Pressmeddelanden

För lite forskning om arbetsmiljön i skolan

2014-07-03 10:17 CEST Högskolan Väst Det finns knappt någon aktuell forskning om arbetsmiljön i skolan. Den senaste studien är från 2000 och visar på dåliga resultat.. Samtidigt mår allt fler elever psykiskt dåligt. Forskare vid Högskolan Väst har skrivit en bok om inkludering som ett sätt att bryta denna negativa utveckling. De driver också ett samverkansprojekt, där forskarna provar att göra tidiga insatser i en förskola.

Svenska Spahotell sponsrar Jonas Colting och Sverigesimmet

2014-07-03 07:50 CEST Colting Communication AB Jonas Colting och hans team kommer under simningen på 600 km bo och uppleva anläggningar som Yasuragi, Scandic Skogshöjd, First Hotel Billingehus, Vadstena Klosterhotell (blivande spahotell), Kurorten Mösseberg, Bokenäs Hav Spa Möten samt slutligen Sankt Jörgen Park Resort vid målgången i Göteborg.

Epigenetikens betydelse för hälsan - Svenska Läkaresällskapet stödjer och belönar medicinsk forskning

2014-07-02 10:15 CEST Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet stödjer medicinsk forskning genom anslag, bidrag och vetenskapliga priser. Regnells pris i medicin, 130 000 kronor, belönar en tidigare opublicerad artikel, i år om epigenetikens betydelse för utvecklingen av hälsa och sjukdom. Artikeln publiceras i American Journal of Obstetrics and Gynecology. Priset delas ut vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 4 november.

Fortbildning av läkare - en självklar del i hälso- och sjukvårdsproduktionen!

2014-07-02 09:03 CEST Svenska Läkaresällskapet Fortbildningen utgör längsta fasen i läkarens livslånga lärande. Trots det minst reglerad och utan struktur. Ansvaret för rätt kompetens är läkarens, men kan inte avgöras av egna önskemål. Fortbildning måste ses som en självklar del av sjukvårdsproduktionen, inte som en belastning. Är sjukvårdshuvudmännen/verksamhetsansvariga beredda att skapa utrymmet? Läkaresällskapets debatt idag i Almedalen.

En värdefull vård i stället för NPM - hälso- och sjukvårdens utveckling

2014-07-02 08:15 CEST Svenska Läkaresällskapet Hälso- och sjukvården är i ständig förändring. De systemförändringar som genomdrivits hotar principen om vård utifrån behov som slås fast i Hälso- och sjukvårdslagen. Riksdagens prioriteringsplattform efterlevs inte. Läkarna ser växande svårigheter att arbeta utifrån professionella värderingar och yrkesetiska regler. Läkaresällskapet debatterar En värdefull vård med sjukvårdspolitiker i Almedalen.

2014-07-01 11:22 CEST Landskrona stad Skolverket har beslutat att tilldela Landskrona 301 000 kronor i statsbidrag för att främja gymnasial lärlingsutbildning under 2014. Statsbidraget lämnas för kommunala insatser som innebär att antalet elever i gymnasial lärlingsutbildning kan öka eller att lärlingsutbildning kan erbjudas.

Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck

2014-07-01 11:02 CEST Högskolan Väst I det digitala samhället förmedlas information inte bara genom skriven text – bilden och det visuella får allt större betydelse. Den här utvecklingen påverkar förutsättningarna för hur barn lär sig läsa och skriva i skolan. Enligt forskare vid Högskolan Väst, dominerar traditionell text fortfarande undervisningen. Skolan behöver utveckla arbetsformer som lär barnen att arbeta med olika uttryck.

CAPERIO ERHÅLLER MVG i ATP AV CISCO

2014-07-01 09:52 CEST Caperio Caperio har, tillsammans med ett fåtal nordiska företag, lyckats tillgodogöra sig den kunskap som krävs för att kvalificera sig som partner inom Identity Services Engine (ISE) hos Cisco.

CAPERIO STÄRKER UPP I SYD MED NY REGIONCHEF

2014-06-30 09:56 CEST Caperio Rune Bengtsson har tillträtt tjänsten som Regionchef Syd. Rune kom till Caperio för drygt ett år sedan då han i en säljande roll haft fokus på etableringen av Caperio på den sydsvenska marknaden.

2014-06-29 12:01 CEST Civilförsvarsförbundet Låg självförsörjningsgrad, inga lager, känslig logistik och en omedveten befolkning är kännetecknande för Sveriges livsmedelsförsörjning. Vilket ansvar är man beredd att ta politiskt för detta? Riksdagsledamöter från Socialdemokraterna och Moderaterna möts samt representanter från Livsmedelsverket och finska SPEK. Välkommen till vårt seminarium i Almedalen onsdag 2/7 kl 14:15-15:00.