Pressmeddelanden

Livräddande operationer under enkla förhållanden i Sydsudan

2014-07-03 06:30 CEST Röda Korset Röda Korset har haft fyra medarbetare på plats i Sydsudan, som jobbat med sjukvård i fält, vatten- och sanitetsfrågor och samarbete med Sydsudans Röda Kors. En av delegaterna, Peter Andersson återvänder hem på fredag, efter sju veckor som kirurg i landet. Han har jobbat under mycket tuffa förhållanden. Den humanitära situationen är svår och en koleraepidemi gör läget än värre.

Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers folkhälsa på allvar, instifta en folkhälsolag och modernisera smittskyddslagstiftningen

2014-07-02 19:35 CEST RFSL Under Almedalsveckan driver RFSL och RFSL Ungdom kampanjen, ”Rösta för allas lika rätt”. Kampanjen lyfter fem områden där insatser behövs för att säkerställa att hbtq-personer rättigheter stärks och belyser särskilda utmaningar kopplat till hbtq-personers hälsa och livssituation. Idag fokuserar vi på hiv och folkhälsa.

Stora Brännbo erbjuder utbildning i Svanens nya krav

2014-07-02 10:58 CEST Sigtuna Meetings I april klarade Stora Brännbo som andra konferensanläggning i Norden Svanens nya tuffare kriterier för hotell, restaurang och konferens. Stora Brännbos vision är att bli ledande i Norden på hållbarhet. Som en del i detta arbete erbjuder vi tillsammans med Effort Consulting in till utbildning i Svanens nya kriterier. Utbildningen arrangeras 29-30 september i samarbete med Visita & Svanen.

Stiftelsen Tryggare Sverige inleder samarbete med Skanska

2014-07-02 08:00 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige inleder nu ett samarbete med ett av Sveriges största byggbolag, Skanska, vars mål är att bidra till innovativa lösningar på samhällets utmaningar och att ta ett socialt ansvar där de bygger.

Lär dig att begränsa skadan vid en olycka

2014-07-02 08:00 CEST Umeå kommun Under sommaren kommer Umeåborna att ges möjlighet att lära sig om handbrandsläckare och prova på hjärt- och lungräddning och hjärtstartare på Rådhustorget. Eftersom allmänheten oftast är först på plats vid en olycka vill Umeå kommun visa exempel på vad man kan göra för att begränsa skadan.

2014-07-02 07:38 CEST Seccredo

RFSL och RFSL Ungdom i Almedalen: Rösta för allas lika rätt

2014-07-01 18:15 CEST RFSL Under årets Almedalsvecka lanserar RFSL och RFSL Ungdom kampanjen Rösta för allas lika rätt. Kampanjen är organisationernas valrörelsekampanj där fem politikområden sätts i fokus: asylpolitik, transpersoners rättigheter, familjepolitik, folkhälsa och skola.

Skyddsvärnet deltar i manifestation för öppenhet och mångfald i Almedalen

2014-07-01 09:24 CEST Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm Skyddsvärnet deltar, tillsammans med cirka femtio andra ideella organisationer den 1 juli 2014 i en manifestation för öppenhet och mångfald i Visby. Direktor Nilla Helgesson med medarbetare deltar.

Så säkrar du en explosiv arbetsmiljö och undviker sanktionsavgifter

2014-07-01 09:10 CEST Inspecta Idag införs sanktionsavgifter för att se till att fler företag följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbete i explosionsfarlig miljö är ett av regelverken som skärps. En explosionsfarlig miljö kan uppstå i alla anläggningar och kräver rätt hantering. Det här behöver du göra för att undvika en farlig arbetsmiljö och slippa sanktionsavgifter.

Vet du vem jag är?

2014-06-30 15:36 CEST JAG Idag genomförde ca 50 medlemmar i Föreningen JAG en tyst manifestation mitt i Visby för rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med.Vi vill rikta uppmärksamheten mot att Sveriges kommuner skapar egna riktlinjer för vem som får bli god man. Det sätter lagen och demokratin ur spel. Imorgon 13.30 på Hamnplan i Visby kommer manifestationen att upprepas.