Kontaktpersoner

Mina tjänster Sverige AB Färdig civilingenjör från Chalmers. Ett ess inom allt vad kod heter och innehar utöver sin titel som medgrundare även rollen som CTO.

Joakim Sjöblom

Mina tjänster Sverige AB Joakim är 25 år gammal, född i Falun, Dalarna. Mina Tjänster Sverige AB är Joakims tredje aktiebolag, äger sedan tidigare även Weldi AB och Auto inspect Falun AB. Styrelseledamot i Ung Företagsamhet samt utbildad inom företagsekonomi. Grundare och första initiativtagare till Mina Tjänster.

Nils Ahlsten
Ella Stemme