Pressmeddelanden

Klimatförändring kan störa viktig isdynamik i bäckar

2015-02-16 08:22 CET Umeå universitet Is och vinteröversvämningar är viktiga naturliga störningar som ger artrikare stränder längs nordliga vattendrag. Ett varmare klimat kan leda till att dessa störningar går förlorade och att floran blir fattigare. Det skriver Lovisa Lind i sin avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 27 februari.

Mönster i stora datamängder visar hur information färdas

2015-02-16 08:00 CET Umeå universitet Analyser av stora datamängder på internet kan avslöja vilken information som har störst betydelse för oss och vilka vi har mest gemensamt med, visar nätverksforskaren Fariba Karimi i sin avhandling vid Umeå universitet. Till exempel kan nätverk användas för att studera hur information färdas från en del av världen till en annan.

Forskare ser kemisk bindning födas

2015-02-12 20:05 CET Stockholms universitet Ögonblicket då två atomer möts och skapar en bindning mellan sig har fångats. Forskare vid Stockholms universitet har lett ett internationellt samarbete där man med hjälp av röntgenlaser har gjort observationerna. Resultaten publiceras nu i Science Express.

SIQ överlämnar idag Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 till MTR Stockholm

2015-02-12 17:45 CET SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Under högtidliga former överlämnades Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014 till MTR Stockholm tidigare idag. Det är sedan 1992 som SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling delar ut denna utmärkelse till organisationer som kunnat påvisa synliga resultat av framgångsrikt systematiska kvalitetsarbete.

Pressinbjudan: Barn och unga i samhällets vård

2015-02-12 15:37 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Vid ett frukostseminarium den 18 februari släpper Forskningsrådet Forte rapporten Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård. Den ger inblick i forskningen om den sociala dygnsvården av barn och unga som placeras i enlighet med Socialtjänstlagen.

36 miljoner till forskning om nya virtuella testmetoder för framtidens bilar

2015-02-12 13:55 CET Umeå universitet Framtidens bilar och lastbilar ska kunna testas virtuellt långt innan fordonet är byggt. UMIT Research Lab vid Umeå universitet har en nyckelroll när fordonstillverkarna Scania och Volvo Cars och simuleringsföretagen Algoryx Simulations och Modelon gör gemensam sak för att utveckla teknik för nästa generations fordonssimulatorer.

2015-02-12 13:15 CET Canon Canon, marknadsledande inom högvolymsutskrifter, kommer i sin monter under Hunkeler Innovationdays 2015 att presentera flera nya innovativa produkter och helhetslösningar som kan skapa nya affärsmöjligheter för företag i den grafiska branschen.

Pressinbjudan: Femmor skapar appar på Högskolan

2015-02-12 11:09 CET Högskolan i Halmstad Elever från Andersbergsskolan och Snöstorpsskolan träffas varje tisdag på Högskolan i Halmstad för att tillsammans utveckla appar. Projektet initierades både för att stimulera femteklassarnas intresse för programmering, och för att elever från olika delar av Halmstad ska mötas i ett och samma klassrum. Pressinbjudan: Välkomna att delta under en app-lektion på Högskolan den 3/3 eller 17/3.

2015-02-11 19:00 CET Uppsala universitet Ett internationellt forskarlag har identifierat 89 nya genregioner med koppling till fetma. Flera funktioner i centrala nervsystemet visas ha en viktig roll i utvecklingen av fetma, liksom omsättningen av fettväv och insulin.

2015-02-11 19:00 CET Uppsala universitet Darwinfinkarna förekommer på Galapagos och Cocos Island och utgör en unik modell för studier av artbildning och evolutionär anpassning. En grupp forskare från Uppsala universitet och Princeton University har nu väsentligt ökat vår kunskap om Darwinfinkarnas evolution och bland annat upptäckt en specifik gen som har starkt bidragit till variation i näbbens form bland dessa fåglar.