Pressmeddelanden

Läkarstudenter belönas för sitt vetenskapliga arbete

2014-12-05 14:55 CET Svenska Läkaresällskapet För att uppmuntra läkarstudenter att fortsätta forska delar Läkaresällskapet varje år ut Asklepiospriset för bästa vetenskapliga artikel, 15 000 kr, respektive bästa vetenskapliga projekt, 10 000 kr. Pristagarna Tobias Skillbäck och Henrik Frithiof belönas för diagnostik av Creutzfeldt-Jakob´s sjukdom resp att ha visat att blodprov möjliggör identifiering av viktiga biomarkörer på tumörceller.

Tack för höstens engagemang och välkomna åter snart igen!

2014-12-05 11:16 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Stort tack till alla er som besökt våra föreläsningar under hösten! Stort tack också för de kommentarer och förslag ni har delgivit oss via utvärderingar med mera. Våra föreläsare sänder er också en varm hälsning! Innan höstterminen slutar vill vi passa på att tipsa er om kommande föreläsningar och kurser, se vår hemsida medalgon.se Ladan är fylld av nya föreläsningar & kurser!

 Ny rapport: Brister i forskning om alkoholens positiva hälsoeffekter

2014-12-05 09:45 CET Svenska Läkaresällskapet ​Idag lanserar IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet för andra året i rad forskningsrapporten ”Alkoholen och samhället”. I årets rapport har en forskargrupp granskat forskningunderlaget på lågdoskonsumtion av alkohol. Bevisen för att alkohol i små mängder har positiva hälsoeffekter är, enligt forskargruppen, svaga eller direkt felaktiga.

2014-12-05 09:00 CET Utbildningsförvaltningen Stockholms stad Stockholms stad har beslutat att tilldela Tieto Stockholm AB kontraktet i upphandlingen av Service Desk för Skolplattform Stockholm. Avtalet gäller till och med utgången av 2018, med möjlighet till förlängning i ytterligare två plus två år.

Elever gör modeshow på UNICEFS välgörenhetsgala

2014-12-05 08:00 CET Drottning Blankas Gymnasieskola Stylisterna i årskurs 1 på Drottning Blankas Gymnasieskola i Malmö medverkar på en välgörenhetsgala till förmån för UNICEF. Stylisternas uppgift har varit att bidra med innehåll till en modeshow som går gå av stapeln på galan ”Giving Gives Living”. Eleverna har skapat klänningar i olika typer av papper och kommer att visas av modeller på catwalken.

Prestigefull utnämning till Botaniskas intendent

2014-12-04 12:30 CET Göteborgs botaniska trädgård Botaniska trädgårdens intendent Alexandre Antonelli har fått den prestigefulla utnämningen Wallenberg Academy Fellow. Forskningsprogrammet Wallenberg Academy Fellows är Sveriges största privata satsning på unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. I sin forskning undersöker Alexandre Antonelli hur den globala uppvärmningen påverkar jordens artrikedom.

2014-12-04 09:38 CET Sveriges Skolledarförbund

Grönt ljus för grön rehabilitering

2014-12-04 08:00 CET Göteborgs botaniska trädgård Det konstaterar Eva Sahlin från SLU i en avhandling där hon studerat Botaniska trädgårdens verksamhet Gröna Rehab. Eva Sahlin drar i sin avhandling slutsatsen att natur- och trädgårdsmiljöer bör utnyttjas mer än idag vid behandling av människor med stressrelaterad psykisk ohälsa.

MTR delade ut Lilla Säkerhetspriset

2014-12-04 07:56 CET MTR Nordic Den 25 november mottog Förskoleklass D på Hammarby Södra skola det helt nyinstiftade ”Lilla Säkerhetspriset” av MTR; ett pris till barn som visat särskilt engagemang och intresse för säkerhetsfrågor i allmänhet och säkerhet i tunnelbanan i synnerhet.

Folkuniversitetet Region Väst fortsätter att driva utbildningen Korta vägen

2014-12-03 09:48 CET Folkuniversitetet Göteborg Folkuniversitetet Region Väst får förnyat förtroende att driva utbildningen Korta vägen på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Syftet är att hjälpa utländska akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden.