Bilder

Energimärkning av varmvattenberedare och solvärme

2015-09-25 09:53 CEST Energimyndigheten Energimärkning av varmvattenberedare och solvärme

Energimärkning av ackumulatortankar

2015-09-25 09:51 CEST Energimyndigheten Energimärkning av ackumulatortankar

Energimärkning av pannor och värmepumpar som kombineras med temperaturregulatorer och eller solvärmeutrustning

2015-09-25 09:51 CEST Energimyndigheten Energimärkning av pannor och värmepumpar som kombineras med temperaturregulatorer och eller solvärmeutrustning

Energimärkning av panna enbart för rumsuppvärmning

2015-09-25 09:51 CEST Energimyndigheten Energimärkning av panna enbart för rumsuppvärmning

Karin Östergren. Foto: SP.
Grönland 2015

2015-09-14 06:55 CEST Uppsala universitet Isfronten på Grönlands inlandsis där smältvattnet som runnit under isen i hundratals kilometer kommer fram. Foto: Katrin Lindbäck

Grönland 2015 fältlägret

2015-09-14 06:55 CEST Uppsala universitet Fältlägret uppe på inlandsisen.

Grönland 2015 markradar

2015-09-14 06:55 CEST Uppsala universitet Mätning av Grönlands inlandsis istjocklek med hjälp av markradar.

Grönland 2015 smältvattenbrunnar

2015-09-14 06:55 CEST Uppsala universitet Smältvattenbrunnar på Grönlands inlandsis som dränerar vatten genom mer än 1 kilometer is.

Jonna Jinton - Årets trädfotograf 2015

2015-09-03 08:00 CEST Vi-skogen