Pressmeddelanden

2015-06-11 11:15 CEST Uppsala universitet Tio år har gått sedan första Tjejveckan hölls för att visa högstadietjejer roliga och inspirerande tillämpningar av naturvetenskap och teknik. Arrangemanget har under åren lockat runt 200 deltagare långt utanför Uppsala. Nästa vecka är det åter dags för 20 förväntansfulla tjejer att inta Ångströmlaboratoriet.

2015-06-10 13:46 CEST Sveriges geologiska undersökning, SGU Massaindustrin har tidigare gett ifrån sig stora mängder träfibrer och processkemikalier som idag ligger på bottnarna i våra sjöar och vattendrag. Nu ska SGU i samarbete med Länsstyrelsen i Jämtland mot den bakgrunden kartlägga fiberbankar på älv- och sjöbottnar på tre ställen i länet.

Ung doktorand gör kompositer av trämassa och sjukhuslakan

2015-06-10 08:00 CEST Högskolan i Borås Med råmaterial som gamla sjukhuslakan och trämassa har Sunil Kumar Ramamoorthy vid Högskolan i Borås skapat superstarka kompositmaterial. De är nästan helt förnyelsebara och klarar hållbarhetskrav för exempelvis bildörrar med råge. Och de luktar inte hö.

Dubbelvernissage i Botaniska

2015-06-09 08:00 CEST Göteborgs botaniska trädgård På fredag invigs två konstutställningar i Botaniska. I utställningen "Parallella Virkligheter" ställer konstnären och virkerskan Sandra Magnusson frågan vad är verkligt och vad är virkligt? Utställningen "Älskad, hatad, saknad" är en fotografisk tolkning av ett gammalt skolherbarium där fotografen Per-Olof Stoltz har försök att återge de över 80 år gamla växterna något av sin forna prakt.

Johan Ahlgren ny marknads- och kommunikationschef hos Naturvetarna

2015-06-08 11:49 CEST Naturvetarna Johan Ahlgren har tillträtt som ny marknads- och kommunikationschef hos Naturvetarna. Han har en gedigen bakgrund inom kommunikation och marknad, både från näringslivet och den offentliga sektorn. - Det ska bli spännande att jobba på ett modernt fackförbund som så tydligt stöttar varje enskild individ, säger Johan Ahlgren.

Europas utterforskare går samman

2015-06-05 15:25 CEST Naturhistoriska riksmuseet I Sverige ser läget bra ut för uttern. Den ökar i antal och det är något som många gläds över. Det har dock uppmätts mycket höga halter av perfluorerade ämnen i utter (t.ex. PFOS), något som kan bli ett problem om halterna fortsätter att öka. Måndagen den 8 juni 2015 inleds en fyra dagar lång europeisk konferens om uttern på Naturhistoriska riksmuseet.

Globalt toppmöte inom trafiksäkerhet nästa vecka

2015-06-05 14:22 CEST Chalmers tekniska högskola Infrastrukturminister Anna Johansson inleder på måndag världens största trafiksäkerhetskonferens, tillsammans med amerikanska trafiksäkerhetschefen Mark R. Rosekind. Det anrika internationella säkerhetsmötet hålls i Göteborg, arrangerat av forskningscentrumet Safer och Trafikverket, och samlar uppåt 1000 internationella säkerhetsexperter från 26 länder.

Grönare framtid med svarta pellets?

2015-06-05 11:35 CEST Umeå universitet Biomassa från skog eller åkergrödor kan till viss del ersätta fossila bränslen, men användningen i dag är globalt sett ganska liten. Martin Strandberg vid Umeå Universitet visar i sin avhandling att rostning av biomassan, så kallad torrefiering, förbättrar flera egenskaper hos biomassan så att den enklare och mer kostnadseffektivt kan ersätta fossila bränslen.

Förenklad syn på hälsa i skolan

2015-06-05 07:10 CEST Stockholms universitet Skolans arbete med att förebygga psykisk ohälsa tar inte hänsyn till alla aspekter som skapar hälsa och ohälsa. Insatserna innebär dessutom att eleven förväntas både kontrollera och förändra såväl egna tankar och känslor som omgivning. Karin Gunnarssons avhandling kastar nytt ljus på skolans uppdrag att främja elevers hälsa.

Jägareförbundet nekar Vargkommittén

2015-06-04 14:59 CEST Svenska Jägareförbundet Svenska Jägareförbundet kommer inte att delta i den Vargkommitté som regeringen vill tillsätta. – Vi är inte beredda på att börja om från början med vargförvaltningen. De planer som regeringen aviserat leder inte framåt. Därför säger vi nej, säger Torbjörn Lövbom ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.