Pressmeddelanden

Smocka mot Stockholmsföretagen

Smocka mot Stockholmsföretagen

2017-04-21 15:03 CEST
För att svenska företag ska kunna skapa fler jobb och ligga i internationell framkant k...

Högskolans styrelse pekar ut särskilt viktiga mål

Högskolans styrelse pekar ut särskilt viktiga mål

2017-04-21 14:04 CEST
Högskolan i Skövdes styrelse har nu beslutat vilka indikatorer som styrelsen särskilt s...

Djurrättsalliansen protesterar mot att svenska universitet dödar djur

Djurrättsalliansen protesterar mot att svenska universitet dödar djur

2017-04-21 13:05 CEST
På Försöksdjurens dag, måndagen den 24 april, ställer Djurrättsalliansen upp sig utanfö...

Medborgardriven digital utveckling kommer till Västerbottens inland

Medborgardriven digital utveckling kommer till Västerbottens inland

2017-04-21 10:36 CEST
Den 24-25 april kommer Sliperiets mobila digitala makerspace till Norsjö. Besöket är in...

MDH ska utbilda fler socionomer

MDH ska utbilda fler socionomer

2017-04-21 09:58 CEST
MDH utökar socionomutbildningen med 50 helårsstudenter och istället för en antagning pe...

Ingen ytterligare åtgärd mot kritiserad professor

2017-04-21 09:04 CEST
Det blir inga ytterligare åtgärder med anledning av den kritik som riktats mot en profe...

​Karlstads universitet bidrar till utveckling av smarta elnät i Afrika

​Karlstads universitet bidrar till utveckling av smarta elnät i Afrika

2017-04-21 09:02 CEST
I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt vi...

Knäskador vanligast i fyra av fem populära lagidrotter

Knäskador vanligast i fyra av fem populära lagidrotter

2017-04-21 08:30 CEST
I fyra av fem populära lagidrotter dominerar knän som den mest skadade kroppsdelen med ...

Hur kan innovationsmiljöer fungera som integrationsmiljöer?

Hur kan innovationsmiljöer fungera som integrationsmiljöer?

2017-04-21 07:15 CEST
Migration har under alla epoker sedan medeltiden haft stor betydelse för Sveriges utve...