Nyheter

Frivärlds okunskap hotar Sveriges rykte

2014-04-10 15:08 CEST Afrikagrupperna Tankesmedjan Frivärld skrev nyligen ett debattinlägg i Veckans Affärer som visar på en djup okunnighet om etiska riktlinjer för företag och om utvecklingens drivkrafter. Därför har Afrikagruppernas Gabi Björsson och CSR-experten och människorättsjuristen Parul Sharma skrivit en replik om ämnet idag. Vi skriver att "Spekulationer utan kunskap från krafter som Frivärld hotar Sveriges goda renommé."

2014-04-10 12:09 CEST Vägvalet Mölndalsåns dalgång planläggs. Det ska växa upp bostadsområden under flera etapper inom en 20-årsperiod. Områdena sträcker sig från Lyckholms bryggeri i Almedal till Korsvägen. Det ger Göteborg möjligheten att bygga unika områden med centrala lägen och nära till kollektivtrafik. Det unika är att bevara det gamla med det nya.

 Elever med särskilda begåvningar uppmärksammas

2014-04-10 10:39 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Elever med särskilda begåvningar har stor potential och kan ge skolan mycket tillbaka. Men de känner sig ofta missförstådda i skolan. Nu finns ett förslag till handlingsplan hur skolan kan möta dessa elever.

2014-04-10 09:43 CEST Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsens uppgift är att om möjligt förhindra att en statsanställd uppsagd person som anmäls till oss blir arbetslös. Under 2013 fick 77,9 procent av de tillsvidareanställda ett nytt jobb eller annan lösning innan uppsägningstidens slut. 85,2 procent av de tidsbegränsat anställda fick en lösning inom 9 månader från uppsägningen.

Allt fler feriejobb för unga i kommuner och landsting

2014-04-10 09:24 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Kommuner och landsting ser ut att öka antalet feriejobb för unga i sommar. Prognosen pekar mot minst 80 000 feriejobb. Det finns skäl att tror på ännu fler, vilket skulle innebära en ökning jämfört med förra året.

Tjejkväll på Ring Knutstorp

2014-04-10 06:00 CEST Svalövs kommun Tävlingsteknikerutbildningen på Svalöfs gymnasium och Motorbanan Ring Knutstorp anordnar en inspirationskväll för bara tjejer tisdagen den 6 maj kl. 18.30.

Malin i P4 Väst: Handboken ska peppa mobbade

2014-04-09 21:06 CEST Frilansjournalisten Malin Engelbrektsson 19-åriga Malin Engelbrektsson från Uddevalla var mobbad under stor del av sin skoltid. Nu vill hon hjälpa andra som är i samma situation och har skrivit en handbok för mobbade.

2014-04-09 17:16 CEST Linköpings kommun Inbjudan till två presskonferenser inför nämndsammanträden. Bildningsnämnden torsdag 10 april klockan 9.30 och barn- och ungdomsnämnden klockan 11.00. Båda i Schönbergssalen. Separat inbjudan har skickats ut om presentation av ambassadör för ridsportanläggningen klockan 10.30.

2014-04-09 17:06 CEST Linköpings kommun Torsdag 10 april genomförs tre presskonferenser i Schönbergssalen i Linköpings stadshus: Klockan 10.00 inför bildningsnämndens sammanträde, klockan 10.30 presenatation av ridsportambassadör (ny tid) och klockan 11.00 inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde.

2014-04-09 16:23 CEST Arbetsgivarverket De tvära kasten i myndigheternas ramanslagsutveckling fortsätter, det framgår av den ekonomiska vårpropositionen där de statliga myndigheternas så kallade pris- och löneomräkning för 2015 slås fast.