Blogginlägg

Nytt förslag gör det svårare att tanka förnybart

2014-03-19 15:26 CET SEKAB Redan i sommar riskerar det att bli svårare att tanka med hänsyn till klimatet om ett nytt, oroande regeringsförslag blir verklighet.

2014-03-07 09:48 CET Stockholm Life Solna-Stockholm Don't miss out on Digital | Health Days 2014, the number one conference for the far-out but coming closer new world of digital health.

Ju fler som väljer etanol vid pumpen desto större klimatvinst

2014-02-26 14:30 CET SEKAB Förra sommaren lät Etanolpartiet göra en TNS/Sifo- undersökning för att studera hur svenska bilförares kunskap och attityd är kring bilar, miljö och drivmedel. Av de som deltog svarade 52 procent att etanol är ett fossilfritt drivmedel. Det är glädjande, men det är ändå bara hälften av de svarande som gör den bedömningen.

2014-02-19 15:36 CET SEKAB På tisdag tar jag på mig längdskidorna för att åka Halvvasan mellan Oxberg och Mora. Förutom åt skidupplevelsen kommer jag att glädjas över att skidåkarna efter målgången i år kan få skjuts av bussar som drivs med förnybar etanol.

2014-02-12 11:46 CET SEKAB Effektivitet och verkningsgrad hos olika drivmedel och motorer diskuteras ofta. Etanoldrivmedlet ED95 används i anpassade dieselmotorer i bussar och lastbilar. Precis som vanliga dieselmotorer baseras alltså motorer för ED95 på kompressionsteknik, vilket innebär upp till 30 procent högre effektivitet räknat på verkningsgraden för ottomotorer, den motortyp som används för bensin.

2014-02-05 14:00 CET SEKAB För knappt en vecka sedan hade 2030-sekretariatet sitt uppstartsmöte i Stockholm. Tankesmedjan Fores har tagit initiativ till att samla branschen via detta sekretariat vars huvudsyfte är att följa upp det arbete som presenterades i FFF-utredningen i december.

2014-02-03 10:50 CET Stockholm Life Solna-Stockholm Digital health offers some of the most promising solution to address a massive and growing need in human healthcare but as yet demand is limited and commercial success is elusive. With a focus on Europe, D health is a vehicle to drive change; we support public and private sector organisations who want to develop their interests in digital health.

2014-01-28 14:00 CET SEKAB I torsdags tog EU ett historiskt kliv mot att skapa en konkurrenskraftig industri inom EU. Då antog den nämligen sin nya strategi för att förnya industripolitiken – ”For A European Industrial Renaissance”. För första gången lyfts tillgången till bio-baserad råvara fram som en viktig fråga.

2014-01-27 13:00 CET SEKAB I torsdags bjöd Näringsdepartementet, med it- och energiminister Anna-Karin Hatt, in till det första av tre rundabordssamtal för att diskutera FFF-utredningen. Den första träffen hölls i KTHs reaktorhall där forskning kring kärnbränslen tidigare bedrivits och det kändes symboliskt att temat för dagen var biodrivmedel.

2014-01-22 10:57 CET SEKAB Det finns en fantastisk potential för biodrivmedel på både en nationell men även en global marknad. Etanolen är ett drivmedel som har en viktig roll att spela om regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 2030 ska kunna uppnås.