Pressmeddelanden

Tre heta ämnen i Almedalen

2014-06-25 10:01 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Under Almedalsveckan lyfter vi frågan om kvotering av kvinnor i styrelser och ledningsgrupper – är lagstiftning vad som krävs för att få in fler kvinnor på ledande positioner? Vi fokuserar även på framtidens äldreomsorg och tar upp de allt sämre resultaten i läsförståelse hos svenska barn.

2014-06-25 09:31 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Landstinget i Kalmar län har som första landsting tagit fram en övergripande strategi för att öka patienters och anhörigas medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetspart i detta utvecklingsarbete.

HSB bygger 60 lägenheter i Fyrklövern

2014-06-25 08:24 CEST Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun har träffat ett avtal med HSB om byggande av nya bostäder i Fyrklövern i centrala Upplands Väsby. Avtalet innebär att HSB kan bygga cirka 60 lägenheter med preliminär byggstart under 2017. HSB ska bidra med innovativa och moderna lösningar. Bostäderna ska byggas för en bred grupp bostadsköpare, med inriktning på yteffektiva lägenheter med bra planlösningar.

2014-06-25 07:30 CEST Handikappförbunden Med anledning av gårdagens riksdagsbeslut om ny diskrimineringslag som klassar bristande tillgänglighet som diskriminering även i förskolans och skolans verksamhet, överlämnar Specialpedagogiska skolmyndigheten och Handikappförbunden i eftermiddag sitt gemensamma tillgänglighetspaket kallat "Tillgänglighet får skolan att funka" till berörda inom regering, riksdag och departement.

Nätverket mot cancer anordnar två seminarier i Almedalen 1 juli

2014-06-24 21:48 CEST Nätverket mot cancer Seminarium 1. Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8 Klockan 08.45 - 09.45. Vill politikerna stå upp för en jämlik cancervård? Genomförs i samarbete med Dagens Medicin Seminarium 2. Plats: SKB:s fartyg Sigrid, Visby Hamn Klockan 13.00 - 14.30 Cancerrehabilitering - samhällsbörda eller investering?

2014-06-24 21:07 CEST Föreningen Storasyster HYBRIS är en grupp kreatörer som består av skådespelerskan Cecilia Forss, manusförfattaren Maria Kihlberg och filmproducenten Hordokht Moravejzadhe. Tillsammans med Föreningen Storasyster vill de öka medvetenheten hos unga människor när det gäller sex och samtycke.

Vårdgivare saknar kunskap om lag för vård för papperlösa

2014-06-24 07:00 CEST Röda Korset Den 1 juli har det gått ett år sedan lagen om vård som inte kan anstå trädde i kraft. Lagen som innebär att papperslösa invånare i Sverige har rätt till vård har inneburit at antalet patienter som söker sig till Röda Korsets mottagningar för papperslösa i Göteborg och Stockholm har minskat, men det är också tydligt att vårdgivarnas kunskap om lagen är dålig. Nästan var tionde patient nekas våd.

2014-06-23 07:26 CEST Handikappförbunden I morgon ska riksdagen rösta om regeringens proposition om en utökad diskrimineringslag, där bristande tillgänglighet ska ingå som en av diskrimineringsgrunderna. Men lagen riskerar att bli för lam, menar Handikappförbunden.

”Ständig jour” – andra filmen i vår digitala berättelseserie: ”En (o)möjlig kombination?”

2014-06-18 14:34 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Den andra digitala berättelsen i filmserien "En (o)möjlig kombination?" handlar om Berith som är anhörig till sin son som har flerfunktionsnedsättning. En berättelse om att som yrkesverksam anhörig få möjlighet att välja att bli sin sons personliga assistent. - För mig blev det en stor avlastning när min son flyttade till eget boende, även om jag har ständig jour, säger Berith.

Snabb och enkel tillgång till kreditinformation över gränserna genom Nordic Credit Alliance

2014-06-17 09:30 CEST UC AB För att möta kundernas behov har Asiakastieto, Experian Norge, Experian Danmark och UC etablerat Nordic Credit Alliance, ett partnerskap mellan de marknadsledande aktörerna i Norden inom kreditinformation. Genom Nordic Credit Alliance kommer vi att snabbt och enkelt kunna förse våra respektive kunder med kreditinformation om företag och privatpersoner i Sverige, Danmark, Finland och Norge.