Pressmeddelanden

Optiqo Releases an Easy to Use, Low Cost Inspection App for Iphone

2015-04-23 15:52 CEST Optiqo Sweden AB The app ”Optiqo Inspect” is customized for the cleaning industry and comes with 2 sets of customer types; home cleaning & office cleaning templates. Of course it is possible to add new room types and the tool can also be used for other kinds of services e.g. home help service, technical control or general quality control.

Optiqo lanserar ny iPhone app för att förenkla uppföljning av hemstädning och mindre städuppdrag

2015-04-23 15:51 CEST Optiqo Sweden AB Optiqo Inspect är ett användarvänligt verktyg för att följa upp städning hos både privatpersoner och företag. Appen kan också användas för andra typer av serviceuppdrag, t.ex. inom hemtjänst eller för att utföra generella kvalitetskontroller.

Sveriges första podcast om idrottspsykologi

2015-04-23 14:53 CEST Imagine that Intresset kring idrottspsykologi växer kraftigt. Fler och fler inser hur viktig psykologin är i prestationer och välmående. Tiden är dock ett hinder och det är svårt för aktiva och ideella ledare att hitta tid till vidareutbildning. Nu finns det möjlighet att på väg till arbetet, skolan eller när du tränar lyssna på en podcast inom området.

Deflamos flamskyddsmedel Apyrum vinner pris för "Årets hetaste materialnyhet"

2015-04-23 14:34 CEST Deflamo AB Deflamos flamskyddsmedel Apyrum har blivit utsedda till vinnare i Nordbyggs årliga utnämning för ”Årets hetaste materialnyhet”. Juryns motivering till utmärkelsen lyder: ”En miljömässigt intressant produkt med potential för betydligt bredare tillämpningar inom byggsektorn. Segrare är Deflamo med sin produkt Apyrum. Ett bra exempel på hur kemin kan bidra till att nå målet en giftfri miljö.”

WSP förvärvar FLK

2015-04-23 14:28 CEST WSP WSP har förvärvat FLK AB med huvudkontor i Växjö. FLK är verksamma inom VVS- och energisektorn. Företaget grundades 1934 och har cirka 55 medarbetare på sex orter i södra Sverige. Per Graesén tillträdde som VD för FLK under 2014 och blir fortsatt ansvarig för verksamheten efter integrationen med WSP.

ÅF blir utvald leverantör till Electrolux

2015-04-23 14:11 CEST ÅF ÅF har blivit en av få preferred partners vad gäller konsulttjänster till Electrolux. ÅF har sedan 2012 ramavtal med Electrolux inom R & D och levererar redan idag flertalet kompetenser, exempelvis inom produktutveckling, IT, industridesign, regelverk och verksamhetsutveckling.

2015-04-23 14:08 CEST Medivir AB Medivir meddelar idag att den prekliniska profilen för MIV-802, Medivirs helägda nukleotidbaserade polymerashämmare under utveckling för behandling av hepatit C virus (HCV) infektion, avseende antiviral effekt och säkerhet, presenterats vid International Liver Congress™ 2015 som hålls i Wien mellan 22 och 26 april och anordnas av European Association for the Study of the Liver (EASL).

2015-04-23 13:30 CEST AstraZeneca Idag tilldelas Berglind Libungans, verksam vid enheten för kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg ett forskningsstipendium på 120 000 kr.

Stipendium för forskning om tidig upptäckt av strokerisk

2015-04-23 13:10 CEST Boehringer Ingelheim AB Av de runt 30 000 svenskar som varje år drabbas av en stroke har omkring 6 000 förmaksflimmer vilket innebär en kraftigt ökad risk att drabbas av ischemisk stroke. Nu tilldelas Johan Engdahl ett stipendium på 100 000 kronor för att göra en utvidgad studie av en tidigare studie där man använt så kallat tum-EKG för att hitta patienter med dittills okänt flimmer.

Miljöhandbok för statlig upphandling

2015-04-23 13:07 CEST Swerea