Pressmeddelanden

Kilometertjockt istäcke över hela Norra ishavet för 140 000 år sedan

Kilometertjockt istäcke över hela Norra ishavet för 140 000 år sedan

2016-01-18 12:52 CET
Sedan 70-talet har det funnits teorier om att Norra ishavet under istider täckts av ett...

​Större lastbilar kan spara 44 000 ton koldioxid

2016-01-18 07:00 CET
Om skogsbruket kunde köra allt virke med större fordon så skulle de på ett enda år spar...

Tjälskjutning påverkar växthusgasutsläpp från Arktis

Tjälskjutning påverkar växthusgasutsläpp från Arktis

2016-01-14 12:55 CET
Att marken rör sig ojämnt när tjälen kommer vet alla som försökt bygga altan utan marki...

Unik födsel av knaggrocka i Lysekil!

Unik födsel av knaggrocka i Lysekil!

2016-01-14 10:50 CET
För första gången har en knaggrocka fötts på Havets Hus, ett unikt och viktigt steg i d...

Nu byggs en nationell arena inom 3D-printing i metall

2016-01-14 08:00 CET
Chalmers, Högskolan Väst och Swerea har tagit initiativet till att skapa en nationell a...

Rätt byggmaterial gör samhällets tillväxt hållbar

2016-01-13 13:05 CET
De svenska storstadsregionernas snabba tillväxt är en enorm utmaning för miljön när all...

​​​​​Naturhistoriska riksmuseet lockar allt fler besökare

​​​​​Naturhistoriska riksmuseet lockar allt fler besökare

2016-01-13 13:02 CET
Sveriges museer fortsätter att locka mängder av besökare. Den nya sammanställningen frå...

Naturhistoriska riksmuseet blir frimärken

Naturhistoriska riksmuseet blir frimärken

2016-01-12 12:48 CET
Årets första frimärken från Postnord sätter fokus på miljö och natur. Fem motiv har val...

Vi äter bättre än forna tiders kungar

Vi äter bättre än forna tiders kungar

2016-01-11 09:10 CET
Matlagning blir allt mer komplicerat, i likhet med annan kultur. Den mat du äter till v...

Algblomning påverkar inte utvecklingen av sexuella ornament hos säregen fisk

2016-01-06 09:32 CET
Tidigare forskning har visat att vissa fiskarter inte utvecklar sexuella ornament, som ...