Pressmeddelanden

Marknadsvärdet för branschen teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggningsteknik på den offentliga marknaden uppgår till 8,3 miljarder kronor

2014-06-24 13:11 CEST DoubleCheck AB Det finns 2 161 teknikkonsultföretag inom bygg- och anläggningsteknik som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 8,3 miljarder kronor under 2013. De tre största leverantörerna är: • Ramböll Sverige AB med 831 miljoner i affärsvärde • SWECO Civil AB med 578 miljoner i affärsvärde • Tyréns AB med 553 156 miljoner i affärsvärde

Almedalen 2014: Om ingen vinner valet

2014-06-24 10:33 CEST Demoskop AB Riksdagsvalet ser ut att kunna bädda för en situation där svåra förhandlingar och eftergifter blir politiskt nödvändiga. Demoskop beskriver väljarnas utgångspunkter och hur de och politikerna ser på möjliga samarbeten. Tillsammans med experter från insidan analyseras utsikterna inför hösten. Hur fungerar den politiska förhandlingskonsten och vilka sakfrågor blir de svåraste stötestenarna?

Kommunen föreslog medicin istället för kontaktperson

2014-06-24 09:36 CEST Riksförbundet FUB Under många år hade Henrik Olofsson, 27 år, i Falkenberg en kontaktperson som han kunde göra saker tillsammans med; gå på stan, fika med kompisar eller gå på bio. Saker som de flesta i hans ålder gör. Men när Henrik flyttade till en servicebostad drog kommunen in kontaktpersonen.

Inga fritidsaktiviteter för Jimmy sedan han mist sin kontaktperson

2014-06-23 16:35 CEST Riksförbundet FUB Under många år hade Jimmy Helle, 21 år, i Lagan en kontaktperson, som han kunde göra saker tillsammans med; gå på stan, fika med kompisar eller gå på bio. Saker som de flesta i hans ålder gör. När Jimmy flyttade till en gruppbostad drog kommunen in kontaktpersonen. – Helt absurt att unga människor ska bli isolerade på det här sättet, säger Pia Ekman, god man till Jimmy Helle, med eftertryck.

Ett slag i ansiktet när dottern miste assistanstimmarna

2014-06-23 16:05 CEST Riksförbundet FUB Under många år hade Carla Sundstens dotter Divya i Finspång några timmars personlig assistans i veckan. –Nu har kommunen dragit in all assistans för Divya, och hänvisar till hemtjänsten istället. Ovärdigt, anser Carla Sundsten.

Bostadspriserna har ökat i hälften av landets 25 största kommuner Dyrast är Stockholm- och Uppsalaområdet. Störst prisökning i Umeå

2014-06-23 09:31 CEST Bovision AB

Stora värden står olåsta i trädgården

2014-06-23 08:15 CEST If Skadeförsäkring Villa- och radhusägare har i genomsnitt saker som grillar, möbler och redskap till ett värde av 12 000 kronor stående i trädgården. Det mesta står olåst. Var sjätte har någon gång råkat ut för en stöld i sin trädgård.

2014-06-23 05:52 CEST Blue Insight Få organisationer har likt myndigheter två logiker att hantera, den politiska och den förvaltningsekonomiska, i en realitet där utmaningarna växer och resurserna blir alltmer begränsade. Resultaten från undersökningen, Svenska myndigheters arbete med att leda och styra mot visionen, pekar på tre väsentliga utmaningar för myndighetsledningar att hantera.

Välkommen till Hyresgästföreningens arrangemang i Almedalen

2014-06-19 11:24 CEST Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen kommer även i år att ha ett tält på Cramérgatan i Visby under Almedalsveckan. Där kommer du kunna skicka vykort till politiker för att påminna om behovet av fler bostäder, ta del av våra digitala aktiviteter, få matnyttigt material om bostadspolitik och träffa medlemmar som mer än gärna diskuterar bostadsfrågor! Hyresgästföreningen kommer även att arrangera tre seminarier.

Annika Billström blir ny tillförordnad regionchef i Hyresgästföreningen region Stockholm

2014-06-18 15:25 CEST Hyresgästföreningen Annika Billström har utsetts till ny tillförordnad regionchef för Hyresgästföreningen region Stockholm. Hon tillträder den 1 augusti 2014 och kommer inneha tjänsten under ett års tid. Annika Billström har sedan januari 2014 arbetat med strategi- och styrelsearbete i region Stockholm och har i den rollen medverkat i det förändringsarbete som nuvarande regionchefen Gunilla Thorin har inlett.