Bilder

Nöbble Gård kostall

Nöbble Gård kostall

2016-03-03 16:40 CET

Taket Nöbble solpark

Taket Nöbble solpark

2016-03-03 16:40 CET

Staffan Larsson, Lennart Svenzén, Niclas Höckerfelt

Kostallet Nöbble Gård

Kostallet Nöbble Gård

2016-03-03 16:40 CET

Soltak

Soltak

2016-03-03 16:40 CET

Flera fördelar med att cykla

Flera fördelar med att cykla

2016-03-02 13:00 CET

Pant blir träd - som ger pengar till barnens utbildning

Pant blir träd - som ger pengar till barnens utbildning

2016-03-01 06:55 CET

Åttaåriga Lucy Masai är en av de som nås av pantpengarna från Biståndsknappen hos Coop. Hennes familj är en av 240 000 familjer i länderna runt Victoriasjön som stöds av Vi-skogen. Träden är livsviktiga, de skyddar mot torka och andra effekter av klimatförändringarna, de bidrar till större skördar och inkomster och ger pengar över till barnens utbildning. Foto: Marcus Lundstedt

Pant blir träd som skyddar mot klimatförändringarna

Pant blir träd som skyddar mot klimatförändringarna

2016-03-01 06:55 CET

För tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd. Träden ökar inkomsterna och skyddar mot torka, skyfall, jorderosion och andra effekter av klimatförändringarna som i dag drabbar miljontals människor i Afrika.

Pant blir plantor

Pant blir plantor

2016-03-01 06:55 CET

För tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd. Träden ökar inkomsterna och skyddar mot torka, skyfall, jorderosion och andra effekter av klimatförändringarna som i dag drabbar miljontals människor i Afrika.