Pressmeddelanden

Aspar kan bli ”dagavilla”

Aspar kan bli ”dagavilla”

2016-10-05 13:47 CEST
Genom att ringbarka, gödsla och mäta hormoner i aspar under hösten har bioteknolog Erik...

Finns det några "ursvenska" arter? Vilka människor kom hit först?

2016-10-05 10:22 CEST
Välkommen till vetenskapligt symposium om Skandinaviens naturhistoria, med världsledand...

28 miljoner till forskning om solceller

28 miljoner till forskning om solceller

2016-10-05 10:01 CEST
En nationell forskningsgrupp om solceller, under ledning av Ellen Moons, fysikprofessor...

Fyra Umeåprojekt får dela på drygt 142 miljoner kronor

Fyra Umeåprojekt får dela på drygt 142 miljoner kronor

2016-10-05 09:32 CEST
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat mer än 142 miljoner kronor till fyra ...

Stora projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Stora projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

2016-10-05 09:05 CEST
Omvandling av vatten och koldioxid till kemiska produkter utan att någon behöver hanter...

​Kritiska mineral, det livsviktiga vattnet och virtuell geologi

​Kritiska mineral, det livsviktiga vattnet och virtuell geologi

2016-10-05 07:23 CEST
Nu uppdateras Sveriges geologiska undersöknings, SGUs, skolwebb Geologiskt med tre nya ...

Världens första tankestyrda armprotes testas i global tävling

Världens första tankestyrda armprotes testas i global tävling

2016-10-04 07:00 CEST
För några år sedan skedde världens första operation där en patient fick en tankestyrd a...

Tretusenårigt DNA kan berätta hur Stilla havets öar befolkades

Tretusenårigt DNA kan berätta hur Stilla havets öar befolkades

2016-10-03 17:00 CEST
För mer än tretusen år sedan kom de till öarna i östra Oceanien, öster om Salomonöarna ...

Nya fynd om växters skyddsmekanismer mot varierande ljus

Nya fynd om växters skyddsmekanismer mot varierande ljus

2016-10-03 11:20 CEST
Utan proteinerna PsbY och FtsH11 har växter svårt att skydda sig mot förhållanden med s...