Pressmeddelanden

2014-03-12 15:41 CET Tekniska Högskolan (JTH) Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) expanderar kraftigt. Som ett led i skolans satsning rekryteras nu 30 nya forskare, doktorander och lärare.

2014-03-07 14:12 CET Högskolan i Halmstad Nästa vecka går startskottet för projekt Näktergalen, som ska ge unga flyktingar i Halmstad en ny väg in i det svenska samhället. Året ut ska åtta lärarstudenter från Högskolan bli coacher åt ensamkommande flyktingungdomar.

2014-03-07 07:03 CET Uppsala universitet I takt med att klimatet blir varmare smälter delar av den permafrost som finns i norra Sverige och andra delar av världen. I en ny studie som publicerats i Nature Communications beskriver en internationell forskargrupp en nyupptäckt mikrob som de hittat i den tinande premafrosten i Stordalenmyren i Norrbotten. Där stortrivs den och producerar stora mängder växthusgas.

2014-03-05 07:50 CET Uppsala universitet Den 13 mars ger Robert Califf, professor i kardiologi och en av världens mest citerade medicinska forskare, 2014 års Göran Gustafsson-föreläsning i Uppsala och Grönwallsalen. Journalister och allmänhet hälsas välkomna.

Bottentrålning frigör gifter

2014-03-04 06:00 CET Stockholms universitet Bottentrålning används för att fiska räkor, torsk och strömming. Metoden är omdiskuterad eftersom den har stor påverkan på miljön. Ändå ökar trålningen framförallt på djupare vatten. Ny forskning visar att bottentrålning resulterar i grumligt bottenvatten och att miljögifter som tidigare var låsta i bottnen frigörs och återinförs i ekosystemet.

Trådarna som håller samman vår vardag

2014-03-03 07:03 CET Stockholms universitet Det latinska ordet fibra betyder tråd. "Livets trådar – smidiga och starka" är namnet på Bergianska trädgårdens utställning om textilfibrer från växtriket som håller samman vår vardag. Utställningen, som öppnar den 7 mars, visar levande fiberväxter från hela världen tillsammans med textilier, borstar, väskor och flätade korgar.

2014-02-27 14:15 CET Uppsala universitet Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, ger rektor Eva Åkesson förtroende att även i fortsättningen leda Uppsala universitet. Det meddelades idag vid en presskonferens efter ett extrainsatt sammanträde.

2014-02-27 07:15 CET Uppsala universitet Ett unikt samarbete mellan universitet, kommun, företag och skola – så beskrivs projektet vid Uppsala universitets Legocenter (LEC) där högstadieelever utvecklar lösningar på verkliga produktionsproblem med hjälp av elektronisk och programmerbar Lego. På fredag och lördag visar klasserna från Nya Stordammens skola upp sina arbeten på Uppsalas vetenskapsfestival SciFest.

Unik fallstudie ger nytt hopp för patienter med fotvårtor och nagelsvamp

2014-02-26 10:00 CET ABI - Arctic Business Incubator Nagelsvamp och fortvårtor är problem som orsakar mycket lidande för den som drabbas. I senaste numret av tidskriften International Journal of Applied Science and Technology presenteras en intressant klinisk fallstudie. Den visar konkret att BioCool ger en dramatisk förbättring av drabbade naglar och fötter och är förmodligen den enda produkten på marknaden som helt tar död på nagelsvampar.

2014-02-26 08:10 CET Uppsala universitet Överviktsoperationer leder ofta till en permanent viktminskning där patienterna i genomsnitt blir av med två tredjedelar av sin övervikt. En stor andel av patienterna är nöjda med resultatet av operationen, men få följer rekommendationerna om livslångt vitamintillskott. Det framgår av en ny avhandling från Uppsala universitet.