Pressmeddelanden

Svenska kyrkan får 17 miljoner till arbetet med flyktingar

Svenska kyrkan får 17 miljoner till arbetet med flyktingar

2015-12-11 11:31 CET
Regeringen har beslutat anslå 17 miljoner kr till Svenska kyrkan för arbetet med asylsö...

FLASH: EU-domstolen upphäver handelsavtal med Marocko pga Västsahara

FLASH: EU-domstolen upphäver handelsavtal med Marocko pga Västsahara

2015-12-10 14:03 CET
Alldeles nyss, på dagen för mänskliga rättigheter, upphävde EU-domstolen alla handelsav...

Allt färre spelar om pengar

Allt färre spelar om pengar

2015-12-03 14:28 CET
Spel om pengar fortsätter att minska, det visar Lotteriinspektionens årliga Novusunders...

Mäklarsamfundet: Bristen på bostäder grundproblemet med stigande priser

2015-12-03 08:00 CET
Enligt Boverket har drygt 63 procent av landets kommuner bostadsbrist. De människor fas...

Antal nya bilar ökade med 19,9 procent

Antal nya bilar ökade med 19,9 procent

2015-12-01 15:01 CET
Under november 2015 nyregistrerades 32 380 personbilar, en ökning med 19,9 procent jämf...

​Biokraft kan ge 40 TWh 2040 med rätt styrmedel och teknikutveckling

2015-12-01 14:07 CET
El producerad med biobränslen, biokraft, är ett huvudalternativ för att ge baskraft och...

Alla borde vara feminister - Chi­mamanda Ngozi Adichies nya bok ges som gåva till alla Sveriges gymnasieskolor!

Alla borde vara feminister - Chi­mamanda Ngozi Adichies nya bok ges som gåva till alla Sveriges gymnasieskolor!

2015-12-01 07:56 CET
Idag utkommer den nigerianska författaren Chi­mamanda Ngozi Adichies nya bok Alla borde...

Sverige i överenskommelse med europeiska spelmyndigheter

Sverige i överenskommelse med europeiska spelmyndigheter

2015-11-27 12:12 CET
Sverige har genom Lotteriinspektionens generaldirektör, Håkan Hallstedt, skrivit på en ...

Biståndsutmaningar till regeringen

2015-11-26 14:49 CET
Svenska biståndsorganisationer protesterar mot beslutet om höjda avräkningar ur bistånd...

Regeringens budget bäst för cancervården enligt Nätverket mot cancers granskning

Regeringens budget bäst för cancervården enligt Nätverket mot cancers granskning

2015-11-26 13:57 CET
Tydlig problembeskrivning, konkreta reformer och trovärdig finansiering av nya effektiv...