Pressmeddelanden

Hur hänger apdans ihop med våra lungor?

2015-04-16 11:30 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Hur hänger astma och apdans ihop? Varför är osteoporos underbehandlad? Hur vi kan motivera oss själva och andra? Frågor som du kommer få svar på, på vårt seminarium i Örebro den 21:a april.

Psykisk ohälsa bland äldre faller mellan stolarna

2015-04-16 11:13 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Hur kan du ge första hjälpen vid psykisk ohälsa och varför faller äldre mellan stolarna inom psykiatrin? Detta och andra ämnen som allergi, astma, prostatacancer och om konsten i äldrevården kommer vi ta upp vid vårt seminarium i Göteborg den 20 april.

Antalet sjukskrivningar med psykisk diagnos har exploderat

2015-04-16 10:30 CEST Högskolan i Gävle Arbetet både kan orsaka psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa visar en kunskapsöversikt som en grupp forskare, bland annat från Högskolan i Gävle, gjort. Sjukfall i psykiatriska diagnoser, som sömnbesvär och nervösa besvär, ökade med 48 procent mellan 2012-2014 och utgör nu 40 procent av samtliga sjukfall. Den vanligaste diagnosen är akut stressreaktion.

Kan man bo här? Hyresgästföreningen uppmärksammar bostadsfrågan i Halmstad

2015-04-16 10:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Under helgen kommer du att kunna se en orange dörr utplacerad på Stora torg i Halmstad. Det är Hyresgästföreningen som vill uppmärksamma Halmstads politiker på bostadsfrågan, och uppmana politikerna att gå från ord till handling.

2015-04-16 09:55 CEST Gymnasium.se Det är dags för omvalet till gymnasiet och det återstår att se om antalet sökande till yrkesprogrammen minskar även i år. En undersökning som Gymnasium.se genomfört visar att många elever anser att det är statusskillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program.En återkommande åsikt i undersökningen är att elever som väljer yrkesprogram är ”mindre smarta”.

Brott och social oro - inbjudan till debatt om trygghetspolarisering och normalisering

2015-04-16 09:15 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige För knappt två år sedan var Sverige föremål för den samlade världspressens uppmärksamhet. Bakgrunden var de upplopp som rasade i flera kommuner runt om i Sverige. Nu rapporterar Brottsförebyggande rådet att brottsligheten minskar och att tryggheten ökar. Men stämmer det? Och vilka lärdom kan dras av arbetet mot social oro?

2015-04-16 09:00 CEST Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, arrangerar varje år en konferens för att sprida resultat om och från vår verksamhet. Årets tema är forskning. Bland annat presenteras nya data om alkoholanskaffning och pågående doktorandarbeten. Tid: Fredagen den 17 april kl 10-16 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, Stockholm.

Alliansen skär utan utskiljning

2015-04-16 08:44 CEST Miljöpartiet i Stockholmsregionen Psoriasisföreningen har varnat för landstingets neddragningar i vårdvalen. Nu är risken överhängande att deras verksamheter kan komma att läggas ner.

Svensk delegation till Guatemala  för att belysa människorättsbrott

2015-04-16 07:55 CEST We Effect Människorättsförsvarare i Guatemala hotas, förföljs och utsätts systematiskt för våld. Situationen är alarmerande. På söndag reser en svensk delegation med representanter från näringsliv, kyrka, riksdag och biståndsorganisationer till landet för att visa sitt stöd för civilsamhället i Guatemala.

Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak

2015-04-16 07:20 CEST Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Den psykiska ohälsan ökar och arbetsförhållandena är en bidragande orsak. Det säger en grupp forskare i en debattartikel i DN idag. På uppdrag av forskningsrådet Forte har professor Eva Vingård utrett arbetets betydelse för den psykiska hälsan. Forskargrupper säger att det är hög tid att arbetsplatser tar sitt ansvar för den här utvecklingen.