Bilder

Ante Runnquist - Pressbild

2014-08-28 15:06 CEST RAU - Rektorsakademien Utveckling AB

Det våras för svensk humle

2014-08-26 13:12 CEST Linköpings universitet (LiU) Gammal svensk humle har unika genetiska egenskaper som efterfrågas av framväxande mikrobryggerier i landet. Forskare vid Linköpings universitet och Nordiska museet har letat upp och analyserat plantor som överlevt i flera hundra år. Bilden visar humlens "gula guld", lupulinkörtlarna som innehåller de hartser och oljor som ger växten dess eftertraktade egenskaper.

Executive MBA Innovation Management Module

2014-08-25 13:14 CEST GU School of Executive Education AB

Executive MBA Innovation Management Module

2014-08-25 13:12 CEST GU School of Executive Education AB

Executive MBA Innovation Management Module

2014-08-25 13:11 CEST GU School of Executive Education AB

Executive MBA Innovation Management Module

2014-08-25 13:10 CEST GU School of Executive Education AB

Katalogkort ur Kungl. bibliotekets musikkatalog

2014-08-25 10:20 CEST Kungl. biblioteket Ur Kungl. bibliotekets musikkatalog

Katalogkort ur Kungl. bibliotekets musikkatalog / Jenny Lind

2014-08-25 10:10 CEST Kungl. biblioteket Jenny Linds framförande för den engelska drottningen på Buckingham Palace. The pasture song. Herdesång Love smiles no more. "Fjerran i skog" The stars of heaven is gleaming. "Allt under himmelens fäste". The dance song. Pretty, pretty girl. "Kom du lilla flicka". The lost boys return. Skjutsgossen på hemvägen.

Katalogkort ur Kungl. bibliotekets musikkatalog

2014-08-25 10:10 CEST Kungl. biblioteket August Wallenberg, med teckning över nya universitetsbyggnaden i Upsala

Matthew Webster och bin

2014-08-24 19:00 CEST Uppsala universitet Det finns en hög grad av genetisk mångfald hos honungsbin, och de nya forskningsresultaten tyder på att arten sannolikt härstammar från Asien, inte från Afrika som man tidigare trott.