Bilder

Magnus Crossner

2014-12-28 07:28 CET Kaustik AB Magnus Crossner, VD på Kaustik AB. Livet är oförutsägbart. Vem som helst kan när som helst hamna i behov av personlig assistans. Det torde vara allas vår angelägenhet att värna om LSS-reformen och se till att den lever vidare med dess ursprungliga intentioner. Samtidigt behöver vi göra vårt yttersta för att förenkla vardagen för alla användare. Det är här Aiai har en viktig roll att fylla.

Magnus Crossner

2014-12-28 07:25 CET Kaustik AB Magnus Crossner, VD på Kaustik AB. Livet är oförutsägbart. Vem som helst kan när som helst hamna i behov av personlig assistans. Det torde vara allas vår angelägenhet att värna om LSS-reformen och se till att den lever vidare med dess ursprungliga intentioner. Samtidigt behöver vi göra vårt yttersta för att förenkla vardagen för alla användare. Det är här Aiai har en viktig roll att fylla.

Marie Kringberg

2014-12-28 07:21 CET Kaustik AB

Marie Kringberg

2014-12-28 07:18 CET Kaustik AB Marie är kundansvarig projektledare på Kaustik. Marie är även produktägare för Aiai Personakt och Aiai Ärendehantering.

Carina Ekblad

2014-12-28 07:03 CET Kaustik AB

Carina Ekblad

2014-12-28 07:00 CET Kaustik AB Carina är ansvarig för myndighetskontakter och intresseorganisationer. Carina är utbildad personalvetare vid Stockholms universitet. Carina har olika uppdrag såsom kundansvar, utbildare och produktägare inom Kaustik men även inåt organisationen med olika personalprocesser. Carina har varit aktiv inom assistansområdet sedan LSS-reformen låg som remiss på 90-talet.

Aiai Hjärta

2014-12-28 06:52 CET Kaustik AB

Programmerare Kaustik

2014-12-27 07:27 CET Kaustik AB Programmerare Kaustik; från vänster Christofer Håkansson, Martin Qvistgård och Christian Cromnow.

Christofer Håkansson

2014-12-27 07:24 CET Kaustik AB

Christofer Håkansson

2014-12-27 07:15 CET Kaustik AB