Bilder

Pant blir träd - som ger pengar till barnens utbildning

Pant blir träd - som ger pengar till barnens utbildning

2016-03-01 06:55 CET

Åttaåriga Lucy Masai är en av de som nås av pantpengarna från Biståndsknappen hos Coop. Hennes familj är en av 240 000 familjer i länderna runt Victoriasjön som stöds av Vi-skogen. Träden är livsviktiga, de skyddar mot torka och andra effekter av klimatförändringarna, de bidrar till större skördar och inkomster och ger pengar över till barnens utbildning. Foto: Marcus Lundstedt

Pant blir träd som skyddar mot klimatförändringarna

Pant blir träd som skyddar mot klimatförändringarna

2016-03-01 06:55 CET

För tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd. Träden ökar inkomsterna och skyddar mot torka, skyfall, jorderosion och andra effekter av klimatförändringarna som i dag drabbar miljontals människor i Afrika.

Pant blir plantor

Pant blir plantor

2016-03-01 06:55 CET

För tjugo pantade kronor kan en bonde i Afrika plantera ett nytt träd. Träden ökar inkomsterna och skyddar mot torka, skyfall, jorderosion och andra effekter av klimatförändringarna som i dag drabbar miljontals människor i Afrika.

Jämf glödtrådslampa o LED-lampa

Jämf glödtrådslampa o LED-lampa

2016-02-29 09:24 CET

Carlos Lopes

Carlos Lopes

2016-02-18 16:50 CET

Carlos arbetar som senior rådgivare inom ekodesign och energimärkning på enheten för resurseffektiva produkter.

Lärare i miljö på prisad skola

Lärare i miljö på prisad skola

2016-02-16 10:55 CET

Straton Barute, lärare på skolan och ansvarig för undervisningen i trädklubben. Skolans miljöarbete prisades av Rwandas regering förra året, de utnämndes till nästa bästa skola i miljöarbete 2015.

Helen Sjöholm och Jolie Usanzituze

Helen Sjöholm och Jolie Usanzituze

2016-02-16 10:55 CET

Helen Sjöholm och Jolie Usanzituze, 12, en av de elever som är med i Vi-skogens trädklubb på skolan. Jolie har genom klubben lärt sig vikten av att plantera träd, för att skydda sig mot klimatförändringarnas effekter.

Clarisse Mutuyimana tar kampen mot klimatet

Clarisse Mutuyimana tar kampen mot klimatet

2016-02-16 10:55 CET

Clarisse Mutuyimana, 12, elev på skolan Kininshya i Rwanda där Vi-skogen stödjer barnen att ta upp kampen mot klimatet. I särskilda ”trädklubbar” får elever som vill, på lektionstid, lära sig vikten av att plantera träd.