Bilder

Simon Sorgenfrei

2015-08-21 13:09 CEST Södertörns högskola

Bokomslag Islam

2015-08-21 13:09 CEST Södertörns högskola

Politik och förvaltning i svenska kommuner

2015-08-21 13:09 CEST Studentlitteratur

Johan Wänström

2015-08-21 13:09 CEST Studentlitteratur

Gissur Erlingsson

2015-08-21 13:09 CEST Studentlitteratur

Psykologi för sjuksköterskor - Lena Wiklund Gustin

2015-08-21 13:06 CEST Studentlitteratur

Alli Klapp

2015-08-21 13:05 CEST Studentlitteratur

Bedömning, betyg och lärande

2015-08-21 13:05 CEST Studentlitteratur

Besökspaviljong

2015-08-20 10:30 CEST Uppsala universitet Fotomontage av den planerade besökpvailjongen i Linnéträdgården, Uppsala universitet. Hidemark & Stintzing Arkitekter.

Anna Einarsson, kompositör och doktorand vid Kungl. Musikhögskolan. Foto: Per Kristiansen.

2015-08-19 14:57 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) Anna Einarsson, kompositör och doktorand vid Kungl. Musikhögskolan. Foto: Per Kristiansen.