Kontaktpersoner

Helene Leitner Larsson

Amendo Bemanning & Rekrytering

Fredrika Schartau

Signpost AB

Stina Nord

Signpost AB

Jimmy Rönnblom

Konsultia AB

Charlotte Eklund

Vardagsfrid AB Charlotte ansvarar för personalutveckling och rekrytering på Vardagsfrid AB. Fokus är utveckling av driftsroller som Hemstädningsspecialister, Hemstädningsmentor och Områdesansvariga. Läs mer om oss på www.Vardagsfrid.se

Sanna Dahlgren

The Internship Factory

Eva Niemi

People In Technology AB

Robert Moberg

People In Technology AB

Helen Förnemark

Hudson Helen har mångårig erfarenhet av att arbeta med ledarförsörjning genom både rekrytering och interim management. Från 2007 har Helen arbetat med rekrytering och interimslösningar på ledar- och specialistnivåer mot flertalet organisationer och branscher. Hon har även arbetat med utvärdering av ledare och ledningsgrupp. Helen har utvecklat en stor förståelse för och insikt om ledarskap från många...

Judith Kovács

Hudson Judith har 17 års erfarenhet av chefs- och specialistrekryteringar. Judith har sin specialistkompetens inom Rekrytering och Talent Management. Hon har rekryterat till företagsledningar och chefer, samt erfarna specialister. Judith har gedigen erfarenhet inom hela Talent management-området som t ex kompetenskartläggning, Assessment Centers, Management Audits och Coaching.