Bilder

André Carvalho Bittencourt

2014-09-23 08:55 CEST Linköpings universitet (LiU)

Inger Wieslander

2014-09-19 14:19 CEST Högskolan i Halmstad

Peter Agnefjäll

2014-09-19 10:40 CEST Linköpings universitet (LiU) Årets alumn 2014

Elnaz Baghlanian

2014-09-19 10:40 CEST Linköpings universitet (LiU) Årets alumn 2014

Maria Lerm, bitr professor i medicinsk mikrobiologi

2014-09-19 08:55 CEST Linköpings universitet (LiU) Fernströmpristagare 2014

Christos Economou forskare vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Stockholms universitet

2014-09-18 10:58 CEST Stockholms universitet Christos Economou har bland annat varit med i utgrävningar i Motala med syftet att undersöka européernas genetiska ursprung.

Martin Danielsson, Universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad

2014-09-12 15:21 CEST Högskolan i Halmstad

Logga

2014-09-12 13:59 CEST Recitio AB

Magnus Jonsson, professor i realtidssystem vid Högskolan i Halmstad.

2014-09-11 07:21 CEST Högskolan i Halmstad

Katarina Krogh Engelsen, mimskådespelare

2014-09-10 17:13 CEST Stockholms dramatiska högskola, StDH Från skådespelar- och mimskådespelarstudenternas examensföreställningar under Departure.