Pressmeddelanden

Ny rapport visar: Var tredje person på jorden har fortfarande inte tillgång till en toalett – miljoner barn dör i sjukdomar som går att förhindra

2015-07-02 00:00 CEST WaterAid I Sverige ser vi tillgång till en toalett som något självklart, men för 2,4 miljarder människor är toaletter bara en dröm. Värst drabbas barn och kvinnor, och om Sveriges regering vill leva upp till sin feministiska utrikespolitik måste de tillsammans med andra nationer ta sitt ansvar, menar Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige

Vi går i takt för att höra bättre

2015-07-01 18:34 CEST Örebro universitet Vi har en tendens att omedvetet promenera i samma takt. Den traditionella förklaringen är att det stärker sociala band men forskare vid Örebro universitet skriver i den vetenskapliga tidskriften Noise & Health att vi kan ha börjat gå i takt för att det helt enkelt blir lättare att uppfatta ljuden omkring oss då.

Vi går i takt för att höra bättre

2015-07-01 18:34 CEST Örebro universitet Vi har en tendens att omedvetet promenera i samma takt. Den traditionella förklaringen är att det stärker sociala band men forskare vid Örebro universitet skriver i den vetenskapliga tidskriften Noise & Health att vi kan ha börjat gå i takt för att det helt enkelt blir lättare att uppfatta ljuden omkring oss då.

2015-07-01 17:17 CEST Växjö kommun Idag annonseras en ny upphandling av platser i hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande. Kommunen avbröt tidigare upphandling eftersom behovet av platser beräknades bli mindre än tidigare bedömning.

2015-07-01 16:50 CEST Sundsvalls kommun Silvia börjar den 1 september och har tidigare bland annat arbetat som socialchef i Örnsköldsviks kommun i tolv år.

2015-07-01 16:49 CEST Mattecentrum I höst tänker Brynäs IF och Mattecentrum slå världsrekord. Då ska Gavlerinken Arena bli världens största räknestuga när över 2500 barn och unga ska plugga matte tillsammans. Detta blir den första höjdpunkten på det långsiktiga samarbetsavtal som de båda föreningarna nu har tecknat.

Olikheterna i vården måste brytas med större central kvalitetsstyrning

2015-07-01 15:27 CEST Deloitte Utgifterna ökar stadigt för den svenska hälso- och sjukvården såväl som kostnaderna för sjukskrivningar. Politiker inom kommuner och landsting brottas med svårstyrda områden där patienternas individuella behov sätts allt mer i fokus. Deloitte och Affärsvärlden arrangerade seminariet "Mest vård för pengarna, hur ser lösningen ut?" i Almedalen.

2015-07-01 15:04 CEST Civilförsvarsförbundet Civilförsvarsförbundet presenterade i dag i Almedalen rapporten "Personskador, skadeutveckling och skadepanorama i Sverige" Var ökar olyckorna och var lägger samhället resurserna? Rapporten finns nu tillgänglig för nedladdning.

Ny rapport från IQ: Fyller reklamen glasen?

2015-07-01 14:18 CEST IQ-initiativet AB Idag släpper IQ rapporten ”Fyller reklamen glasen?”. IQ har tillsammans med forskare från Karolinska Institutet kartlagt alkoholreklamens omfattning i Sverige och gått igenom befintlig forskning kring alkoholreklamens påverkan på folkhälsan. I rapporten publiceras också en ny undersökning* som Novus genomfört på uppdrag av IQ om svenska folkets syn på alkoholreklam.

2015-07-01 12:04 CEST Kulturföreningen Spiritus Mundi Ett antal etablerade aktörer inom ideell och offentlig sektor går samman i ett unikt projekt för att arbeta mot radikalisering och våldsbejakande extremism bland ungdomar bosatta i Malmö med omnejd. Ämnet är högst aktuellt och Regeringen har nyss beslutat att tillsätta ytterligare uppdrag som ska värna demokratin och förhindra radikalisering och extremism.