Pressmeddelanden

Forest molecular genetics to improve the quality of trees

Forest molecular genetics to improve the quality of trees

2017-03-17 16:30 CET
Better quality and higher productivity are the incentives for molecular genetics of for...

Skoglig molekylär genetik för ökad avkastning

Skoglig molekylär genetik för ökad avkastning

2017-03-17 16:30 CET
Bättre kvalitet och högre produktivitet är drivkrafter för forskningen inom skoglig mol...

Irma Arvidsson är årets mäklarstudent

Irma Arvidsson är årets mäklarstudent

2017-03-17 14:44 CET
Irma Arvidsson är årets mäklarstudent. Irma Arvidsson från Högskolan i Gävle korades t...

​Kraftsamling inför nya ansökningar till YH-myndigheten!

​Kraftsamling inför nya ansökningar till YH-myndigheten!

2017-03-17 11:26 CET
Efter att Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i februari meddelat vilka ansökningar so...

3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser

3,9 miljoner till forskning om framtidens kundupplevelser

2017-03-17 09:40 CET
​Forskare vid Karlstads universitet har beviljats 3,9 miljoner till forskning om framti...

Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka till tvångsmedicinering

Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka till tvångsmedicinering

2017-03-17 09:30 CET
Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och Svensk sjuksköterskeförenin...

Uppsala studentkår ser ljust på förslag i Tillträdesutredningen

2017-03-17 09:23 CET
Den 15 mars publicerades Tillträdesutredningen, en utredning som gjorts i uppdrag av re...

​Framstående insatser hedras – första hedersdoktorn utsedd

​Framstående insatser hedras – första hedersdoktorn utsedd

2017-03-17 08:00 CET
Clare Johnston utses till Högskolan i Borås första hedersdoktor. Hon promoveras till ko...

Stephen Hwang utnämnd till ny rektor för Högskolan i Halmstad

Stephen Hwang utnämnd till ny rektor för Högskolan i Halmstad

2017-03-16 15:57 CET
Regeringen har i dag utnämnt Stephen Hwang till ny rektor för Högskolan i Halmstad. Ste...