Bilder

Apyrum 1002.12_provflaska

2015-03-25 13:39 CET Deflamo AB

Åsa Hansdotter

2015-03-25 13:27 CET Deflamo AB Styrelseledamot, Deflamo AB

Fredrik Westin

2015-03-25 13:26 CET Deflamo AB Styrelseledamot, Deflamo AB

Jan Blomquist

2015-03-25 13:25 CET Deflamo AB Styrelseledamot, Deflamo AB

Björn Rönnmark

2015-03-25 13:25 CET Deflamo AB Ledamot i styrelsen, Deflamo AB

Jan-Ove Aspeblad

2015-03-25 13:24 CET Deflamo AB Styrelseordförande Deflamo AB

Järnvägsstråk kan stängas – ersätts med lastbilar

2015-03-16 09:22 CET Skogsindustrierna

Ukonf15 i Västerås

2015-02-05 15:16 CET Skogforsk

Konkalorimeter

2015-01-30 09:47 CET Deflamo AB 2014 investerade Deflamo i bl a en konkalorimeter. Denna mäter ett materials brännbarhet, och därmed effekten, av olika flamskyddsmedel. Genom investeringen förkortar man långa test- och utvecklingstider åt företagets kunder och kan genomföra egna brandprov enligt flera internationella standards, t ex ISO 5660.

Kulturhänsyn i skogsbruket

2015-01-28 09:00 CET Skogforsk