Dokument

En femtedel svekologiskt i offentlig sektor!

En femtedel svekologiskt i offentlig sektor!

2017-01-26 08:00 CET

En femtedel av livsmedelsinköpen i offentlig sektor är svekologiska, dvs svenska och ek...

Food hackathon 27 - 27 jan 2017

Food hackathon 27 - 27 jan 2017

2017-01-25 14:15 CET

Program för Food hackathon som går av stapeln 27 – 29 januari 2017 på Krinova i Kristia...

Hantverksöl i Sverige 2016

Hantverksöl i Sverige 2016

2017-01-23 07:04 CET

Hantverksöl i Sverige 2016 är en unik sammanställning över den svenska marknadens utvec...

Annons - Mezeröror & falafel

Annons - Mezeröror & falafel

2017-01-19 13:37 CET

Tackbrev från AWF

Tackbrev från AWF

2017-01-17 13:08 CET

Sedan årsskiftet 2015/2016 arbetar vi på Arvid Nordquist tillsammans med African Wildli...

Matkassen 2030

Matkassen 2030

2017-01-16 16:28 CET

Hållbarhetsredovisning 2015/2016

Hållbarhetsredovisning 2015/2016

2017-01-13 11:02 CET

Mer hållbart kaffe, minskad energianvändning, ökad jämställdhet. Så kan man sammanfatta...