Pressmeddelanden

2014-12-09 13:54 CET Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens förbundsstyrelse beslutade idag att fastställa regionstyrelsens beslut om suspendering och avslå Greger Björkegrens överklagan. En enig förbundsstyrelsen har idag fattat beslut om att suspensionen var i enlighet med stadgarna och att särskilda skäl föreligger. Det underlag som har kommit in till förbundsstyrelsen ger stöd för regionstyrelsens beslut om suspendering.

2014-12-09 13:00 CET Alingsås kommun Alingsåsarna är både nöjdare med sin bostadsort och med kommunens verksamheter än genomsnittssvensken. Det visar årets medborgarundersökning, där kommuninvånarna fått tycka till om Alingsås.

2014-12-09 10:45 CET Lärarnas Riksförbund Idag presenterade Riksrevisionen ytterligare en granskning av statens insatser på skolområdet. Statliga satsningar som är avsedda att öka likvärdigheten, tenderar att öka skillnaderna i skolsystemet. Lärarnas Riksförbund anser att regelverket för statsbidragen behöver ses över, i väntan på en större parlamentarisk utredning om skolans styrning och finansiering.

Årets Familjebil 2014: Passat Sportscombi tar priset

2014-12-08 13:00 CET MHF Nya Passat Sportscombi utsågs till Årets Familjebil i Motorföraren av tio kända motorjournalister. Det är dessutom första gången som en Volkswagen får priset. En ny funktion gör också att du numera inte behöver bli utskrattad när du ska försöka backa med släp.

2014-12-08 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Halmstads kommun vars fastighetsbestånd består av 1272 lägenheter. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 0,8 procent med undantag för lägenheter inom äldreomsorgen som höjs med 0,8 procent från och med den 1 april 2015.

2014-12-08 11:00 CET Hyresgästföreningen region norra Skåne Förhandlingarna är klara mellan Hyresgästföreningen och Hörbybostäder AB. Från och med den 1 januari 2015 höjs hyrorna med 1,18 procent i genomsnitt.

2014-12-08 10:48 CET CareerBuilder.se Totalt har 902 respondenter har deltagit i den senaste undersökningen kring jobbsökarbeteende i Sverige från CareerBuilder.se. Undersökningen visar att varannan person lägger mer än en timme per unikt jobb de ansöker till på att anpassa sitt CV och sin ansökan. Var fjärde person uppger att de lägger max 15 minuter på detta.

Mer än var tredje cyklist trampar på i vinter

2014-12-08 08:15 CET If Skadeförsäkring Att cykla under vintern har blivit allt vanligare. I en undersökning från försäkringsbolaget If uppger mer än var tredje cyklist att de cyklar även vintertid. Var femte har dubbdäck på sin cykel. If tipsar om hur du rustar cykeln för en säker och behaglig vintertur.

Stiftelsen Tryggare Sverige tar kampen mot myter om invandring

2014-12-07 07:55 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Under söndagen (7/12, 2014) medverkar Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med en rad andra organisationer, vid Sverigedemokraternas Kommun- och landstingskonferens i Västerås. Bakgrunden är att vi är en politiskt oberoende organisation som tidigare deltagit vid andra riksdagspartiers arrangemang.

Hur kan stadens trafik påverka hälsan positivt?

2014-12-05 14:28 CET Trivector Hur stadens trafik utformas har betydelse för folkhälsan. En stad där det är enkelt att gå och cykla upplevs ofta som mer trivsam och ger ökad fysisk aktivitet med stora positiva effekter på invånarnas hälsa. För att lära mer om hur trafikens utformning påverkar hälsan startar nu ett stort internationellt forskningsprojekt, där Örebro är en av sju europeiska städer som deltar.