Pressmeddelanden

Pharma Consulting Group appoints new Senior Regulatory Advisor

2014-06-30 10:00 CEST Pharma Consulting Group Pharma Consulting Group (PCG) AB, a leading Swedish CRO and EDC provider, has appointed Gunnar Danielsson, as its new Senior Regulatory Advisor. Danielsson will start in his new role on August 1.

Pharma Consulting Group utser ny Senior Regulatory Advisor

2014-06-30 10:00 CEST Pharma Consulting Group Pharma Consulting Group (PCG) AB, ett svenskt kontraktsforskningsföretag inom klinisk prövning, har utsett Gunnar Danielsson, som ny Senior Regulatory Advisor. Danielsson tillträder tjänsten den 1 augusti.

PCG Solutions utser ny VD

2014-06-30 10:00 CEST Pharma Consulting Group PCG Solutions, ett svenskt datafångst (EDC) företag inom life-science sektorn, har utsett Henrik Persson, som ny VD. Persson tillträdde sin tjänst den 23 juni.

PCG Solutions appoints new CEO

2014-06-30 10:00 CEST Pharma Consulting Group PCG Solutions, a Swedish electronic data capture (EDC) company in the life sciences sector, has appointed Henrik Persson, as its new CEO. Persson started in his new position on June 23.

Hjärnan besöker 30 sommarstäder - först ut Almedalen

2014-06-29 06:00 CEST Neuroförbundet I sommar kommer 30 städer i Sverige få möjligheten att bättre förstå hjärnan och dess sjukdomar. Nu kommer BrainBus till Almedalen med målet är att öka kunskapen hos allmänheten om hur viktig hjärnan är, att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk diagnos samt att det saknas 300 neurologer i Sverige.

Ingen ska behöva vara ensam vid livets slut

2014-06-27 16:02 CEST Danderyds sjukhus ”Volontärer vid sängkanten” började som ett projekt på Danderyds sjukhus våren 2013. Idag finns 20 Röda-korsvärdar på Medicinkliniken, som håller en hand eller klappar en kind när det behövs som mest. I höst kommer fler kliniker att införa modellen. Andra sjukhus är också intresserade. Foto: Carin Wesström.

Kronans Apotek och Ipsos lanserar årlig barometer om svensk hälsa – Svenska folket mår generellt sett väldigt bra

2014-06-27 12:45 CEST Kronans Droghandel Apotek AB Kronans Apotek har i samarbete med det undersökningsinstitutet Ipsos inlett arbetet med det långsiktiga initiativet ”Kronans Välmåendeindex”. Nu släpps resultaten från den första undersökningen. Svarsresultaten visar att svenskarna verkar må bra. Endast 7% svarar att de mår dåligt eller mycket dåligt. Men vissa delresultat är alarmerande, bland annat varar många unga att de är stressade.

2014-06-26 17:25 CEST Merck Serono • FDA-godkännandet innebär klartecken för Eeva-systemet och gör det möjligt för in-vitro-fertiliseringsklinikerna (IVF) att erbjuda Auxogyns egenutvecklade Eeva-test och är ytterligare ett belägg för Merck Seronos och Auxogyns satsning på bidra med innovativa tekniker inom IVF-området.

Det svåra samtalet

2014-06-26 07:00 CEST Danderyds sjukhus Det kommer en tid när den livsuppehållande dialysen bör avslutas. För patientens skull. När det inte blir värdigt längre. Då måste vi inom vården våga ta det svåra samtalet. Helst ska vi ha förberett patient och anhöriga på det långt tidigare. Det kräver mod och empati, men det är vårt ansvar. Foto: Carin Wesström

2014-06-25 14:00 CEST Sobi Sobi och Auxilium Pharmaceuticals, Inc. meddelar idag att Sobi har ansökt om en utökning av indikationen för Xiapex® för att även omfatta Peyronies sjukdom hos den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.