Pressmeddelanden

2014-11-12 13:35 CET VRE Education AB VRE Education har tecknat avtal med Ängelholms kommun om att ansvara för kommunens vikariepool. Konsulter från VRE Education kommer att bemanna korttidsvikariat inom fritids, förskolor och förskoleklass på de kommunala enheterna . Genom samarbetet förstärker VRE Education sin närvaro i regionen.

Positivt med förbättrad informationshantering i vården – så länge det inte tar resurser från patientmötet

2014-11-12 13:07 CET Svenska Läkaresällskapet Läkaresällskapet välkomnar förslaget att förbättra informationshanteringen i vården och värna skyddet för den enskilde som presenteras i betänkandet SOU 2014:23. Positivt att informationen ska följa den enskilde och inte organisationen, säger Göran Petersson, ordf i SLS IT-kommitté, som sammanställt SLS remissvar. Men nya rutiner får inte äventyra tiden för patienter. Något som oroar många läkare.

Pressinbjudan: 18 särskilt yrkesskickliga lärare tar emot meriteringsbevis

2014-11-12 10:33 CET Arete Meritering Den 17 november tar 18 Aretemeriterade lärare emot sina meriteringsbevis vid en ceremoni som hålls på Norra Latin i Stockholm. Lärarna kommer från Stockholms stad & Kunskapsskolan. Utdelare är professor emeritus Göran Grimwall från KTH, som medverkat i många radio- & TV-program, t ex hjärnkontoret. Göran är ledamot i Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), författare & skribent i tidningen Ny Teknik.

Stor energikonferens i Alvesta

2014-11-12 09:03 CET Energikontor Sydost Torsdag 13 november samlas runt 130 personer inom energisektorn för att ta del av och byta erfarenheter inom energi- och klimatfrågor. Det är företag, tjänstemän inom offentliga sektor, lärare och energiexperter som deltar i EnergiTing Sydost på Hotell Rådmannen.

2014-11-12 08:58 CET Caperio Caperio lägger bakom sig ett relativt starkt Q3 och ser på framtiden med större tillförsikt då de flesta indikatorerna pekar i rätt riktning. Effekterna har sitt ursprung i de effektiviseringsprogram som tidigare kommunicerat samt lönsamma affärer och effektiva leveranser.

Tvåtusen elever testar teknik i praktiken

2014-11-12 07:42 CET Örnsköldsviks kommun Den 18-21 november är det dags för de årliga NoT-dagarna i Örnsköldsvik. Arrangemanget vänder sig till elever i grundskolan och gymnasiet. Syftet är att väcka intresse, samt öka kunnandet i Naturvetenskap och Teknik. Årets tema är ”Förnybar energi med vatten som energikälla”.

2014-11-12 07:15 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten ​Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor i förskolan. När verksamheten behöver mer kunskap kan Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, erbjuda stöd. På konferensen ”Behov och möjligheter i förskolan” berättar representanter från Kils och Ljusnarsbergs kommun om sitt samarbete med SPSM för förskolechefer i hela Mellansverige.

Invandrarföretag anställer fler och växer snabbare – trots mindre stöd från samhället

2014-11-11 14:59 CET Högskolan Väst Invandrare anställer fler än svenskägda företag. Deras företag är också mer benägna att växa och är därför viktiga aktörer i samhället för fler arbetstillfällen. Men tillväxtpotentialen tas inte tillvara, invandrarna får mindre stöd från samhället.

2014-11-11 14:55 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har under hösten arrangerat ett antal uppskattade tematräffar i Kalmar för personal i förskola och skola. Pressen är välkommen till nästa träff i serien, onsdag den 12 november kl 15.00 – 17.00 i SPSM:s kontor på Södra Långgatan 62 i Kalmar. Rubriken är ”I en tillgänglig förskola trivs alla barn”.

Solidaritet på riktigt - Elever köper getter

2014-11-11 09:56 CET Drottning Blankas Gymnasieskola Hantverkselever årskurs 2 och 3 på Stylistprogrammet på Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund har i samband med kursen Entreprenörskap genomfört ett projekt där de intjänade pengarna gick till Barnfondens projekt ”Ge bort en get”.