Pressmeddelanden

Nytt hjälpmedel för skogsbilvägar

2014-04-04 07:30 CEST Skogforsk Skogforsk lanserar ett nytt hjälpmedel för alla som bygger, sköter och förvaltar skogsbilvägar. Kunskap Direkt Vägar är en del av den skogliga informationstjänsten www.kunskapdirekt.se.

Japanska blomsterinstallationer i Botaniska trädgårdens sommarutställning.

2014-04-04 07:00 CEST Uppsala universitet Blomsterinstallationer i stort format av sju japanska konstnärer fyller Thunbergs magnifika orangeri i sommar. Utställningen sammanför samtidskonst med den traditionella Japanska konstarten Ikebana, en installationskonst med levande blommor och växter.

2014-04-03 08:30 CEST Svenska Jägareförbundet Svenska Jägareförbundet har arbetat hårt för att få till ändringar av den vapenutredning som Doris Högne Rydheim levererade förra året. Förbundet är nöjt med att många av de förslag som hade påverkat jägare och sportskyttar negativt har tagits bort när regeringen presenterar sin lagrådsremiss.

Upplev Sveriges rovfåglar på Naturhistoriska riksmuseet

2014-04-03 07:11 CEST Naturhistoriska riksmuseet Möt luftens stolta jägare! Den 14 april bjuder Naturhistoriska riksmuseet in till att uppleva rovfåglarnas värld på nära håll i utställningen Kroknäbbarnas tid med fotografier av Patrik Olofsson. Möt överlevarna med den brokiga historien som nu är på väg tillbaka.

Mer kunskap om extrema tillstånd av materia

2014-04-02 22:22 CEST Umeå universitet Naturens extremer kan vara svåra att föreställa sig, men fysikern Dmitry N. Kobyakov ger i sin avhandling en ökad förståelse av egenskaper hos ultrakalla atomära gaser samt materia med extremt hög densitet i neutronstjärnor. Han lägger fram sina resultat vid Umeå universitet torsdagen den 3 april.

2014-04-02 00:06 CEST Singularity Sweden Virpal Singh, 25 år, från Stockholm, är vinnare av årets Urban Resilience Challenge och får tillbringa sommaren på Singularity University i Silicon Valley.

Oväntat besök i Botaniska trädgården

2014-04-01 09:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård Döm om personalens förvåning när man i morse upptäckte en liten alligator som simmade i Amerikadammen i början av Rhododendrondalen. Det har hänt att besökare släppt oönskade sköldpaddor i dammen men det här var sannerligen oväntat. - Jag visste inte vad jag skulle tro, säger trädgårdsarbetare Sture Andersson, som gjorde upptäckten tidigt på tisdagsmorgonen.

Buntning kan effektivisera skogsbränsleskörden

2014-04-01 07:30 CEST Skogforsk Skogforsk har tillsammans med finska Metla studerat en ny maskintyp för skogsbränsleskörd i klena bestånd. Fixteris klenträdsbuntare FX15a avverkar flera mindre träd i taget, kapar, buntar och väger samt registrerar de färdiga buntarna, som är 2,5 m långa och innehåller ca 0,5 kubikmeter skogsbränsle.

2014-03-31 16:09 CEST Chalmers tekniska högskola Jästceller som kapslas in i ett membranhölje jobbar flitigare och blir tåligare än fria jästceller vid etanolproduktion. Detta visar forskning kring ökad etanolproduktion som nu presenteras.

2014-03-31 13:28 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen IPCC presenterar nu sina rapporter om klimatet och den mänskliga påverkan. I svenska media handlar mycket av rapporteringen om kött och avskogning. Det ger fel fokus, anser Svebios vd Gustav Melin. Mer än 90 procent av utsläppen av koldioxid kommer från fossila bränslen och koldioxidutsläppen svarar för nära två tredjedelar av klimatpåverkan.