Pressmeddelanden

2015-11-03 13:07 CET Privattandläkarna Idag presenterade Svensk kvalitetsindex (SKI) sin mätning ”Samhällsservice 2015”. Den populäraste samhällstjänsten är tandvården med ett nöjdhetsindex på 82,4 (allt över 60 räknas som att kunderna är nöjda). Den privata tandvårdens nöjdhetsindex är 85,3 och folktandvårdens 79,5.

2015-11-02 16:21 CET Humana I helgen övertog Humana driften av Riddarstensgårdens särskilda boende i Lerum. Sedan tidigare driver man Hedegårdens äldreboende i samma kommun.

2015-11-02 13:44 CET Privattandläkarna Det stora antalet flyktingar som idag kommer till Sverige innebär nya utmaningar för tandvården. Begränsningar innebär att asylsökande inte kan välja en privat tandläkare om de har behov av tandvård. Detta är speciellt olyckligt eftersom folktandvården aviserar att de har problem på grund av ökat tryck och den privata tandvården står för merparten av den tandvård som utförs på vuxna i Sverige.

Företagskonkurserna minskade med hela 19 procent i oktober

2015-11-02 12:10 CET UC AB

Första spadtaget för nytt vård- och omsorgsboende i Högsby

2015-11-02 07:00 CET Riksbyggen Måndagen den 2 november byggstartar Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Emådalen Trygga Hem i Högsby. Ett symboliskt första spadtag tas i närvaro av boende, verksamhetspersonal, kommunanställda, politiker, byggherre och entreprenörer.

Birgitta Wistrands Pris för Jämställt Ledar- och mentorskap 2015

2015-10-29 13:17 CET Fredrika Bremer Förbundet GUDRUN SCHYMAN & SASJA BESLIK tilldelas Birgitta Wistrands Pris för Jämställt Ledar- och mentorskap för år 2015. Priserna kommer att delas ut fredagen den 13 november, 11.00-12.30 på Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm.

World Pneumonia Day 12 november: “Glada lungor” sätter lunginflammation och vaccination i fokus

2015-10-28 14:06 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben Var tredje svensk har haft lunginflammation och hundratusentals oroar sig för att drabbas enligt en ny undersökning. Med novemberkampanjen ”Glada lungor” vill Pfizer och 1,6 miljonerklubben uppmärksamma hur man kan ta hand om sina lungor och minska risken att insjukna i lunginflammation.

​Vi blir också äldre - livsvillkor ​för personer med utvecklingsstörning

2015-10-28 10:59 CET Riksförbundet FUB Antalet personer med utvecklingsstörning som åldras blir allt fler. Därmed ökar behovet av kunskap. Välkommen till vår fjärde konferens kring åldrande i Stockholm den 18 november. Konferensen vänder sig till chefer och medarbetare inom vård och omsorg, anhöriga, politiker och beslutsfattare.

​Förenklade val för kunden

2015-10-28 08:35 CET SPP SPP rivstartade det tredje kvartalet med att lansera en ny fondfamilj, SPP Mix, med fyra prisvärda globalfonder som flyttar det hållbara sparandet till en helt ny och mer tillgänglig nivå. Vi slopade up front-provisioner och gick med i PDC där vi åtar oss att minska koldioxidfotavtrycket. Försäljningen mätt i APE uppgick per den sista september till 772 miljoner, en ökning mot föregående år.

Södra Sveriges bästa affärsidéer – här är listan

2015-10-27 07:40 CET Venture Cup Efter att rekordmånga affärsidéer kommit in till Venture Cup, Sveriges ledande tävling för affärsidéer, har juryn nu utsett de bästa idéerna i varje region. I Region Syd berör de vinnande idéerna allt från optimerade sjukhussängar till nya sätt att annonsera. Här presenteras vinnarna.