Kontaktpersoner

Marcus Hökenklo

Marcus Hökenklo

2016-07-14 15:51 CEST

Jan Lekholm

Jan Lekholm

2016-06-30 13:48 CEST

Anders Gratte

Anders Gratte

2016-06-30 09:47 CEST

Anders har en har lång och gedigen erfarenhet av att bygga IT-bolag i Sverige och Norde...

Frida Arlegård

Frida Arlegård

2016-06-30 09:44 CEST

Frida ansvarar för att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla Management och IT-kon...

Johanna Aadde

Johanna Aadde

2016-06-20 10:56 CEST

Mats Ågren

Mats Ågren

2016-06-20 10:54 CEST

Erik Åslin

Erik Åslin

2016-06-08 15:33 CEST

Ingrid Hedenvind Brask

Ingrid Hedenvind Brask

2016-06-07 14:45 CEST

Erik Huss

Erik Huss

2016-05-31 07:00 CEST

Erik Huss har två decenniers erfarenhet inom kommunikation, PR, undervisning, forskning...

Niklas Tyllström

Niklas Tyllström

2016-05-10 07:00 CEST