Pressmeddelanden

Vi firar Kalmars första miljöbokslut

2015-03-02 06:30 CET Alla tiders Kalmar Kalmar kommun har sedan länge bedrivit ett aktivt miljöarbete men det är första gången vi har tagit fram ett samlat miljöbokslut. Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt område. I miljöbokslutet får du veta hur miljön i Kalmar mår, vad vi på kommunen har gjort under året och hur vårt miljöarbete bidrar till att nå de nationella miljömålen.

Även vattnet i Förslöv fritt från missfärgning

2015-02-27 21:28 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Efter NSVAs spolning av ledningsnätet ikväll är nu även vattnet i Förslöv fritt från missfärgning. Det innebär att alla kunder i området kan använda vattnet som vanligt, förutom till mat och dryck, där NSVA rekommenderar att man kokar det först.

Premiärvisning av Kemetyl Racing och Nitra Boats på mässan ”Allt för sjön 2015”

2015-02-27 19:46 CET Kemetyl AB

Spolning i Förslöv fortsätter - kokrekommendation kvarstår för Grevie och Förslöv med omnejd

2015-02-27 17:22 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp NSVA fortsätter att spola i Förslöv till sent ikväll samt i helgen så länge vattnet fortfarande är missfärgat. I övriga området är vattnet nu fritt från missfärgning och kan användas som vanligt, förutom till mat och dryck, där vi rekommenderar att man kokar det först.

2015-02-27 15:33 CET BOSB ​En liten artikel om Cykelköket i Malmö i Sydsvenskan i veckan har rest en hel del frågor och skapat en del missförstånd. Jag tänkte ta chansen att klargöra några saker.

Musikhotell i Gasklockan

2015-02-27 14:55 CET Tyréns Tyréns hjälper Exploateringskontoret att hitta en ny användning och investerare till en mycket speciell byggnad i Stockholm. Gasklocka 1 i Norra Djurgårdsstaden blir musikhotell med 100 rum och en scen på bottenvåningen för 1000 åskådare.

2014 – ett år präglat av ekonomiska utmaningar för Bixia

2015-02-27 14:46 CET Bixia Elhandelsbolaget Bixia AB redovisar för 2014 ett resultat på 8,7 miljoner kronor före skatt, en dramatisk minskning mot föregående år. Året har kännetecknats av utmanande omvärldsfaktorer och pressade marginaler.

​​​Festlig invigning av nygammal butik

2015-02-27 14:41 CET Västtrafik ​Röda mattan rullades ut och vd Lars Backström hälsade välkommen. Kunderna var mycket positiva när Västtrafikbutiken på Drottningtorget öppnade på nytt efter renovering.

2015-02-27 14:32 CET Sakab AB Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.

2015-02-27 14:30 CET Renova Renova Miljö och Sakab har avtalat om att utveckla och underlätta hanteringen av förorenade jordmassor. Samarbetet skapar en möjlighet för mottagning av oklassificerade jordmassor med egen deponikapacitet 20 km från Göteborgs stadskärna, något som kan innebära minskade transporter och tidsbesparingar vid stora byggprojekt.