Bilder

Ledarskap för livskraftiga organisationer

Ledarskap för livskraftiga organisationer

2016-06-17 07:59 CEST

Bild på rapporten ”Ledarskap för livskraftiga organisationer”.

Päivi Riestola

Päivi Riestola

2016-06-17 07:59 CEST

Päivi Riestola, arbetalivsforskare vid Högskolan i Borås och medförfattare till rapporten ”Ledarskap för livskraftiga organisationer”.

Farzad Moradian

Farzad Moradian

2016-06-17 07:45 CEST

Farzad Moradian disputerade den 9 juni vid Högskolan i Borås med avhandlingen sh Behavior in Fluidized-Bed Combustion and Gasification of Biomass and Waste Fuels.

Farzad Moradian

Farzad Moradian

2016-06-17 07:45 CEST

Farzad Moradian disputerade den 9 juni vid Högskolan i Borås med avhandlingen sh Behavior in Fluidized-Bed Combustion and Gasification of Biomass and Waste Fuels.

En makrofag med tre intracellulära tuberkelbakterier.

En makrofag med tre intracellulära tuberkelbakterier.

2016-06-16 13:49 CEST

Pilen pekar på ansamling av autofagiproteiner till en bakterie, pilhuvudet visar på en bakterie som håller på att elimineras. Infärgning: gröna tuberkelbakterier, rött för autofagiproteinet LC3, blått indikerar surgörning/nedbrytning. Konfokalmikroskopi utförd av doktorand Anna-Maria Andersson.

Maja Gunn

Maja Gunn

2016-06-14 09:33 CEST

Maja Gunn disputerar med sin avhandling "Body Acts Queer: Clothing as a performative challenge to heteronormativity" den 21 juni vid Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

Utopian Bodies

Utopian Bodies

2016-06-14 09:33 CEST

Bild från utställningen Utopian Bodies. Foto: Serge Martynov