Pressmeddelanden

Vårdföretagarnas mytkalender: Privata läkare har mindre tid till sina patienter (myt 15)

2014-09-04 10:15 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 15: Privata läkare har mindre tid till sina patienter. Verklighet: I snitt har en läkare vid en privat driven vårdcentral hand om 1 877 patienter. En läkare i landstinget har i genomsnitt hand om ytterligare cirka 100 patienter.

Företagskonkurserna minskade kraftigt under augusti

2014-09-04 08:00 CEST UC AB Företagskonkurserna minskade i augusti med 16 procent jämfört med samma månad 2013. För årets första åtta månader fortsätter den positiva utvecklingen med minskande konkurser och jämfört med förra året har antalet konkurser minskat med 7 procent. UC:s statistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Nätverket mot cancer ger ris och ros till riksdagspartierna!

2014-09-03 14:15 CEST Nätverket mot cancer Alla partier är överens om att cancervården inte är rättvis och att väntetiderna i många fall är alltför långa. Det visar svaren på den enkät som Nätverket mot cancer har skickat till samtliga nuvarande riksdagspartier samt Feministiskt Initiativ. Men partierna får också kritik för hur de svarat, samt för den uppenbara kunskapsbrist som verkar råda.

Vårdföretagarnas mytkalender: Alla företag inom vård och omsorg kan drivas som personalkooperativ eller SVB-bolag (myt 14)

2014-09-03 10:15 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 14: Alla företag inom vård och omsorg kan drivas som personalkooperativ eller SVB-bolag. Verklighet: Idag har 99 procent av privata vård- och omsorgsföretag valt driftsformen aktiebolag. Två (2) är SVB-bolag, varav det ena står inför konkurs.

2014-09-03 09:36 CEST Svenska Mässan Ofta stannar CSR, Corporate Social Responsibility, vid vackra ord i företagens årsredovisningar. På företaget Thurne Teknik ville företagsledningen göra något konkret. Resultatet blev ett specialtillverkat öl.

Vårdföretagarnas mytkalender: Privat vård och omsorg bidrar inte till mångfald i Sverige (myt 13)

2014-09-02 10:15 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 13: Privat vård och omsorg bidrar inte till mångfald i Sverige. Verklighet: Vård- och omsorgsbranschen har en hög representation av såväl företagare med utländsk bakgrund som medarbetare. Fler kvinnor än män (54 %) är företagsledare - både i små och stora företag.

"Det mänskliga kapitalet" - sjunde filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?"

2014-09-01 08:34 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Att stötta en anhörigfråga är inget som behöver kosta något för arbetsgivaren. Att arbeta för en frisk personal tar tillvara på det mänskliga kapitalet. Det säger Ingrid Sandelin som är ordförande i Anhörigföreningen i Hörby. Hon bjöd in Arbetsgivare för anhöriga till en företagsträff förra hösten och idag är två utav de medverkande arbetsgivarna medlemmar i nätverket.

2014-09-01 07:22 CEST Handikappförbunden Samtliga partier vill förstärka lärar- och rektorsutbildningen när det gäller kunskap om funktionsnedsättningar. Det visar Handikappförbundens valenkät.

Vårdföretagarnas mytkalender: Personer med funktionsnedsättning får det sämre med privata utförare (myt 10)

2014-08-29 10:00 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 10: Personer med funktionsnedsättning får det sämre med privata utförare. Verklighet: Privata utförare är bättre än kommunerna på 21 av 26 indikatorer i stöd till personer med funktionsnedsättningar.

2014-08-28 14:05 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Eller börjar äntligen sjukvården och politikerna ta sitt ansvar för att de drabbade ska få rätt information och vård? Vi följer upp våra politiska hearings från 2013 och frågar politiker, tjänstemän och medicinska experter om situationen förbättrats i Region Skåne eller är det status quo?