Pressmeddelanden

Utmanande utställning om värdet av kläder

2015-08-27 08:00 CEST Högskolan i Borås På tisdag den 1 september öppnar Textilhögskolans utställning ”Nothing to wear/To make clothes that matter” på Textilmuseet i Borås. Utställningen lyfter diskussionen om kläders värde och betydelse för individen och fick stor uppmärksamhet när den visades på HV Galleri under Stockholms Fashion Week i januari.

2015-08-27 07:58 CEST Växjö kommun Nu påbörjas arbetet med 71 nya bostäder för studenter vid Videum på Campus i Växjö. En del av lägenheterna kommer att utformas så att flera studenter har varsitt rum, men delar på lägenhetens kök, vardagsrum och badrum. Därför blir det 110 olika lägenhetskontrakt och totalt kan cirka 150 studenter bo i lägenheterna.

2015-08-26 16:16 CEST Umeå universitet Nya antibiotika och helt nya sätt att bekämpa infektioner, fältstudier om Ebola i Afrika, digerdödens härjningar genom historien, nyheter om virus och helt nya sätt att med DNA-teknik spåra infektioner och antibiotikaresistens, är några av de teman som kommer att diskuteras under en stor forskningskonferens om infektioner och antibiotika, som hålls i Umeå den 3-6 september.

2015-08-26 13:00 CEST Växjö kommun ​Ett nytt samarbete mellan Linnéuniversitetet och Växjö kommun ska främja möjligheten till internationellt framstående forskning. Idag skrev parterna på en överenskommelse som sträcker sig över tio år. Syftet är forskning inom områden som är relevanta för de behov och utmaningar som finns i samhället.

​Hög kvalitet på utbildning i opera

2015-08-26 10:58 CEST Stockholms konstnärliga högskola Universitetskanslersämbetet har idag 26 augusti meddelat att man finner att utbildningarna i opera nu håller genomgående hög kvalitet. Bedömarna är mycket positiva till den analys av utvecklingsbehov som gjorts och de åtgärder som vidtagits inom utbildningarna. Kontaktperson: Anna Lindal, vicerektor Operahögskolan tel 08-49 400 295

2015-08-26 10:26 CEST Uppsala studentkår Nu drar terminen snart igång och många nya studenter anländer till Uppsala, men fortfarande är det många som inte har tak över huvudet. Uppsala studentkår erbjuder nya studenter akutbäddar genom Studentboet men alla platser blev uppbokade på bara ett par dagar. Även universitetet uppmanar sina anställda att hyra ut rum till studenter om de har möjlighet.

12 studentstäder rödlistas i SFS bostadsrapport

2015-08-26 07:00 CEST Sveriges Förenade Studentkårer, SFS I tolv städer kan nya studenter inte räkna med att få en bostad inom ett halvår. På Sveriges förenade studentkårers (SFS) röda lista hittas stora studentstäder som Uppsala och Lund men även mindre orter som Karlskrona och Växjö. Nykomlingar på den röda listan är Karlstad, Skövde och Örebro.

KILROY live - stor internationell studiemässa i Stockholm

2015-08-25 12:02 CEST KILROY Sweden ​KILROY har årligen en stor internationell studiemässa dit 100-tals unga kommer för att vägledas och inspireras till studier, collegeidrott eller praktik utomlands. Här ges möjlighet att träffa representanter från utvalda universitet från hela världen, lyssna på spännande föredrag och träffa KILROYs studierådgivare.

Nytt elektronikcentrum ger konkurrenskraftig svensk teknik

2015-08-25 10:56 CEST Högskolan i Halmstad Nästan allt omkring oss består av elektronik, och tillväxten är enorm. Den 11 september inviger ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, Elektronikcentrum i Halmstad (ECH), skapat av Högskolan i Halmstad i samverkan med västsvenskt näringsliv. ECH gör att regionen, och därmed hela Sverige, på allvar kan konkurrera på den globala teknikmarknaden.

2015-08-25 09:36 CEST Umeå universitet Allt fler svenskar smittas av antibiotikaresistenta bakterier. En ny studie från universiteten i Umeå och Göteborg visar hur resenärer sprider resistenta bakterier mellan olika världsdelar.