Pressmeddelanden

Hjärtsäkra Sverige utnämnt till årets företagssamarbete av FRII

2015-05-06 12:30 CEST Hjärt-Lungfonden Vid årets Insamlingsforum tilldelades Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige priset för årets företagssamarbete. Kampanjen, som drivs tillsammans med Bliwa Livförsäkring och AFA Försäkring, har som mål att dubblera antalet hjärtstartare i samhället och att utbilda 100 000 personer i hjärt-lungräddning för att rädda fler liv.

Stor oro bland patienter efter avslöjanden om hemliga utredningar

2015-05-05 16:24 CEST Susano AB Många patienter är oroliga efter det senaste dygnets artiklar om hemliga utredningar. Susano Rehab följer de etiska riktlinjer för utredningar och Susanos Medicinska chef Pål Lindström har i dag publicerat en artikel i läkartidningen som beskriver de etiska övervägande som måste göras när patienter inte själv har valt mötet. Susano bjuder in alla patientorganisationer till informationsmöte.

​Blockering av poriner kan stoppa bakteriespridning

2015-05-05 10:36 CEST Umeå universitet I framtiden kan det bli möjligt att förhindra bakterier från att föröka sig genom att stoppa deras upptag av näringsämnen via så kallade poriner. Det visar Mari Bonde i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 8 maj.

​City Gross satsar på hjärtsäkra zoner

2015-05-05 09:00 CEST Hjärt-Lungfonden Varje år drabbas tiotusentals svenskar av plötsligt hjärtstopp. Med fler hjärtstartare och fler som är utbildade i hjärt-lungräddning kan fler än de 500 som idag överlever räddas. Det är bakgrunden till att City Gross nu installerat hjärtsäkra zoner med hjärtstartare i alla butiker. Initiativet är det största hjärtstartartprojektet hittills i Sverige.

Bättre metoder för att skapa bästa möjliga akutsjukvård

2015-05-04 14:51 CEST Teknologisk Institut Akutsjukvården står ständigt inför stora utmaningar såsom ett ökat patientflöde i kombination med resurs- och platsbrist. På grund av detta väljer erfarna sjuksköterskor att lämna sina arbeten, vilket inte bara betyder förlust av dyrbar kompetens, utan också osäkerhet för de kollegor som är nya i sin roll.

2015-05-04 14:44 CEST Sobi Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har rekommenderat att den nya beredningsformen Orfadin® (nitisinon) oral suspension samt att en 20 mg kapsel Orfadin godkänns för behandling av ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1), en sällsynt genetisk sjukdom som drabbar barn och som kan vara dödlig om den lämnas obehandlad.

​Balansen av byggstenar viktig för korrekt kopiering av DNA

2015-05-04 13:34 CEST Umeå universitet Varierande koncentrationer av arvsmassans byggstenar kan påverka noggranheten av DNA-replikering vid celldelning och kan orsaka genetiska mutationer, vilket kan leda till olika sjukdomar. Det konstaterar Robert Buckland i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 8 maj.

Vidar Vårdcentral öppnar i Järna

2015-05-04 13:00 CEST Vidarkliniken För att ännu bättre möta patienternas behov har Vidarkliniken nu flyttat sin vårdcentralverksamhet från Ytterjärna till nya lokaler i centrala Järna. Efterfrågan på vårdcentralen har ökat allt mer och syftet med flytten är att komma närmare patienterna. Syftet är också att kunna ta emot flera patienter från andra län som idag får lista sig som patienter hos Vidarklinikens vårdcentral.

Imorgon öppnar portarna för årets Anhörigriksdagen 2015

2015-05-04 11:04 CEST Anhörigas Riksförbund Över 450 personer besöker Sparbankshallen i Varberg för två fullspäckade dagar med föreläsningar. På plats finns också 29 förväntansfulla utställare inom området, som visar upp sig och erbjuder besökarna information. Dagarna kommer utöver programmet att bjuda på en del överraskningar. Anhörigas Riksförbund och Lisa Syrén, som moderator hälsar er välkomna.

Unik satsning på diabetesrådgivning via SMS och telefon kan spara pengar åt samhället

2015-05-04 08:30 CEST Kronans Droghandel Apotek AB Som första apotek i landet erbjuder nu Kronans Apotek sina diabeteskunder rådgivning via SMS eller telefonsamtal. ​- Genom samtal och SMS till diabeteskunden så påminns kunden om att ta sina läkemedel. Denna nya tjänst kommer att innebära en ökad följsamhet för många som idag medicineras mot diabetes typ 2, säger Sandra Lidberg, apotekare och kategorichef recept på Kronans Apotek.