Bilder

Fyllit

Fyllit

2017-09-14 16:20 CEST

Metamorfa bergarten fyllit, en måttligt omvandlad lerskiffer. Fjällkedjan består av flera stora sjok av berggrund och skollor, som skjutits upp på varandra från väster för 500–400 miljoner år sedan när Europa krockade med Nordamerika. Lerskiffern bildades i havet som fanns mellan kontinenterna innan krocken och sköts sedan upp och omvandlades när fjällkedjan bildades. Foto: Dan Postolachi

Vy över Akkajaure

Vy över Akkajaure

2017-09-14 16:20 CEST

På väg mot Kisuris med vyn tillbaka över Akkajaure. Foto: Dan Postolachi

Mossor

Mossor

2017-09-14 16:20 CEST

Studenten Jenny Carlsson föreläser om mossor medan myggen attackerar Troy Vegels hatt. Foto: Dan Postolachi

Hjortron

Hjortron

2017-09-14 16:20 CEST

Norrlands guld. Så fort hjortron dök upp böjdes allas ryggar. Foto: Johanna GrönroosNorrlands guld. Så fort hjortron dök upp böjdes allas ryggar. Foto: Johanna Grönroos

Föreläsning

Föreläsning

2017-09-14 16:20 CEST

Studenten Dan Postolachi föreläser om det stora ledsystemet i svenska Arktis. Foto: Johanna Augustsson

Fjällbjörkskog

Fjällbjörkskog

2017-09-14 16:20 CEST

Fjällbjörkskog vid Kisuris. Foto: Adelaide Foster

Snölega

Snölega

2017-09-14 16:20 CEST

Leden mellan Kutjaurestugan och Vaisaluokta passerar en stor snölega som sällan smälter bort. Foto: Oscar Hagbard

Vaisaluokta kyrkkåta

Vaisaluokta kyrkkåta

2017-09-14 16:20 CEST

Den gamla kyrkkåtan i nordsamisk stil i Vaisaluokta i Sirges sameby. Foto: Johanna Grönroos

Tält vid Akkastugorna

Tält vid Akkastugorna

2017-09-14 16:20 CEST

Läraren Johanna Grönroos tältplats vid Akkastugorna med massivet i bakgrunden. Foto: Johanna Grönroos

Harsprångsfallet

Harsprångsfallet

2017-09-14 16:20 CEST

Innan fördämningen störtade Luleälven 107 meter genom en kilometerlång klyfta med en rad forsar och fall, och därav namnet Harsprångsfallet. Foto: Johanna Grönroos