Pressmeddelanden

2015-03-16 08:27 CET Enzymatica AB (publ)

Antalet hjärtinfarkter minskar snabbt

2015-03-16 08:19 CET Hjärt-Lungfonden Under 2013 drabbades närmare 28 000 svenskar av hjärtinfarkt. Det är en minskning med 8 procent jämfört med året innan. För att kunna minska antalet ytterligare krävs mer resurser till forskningen, enligt Hjärt-Lungfonden.

2015-03-14 16:07 CET AstraZeneca Data från en studie med 21 000 patienter presenterades på den 64:e årliga vetenskapliga kongressen som hålls av American College of Cardiology och publicerades parallellt i New England Journal of Medicine

​Patienter med diabetes dröjer längre med att söka vård för hjärtinfarkt

2015-03-11 14:08 CET Umeå universitet Hjärtinfarkt ger samma symtom för patienter med diabetes som för patienter utan diabetes. Däremot dröjer patienter med diabetes längre innan de söker vård för sina hjärtinfarktsymtom. Det konstaterar Karin Hellström Ängerud i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet.

​Lovande resultat för läkemedelskandidater mot svår ögonsjukdom

2015-03-11 11:20 CET Umeå universitet Kolhydratbaserade läkemedelskandidater kan redan vid mycket låga koncentrationer hämma virus som orsakar den allvarliga och smittsamma ögonsjukdomen epidemisk keratokonjunktivit, EKC. Det konstaterar Rickard Storm i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet, den 13 mars.

Ortopedisjuksköterskans profession- unik konferens

2015-03-11 10:40 CET Teknologisk Institut Behöver du få inspiration till nya arbetssätt i den dagliga omvårdnaden? Uppdatera din kunskap inom patientsäkerhet? Lära dig mer om det tvärprofessionella arbetssättet? Då får du inte missa denna unika chans att möta likasinnade från två olika kompetensområden.

Fyra gånger fler överlever hjärtstopp

2015-03-09 08:19 CET Hjärt-Lungfonden Antalet svenskar som överlever plötsligt hjärtstopp ökar och har mer än fyrdubblats på 20 år. Det visar statistik som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag. Trots den positiva utvecklingen dör fortfarande de allra flesta som drabbas.

2015-03-05 19:28 CET AstraZeneca AstraZeneca today announces an update to the presentation of its Statement of Comprehensive Income, which will see revenue from externalisation becoming more visible to enhance transparency for investors. The change is effective from 1 January 2015 and will be reported as part of the Company’s first quarter financial results on 24 April 2015.

PostkodLotteriet stärker patientinflytandet

2015-03-04 22:58 CET Neuroförbundet ​Neuroförbundet får 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Ett viktigt stöd i arbetet för att öka patientinflytandet samt förbättra rehabiliteringen för människor med neurologisk diagnos.

2015-03-04 13:02 CET AstraZeneca