Pressmeddelanden

Peopletransition överlåts till nya ägare

Peopletransition överlåts till nya ägare

2016-03-23 14:15 CET
​För att fokusera Moretimes resurser på verksamhet som stödjer Moretimes digitala strat...

Svårare få överprövning av arrendenämndens beslut

Svårare få överprövning av arrendenämndens beslut

2016-03-23 14:13 CET
Sedan våren 2015 har en utredare arbetat med ett lagförslag som ska effektivisera arren...

Skattekungen.se hjälper gemene man med deklarationsfrågor genom automatisk beräkning.

Skattekungen.se hjälper gemene man med deklarationsfrågor genom automatisk beräkning.

2016-03-22 08:01 CET
Idag släpps den nya deklarationssajten skattekungen.se. Det är en sajt som hjälper priv...

Sparbanken Nords samarbete med Parasport Norrbotten

Sparbanken Nords samarbete med Parasport Norrbotten

2016-03-21 15:57 CET
Ett samarbetsavtal där Sparbanken Nord ekonomiskt stödjer Parasport Norrbottens idrotts...

Skattekungen.se underlättar för privatpersoner vid beräkning av deklaration!

Skattekungen.se underlättar för privatpersoner vid beräkning av deklaration!

2016-03-21 07:15 CET
Skall deklaration verkligen behöva vara omständligt att sköta själv och dyrt om man öns...

Fortsatt företagsrekonstruktion för Moretime Professional Services AB (publ)

Fortsatt företagsrekonstruktion för Moretime Professional Services AB (publ)

2016-03-18 16:54 CET
​Stockholms tingsrätt har idag beslutat att företagsrekonstruktionen av Moretime Profes...

Preliminär rekonstruktionsplan för Moretime Professional Services AB

Preliminär rekonstruktionsplan för Moretime Professional Services AB

2016-03-18 14:33 CET
​Vid dagens borgenärssammanträde i Stockholms tingsrätt kommer rekonstruktören att pres...

Fjällräddarna och Sparbanken Nord samarbetar för ett säkrare Norrbotten

2016-03-17 09:37 CET
Norra Lapplands Fjällräddarförening har slutit ett tre-årigt samarbetsavtal med Sparban...

Lantbruksbarometern 2016: Yngre lantbrukare har störst framtidstro

Lantbruksbarometern 2016: Yngre lantbrukare har störst framtidstro

2016-03-17 09:00 CET
I årets Lantbruksbarometer märks att yngre lantbrukare har större framtidstro än sina ä...

Begränsande förslag hämmar tillväxt

2016-03-15 17:18 CET
Förslaget från utredaren med kvalificerade personaloptioner är bra för de allra minsta ...