Pressmeddelanden

Magnusson biträder topprankad kinesisk advokatbyrå vid etablering på den nordiska marknaden

Magnusson biträder topprankad kinesisk advokatbyrå vid etablering på den nordiska marknaden

2017-05-15 08:00 CEST
Magnusson bistår när den kinesiska advokatbyrån Grandall Law Firm, som första kinesiska...

Karolin Eklund ny partner på Magnusson

Karolin Eklund ny partner på Magnusson

2017-05-11 07:00 CEST
Advokat Karolin Eklund är från och med den 1 maj ny partner på Magnusson. Karolin rekry...

Sanoma Utbildning + VJS = sant

Sanoma Utbildning + VJS = sant

2017-05-10 09:57 CEST
Till hösten startar förlaget Sanoma Utbildning och VJS/Karnov Group ett samarbete. Någr...

Inte bara aktiebolag på lager

Inte bara aktiebolag på lager

2017-04-28 17:52 CEST
Vi är utomordentligt kända för vårt lagerbolag AB Grundstenen men vi har även ekonomisk...

​Första certifikaten för redovisningscentraler för taxi utfärdade

2017-04-28 08:54 CEST
RISE utfärdar nu de första certifikaten för teknisk utrustning att användas i redovisni...

Sofia Jannok får Sparbanken Nords kulturpris

Sofia Jannok får Sparbanken Nords kulturpris

2017-04-27 18:42 CEST
Sparbanken Nord, som utser kulturpristagare för trettonde året i rad, tilldelar Sofia J...

Ny skatt försvårar generationsväxling i fastighetsbolag

Ny skatt försvårar generationsväxling i fastighetsbolag

2017-04-18 09:57 CEST
Regeringen försvårar generationsväxlingen med den nya skatten på överlåtelser av fastig...

Aktieägaravtalets funktioner

Aktieägaravtalets funktioner

2017-04-13 14:43 CEST
Det aktieägaravtal som vi tillhandahåller som normalavtal är väl genomarbetat och utfor...

Utlösen av aktieägare

Utlösen av aktieägare

2017-04-07 14:25 CEST
Är man flera aktieägare i ett bolag bör man ha ett avtal aktieägarna emellan. Ett sådan...

Säkrare med AB när man har anställda

Säkrare med AB när man har anställda

2017-04-07 14:19 CEST
Det är en del att tänka på när man ska byta företagsform till aktiebolag. Skillnaden me...