Pressmeddelanden

Bara apelsiner i Saltå Kvarns nya ekologiska frukostjuice

2014-08-21 11:59 CEST Saltå Kvarn Saltå Kvarn lanserar en ny frukostjuice med 100 % solmogna ekologiska apelsiner, helt fri från tillsatser som vatten, socker, smakämnen och konserveringsmedel.

Standarderna för självläkande shuntkondensatorer har reviderats och kommit i ny utgåva.

2014-08-21 11:16 CEST SEK Svensk Elstandard Bland augusti månads fastställda standarder ingår SS-EN 60831-1 och SS-EN 60831-2 för självläkande shuntkondensatorer som båda kommit i ny utgåva. Shuntkondensatorer används i elnät för producera reaktiv effekt lokalt. De finns av två slag, ”vanliga” och självläkande och det är standarden för självläkande shuntkondensatorer som nu har reviderats och kommit i ny utgåva.

2014-08-21 10:50 CEST Fortum Sverige AB Ett oljeläckage från en transformator i elnätet befaras ha inträffat vid ställverket utanför Edeforsens kraftstation söder om Ljusdal. Det finns ett uppsamlingskärl (oljegrop) under transformatorn som normalt sett ska fånga upp eventuella läckage, men i det här fallet tyder det på att även detta har läckt.

2014-08-21 10:10 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen – Sedan i våras går den första flisbilen som kan lasta 74 ton flis mellan bränsleterminalen i Nykvarn och Igelsta kraftvärmeverk i Södertälje. Det sker med dispens, men det borde vara tillåtet genom att regelverket snabbt ändras. Det säger Svebios vd Gustav Melin med anledning av att en rad organisationer krävt att det ska bli möjligt att höja totalvikten för svenska lastbilar från 60 till 74 ton.

Utveckling av onlinetjänst för svetsprocedurer

2014-08-21 10:07 CEST FORCE Technology Sweden AB Läs vad den danska tidningen Teknovation skriver om WPS Online.

2014-08-21 09:51 CEST Sweco Sundbyberg utmärker sig genom att lyckas kombinera Sveriges kraftigaste befolkningstillväxt och högsta bostadsbyggande med en närhet till medborgare och näringsliv och utses nu till Årets Tillväxtkommun 2014 av Arena för Tillväxt och konsultföretaget Sweco.

Eskilstuna Energi och Miljö visar upp klimatsmart elproduktion med solceller

2014-08-21 09:47 CEST Eskilstuna Energi och Miljö AB

2014-08-21 09:15 CEST Semcon Semcon förvärvar verksamheten i ibruk AS i Norge, ett bolag med verksamhet inom produktinformationsområdet. Genom förvärvet utökar Semcon sin närvaro till att även omfatta den norska marknaden.

Klimatmatchen – för friskare barn och miljö

2014-08-21 09:10 CEST Helsingborgs stad Den 1 september drar Klimatmatchen 2014 igång. Alla lag och träningsgrupper med barn och unga som är 10-16 år i Helsingborg uppmanas att delta för bättre hälsa och miljö. De lag som tar sig på ett miljövänligt sätt till träning och matcher har chans att vinna 19 000 kronor till lagkassan.

Levande litteratur med app för mobilen

2014-08-21 09:04 CEST Region Västerbotten – Vem författaren är och den litterära platsen ger ett mervärde till läsningen och kan även locka besökare till Västerbotten, säger Pia Brinkfeldt, samordnare vid Länsbiblioteket, Region Västerbotten. Länsbiblioteket startar en förstudie om vad en mobil app skulle kunna innehålla och en prototyp ska tas fram. Avsikten är att berätta mer om författaren och bokens litterära platser.