Pressmeddelanden

 Engagerade Ledarens Dag på nu torsdag

2015-05-19 07:30 CEST Stratvise På torsdag den 21 maj får den engagerade ledaren sin egen dag. Det är hög tid att uppmärksamma alla engagerade ledare, menar Lilian Karlsson, VD för House of Stratvise.

​MMS tar ett stort steg mot total-TV-valuta

2015-05-18 14:39 CEST MMS Ett nytt samarbete med GfK innebär att det tyska företaget ska ta fram en metod för att integrera olika typer av publikmätningar till en gemensam total-TV-valuta, oavsett vilken teknik publiken använder för att se utbudet.

Nya lösningar för att minska brottsligheten - seminarium i Botkyrka

2015-05-18 12:00 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Under de senaste åren har tryggheten ökat i många kommuner & mängdbrott som t.ex. våld i offentlig miljö och bilbrott har minskat. Samtidigt ökar vissa andra brottstyper, exempelvis bostadsinbrott samt hat, hot och kränkningar på nätet. Nu bjuder vi in till ett seminarium i Botkyrka för att lyfta den positiva utvecklingen och peka på vad som ytterligare kan göras för att minska brottsligheten.

Ny rapport: Vem vinner och vem förlorar om den svenska hyresmodellen slopas?

2015-05-18 11:30 CEST Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen har gett Ramböll i uppdrag att göra en analys grundad i empiri och nationalekonomisk teori kring kostnader för både samhälle och människor om det införs marknadshyror i stället för dagens konsumentlagstiftning med förhandlade hyror. Dagens system balanserar olika intressen och möjliggör både vinster för fastighetsägare och boendetrygghet för landets tre miljoner hyresgäster.

Uttalande om föräldraskap från Riksförbundet FUB:s förbundsstämma

2015-05-18 11:16 CEST Riksförbundet FUB Det händer ofta att barn tas från sina föräldrar enbart på grund av att de har utvecklingsstörning. Ny svensk forskning visar dock att barn till mödrar med lindrig utvecklingsstörning kan skapa en trygg anknytning till sina mödrar. De nya rönen visar att utvecklingsstörningen i sig inte har betydelse för barnets och mammans förmåga att skapa en trygg anknytning.

Petra Garberding skriver om etnologi kontra politik

2015-05-18 08:49 CEST Roos & Tegnér AB Petra Garberding som är lektor i etnologi är aktuell med boken "Vetenskap mellan diktatur och demokrati – Svensk och tysk folklivsforskning i skuggan av nazismen och kalla kriget". Att seriös vetenskap bör hållas fri från politisk ideologi, är en uppfattning de flesta delar idag. Men hur har det sett ut historiskt?

Kundtjänstchefen 2015

2015-05-18 08:00 CEST Kompetensteamet Stockholm AB Varmt välkommen att anmäla dig till Kundtjänstchefen 2015! Under två välfyllda dagar kommer du rustas för att möta de utmaningar som kundtjänsten står inför. Ta lärdom av strategier, tips och vägledning till ett effektivare målstyrning. Detta vill du inte missa!

Dålig mobiltäckning hinder för sex av tio småföretagare

2015-05-15 08:14 CEST Visma Sex av tio småföretagare uppger att dålig mobiltäckning är ett hinder för dem i deras företagande, enligt ny undersökning av Visma.

Första resultaten från SCAPIS-studien: Få medelålders är tillräckligt aktiva

2015-05-13 20:10 CEST GIH SCAPIS planerar att omfatta 30 000 individer i åldrarna 50-64 år och är en världsunik studie som genomförs i Sverige. Syftet är att studera hälsa inom områdena hjärta, kärl och lungor. GIH, medverkar i denna studie och ansvarar för mätningarna av det dagliga aktivitetsmönstret och analyserar hur detta är kopplat till bland annat riskfaktorer, åderförkalkning och fettfördelningen i kroppen.

Kommentar till senaste statistiken

2015-05-13 19:12 CEST Svenska Mäklarhuset