Bilder

Qualis Kvalitetssäkring

2014-08-07 11:58 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB

Qualis Kvalitetssäkring

2014-08-07 11:57 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB

Qualis Kvalitetssäkring

2014-08-07 11:57 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB

Qualis Kvalitetssäkring

2014-08-07 11:57 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB

Qualis Kvalitetssäkring

2014-08-07 11:56 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB

Qualis seminarium 2013

2014-08-07 11:49 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB Uppskattat Qualisseminarium på Elite Marina Tower i Stockholm. Föreläsaren Manuel Knight fick Qualismedlemmarna att både sätta händerna i luften och dansa.

Qualis Kvalitetssäkring

2014-08-07 11:46 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB Q-Steps Kvalitetssäkring AB erbjuder verksamhet i kommunal och fristående regi resurseffektiva verktyg för ett systematiskt kvalitetsarbete. Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis mäter kvaliteten på arbetet i verksamheten. Genom ledningens, medarbetarnas, barnens/elevernas och föräldrarnas perspektiv visar systemet en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten.

Profilbild: Andreas Eklöf

2014-08-07 09:34 CEST Högskolan i Borås Profilbild: Andreas Eklöf Fotograf: Jan Berg

Vinnarbild

2014-08-07 09:34 CEST Högskolan i Borås Tre krationer av Andreas Eklöf examenskollektion valdes ut till Designers Nest'. Fotograf: Peter Håkansson

Per Hansson

2014-08-07 09:34 CEST Högskolan i Borås Per Hansson som tog sin kandidatexamen i våras fick på en tredjeplats, det betyder att två från Textilhögskolan hamnade på prispallen! Fotograf: Peter Håkansson