Pressmeddelanden

Åkermark står sig i pris, men stora variationer i landet

2014-02-13 06:00 CET LRF Konsult Priserna på Sveriges åkermark 2013 är för riket oförändrade jämfört med 2012. Variationen är stor med stigande priser på den mest bördiga marken och prisnedgång i andra regioner. Män köper betydligt mer åkermark än kvinnor.

Ctrack Sverige AB: Företag som vill införa elektroniska körjournaler behöver inte längre inhämta medarbetarnas samtycke

2014-02-12 17:18 CET Ctrack Sverige AB Tidigare har Datainspektionen bedömt att företag som vill använda GPS-system för ändamålet elektroniska körjournaler i sina firmabilar först måste inhämta medarbetarnas samtycke. Nu ändras riktlinjerna. Under vissa förutsättningar ska det vara tillåtet att använda GPS-system även för körjournaler utan att först inhämta medarbetarnas medgivande.

Ctrack Sverige AB och Sveriges Byggindustrier AB tecknar ramavtal om elektronisk körjournal och GPS-positionering

2014-02-11 06:31 CET Ctrack Sverige AB Ctrack Sverige AB har tecknat ramavtal med Sveriges Byggindustrier AB, BI. Ctrack är världsledande leverantör av GPS-positioneringslösningar. Sveriges Byggindustrier är en bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag med cirka 3 200 medlemsföretag. För medlemmarna innebär ramavtalet tillgång till specialkompeten inom skatteregler och körjournalshantering men även rabatter.

2014-02-07 06:00 CET Atronic Frukost och ett par intensiva timmar som fokuserar på hur man bäst hanterar pedagogiska måltider erbjuds nu beslutsfattare på kostenheter och ekonomiavdelningar runt om i Sveriges kommuner.

2014-02-04 08:43 CET Grant Thornton Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton har förvärvat redovisningsbyrån Admiral Ekonomi AB i Västerås.

Hans Löfgren ny hos Transcendent Group

2014-02-03 14:27 CET Transcendent Group Transcendent Group, som de två senaste åren erhållit pris både som ett av Sveriges snabbast växande företag och som en av Sveriges bästa arbetsplatser, fortsätter att växa. Hans Löfgren, en av branschens mest erkända profiler inom internrevisionsområdet, börjar hos Transcendent Group den 1 mars 2014.

2014-01-31 13:06 CET Norstedts Juridik Norstedts Juridik meddelar att de förvärvat PwC:s programvara för bokslut och koncernkonsolidering. PwC har under många år utvecklat och sålt produkterna Kapell och Koncern till tusentals användare inom svenska ekonomiavdelningar. Genom förvärvet expanderar Norstedts Juridik sin marknadsledande position i Skandinavien inom programvara för skatt, bokslut, analys och revision.

Johanna Kjellberg – ny CIO på Grant Thornton

2014-01-27 09:06 CET Grant Thornton Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton med ca 1000 medarbetare i Sverige har anställt Johanna Kjellberg som ny CIO.

Priserna på skogsmark har sjunkit under 2013

2014-01-23 08:00 CET LRF Konsult År 2012 bröts en trend med lång tids stigande priser på skogsmark. När LRF Konsult, Sveriges största mäklare av skogs- och lantbruksfastigheter summerar 2013 visar statistiken att priserna har fortsatt att sjunka. Under året har dock köpare och säljare närmat sig varandra i förväntningar om prisnivån och LRF Konsult tolkar marknadens signaler som att det andas försiktig optimism.

BDO fördubblar i Västerås

2014-01-21 12:51 CET BDO Sverige BDO fortsätter att växa. Revisionsbyrån LHA Revision AB i Västerås har gått samman med BDO. Efter samgåendet den 1 januari breddas BDO:s kompetens ytterligare och kontoret består av drygt 35 anställda. Verksamheten kommer att bedrivas i BDO:s nya lokaler i Kopparlunden från mitten av februari.