Bilder

Röda boken

2014-12-27 07:03 CET Kaustik AB Röda boken finns hos varje kund där för att notera tankar, idéer, önskemål och förbättringsförslag. Noteringar som kan leda deras verksamhet vidare att utvecklas på önskat sätt.

Erik Ljungberg

2014-12-27 06:56 CET Kaustik AB Erik Ljungberg var välkänd inom funktionshinderrörelsen, med ett djupt engagemang i kampen för mänskliga rättigheter, både på nationell och internationell nivå. Med sin idérikedom och driftighet bidrog han på många sätt till arbetet för ett jämlikt samhälle och rätten till ett självvalt liv. Erik var initiativtagare till Aiai. Erik avled den 16 mars 2012.

Martin Qvistgård

2014-12-27 06:47 CET Kaustik AB Martin Qvistgård är Utvecklingschef på Kaustik.

Martin Qvistgård

2014-12-27 06:46 CET Kaustik AB Martin Qvistgård är Utvecklingschef på Kaustik.

Christian Sjöström

2014-12-27 06:26 CET Kaustik AB Christian Sjöström är utvecklare (M. Sc) och grundare av Kaustik.

WaterWeave

2014-12-16 22:00 CET Venture Cup Totalvinnare och kategorivinnare i Miljö & Energi. Maria Knutsson & Sandra Melin. Fotograf: Emmy Jonsson.

Tellr.com

2014-12-16 22:00 CET Venture Cup Kategorivinnare i Webb, Mjukvara & Media. Fotograf: Emmy Jonsson.

Lake Tana Fish Production

2014-12-16 22:00 CET Venture Cup Kategorivinnare i Människa & Samhälle. Fotograf: Emmy Jonsson.

Vibrika

2014-12-16 22:00 CET Venture Cup Kategorivinnare i Life Science & Teknik. Fotograf: Emmy Jonsson.

Umami Threads vinnare i Människa & Samhälle

2014-12-16 22:00 CET Venture Cup Teamet består av August Bard Bringéus och Jakob Dworsky, studenter från Handelshögskolan. Fotograf: Gustav Hugosson