Pressmeddelanden

Varför miljarder till polis och åklagare medan advokatkostnaderna ska pressas, Beatrice Ask?

2014-05-23 13:42 CEST Blendow Group AB Vad tycker justitieminister Beatrice Ask bäst och sämst om hos juristerna som yrkeskår? Varför öser hon miljarder över polis och åklagare men vill pressa kostnaderna för offentliga försvarare? Och hur ser egentligen hennes relation till Högsta domstolen ut? I säsongens sista avsnitt av Veckans Juridik intervjuas Beatrice Ask av Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

I dag går startskottet för Design S

2014-05-22 10:45 CEST Svensk Form Nu öppnar inlämningen av bidrag till Design S, Svensk Forms nationella designutmärkelse som profilerar svensk designs status såväl nationellt som internationellt. Officiell beskyddare för Design S är näringsminister Annie Lööf. I år introduceras kategorier och juryn vässas ytterligare med en internationell jurygrupp, med bland andra den världskända trendanalytikern Li Edelkoort.

2014-05-21 15:16 CEST Resenärsforum Trafikverket missköter järnvägen. Regeringen måste ställa hårdare krav på Trafikverket

Moderata Studenter kräver att Löfven behåller fritt skolval

2014-05-21 09:02 CEST Moderata Ungdomsförbundet, MUF Med anledning av S-studenters utspel om att det fria skolvalet ska upphöra, kräver nu Moderata Studenter, Sveriges största politiska studentförbund, att Stefan Löfven lovar att S-studenter blir helt utan inflytande om han blir statsminister. Det skulle vara en katastrof för studenterna på universitet och högskolor.

2014-05-21 08:45 CEST Nyhetsbrevet Vi Resenärer Stockholmarna har förlorat på de senaste årens investeringar i ny kollektivtrafik. Citybanan, ger pendlarna från Östergötland, Sörmland, Västmanland och Uppland punktligare tåg. De som långpendlar vill inte att deras tåg ska hamna bakom ett pendeltåg! Tänk om man hade samma resonemang i vägtrafiken. Då skulle bilister från Eskilstuna ha en egen fil på E4!

2014-05-21 08:44 CEST Sveriges Åkeriföretag Sveriges Åkeriföretag har i dagarna besvarat regeringens remiss Fossilfri fordonsflotta år 2030, även kallad FFF-utredningen. Åkerinäringen efterlyser i första hand långsiktighet, förutsägbarhet och tydlighet. Morgondagen är redan här och nu måste våra medlemmar få spelreglerna för investeringar de kommande 10-15 åren.

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

2014-05-13 09:17 CEST Umeå universitet Styrningen av rennäringen präglas idag av motsättningar och avsaknad av konkreta mål. Det fragmenterade ansvaret och bristen på inflytande, samordning och politiskt agerande leder till minskad anpassningsbarhet inom renskötseln. – För att kunna hantera de utmaningar som renskötseln står inför krävs en politisk översyn av styrningssystemet, menar statsvetaren Annette Löf vid Umeå universitet.

Diabeteshjälpmedel utesluts från statliga förmånen - dags för Hägglund att agera

2014-05-09 11:33 CEST Svenska Diabetesförbundet Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, meddelade den 30 april dom i det s.k. Minilink-målet. Domen har stor betydelse för en rad tekniska hjälpmedels vara eller inte vara i det statliga förmånssystemet, däribland system för kontinuerlig blodglukosmätning och insulinpumpar.

2014-05-09 08:00 CEST Mäklarsamfundet Nordic Housing Insight presenterar en stark tro på de nordiska bostadsmarknaderna för det andra kvartalet. Enligt fastighetsmäklare i Sverige, Norge och Danmark finns en stark förväntan på stigande priser men även på att utbud och köpintresse förväntas stiga.

Ärkebiskopen: Sverige bör ta en mer framträdande roll i eliminering av kärnvapen

2014-05-07 13:30 CEST Svenska kyrkan Det finns ett stort och brådskande behov av nedrustning och eliminering av kärnvapen, skriver ärkebiskop Anders Wejryd i ett brev till utrikesminister Carl Bildt. Han uppmanar Sveriges regering att ta en mer framträdande roll i detta arbete.