Pressmeddelanden

2015-06-10 16:40 CEST Uppsala universitet I verksamhetsplanen för 2016, som idag beslutades av konsistoriet, gör Uppsala universitet bland annat satsningar på fler meriteringstjänster och gränsöverskridande forskning.

Chefens inställning avgörande för att förhindra arbetsplatsolyckor

2015-06-10 06:00 CEST Stockholms universitet En chef som betonar vikten av säkerhet, och att prioritera säkerhet före produktion förhindrar skador och dödsfall på arbetsplatsen. Det visar en ny avhandling från Psykologiska institutionen vid Stockholm universitet. Antalet olyckor på arbetsplatser har ökat inom flera sektorer, trots utökad lagstiftning.

Att samtala med elever i behov av särskilt stöd

2015-06-08 07:10 CEST Stockholms universitet Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha inflytande i undervisningen. Avsaknad av verkningsfulla stödinsatser tystar eleven och elevens tystnad försvårar möjligheten att ge adekvat hjälp. Det bekräftas i Barbro Johanssons longitudinella studie av tonårsflickors behov och erfarenheter.

Hipp hipp hurra – Ubåtshallen ett år idag*!

2015-06-05 13:58 CEST Marinmuseum Den 6 juni är det ett år sedan Ubåtshallen vid Marinmuseum öppnade och det har varit ett intensivt år som krönts av besöksrekord och utmärkelsen Årets museum 2015.

Högskolan varslar åtta personer

2015-06-05 10:18 CEST Högskolan i Halmstad ​Högskolan i Halmstad har i dag lämnat in ett varsel till arbetsförmedlingen om en förestående uppsägning av åtta personer på grund av arbetsbrist inom Högskolans stödverksamhet. MBL-förhandlingar om turordning startar i nästa vecka.

2015-06-05 08:20 CEST SEKAB Ekobrottsmyndigheten lägger ner förundersökningen om SEKAB:s försäljning av två dotterbolag i Tanzania och Moçambique 2009. Åklagaren har kommit fram till att det inte finns någon grund för åtal.

Förenklad syn på hälsa i skolan

2015-06-05 07:10 CEST Stockholms universitet Skolans arbete med att förebygga psykisk ohälsa tar inte hänsyn till alla aspekter som skapar hälsa och ohälsa. Insatserna innebär dessutom att eleven förväntas både kontrollera och förändra såväl egna tankar och känslor som omgivning. Karin Gunnarssons avhandling kastar nytt ljus på skolans uppdrag att främja elevers hälsa.

2015-06-04 13:58 CEST Stockholms universitet Ett nytt klimatarkiv visar att ett varmt klimat i norra Europa kan drabbas av en plötslig avkylning till följd av störningar i den Nordatlantiska havscirkulationen och Golfströmmen. Detta visas i en ny studie publicerad i Quaternary Science Reviews, som undersöker klimatutvecklingen i norra Europa för omkring 120 000 år sedan.

2015-06-04 10:04 CEST Högskolan i Halmstad Processen för att bli ett internationellt företag ser olika ut beroende på vilken bransch företaget tillhör. Ny forskning, från Högskolan i Halmstad och Jönköping International Business School, där fokus har varit att studera medicinteknikbranschen, visar att nätverksbyggande är en avgörande faktor för internationalisering.

Forska!Sveriges generalsekreterare i regeringens expertgrupp

2015-06-03 14:31 CEST Forska!Sverige