Pressmeddelanden

Svenska Simförbundet inför utbildningsstipendium

2014-12-11 12:30 CET Svenska Simförbundet

Kompetensklappa dig själv och börja en utbildning på FEI efter nyår.

2014-12-11 10:44 CET FEI Företagsekonomiska Institutet ​För dig som kan avvakta till 2015 med en utbildning - eller fortbildning - väntar en explosion av starter på FEI. Önska dig - eller ge dig själv! - en kompetensklapp och börja det nya året med att stärka din kunskapsbas och ditt företags konkurrenskraft. Har ni bestämt er behöver ni inte dra ärendet i långbänk; anmäl dig ena dagen och börja några dagar senare. Kan det bli lättare?

2014-12-11 10:13 CET Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare har idag sålt Handelskammarhuset på Västra Trädgårdsgatan 9 till Tulia AB. Fastigheten har varit i Handelskammarens ägo sedan 1927 och Handelskammaren bedrev egen verksamhet i huset fram till 2012. ​

KTH-studenter presenterar spelappar för smarta glasögon

2014-12-11 08:55 CET Epson Sverige Under delkursen Avancerad grafik och interaktion (AGI) på Kungliga Tekniska Högskolan fick ingenjörsstudenterna 4 veckor på sig att utveckla applikationer till Moverio BT-200 och i slutet av förra veckan fick över 300 nyfikna besökare testa resultaten i VIC-studion på KTH.

Saab belönar säkerhetsforskning vid Linköpings universitet

2014-12-11 08:50 CET Linköpings universitet (LiU) Simin Nadjm-Tehrani, professor i datalogi, Institutionen för datavetenskap, får det fjärde forskarstipendiet som delas ut i tidigare Saab-chefen Åke Svenssons namn. Hon får det bland annat för sin forskning kring pålitliga datorsystem för säkerhetskritiska applikationer.

2014-12-11 08:30 CET Statskontoret ​Vid nio undersökta universitet och högskolor kom 39 procent av de direkta forskningsanslagen kvinnor till del 2013. Kvinnor fick där tillgång till 80 miljoner kronor mindre i anslagsmedel än män, jämfört med om alla kvinnor och män hade fått lika mycket. Även externa forskningsmedel kom män till del i större utsträckning än kvinnor.

Klimatfrågorna måste upp på agendan

2014-12-11 08:00 CET Umeå universitet Människoskapade utsläpp av klimatstörande växthusgaser förändrar våra livsbetingelser runt hela jorden. Martin Hultman, teknik- och miljöhistoriker, fram till årsskiftet verksam vid Umeå universitet och Jonas Anshelm verksam vid tema teknik och social förändring, Linköpings universitet, presenterar på fredag sin nya bok Discourses of Global Climate Change.

CHEMSEA-partners följer upp succéprojekt och bildar samarbetscenter

2014-12-11 08:00 CET Umeå universitet Efter det lyckade CHEMSEA-projektet, där man kartlade kemiska stridsmedel som dumpats i Östersjön efter andra världskriget, bildar nu Europeiska CBRNE-centret vid Umeå universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, tillsammans med övriga nio CHEMSEA-partners ett samarbetscenter av experter i frågor om dumpade kemiska stridsmedel i Östersjön.

Pressinbjudan: Nobelpristagare till Alfred Nobels hem och Örebro universitet

2014-12-10 13:23 CET Örebro universitet Årets Nobelpristagare i kemi – Stefan W Hell, Eric Betzig och William E Moerner – kommer till Örebro universitet. På söndagen den 14 december besöker alla tre Nobelpristagarna Alfred Nobels hem i Björkborn (Nobelmuseet i Karlskoga). På måndag den 15 december kommer William E Moerner och Eric Betzig att samtala med Örebro universitets kemiforskare och hålla en öppen föreläsning.

 Universitetet i unik miljardsatsning från EU

2014-12-10 10:19 CET Luleå tekniska universitet Luleå med Luleå tekniska universitet kommer att leda en av 6 noder i EUs miljardsatsning på råvaror kallad RawMaTERS.