Pressmeddelanden

Resenärerna har sagt sitt, Havets Hus tillhör de bästa sevärdheterna!

2015-06-23 13:00 CEST Havets Hus i Lysekil AB Havets Hus har tilldelats ett "Certificate of Excellence" av världens största reseforum, tripadvisor. Denna utmärkelse har Havets Hus fått tack vare de ständigt positiva omdömena från gästerna.

Är idrotten svaret på integrationsfrågan?

2015-06-23 07:12 CEST Riksidrottsförbundet Svensk idrott finns på plats i Almedalen och bjuder in till Idrottens dag onsdagen den 1 juli. Under hela dagen hålls seminarier om idrottens frågor samtidigt som det går att testa hela 16 olika idrotter. Träffa Peter Forsberg, Mats Sundin, Victoria Helgesson och politiker när de provar på och pratar idrott.

Positivt skolresultat i Sundsvalls kommunala skolor – bästa meritvärdet på 10 år

2015-06-22 15:44 CEST Sundsvalls kommun Nu har resultaten för årskurs 9 kommit för de kommunala skolorna i Sundsvall. – Vi har nått det högsta meritvärdet på 10 år och kommit över 200 poäng. Det känns väldigt glädjande och en bekräftelse på att våra satsningar ger resultat, säger Eva Jönsson, skolområdeschef Centrum för kunskapsbildning, Sundsvalls kommun. Kontakt: Eva Jönsson, 070-604 41 97

De fick 25 000 kronor för sitt läxtips

2015-06-22 07:38 CEST Consid AB Timmy Eliasson och kompisen Johan Alfredsson delade med sig av sitt bästa läxtips, och fick 25 000 kronor för mödan. It-företaget Consid står genom sin kampanj #läxtips bakom insamlandet av tips som de hoppas kommer ligga till grund för läxpepp till ungdomar lagom till terminsstarten i höst.

2015-06-17 16:32 CEST Stockholms universitet Regeringen har i dag utsett Ulf Fredriksson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet, att undersöka förutsättningarna för att införa en läsa-skriva-räkna-garanti.

Vinnaren i Skogen i Skolans skrivtävling är utsedd!

2015-06-17 15:22 CEST Föreningen Skogen Martin Widlund, Fredsborgskolan, är första pristagare av Skogen i Skolans skrivtävling 2014-2015. Martin får 5000:- att dela med sina klasskamrater. Motivering: Martin har skrivit en text i jag-perspektiv om skogen med ett målande språk. Han beskriver hur vi reagerar på den brukade skogen som är en viktig källa till produktion, nationell ekonomi och samtidigt hälsa och välbefinnande.

Nu kan Högskolan Väst utbilda lärare i svenska som andraspråk

2015-06-17 13:13 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst har idag beviljats rättigheter att utbilda ämneslärare på gymnasienivå i svenska som andraspråk. Det ger ämneslärarstudenterna en möjlighet till nya kombinationer och den nya inriktningen möter de behov som finns i regionen och nationellt av fler behöriga svenska som andraspråkslärare och lärare i svenska för invandrare.

2015-06-17 12:13 CEST Linköpings kommun I dag behandlar bildningsnämnden bland annat budgetuppdrag om en likvärdig skola, budgetuppdrag om att vässa SFI och YH-utbildningen får stöd för att fortsätta att bedriva utbildningen till helikoptertekniker, förstudie med mentorer på heltid och utredning om ny gymnasieskola.

Föräldrahjärnans biologi – vilka är de biologiska förklaringarna till att föräldraskapet startar?

2015-06-17 09:47 CEST Svenska Läkaresällskapet Ett flertal biologiska mekanismer är involverade för att stimulera och starta nyblivna föräldrars omhändertagande av spädbarnet. Oxytocin är främsta hormonet och dopaminerga belöningssystemet aktiveras t ex när spädbarnet tittar på föräldern. Störningar i de biologiska mekanismerna kan få katastrofala följder. Ämnet diskuteras vid en konferens på Svenska Läkaresällskapet den 19-20 augusti 2015.

Fortsatt brett utbildningsutbud på Högskolan Väst

2015-06-16 08:38 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst erbjuder ett fortsatt brett utbildningsutbud även nästa läsår med i stort sett samma program och kurser som detta läsår. Det är huvudinnehållet i det beslut som fattades igår av rektor om högskolans utbildningsutbud för läsåret 2016/17.