Videor

Fullt ös nedför rakan.

Fullt ös nedför rakan.

2017-05-26 14:30 CEST

Längd  0:16

Nattsudd på racebanan...

Nattsudd på racebanan...

2017-05-26 14:30 CEST

Längd  0:14

Kartläggning av material- och energiflöden

Kartläggning av material- och energiflöden

2017-05-17 15:33 CEST

Miljöintegratör Ian Hamilton beskriver erfarenheter från kartläggningsprojekt i Region ...

Längd  1:30

Barriärer för industriell symbios

Barriärer för industriell symbios

2017-05-17 15:30 CEST

Professor Mats Eklund om barriärer för industriell symbios och vikten av möten för att ...

Längd  2:38

Affärsnytta och miljönytta som drivkrafter för industriell symbios

Affärsnytta och miljönytta som drivkrafter för industriell symbios

2017-05-17 15:27 CEST

Michael Martin beskriver behovet av samtidig miljö- och affärsnytta som nödvändiga inci...

Längd  1:13

Samverkan för ökad resurseffektivitet

Samverkan för ökad resurseffektivitet

2017-05-17 15:24 CEST

Johan Kuylenstierna om aktörsperspektiv och samverkan som motor för industriell symbios.

Längd  1:37

Industriell symbios och behovet av en resursrevolution

Industriell symbios och behovet av en resursrevolution

2017-05-17 15:18 CEST

Professor Mats Eklund om industriell symbios och förhållandet till cirkulär ekonomi.

Längd  1:54

Det här är miljöintegration

Det här är miljöintegration

2017-05-17 15:16 CEST

Ian Hamilton om Econovas roll som miljöintegratör.

Längd  1:42

Econova på 30 sekunder

Econova på 30 sekunder

2017-05-17 14:51 CEST

Presentation av Econovas verksamhet som omfattar trädgård och återvinning.

Längd  0:29