Pressmeddelanden

2015-02-05 14:30 CET Svenska Jägareförbundet Idag har regeringen beslutat om att lägga ned Jaktlagsutredningen, som har lämnat två delbetänkanden, men inget slutbetänkande. – Vi delar regeringens åsikt att det inte är nödvändigt att göra om hela vår jaktlagstiftning från grunden. Men det finns ett antal viktiga sakfrågor att reda ut och besluta om för regeringen, säger Bo Sköld generalsekreterare för Svenska Jägareförbundet.

Miljoner till energieffektivisering

2015-02-05 10:03 CET Umeå universitet Professor Thomas Olofsson får 2,7 miljoner i bidrag av Energimyndigheten samt ett utrustningsanslag på 150 000 kronor från Kempestiftelserna för att utveckla en ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader. Projektet är treårigt.

Det händer på Naturhistoriska riksmuseet i februari

2015-02-04 15:49 CET Naturhistoriska riksmuseet I vått och torrt. Från och med 31 januari visar vi de prisbelönta bilderna av vinnarna i Årets naturfotograf hos oss. Systrarna Jonna och Tammy Bergströms målande bilder av svensk natur lämnar ingen oberörd. Under sportlovet kikar vi närmare på svenska rovdjur som uttern. I vår nyhet Forskarfnatt får du träffa experter och ställa frågor, och dessutom kika på en riktig, nedfrusen utter!

Uppiffat lekskepp och sportigt sportlov när Havets Hus inviger säsongen

2015-02-03 12:07 CET Havets Hus i Lysekil AB Den 7 februari slår Havets Hus upp portarna för säsongen. Premiärprogrammet innehåller bland annat en nyinvigning av lekskeppet ”Svarta Örnen” som fått nya fina dekorationer av skeppets skapare formgivare Lars Jonsson. Det kommer också att bjudas på spännande kaparberättelser av elever på Gullmarsskolan samt sportiga aktiviteter i akvariet.

2015-02-03 07:20 CET Uppsala universitet När vindkraftverk byggs i skogsmiljö finns särskilda förhållanden att ta hänsyn till. I en ny avhandling av Johan Arnqvist, doktorand i meterologi vid Uppsala universitet, presenteras ny kunskap om hur turbulensen över skog påverkas av den vertikala temperaturskiktningen.

2015-02-02 15:43 CET Tekniska Högskolan (JTH) Mellan den 3 och 7 februari kommer studenter från Tekniska Högskolan att ställa ut sina egendesignade möbler på Stockholm Furniture Fair.

Skogsäventyr för 12 000 elever

2015-02-02 14:39 CET Stiftelsen Skånska Landskap Närmare 12 000 skånska elever får i år möjlighet att delta i olika utomhuspedagogiska projekt med Stiftelsen Skånska Landskap - i något av våra strövområden och tillsammans med sagoberättare, skådespelare, utomhuspedagoger och naturvägledare. Samtidigt satsar vi extra i år på att utveckla vår utomhuspedagogik och bygga upp ett utomhuspedagogiskt centra i Fulltofta strövområde.

2015-02-02 14:20 CET Sveriges geologiska undersökning, SGU För att fasa ut användningen av naturgrus mot alternativa material behövs ett helhetsgrepp på vilka behov som finns och vad det finns för tillgångar på byggnadsmaterial. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en metodbeskrivning för hur regionala materialförsörjningsplaner upprättas. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där konkurrensen om marken är störst.

Sinnrik finjustering av växters fotosyntes

2015-02-02 10:04 CET Umeå universitet Membranproteinerna Lhcb1 och Lhcb2, två av de proteiner det finns mest av på jorden, ansvarar för att ljus fångas in till växters fotosyntes. Malgorzata Pietrzykowska har i sin avhandling i detalj utrett proteinernas olika roller och konstaterar att trots att de är nästan identiska har de inte samma funktioner. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 6 februari.

Fler hjärtsjuka barn upptäcks tidigt

2015-02-02 08:19 CET Hjärt-Lungfonden I Sverige lämnar 1–2 barn BB varje månad med ett oupptäckt hjärtfel. Detta enligt en ny bedömning från Hjärt-Lungfonden. För bara några år sedan var den siffran 2–3 barn per månad. Förbättringen är bland annat ett resultat av forskning som har gjort det möjligt för vården att upptäcka fler hjärtfel tidigt.