Bilder

Anna Backman Bister disputerar i musikpedagogik vid KMH 14/11 2014. Foto: Erik Lindberg.

2014-11-06 10:45 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Anna Backman Bister disputerar i musikpedagogik vid KMH 14/11 2014. (Här fotograferad med sina döttrar.) Foto: Erik Lindberg.

Anna Backman Bister disputerar i musikpedagogik vid KMH 14/11 2014. Foto: Erik Lindberg.

2014-11-06 10:45 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Anna Backman Bister disputerar i musikpedagogik vid KMH 14/11 2014. Foto: Erik Lindberg.

Mohammad Mousavi, professor i datorsystemteknik vid Högskolan i Halmstad

2014-11-05 16:24 CET Högskolan i Halmstad Vetenskapsrådet beviljar 3,6 miljoner kronor för fortsatt forskning inom modellbaserad testning av samverkande inbäddad mjukvara.

Pedagogisk stöd ger studenter hjälp

2014-11-03 05:55 CET Luleå tekniska universitet Ammy Renström är dyslektiker och studerar ekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Give me a break - en app för unga canceröverlevare

2014-10-29 09:10 CET Högskolan i Halmstad Give me a break - en app för barn som överlevt cancer. Give me a break fick nyligen ett prestigefyllt pris av amerikanska Livestrong Foundation. Appen är skapad av forskare vid Högskolan i Halmstad och valdes ut bland över 700 bidrag från hela världen.

Forskargruppen för Give me a break

2014-10-29 09:06 CET Högskolan i Halmstad Forskargruppen för Give me a break från vänster till höger: Jens Nygren, Pontus Wärnestål, Susanne Lindberg och Petra Svedberg.

Nobel Creations – förberedelser

2014-10-29 08:00 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Formstudenter från Beckmans Designhögskola i planeringsskedet för Nobel Creations. Foto: Emil Balesic

Fashion Innovation 3

2014-10-29 08:00 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Från Fashion Innovation 3 på Nobelmuseet 2013. Foto: Thomas Möller

Fashion Innovation 3 – KMH

2014-10-29 08:00 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Student från Kungliga Musikhögskolan under förberedelserna med Fashion Innovation 3, 2013.

Emotionellt ätbeteende vid en studie av internetbaserade viktklubbar.

2014-10-27 13:50 CET Högskolan i Halmstad I en studie av internetbaserade viktminskningsprogram, genomförd av forskare vid Högskolan i Halmstad, framkom att emotionellt ätande förändrades signifikant hos män men inte hos kvinnor i viktminskningsprogrammet.