Pressmeddelanden

2015-01-26 09:04 CET AGA Gas AB AGA har övertagit driften av fordonsgastankstationen vid Arlanda från Stockholm Gas. Tankstationen har fem tankningsplatser för vanliga personbilar och en som är speciellt anpassad för bussar. Den stora kapaciteten innebär att mellan 60-80 fordon kan tankas per timme på tankstationen. Övertagandet innebär inte någon förändring för kunderna som kan fortsätta att använda sina tankkort som vanligt.

 Ecoforum – en arena för internationellt utbyte inom hållbart byggande

2015-01-26 09:02 CET Stockholmsmässan ​Svensk Byggtjänst och Nordbygg bjuder in till Ecoforum – en konferens och en utställning kring framtidens hållbara samhällsbyggande. Internationella förebilder och nätverkande är genomgående teman. Case från bland annat Köln, Colombo och Vancouver presenteras i seminarieform. Företag med spets inom hållbara produkter och tjänster ställer ut under båda dagarna.

Ny undersökning visar: framtiden ser ljus ut

2015-01-26 08:44 CET Västtrafik Västtrafik har frågat 1 000 västsvenskar vad de tror om framtiden. Undersökningen visar att fler och fler tror att de kommer att resa mer kollektivt. – Vi ser en trend där man väljer kollektivtrafiken för att man vill, inte för att man måste, säger Lars Backström, Västtrafiks vd.

Multidisciplinprojekt nära 50 miljoner till Imtech

2015-01-26 08:30 CET Imtech Nordic AB Imtech har fått uppdraget att svara för värme, sanitet, kyla, sprinkler, ventilation, elinstallationer och övergripande styr i ett stort kontorshus som uppförs i den nya stadsdelen Ulriksdal i Solna. Huset byggs i sju våningar av Peab och är på sammanlagt 12 200 kvadratmeter. Blivande hyresgäst är Johnson & Johnson – ett av världens största hälso- och sjukvårdsföretag.

Sundsvall Energis kampanj gav 15.180 kr till Mellannorrlands Hospice

2015-01-26 08:22 CET Sundsvall Energi

2015-01-26 08:18 CET Länsstyrelsen Västerbotten Nu är den årliga lodjursinventeringen i gång igen. Mellan den 10 januari och 28 februari räknar Länsstyrelsen, i samarbete med samebyarna, lodjuren i Västerbotten. Allmänheten uppmanas att rapportera sina observationer av lodjur.

SL och Sunfleet vill bli ett alternativ till taxi

2015-01-26 08:17 CET Sunfleet

SL och Sunfleet vill bli ett alternativ till taxi

2015-01-26 08:17 CET Sunfleet

Patriam bygger exklusiva bostäder i Danderyd

2015-01-26 08:11 CET Patriam