Pressmeddelanden

2014-09-11 13:15 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden kommenterar SVTs uppgifter om ny statistik från Försäkringskassan, som visar att antalet långtidssjukskrivna ökar snabbare än på mycket länge.

Vårdföretagarnas mytkalender: Alla har inte råd att gå till en privat vårdcentral (myt 22)

2014-09-11 11:30 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 22: Alla har inte råd att gå till en privat vårdcentral. Verklighet: Det kostar inte mer att gå till en privat vårdcentral än till en landstingsdriven.

2014-09-11 09:50 CEST Hjärnkoll Trots att tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa nämns inte ens frågan i fyra av tio valplattformar i kommuner och landsting. Ungefär hälften av de granskade dokumenten saknar konkreta mål och projekt kring psykisk ohälsa. Det visar en ny undersökning från kampanjen Hjärnkoll som nu manar partierna till bättring.

Pressinbjudan: Uppsala mötesplats för nationell konferens om sociala frågor i boendet

2014-09-11 08:00 CEST SABO AB I Uppsala nästa vecka möts 135 medarbetare i allmännyttiga kommunala bostadsbolag från hela landet för att utbyta erfarenheter om hur bolagen arbetar med trygghet och social utveckling. Representanter för media är välkomna att delta på konferensens första dag tisdag den 16 september.

Frukostmöte startar upp samarbete för att säkra välfärden i Väsby

2014-09-10 16:15 CEST Upplands Väsby kommun För att långsiktigt säkra välfärden och tryggheten i Väsby inleds nu ett samarbete mellan olika ideella krafter, intresseorganisationer och myndigheter. Initiativtagare är Svenska kyrkan och imorgon bitti träffas alla inblandade aktörer.

Vårdföretagarnas mytkalender: Vård- och omsorgsbranschen kostar mest av alla skattefinansierade branscher (myt 21)

2014-09-10 11:15 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 21: Vård- och omsorgsbranschen kostar mest av alla skattefinansierade branscher. Verklighet: Bygg- och teknikföretagen finansieras med nästan dubbelt så mycket skattepengar som omsorg, sjuk- och tandvård tillsammans.

"Anhörig?" - åttonde och sista filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?"

2014-09-10 08:58 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Filmen ”Anhörig?” vill medvetandegöra att en arbetsplats består av människor som befinner sig i olika skeden av livet. Privatlivet påverkar arbetslivet oavsett om det diskuteras öppet på arbetsplatsen eller inte. Hur en medarbetare mår beror inte endast på dennes arbetssituation utan på ens eget och andras välmående.

Frösunda bygger nytt äldreboende i Haninge

2014-09-09 16:12 CEST Frösunda Omsorg AB Frösunda etablerar sig i Haninge med ett nytt äldreboende vid Tuvvägen i södra Handen. Äldreboendet kommer ha 54 platser och planeras stå färdigt i slutet av 2015.

Vårdföretagarnas mytkalender: Vinster i vården och omsorgen är förbjudet i övriga nordiska länder (myt 20)

2014-09-09 15:58 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 20: Vinster i vården och omsorgen är förbjudet i övriga nordiska länder. Verklighet: Sverige ligger i linje med övriga nordiska länder. Vården är i huvudsak offentligt finansierad, och det finns privata utförare inom exempelvis äldreomsorg och sjukvård i alla nordiska länder.

2014-09-09 13:15 CEST Smarteyes I samband med att optikerkedjan Smarteyes öppnar en butik i Vällingby erbjuder företaget behövande människor en gratis synundersökning och ett par gratis glasögon. Initiativet genomförs i samarbete med Vällingby församling. – Smarteyes erbjudande att skänka glasögon till behövande i Vällingby ser vi som en mycket uppskattad gåva, säger diakon Anders Kahnlund.