Nyheter

2014-10-20 11:00 CEST Amnesty International, svenska sektionen Amnesty har utrett anklagelser om summariska avrättningar och andra avsiktliga mord som skulle ha utförts av såväl proryska som pro-ukrainska styrkor. Även om det finns bevis för enstaka händelser finns inget som tyder på att det skett i den omfattning som rapporteras i ryska medier och av ryska myndigheter.

Delårsrapport 2

2014-10-20 10:24 CEST Norrtälje kommun Delårsrapport två avser perioden januari till augusti och avser kommun och koncern. Delårsrapporten är delvis framtagen i det nya beslutsstödsystemet Rodret vi håller på att införa; ett IT verktyg som syftar till att effektivisera och underlätta arbetet med att ta fram information om verksamhet och ekonomi, som underlag för en ökad kostnadskontroll, styrning, uppföljning samt politiska beslut.

Kärleksbomb på MAMMABOOSTEN till alla våra kunder !

2014-10-20 10:17 CEST Mama Mia

Hur ser egentligen det kulinariska Skåne ut idag, 2014?

2014-10-20 09:56 CEST Livsmedelsakademin Livsmedelsakademins Håkan Jönsson har i en rapport fångat dagsläge och strömningar i de fokusområden som formulerats för Matlandet Sverige av regeringen; Primärproduktion, förädlad mat, handel, offentlig mat, restaurang och turism. Livsmedelsakademin vill ta täten och arbeta för att det positiva scenariot i rapporten blir verklighet. Skåne skall vara Nordens ledande kulinariska region 2025.

Fler frågor får svar på kommunernas webbplatser

2014-10-20 08:59 CEST Sveriges Kommuner och Landsting E-tjänsterna ökar i kommunerna. Nästan 200 kommuner erbjuder möjligheten att söka till gymnasiet via webben. I ca 70 kommuner kan man idag ansöka om bygglov via webbplatsen mot 24 år 2012.

2014-10-20 08:47 CEST Borås Stad Kommunfullmäktige avtackar vid sin traditionella middag ledamöter som lämnar fullmäktige. Bland dem är Eike Jünke (nio mandatperioder), Gunnel Romild och Kurt Eliasson (sju perioder), och Olle Hermansson (sex perioder). Media är välkomna till högtidligheterna den 23 oktober i Stadshushallen, efter fullmäktiges sammanträde denna dag. Mer information genom Camilla Christensen, 033-35 70 31.

Kick off för Star for Life i Ale.

2014-10-19 11:47 CEST Ale kommun Start for Life-projektet fortsätter i Ales skolor. I förra veckan skedde en kick off på Ale Kulturrum med en energifylld konsert. I publiken fanns elever från årskurs 7 på Bohusskolan och Da Vinciskolan samt introduktionsprogrammet på Ale gymnasium

ALE: En hyllning till Ivar Arosenius

2014-10-19 11:42 CEST Ale kommun Det var förra året som Ale kommun beslutade att låta uppföra en konstnärlig gestaltning för att hylla konstnären Ivar Arosenius, som bodde och verkade under period innan sin död i Älvängen. I vackert höstväder skedde avtäckningen av Thomas Brolins vackra skulptur. Invigningstalade gjorde kommunalrådet Mikael Berglund (M).

2014-10-17 16:32 CEST SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet ”Det gröna näringslivet skulle kunna leverera minst 30 000 nya jobb, varav flertalet ungdomsjobb. Skälet till att fler inte växlar upp är den politiska osäkerheten som präglar landsbygds- och näringspolitiken”, skriver Katarina Novak, Eva Östling och Nils Björid på SVT Opinion.

Nej till slopad bygdeavgift

2014-10-17 15:57 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Utredningsförslaget att ta bort bygdeavgifterna riskerar att slå hårt mot många bygder och kommuner. Det bör inte genomföras, skriver SKL i ett yttrande till regeringen.