Pressmeddelanden

​Ökad efterfrågan på sjötransporter ger Helsingborgs Hamn en stark start på 2015

2015-06-03 08:05 CEST Helsingborgs Hamn AB Efter ett starkt 2014 fortsätter hamnens godsvolymer att växa. Under årets första kvartal ökade det sjöburna godset med 7,4 procent i ton, jämfört med samma period 2014. Bilfärjegodset stiger också stadigt medan tågtransporterna är oförändrade varför hamnen nu bland annat satsar ytterligare på att sälja in kombiterminalen och mer gods via järnväg

Starkt första kvartal för Preem

2015-06-01 13:50 CEST Preem Preems ackumulerade resultat för de första tre månaderna 2015 blev, efter finansiella poster och före skatt, 606 MSEK (-479 MSEK). Rörelseresultatet justerat för pris- och valutaeffekter på lager och övrigt rörelsekapital, ökade till 1 032 MSEK (-157). Omsättningen under perioden, inklusive punktskatter, blev 16 598 MSEK (20 547 MSEK).

Storinvestering i ny kaj klar

2015-06-01 10:00 CEST Göteborgs Hamn Nu är nybyggnationen av 900 meter kaj i Göteborgs Hamn klar. Kajen blev färdig tre månader före tidplan tack vare ett nära samarbete mellan Göteborgs Hamn, terminaloperatören APM Terminals Gothenburg och entreprenörerna. Göteborgs Hamn AB har satsat 450 miljoner kronor i den nya kajen.

2015-05-29 10:33 CEST Strömma Turism & Sjöfart AB Strömma, under varumärket Tickets & Tours by Strömma, har öppnat en ny central butik på Klarabergsgatan 35 där hela Strömmas utbud är samlat under ett och samma tak. Butiken ger möjlighet för både stockholmare och besökare att köpa de ca 200 olika produkter som företaget erbjuder bara i Stockholm exempelvis utflykter till en skärgårdsö, middagskryssningar och sightseeingturer med buss och båt.

Ny fartygslinje mellan Göteborg och Tyskland

2015-05-29 09:44 CEST Göteborgs Hamn En ny containerlinje för svenskt import- och exportgods har startat mellan Göteborg och Tyskland. Det första fartyget väntas till Göteborg den 9 juni.

BIG Travel växer så det knakar och effektiviserar till större enheter

2015-05-28 17:00 CEST BIG Travel Sweden AB ​I takt med att BIG Travel vunnit flera nya affärsresekonton sker en del strukturella förändringar i koncernen.

2015-05-28 15:01 CEST Samtrafiken i Sverige AB Samtrafikens styrelse får fyra nya ledamöter. Det beslutades vid den extra bolagsstämman som genomfördes tidigare idag.

Historiska flaggor till frukost den 6 juni

2015-05-28 08:08 CEST Sjöhistoriska museet Den 6 juni inleds nationaldagen traditionsenligt med flaggotta på Sjöhistoriska museet klocka åtta på morgonen. Sametingets vice ordförande Mona Persson hissar flaggan och invigningstalar. Stockholms Allmänna Sångförening sjunger under ledning av Jonny Goetzinger. Historiska svenska flaggor hissas av Stockholms scoutkårer. Fri entré för alla!

2015-05-27 08:30 CEST Västerås stad Nyligen fattade kommunfullmäktige beslut om att anta ”Program för trafikslagsövergripande godstransporter”. Inom de närmsta åren kommer godstransporter att öka och det kommer bli trångt på våra vägar och järnvägar om vi inte tar tag i situationen. Samtidigt har Västerås goda förutsättningar för att bli ett nav för gods som ska vidare ut i regionen.

Ny möjlighet till returer vid hemleverans

2015-05-26 06:25 CEST Bring Bring erbjuder nu returtjänster direkt vid dörren i Sverige. Konsumenter kan antingen få sin retur upphämtad hemma eller lämna returen samtidigt som en ny vara levereras hem.