Bilder

Björn Rönnmark

2015-03-25 13:25 CET Deflamo AB Ledamot i styrelsen, Deflamo AB

Jan-Ove Aspeblad

2015-03-25 13:24 CET Deflamo AB Styrelseordförande Deflamo AB

Järnvägsstråk kan stängas – ersätts med lastbilar

2015-03-16 09:22 CET Skogsindustrierna

Ukonf15 i Västerås

2015-02-05 15:16 CET Skogforsk

Konkalorimeter

2015-01-30 09:47 CET Deflamo AB 2014 investerade Deflamo i bl a en konkalorimeter. Denna mäter ett materials brännbarhet, och därmed effekten, av olika flamskyddsmedel. Genom investeringen förkortar man långa test- och utvecklingstider åt företagets kunder och kan genomföra egna brandprov enligt flera internationella standards, t ex ISO 5660.

Kulturhänsyn i skogsbruket

2015-01-28 09:00 CET Skogforsk

Ingenjörer berättar

2015-01-20 16:30 CET Carlsson Bokförlag Sveriges skogs- och pappersindustri räknas som en av grundstenarna i bygget av folkhem och välfärdsstat. Ingenjörerna var nyckelpersoner i detta bygge. I denna teknikhistoriska bok berättar sju ingenjörer om sina erfarenheter från cellulosa- och pappersfabrikernas golv kring sekelskiftet 1900. PER JERKEMAN (red) är civilingenjör, pappersexpert och författare till en rad böcker om papper.

Anna Holmberg

2014-12-15 15:41 CET Skogsindustrierna

Rundabordssamtal på träkonferens i Poznan den 4 mars

2014-12-06 12:50 CET Skogsindustrierna