Pressmeddelanden

Umeå universitet först att prova ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska

2015-11-11 14:49 CET Umeå universitet I ett pilotprojekt med start hösten 2016 provar Umeå universitet en ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska. Den stora förändringen innebär att studenterna skriver ett kortare fördjupningsarbete och har fler veckor verksamhetsförlagd utbildning. Pilotförsöket är det första i sitt slag i Sverige.

Nytt blodtest effektivt sätt att upptäcka och klassificera cancer

2015-11-11 13:10 CET Umeå universitet En ny metod för RNA-test av blodplättar kan användas för att upptäcka, klassificera och lokalisera cancer. Med metoden har forskare, genom att analysera innehållet i ett blodprov på motsvarande en droppe, lyckats identifiera cancer med 96 % träffsäkerhet och skilja mellan olika cancersorter med 71 % träffsäkerhet. Detta enligt en studie i forskningstidskriften Cancer Cell.

Forskare vill täppa till luckor i EU:s kemikaliereglering

2015-11-11 07:29 CET Stockholms universitet Vi exponeras dagligen för ett stort antal kemikalier via kläder, elektronik, leksaker, och köksredskap. EU:s reglering av kemikalier är inte tillräcklig för att skydda människors hälsa och miljön, visar en ny avhandling vid Stockholms universitet. Forskare har utvecklat en metod som ska underlätta kopplingen mellan forskning och lagstiftning.

2015-11-11 07:26 CET Uppsala universitet Ge lärosätena ökad rådighet när det gäller strategiska vägval, ekonomi och kvalitetsutveckling. Skapa förutsättningar för tydliga och jämlika karriärvägar och inför avtal med kommunerna om forskning och utbildning på plats i skolmiljö. Det är några av de förslag som Uppsala universitet idag lämnat till regeringen som inspel till den kommande forskningspolitiska propositionen.

Vulkanutbrott ger långvariga globala effekter på klimatet

2015-11-10 14:42 CET Stockholms universitet Kraftiga vulkanutbrott på höga breddgrader har stor inverkan på det globala klimatsystemet under flera decennier. Det visar en ny studie från Stockholms universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Julen på Discovery Channel

2015-11-09 14:40 CET Discovery Channel Onsdag 2 december sänder Discovery Channel årets viktigaste film - Racing Extinction. Dessutom bjuder december bland annat på bibliska konspirationsteorier, skattjakt och nya säsongen av Gold Rush.

Vinster och kostnader med att fokusera

2015-11-09 08:00 CET Högskolan i Gävle Miljöpsykologigruppen vid Högskolan i Gävle under ledning av Patrik Sörqvist, får 2,25 miljoner från Vetenskapsrådet för att undersöka vinster och kostnader med att koncentrera sig. Målsättningen med projektet är att ta fram en modell över hur arbetsminne, uppmärksamhet och inlärning hänger ihop.

Sverige fortsätter hylla sitt koloniala arv

2015-11-09 07:53 CET Stockholms universitet Sverige och USA har sedan 1930-talet genomfört ett flertal historiska jubileer tillsammans. Jubileerna har förmedlat historier om hur svenskar köpt land av indianer och grundat så kallad civilisation i Amerika. En ny avhandling i historia från Stockholms universitet visar hur denna praktik började, och problematiserar att Sverige fortsätter att hylla sitt koloniala arv.

Receptorer på benceller kopplas till nedbrytning och uppbyggnad av ben

2015-11-09 07:00 CET Umeå universitet Receptorer i benceller aktiverar bennedbrytning vid kontakt med bakterier som orsakar inflammation hos patienter med tandlossning, lossnande tandimplantat eller ledinflammation. Upptäckten som publiceras i en avhandling från Umeå universitet pekar på att de så kallade Toll-liknande receptorerna även spelar en nyckelroll i kroppens uppbyggnad av ben.

Ändrat klimat får fjäril att flyga tidigare på våren

2015-11-06 21:21 CET Stockholms universitet Klimatförändringar de senaste 50 åren får Aurorafjärilen att börja flyga upp till åtta dagar tidigare på våren. Det har forskare vid Stockholms universitet kunnat se genom att använda så kallad medborgarvetenskaplig data.