Bilder

Svensk trä kan bli storsäljare i Kina

2015-05-12 15:14 CEST Skogsindustrierna

Inuti Certex On Tour 2015

2015-05-07 15:44 CEST Certex Bilder från Certex On Tour 2015

Slinga i fält visar naturhänsyn i praktiken

2015-05-05 07:30 CEST Skogforsk Går det att bedriva lönsamt skogsbruk och samtidigt bevara viktiga naturvärden? Det ska fältexperimentet i Effaråsen ge svar på. Där finns nu en demoslinga för den intresserade. På Kunskap Direkt finns en guide till slingan.

Slinga i fält visar naturhänsyn i praktiken

2015-05-05 07:30 CEST Skogforsk I Effaråsen finns nu en demoslinga för den intresserade. På Kunskap Direkt finns en guide till slingan.

www.certex.se

2015-04-27 13:50 CEST Certex Certex Svenska AB presenterade i dagarna sin nya responsiva hemsida www.certex.se

 Excellent intresse för svenskt trä i Mellanöstern

2015-04-21 09:00 CEST Skogsindustrierna

Strandparken, Hamngatan 19, Sundbyberg.

2015-04-13 15:00 CEST Skogsindustrierna Strandparken, Hamngatan 19, Sundbyberg.

Konceptmaskin

2015-04-13 07:00 CEST Skogforsk En bild av den konceptmaskin som ska testas i ett av Skogforsks projekt. Projektet är ett samarbete mellan BAE Hägglunds, Komatsu, SCA och Skogforsk.

Environmental

2015-03-25 13:45 CET Deflamo AB

Deflamo logo, no tagline

2015-03-25 13:43 CET Deflamo AB