Bilder

FlashBuy

FlashBuy

2016-04-27 15:48 CEST

Mobilappen FlashBuy. Foto: Högskolan Kristianstad

Karin Weman Josefsson

Karin Weman Josefsson

2016-04-27 08:11 CEST

Karin Weman Josefsson, vid Högskolan i Halmstad

Linus Salö

Linus Salö

2016-04-27 06:32 CEST

Citat från StudentRapporten 2016

Citat från StudentRapporten 2016

2016-04-26 15:58 CEST

"För mig är det viktigt att utbildningen speglar hur det ser ut i verkliga livet , och att den innehåller bra möjligheter till praktik!"

Per Gösta Andersson

Per Gösta Andersson

2016-04-26 15:11 CEST

Stjärnan

Stjärnan

2016-04-26 12:20 CEST

Terrass

Terrass

2016-04-26 12:20 CEST

Planskiss

Planskiss

2016-04-26 12:20 CEST

Magnus Hultin, ansvarig för det nationella programmet med kunskapsprov vid Umeå universitet

Magnus Hultin, ansvarig för det nationella programmet med kunskapsprov vid Umeå universitet

2016-04-26 10:14 CEST

Magnus Hultin, universitetslektor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet

Johan Eklund

Johan Eklund

2016-04-26 08:00 CEST

Johan Eklund disputerade den 15 april 2016 vid Högskolan i Borås med avhandlingen With or without context: Automatic text categorization using semantic kernels.