Pressmeddelanden

Nytt nr av Heat Pump Centre Newsletter

2015-10-06 09:03 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ämnet i detta nummer av Heat Pump Centre Newsletter är berg/jordvärmepumpar. Det är känt att en investering i en värmepump kan ge kraftigt minskade energikostnader. Den potentiellt största besparingen får man med en bergvärmepump. Det är också välkänt att investerings- och installationskostnaderna för en bergvärmepump är större än för andra typer, så detta bör vägas in vid investeringsbeslut.

Glöm inte monter G:11

2015-10-06 09:01 CEST Malthe Winje Automation AB Välkomna till vår monter på Kistamässan 14-15 oktober. Vi kommer att bla. visa hela Protek LED sortimentet ​tillsammans med parkarmaturen ​Auris LED ​som numera även återfinns med 60 W.

2015-10-06 09:00 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet Offentlig upphandling representerar betydande ekonomiska summor. Omfattningen uppskattas motsvara 20 procent av Sveriges BNP – och den bebyggda miljöns del av detta är betydande. IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH ska nu beskriva hur livscykelanalys kan användas för att ställa miljökrav vid offentlig upphandling på byggområdet.

SEKAB fyller 30 år och inviger ny anläggning

2015-10-06 08:40 CEST SEKAB I år är det 30 år sedan etanol- och kemiföretaget SEKAB startade sin verksamhet på Domsjö industriområde utanför Örnsköldsvik. För att fira jubileet inviger SEKAB två nya delar av sin produktionsanläggning och bjuder in allmänheten till födelsedagskalas den 10 oktober.

ebm-papst bygger nytt logistikcenter i Hollenbach

2015-10-06 08:32 CEST ebm-papst AB Ministerpresident Winfried Kretschmann hedersgäst vid första spadtaget.

Empower förstärker verksamheten inom Information Management

2015-10-06 08:00 CEST Empower

2015-10-06 08:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU När genetiskt modifierade organismer har påverkat jordbruksekosystem, har det snarare varit frågan om indirekta än direkta effekter. Det har inte varit den förändrade egenskapen i sig som påverkat omgivningen utan GM-grödan har t ex medfört användning av ett specifikt bekämpningsmedel eller ändrad jordbearbetning, som i sin tur gett effekter i miljön, konstaterar forskare från SLU.

Kungen besöker Skellefteå Krafts vindkraftpark

2015-10-06 08:00 CEST Skellefteå Kraft ​Fredag den 16 oktober besöker Hans Majestät Konungen Arjeplog och gör i samband med detta ett studiebesök vid Uljabuouda vindkraftpark.

Scandic sponsrar konferensen Wisdom Stockholm

2015-10-06 08:00 CEST Scandic Hotels Den 6-7 oktober intas Oscarsteatern i Stockholm av Wisdom Stockholm, en konferens där medvetenhet, medkänsla och förnuft möter ledarskap, entreprenörskap och företagande. Scandic Hotels är en av huvudsponsorerna till konferensen, som en del i ett aktivt arbete för ett hållbart och välmående arbetsliv.