Pressmeddelanden

2015-03-16 13:58 CET Nätverket mot cancer Vuokko Elner, Göteborg, var 40 år när hon fick cancerbeskedet. För sin dotter förklarade hon: ”Lilla gumman, det kan vara så att det är cancern som ska dö och inte jag.” Priset delas med Richard Palmqvist, överläkare och professor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå Universitet. Han får priset för framgångsrik forskning kring orsaker till tarmcancer och hur tumörceller sprider sig.

6 000 svenskar med kolorektalcancer opereras på för många sjukhus med allvarliga komplikationer och död som följd

2015-03-12 17:22 CET Nätverket mot cancer Konsekvenserna av att operera för få patienter är att sjukvårdsteamen inte blir trimmade att ta hand om de postoperativa komplikationerna. Det återspeglas i en ökad dödlighet på sjukhus med små volymer. På andra sjukhus, exempelvis Sundsvalls, med ett litet antal patienter väljs avancerad operationsteknik medvetet bort på grund av kirurgernas individuella preferens.

2015-03-12 16:51 CET Sveriges Dövas Riksförbund Post- och Telestyrelsen väntas under våren att upphandla bildtelefonitjänsten och Sveriges Dövas Riksförbund, SDR tar ansvar genom att lämna anbud genom sitt bolag SDR Tecken AB.

2015-03-11 11:38 CET Mäklarsamfundet ​Finansinspektionen meddelade idag att de föreslår att amorteringskrav på nya bostadslån införs från och med den 1 augusti 2015. – Mäklarsamfundet välkomnar att FI äntligen lämnar besked, såväl konsumenter som fastighetsmäklare behöver veta vilka långsiktiga spelregler som gäller på bostadsmarknaden, säger Ingrid Eiken, VD för Mäklarsamfundet.

2015-03-06 15:40 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Svebio tycker att energiminister Baylans angreppssätt ser lovande ut. – Om alla partier går in med en inställning att lösa energisystemfrågorna på ett kostnadseffektivt sätt för Sveriges konsumenter och producenter, kan det här bli riktigt bra, säger Gustav Melin vd på Svebio.

2015-03-05 11:02 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen – Vår rekommendation till regeringen är att inte ytterligare höja nivån i elcertifikatsystemet nu. Vi behöver bygga ut mer förnybar elproduktion för att få ett 100 procent förnybart energisystem. Men ett utökat elcertifikatsystem måste börja lösa det svenska elsystemets största problem – problemet med risk för effektbrist. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Nordic Housing Insight: 96 procent av de svenska mäklarna tror på ökad eller oförändrad efterfrågan på bostadsrätter

2015-03-05 08:00 CET Mäklarsamfundet Arbetsmarknaden fortsätter att ha stor påverkan på bostadsmarknaden i Danmark och Norge, medan det låga utbudet och den höga efterfrågan fortsätter att dominera den svenska bostadsmarknaden. Det visar rapporten Nordic Housing Insight från Mäklarsamfundet för årets första kvartal.

Annie Lööf: ​Regeringen vill begränsa valfriheten och kvaliteten i välfärden

2015-03-05 07:00 CET Centerpartiet Regeringen har idag presenterat riktlinjerna för hur de ska begränsa fristående välfärdsverksamheters möjlighet att gå med vinst. - Hundratusentals människor har frivilligt valt fristående skolor, vårdcentraler och äldreboenden. Alla dessa verksamheter som levererar kvalitét och nöjda patienter är nu under hot för att de inte har en driftsform som Löfven gillar. Man baxnar, säger Annie Lööf.

​LSS gäller även Försäkringskassan

2015-03-04 09:17 CET Riksförbundet FUB Det är ett allvarligt problem när en myndighet vid sin myndighetsutövning inte förstår att tolka den lag som myndigheten är satt tillämpa. FUB kräver återigen att Åsa Regnér som ansvarig minister för bland annat assistansersättningen åtgärdar denna stora och uppenbara brist hos en av hennes underlydande myndigheter.

Pressinbjudan: Så gör vi Sverige jämställt – träffa generaldirektörer och jämställdhetsministern den 4 mars kl 09.30 på Norra Latin, Stockholm

2015-03-03 08:00 CET Nationella sekretariatet för genusforskning Onsdagen den 4 mars finns ett unikt tillfälle att lyssna på generaldirektörer från några av Sveriges största myndigheter berätta om sitt jämställdhetsarbete.