Bilder

Ann-Kari Edenius

Ann-Kari Edenius

2016-04-26 12:32 CEST

Sara Skärvad

Sara Skärvad

2016-04-06 13:53 CEST

Press- och hållbarhetschef SPP

Lotta Dellve

Lotta Dellve

2016-03-31 14:30 CEST

Lotta Dellve är professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås med inriktning mot vårdens ledarskap och organisering.

"Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar"

"Ledarskap i äldreomsorgen: att leda integrerat värdeskapande i en röra av värden och förutsättningar"

2016-03-31 14:30 CEST

Forskningsrapport i Högskolan i Borås serie Vetenskap för profession. Rapporten har författats av Lotta Dellve, Maria Wolmesjö, Anders Bremer, Agneta Kullén Engström, Margareta Fredman, Lise-Lotte Jonasson, Göran Jutegren, Per-Åke Karlsson och Lars Sandman.

Dykare.

Dykare.

2016-03-22 08:48 CET

Rökdykare.

Rökdykare.

2016-03-22 08:42 CET

Rökdykare.

Kemdykare.

Kemdykare.

2016-03-22 08:39 CET