många år och efter jordbävningen fanns man snabbt på plats för att hjälpa de utsatta. När det andra stora skalvet inträffade befann sig Hari Karki i en by i Sindhupalchowk-distriktet, där han påbörjat en omfattande nödinsats tillsammans med Medair, en av Läkamissionens partners i det drabbade området.

Oväder förvärrar situationen för barnen i Nepal

2015-05-14 10:01 CEST Plan Sverige Kraftiga regn och åskväder hotar tiotusentals barn i Nepal som efter två jordbävningar saknar tak över huvudet. I många drabbade områden råder akut brist på mat, rent vatten och latriner. Ovädren ökar både risken för jordskred och spridningen av sjukdomar ytterligare, rapporterar barnrättsorganisationen Plan.

Västen som räddar liv

2015-05-13 16:57 CEST Svenska Livräddningssällskapet I en rad länder uppmärksammas nyttan av att använda flytväst på den Internationella flytvästdagen som i år inträffar lördagen den 16 maj. I Sverige kommer en rad båtorganisationer och myndigheter under ledning av Svenska Livräddnings-sällskapet, inför och under dagen, på olika sätt, sprida information om nyttan av att använda flytväst.

Nytt poddavsnitt: Politisk retorik och brottsförebyggande arbete - förortens dilemma

2015-05-13 15:30 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Även om långt ifrån allt är negativt i storstädernas förortsområden råder en allvarlig situation i många områden med gängkriminalitet, öppen drogförsäljning och ett utanförskap. Ändå handlar varje pressmeddelande om att det blir bättre och bättre dag för dag. Varför är åsiktskorridoren så smal? Hur ska utvecklingen kunna vändas om man inte kan diskutera de problem som finns?

2015-05-13 14:11 CEST Svenska Livräddningssällskapet Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 7 personer omkom genom drunkning under april i år jämfört med 8 under april 2014. Under årets fyra första månader har totalt 18 personer drunknat mot 20 under samma period förra året.

Mindmancer beviljas nytt patent för integritetsskydd

2015-05-13 12:30 CEST Mindmancer AB Mindmancer har stärkt sin position kring integritetsskyddande kamerabevakning och fått ytterligare ett patent beviljat inom området. Detta hjälper oss och våra partners att fortsätta erbjuda unika tjänster i absoluta framkant till alla kunder.

Resurs Banks insamling till Radiohjälpens hjälparbete i Nepal går över förväntan – 20 000 kr samlas in per dag

2015-05-13 10:46 CEST Resurs Bank Efter jordbävningskatastrofen i Nepal, och ytterligare en jordbävning den 12 maj, växer allmänhetens vilja att samla in pengar till katastrofarbetet. Två veckor efter att Resurs Bank lanserade en insamling tillsammans med sina kunder har 314 000 kronor samlats in till Radiohjälpens arbete.

EU-kommissionens nya migrationsstrategi: Rädda Barnen kräver fler lagliga vägar

2015-05-13 10:40 CEST Rädda Barnen Inför att EU-kommissionen ska presentera sin nya migrationsstrategi idag där frågan om ökade flyktingkvoter ingår, kräver Rädda Barnen fler säkra vägar in till Europa för både barn, familjer och enskilda som är på flykt. Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin befinner sig just nu i Mellanöstern bland annat i syfte att besöka flyktingläger.

Inspektionsstart – Första linjens chefer inom vård och omsorg

2015-05-13 08:00 CEST Arbetsmiljöverket Hög arbetsbelastning och för stora ansvarsområden är några av arbetsmiljöproblemen för första linjens chefer inom vård och omsorg. Under de kommande tre åren genomför Arbetsmiljöverket inspektioner över hela landet för att förbättra arbetsmiljöförhållandena.

Fattigdom är det vanligaste problemet, inte kriminella.

2015-05-12 23:48 CEST Dik Manusch Vänner Vi beklagar situationen Sorin från Kalla fakta befann sig i. All form av människohandel är vidrig, och det är tack och lov brottsligt. Det kan dock vara viktigt att poängtera att Sorin (tack och lov) representerar en del av tiggargruppen som är så försvinnande liten, att ingen av de aktivister som vi har kontakt med har stött på det, vi ett nätverk som når nästan 1000 EU-migranter.