Pressmeddelanden

Forskare i Karlskrona får stöd av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 460 000 kronor går till en forskare i Karlskrona. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Kranskärlsforskning i Uppsala får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:20 CET Hjärt-Lungfonden ​Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 12 miljoner kronor går till forskare i Uppsala. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Två avhandlingar i kemi prisas

2015-11-12 08:00 CET Umeå universitet Anugwom Ikenna, postdoktor vid Umeå universitet, tilldelas statyett och 500 Euro i pris för bästa avhandling 2014 av the Baltic University Programme, BUP. Mikhail Golets, tidigare doktorand vid Umeå universitet, får ett hedersdiplom för sitt doktorsarbete.

Beståndsreglerande jakt är nödvändig

2015-11-11 14:27 CET Svenska Jägareförbundet Idag har länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet beslutat om vargjakt. – Det viktigaste är att det genomförs en licensjakt som begränsar antalet djur och att koncentrationerna minskas, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

Unikt instrument för att leta mörk materia invigt

2015-11-11 13:30 CET Stockholms universitet Ett nytt unikt instrument för att leta efter mörk materia invigdes idag den xx nov. Instrumentet, XENON1T, är den mest känsliga av sin sort och ligger i Italien i ett laboratorium under ca 1400 meter av berg, allt för att sålla bort andra signaler i jakten på den mörka materian.

​Fem miljoner för att utveckla svensk fysikundervisning

2015-11-11 08:15 CET Högskolan Kristianstad Nästan fem miljoner kronor har delats ut av Vetenskapsrådet till ett forskningsprojekt på Högskolan Kristianstad för att förstå matematikens roll i fysikundervisningen på gymnasieskolor. Ett projekt som bland annat ska leda till bättre lärarutbildning och att fysiklärare kan utveckla sin undervisning.

Forskare vill täppa till luckor i EU:s kemikaliereglering

2015-11-11 07:29 CET Stockholms universitet Vi exponeras dagligen för ett stort antal kemikalier via kläder, elektronik, leksaker, och köksredskap. EU:s reglering av kemikalier är inte tillräcklig för att skydda människors hälsa och miljön, visar en ny avhandling vid Stockholms universitet. Forskare har utvecklat en metod som ska underlätta kopplingen mellan forskning och lagstiftning.

Nya EU-stödet för våtmarker - ett hinder för den biologiska mångfalden

2015-11-11 07:01 CET Svenska Jägareförbundet ​I det nya landsbygdsprogrammet finns det som tidigare möjlighet att få ekonomiskt stöd för restaurering av våtmarker vilket är ett synnerligen viktigt miljövårdsarbete för den biologiska mångfalden och för Östersjön. De nya stödreglerna riskerar dock att kraftigt bromsa upp verksamheten. Därför har Våtmarksfonden tillskrivit Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht om att återställa regelverket.

Vulkanutbrott ger långvariga globala effekter på klimatet

2015-11-10 14:42 CET Stockholms universitet Kraftiga vulkanutbrott på höga breddgrader har stor inverkan på det globala klimatsystemet under flera decennier. Det visar en ny studie från Stockholms universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Pressinbjudan till invigning av ”Kemi med Alfons Åberg”

2015-11-10 10:49 CET Alfons Åbergs Kulturhus i Göteborg Hasselbladstiftelsen, Chalmers och Alfons Åbergs Kulturhus stödjer ett kemiprojekt på Alfons Åbergs Kulturhus som kommer att pågå tre veckor i höst och tre veckor i vår. Projektet vill skapa en positiv bild av kemiämnet, ge möjlighet till interaktion och testa-på aktiviteter samt stärka lärarna i deras roll som inspiratörer till eleverna.