Pressmeddelanden

Algfabrik får Framtidspriset

2014-07-01 13:09 CEST Encubator AB Swedish Algae Factory, som genom modern teknologi utvinner förnybar råolja från alger, har tilldelats Framtidspriset 2014. Priset går till unga entreprenörer som utvecklar hållbara innovationer som bidrar till positiv samhällspåverkan och skapar lösningar på framtidens utmaningar. Swedish Algae Factory drivs av entreprenörer på Encubator.

Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck

2014-07-01 11:02 CEST Högskolan Väst I det digitala samhället förmedlas information inte bara genom skriven text – bilden och det visuella får allt större betydelse. Den här utvecklingen påverkar förutsättningarna för hur barn lär sig läsa och skriva i skolan. Enligt forskare vid Högskolan Väst, dominerar traditionell text fortfarande undervisningen. Skolan behöver utveckla arbetsformer som lär barnen att arbeta med olika uttryck.

2014-07-01 07:28 CEST Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation Etikstudier är en bristvara i den svenska ekonomutbildningen. Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation (S.E.R.O.) och Civilekonomerna förespråkar etikstudier som en del av utbildningen och tror att det skulle minska de nyexaminerades osäkerhet i arbetslivet och, på lång sikt, förebygga fiffel.

2014-07-01 06:55 CEST Swedish Incubators & Science Parks Om Sverige ska klara av den ökande globala konkurrensen och säkra bra förutsättningarna för välfärd så måste det svenska näringslivet förnyas allt snabbare och allt fler nya innovativa tillväxtbolag växa sig starka och skapa jobb. Vi måste också attrahera internationell kompetens och investeringar, samt forskning och företag till Sverige.

Seminarium: Teknobyen - kan nya typer av kollektiva boende skapa fler studentbostäder?

2014-06-30 15:00 CEST Studentbostadsföretagen Vi fortsätter vår serie inspirationssamtal på Studentbostadstorget under morgondagen då tar vi oss västerut, till Norge och Trondheim där man bokstavligt talat satsat stort på korridorboende. Moderator Ida Strutt leder ett samtal med panelen och publiken om nya, kreativa lösningar på det klassiska korridorboendet

2014-06-30 14:16 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB Q-Steps expanderar och vi söker en strukturerad och engagerad administratör. Vill du fylla en viktig roll för att verksamheten ska rulla på som den ska, hålla många bollar i luften och är intresserad av skolfrågor? Skicka en ansökan till oss!

Ny forskning om vårdrummets betydelse

2014-06-30 13:30 CEST Högskolan i Borås Intensivvårdsrummet utformning har betydelse för vårdande och välbefinnande. Det konstaterar intensivvårdssköterskan och doktoranden Sepideh Olausson som studerat rummet ur tre perspektiv: patientens, närståendes och personalens.

Spädbarnseksem leder ofta till astma

2014-06-30 11:37 CEST Linköpings universitet (LiU) Eksem hos spädbarn är en stark varningsklocka för fortsatta allergiska besvär längre upp i åldrarna. I en nypublicerad studie från Linköpings universitet hade nästan var tredje barn med eksem utvecklat astma vid tio års ålder.

Ny rektor för Arkitekthögskolan

2014-06-30 11:23 CEST Umeå universitet Ana Betancour blir ny rektor för Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. I dag arbetar hon som konstnärlig professor i stadsbyggnad och är masterprogramansvarig vid Institutionen för arkitektur vid Chalmers tekniska högskola. Hon påbörjar sin nya tjänst den 1 november 2014.

Botanisera mera i fjällen!

2014-06-30 10:19 CEST Umeå universitet I början och mitten av juli slår den rika fjällfloran ut. Vänd gärna blicken nedåt under fjällvandringen – där finns många vackra och speciella växter att beskåda.