Bilder

Lärare i miljö på prisad skola

Lärare i miljö på prisad skola

2016-02-16 10:55 CET

Straton Barute, lärare på skolan och ansvarig för undervisningen i trädklubben. Skolans miljöarbete prisades av Rwandas regering förra året, de utnämndes till nästa bästa skola i miljöarbete 2015.

Helen Sjöholm och Jolie Usanzituze

Helen Sjöholm och Jolie Usanzituze

2016-02-16 10:55 CET

Helen Sjöholm och Jolie Usanzituze, 12, en av de elever som är med i Vi-skogens trädklubb på skolan. Jolie har genom klubben lärt sig vikten av att plantera träd, för att skydda sig mot klimatförändringarnas effekter.

Clarisse Mutuyimana tar kampen mot klimatet

Clarisse Mutuyimana tar kampen mot klimatet

2016-02-16 10:55 CET

Clarisse Mutuyimana, 12, elev på skolan Kininshya i Rwanda där Vi-skogen stödjer barnen att ta upp kampen mot klimatet. I särskilda ”trädklubbar” får elever som vill, på lektionstid, lära sig vikten av att plantera träd.

Köksträdgård livsviktigt inslag på skolorna

Köksträdgård livsviktigt inslag på skolorna

2016-02-16 10:55 CET

Utsikt över skolan Kininshya i Rwanda där Vi-skogen stödjer barnen att ta upp kampen mot klimatet. I förgrunden syns den köksträdgård som anlagts av lärare och barn. Skörden från köksträdgården ger ett litet men viktigt energitillskott för barnen. Många barn tar med sig kunskaperna hem till sina föräldrar, som i de flesta fall är bönder.

Helen och Jolie

Helen och Jolie

2016-02-16 10:55 CET

Jolie Usanzituze och Helen Sjöholm hjälptes åt att plantera en calliandra på Kininshyaskolans gård. Inom några år kommer calliandran att vara fem meter hög och ge skugga åt barnen på skolgården. Skolans bönodling kommer också att få glädje av trädet - calliandran binder livsviktigt kväve i marken som gör att bönrankorna växer bättre och ger större skörd.

En skolklass för klimatet

En skolklass för klimatet

2016-02-16 10:55 CET

Bernise Icyibaruta, 11, framför de andra eleverna i skolans trädklubb.

Helen, Jolie och Clarisse

Helen, Jolie och Clarisse

2016-02-16 10:55 CET

Helen Sjöholm, Jolie Usanzituze och kamraten Clarisse Mutuyimana, 12 – som även hon är med i trädklubben som stöds av Vi-skogen. Båda går i sjätte klass.

Helen Sjöholm, ambassadör för Vi-skogen.

Helen Sjöholm, ambassadör för Vi-skogen.

2016-02-16 10:55 CET

Helen bland träden på kooperativet Zamuka som stöds av Vi-skogen.

Helen hemma hos Jean Marie Vianney, 12

Helen hemma hos Jean Marie Vianney, 12

2016-02-16 10:55 CET

Helen hemma hos Jean Marie Vianney, 12, en av de elever som är med i Vi-skogens trädklubb. Jean Marie har lärt sig anlägga en köksträdgård och anlagt en sådan hemma på gården. Familjen lever mycket fattigt men köksträdgården ger ett litet tillskott av mat och viktiga näringsämnen.

En planta för planeten

En planta för planeten

2016-02-16 10:55 CET

Jolie Usanzituze och Helen Sjöholm hjälps åt att plantera en calliandra på Kininshyaskolans gård. Inom några år kommer calliandran att vara fem meter hög och ge skugga åt barnen på skolgården. Skolans bönodling kommer också att få glädje av trädet - calliandran binder livsviktigt kväve i marken som gör att bönrankorna växer bättre och ger större skörd.