Pressmeddelanden

Lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik

2015-05-12 07:00 CEST Umeå universitet I skolsammanhang talas det en hel del om formativ bedömning. Det är en komplex typ av undervisning som formas efter frekvent information om elevernas lärandebehov. Catarina Andersson visar i sin avhandling att lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik, men att lärare behöver tid och stöd i fortbildningen. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet.

Renare rökgaser från förbränningsanläggningar

2015-05-12 07:00 CEST Umeå universitet Rökgaser från förbränningsanläggningar är en av de utmaningar som bioenergibranschen ställs inför. Av tradition installeras rökgasreningstekniker efter förbränningen, men en ny avhandling visar att det är möjligt att reducera utsläppen till luften av mycket små partiklar av aska och metaller redan under förbränningsprocessen. De nya rönen kan innebära att efterreningsteknologi inte behövs.

Umeå universitet ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet

2015-05-11 15:16 CEST Umeå universitet Idrottshögskolan vid Umeå universitet kommer från och med 11 maj vara ett av de tre första lärosäten i landet som betecknas som Riksidrottsuniversitet.

Frågvisa mellanstadieelever får svar av forskarna

2015-05-11 08:20 CEST Umeå universitet Hur många galaxer finns det? Varför är glas genomskinligt? Har guldfiskar dåligt minne? Varför har fåglar två ben? Frågorna är många när femte- och sjätteklassare sätter forskarna i Levande frågelådan i arbete. Onsdag den 13 maj i Aula Nordica får eleverna kluriga svar på sina funderingar.

Riksidrottsuniversitet startar i Göteborg, Umeå och Stockholm hösten 2015

2015-05-11 07:01 CEST Riksidrottsförbundet Umeå Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)/Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers startar upp verksamhet som Riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015. Redan i dag, måndag 11 maj, genomförs Elitidrottskonferens vid Chalmers tekniska högskola med tema elitidrott och teknologi.

Göteborg får riksidrottsuniversitet

2015-05-11 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola Idag undertecknas avtalet som gör Chalmers och Göteborgs universitet till riksidrottsuniversitet. Samtidigt inleds Elitidrottskonferensen i Göteborg, som för första gången arrangeras i nära samarbete med universitet.

Investering i revolutionerande 3D-sensorteknik

2015-05-08 10:00 CEST Jansäter Kommunikation En ny sensorteknik avgör vilket mått på sko- eller klädesstorlek du har. Acconers 3D-sensorteknik har ett brett användningsområden jämfört med infraröd- och ultrabaserade sensortekniker. BGA Invest blir nu stor ägare i Acconeer. ”Acconeers teknik kommer att revolutionera sättet som mobila enheter uppfattar sin omgivning”, säger Bengt Adolfsson, VD på BGA Invest som nu äger 20 procent av Acconeer.

2015-05-08 08:54 CEST Uppsala universitet Författaren och statsvetaren Francis Fukuyama vid Stanford universitetet är 2015 års mottagare av skytteanska priset i statskunskap. Han får priset för att med ”hisnande beläsenhet, skärpa och djärvhet kastat nytt ljus över framväxten av den moderna politiska ordningen” . Det skytteanska priset är ett av de största och mest prestigefyllda prisen som delas ut inom statskunskapen.

Stress orsakar idrottsskador

2015-05-08 07:00 CEST Högskolan i Halmstad Ett stort antal svenska elitidrottare skadar sig varje år, och skadorna kan i värsta fall ödelägga deras idrottskarriärer. I en färsk avhandling från Högskolan i Halmstad konstateras att idrottare som upplever mycket stress utsätts för en större risk att skada sig. Genom psykologisk träning, till exempel mindfulness, kan skador undvikas.

Framtidens intelligenta språk – världens experter möts idag

2015-05-07 11:46 CEST Högskolan i Halmstad För att utveckla ny, smart och säker teknik måste vi kunna lita på att modeller och simuleringar är korrekta. Ny forskning om så kallade ”hybrid modelling languages” gör datorsimuleringar smartare, snabbare och betydligt mer precisa. Detta skapar möjligheter för nya innovationer. Den 7–8 maj träffas världens experter i Houston för att snabba på utvecklingen av framtidens intelligenta språk.