Pressmeddelanden

Stort intresse för Läslyftet

2015-02-04 09:23 CET Skolverket Nästan 20 000 lärare på över 1600 skolor. Så många lärare vill kommuner och fristående skolor engagera i Läslyftet. Intresset är så stort att de statliga bidraget inte kommer att räcka till alla som sökt. Det visar Skolverkets sammanställning över hur kommuner och fristående skolor sökt till Läslyftets första omgång.

Kampen viktigare än att vinna - därför stannar unga kvar i föreningsidrotten

2015-02-03 11:15 CET GIH Britta Thedin Jakobsson, doktorand på GIH, har valt att forska om vilka som stannar kvar i föreningsidrotten och varför de gör det: – De som fortsätter gör det för glädjen av att lära sig idrottsliga förmågor tillsammans med andra, de vill utvecklas men att fokus är på kampen här och nu snarare än att vinna idrottslig framgång - något som föreningar bör ta till sig.

Varje dag tar en person över 65 år sitt liv

2015-02-03 09:00 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben Detta är följden av diskrimineringen av äldre inom psykiatrin. Vissa landsting har t.o.m. satt åldersgräns på psykologisk behandling.

Antalet företagskonkurser i Stockholms län rasade med 43 % under januari

2015-02-02 17:00 CET UC AB Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska och i januari sjönk antalet konkurser med hela 24 procent. De största minskningarna är inom Byggindustri, Partihandel, Juridik och ekonomitjänster. Stockholms län är den region i Sverige där konkurserna har minskat mest. Under januari försattes 108 företag i konkurs vilket är en minskning med hela 43 procent jämfört med samma period 2014.

Projekt Fjällvägen kraftsamlar för framtiden och anordnar workshop i Ljusdal

2015-01-30 11:17 CET Projekt Fjällvägen Välkommen till workshop med Projekt Fjällvägen. Hur utvecklar vi Fjällvägen, riksvägarna 83/84, vidare? Måndag den 2 februari kl 10-16 bjuder Fjällvägen in till workshop på Stadshotellet i Ljusdal. Workshopen kommer att fokusera på att kvalitetssäkra och komplettera med åtgärder för att lösa de problem, brister och behov som kommit fram genom tidigare underlag.

Stödet till barn som mister en förälder behöver stärkas

2015-01-30 07:00 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga En förälders död ger en kraftig ökning av riskerna för negativa konsekvenser för barnen. Det visar en ny studie från Stockholms universitet. Ändå saknas till stor del strukturer och rutiner i berörda verksamheter för stöd till barnen i dessa situationer.

Nätverket mot cancer tackar Göran Hägglund för den nationella cancerstrategin!

2015-01-29 15:15 CET Nätverket mot cancer Allt har sin tid, så även tid som partiledare. Från Nätverket mot cancer skickar vi ett stort tack till Göran Hägglund för hans insatser i tillkomsten av den Nationella cancerstrategin. Den nationella Cancerstrategin (SOU2009:1) kom till som svar på att svensk cancervård stod inför en rad stora utmaningar.

2015-01-29 13:00 CET Västerås stad Västerås stad vill göra det lättare för dig och alla andra invånare att komma med förslag och påverka det som händer i kommunen. Därför har vi startat en digital anslagstavla där andra kan kommentera och ”gilla” ditt förslag.

Framtidens sjukvård är här. Välkommen till det digitala patientmötet! Vår film visar hur.

2015-01-29 07:00 CET Visiba Group AB Vi tror att tillämpningen av videokommunikation kan och bör utvecklas och att det finns värdefull tid att spara inom sjukvården. Det är 2015 och de vårdgivare som vill vara moderna och uppdaterade behöver använda aktuella verktyg som deras patienter ser som en självklarhet att använda i sin vardag.

Antalet elever mer än fördubblades vid Häggviks Gymnasium

2015-01-28 14:29 CET Utvecklingspedagogik Sverige AB ​ Läsåret 2013/2014 startade Häggviks Gymnasium ett gymnasium för ungdomar inom autismspektrum. Intresset för skolan har varit mycket stort och antalet elever mer än fördubblades till detta läsår.