Pressmeddelanden

Högskolan i Halmstad får 25 miljoner för att möta framtidens utmaningar inom hälsa och hållbar utveckling

2015-06-15 14:17 CEST Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad har beviljats över 25 miljoner kronor i EU-medel för två utvecklingsprojekt som ska genomföras i samarbete med Region Halland, de halländska kommunerna och näringslivet. Dessutom är Högskolan samarbetspartner i ett utvecklingsprojekt vid Region Halland som har beviljats 6,3 miljoner kronor.

2015-06-15 13:48 CEST Region Skåne Övervakningskommittén för Öresund-Kattegat-Skageraks EU-program beviljade idag en projektansökan från Region Skåne och Region Hovedstaden. Projektet, som handlar om att stärka möjligheterna att ta tillvara den potential som forskningsanläggningarna ESS och MAX IV innebär i ett gränsregionalt perspektiv, beviljades 9,5 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 89 miljoner svenska kronor.

Kloka beslut kräver kunskap – Stockholms universitet i Almedalen

2015-06-15 09:00 CEST Stockholms universitet Välkommen till Stockholms universitets två samtalsprogram i Almedalen där universitetets forskare och externa gäster ger nya perspektiv på aktuella samhällsfrågor. Tisdag 30 juni har fokus medborgarskap, politiska maktstrukturer och det digitala livet. Samtalen onsdag 1 juli kretsar kring klimat, välfärd och folkhälsa. Kloka beslut kräver kunskap. Välkommen att lära dig mer.

2015-06-15 08:20 CEST SEKAB Lastbilarna i Sverige körde 666 000 mil mindre 2014 jämfört med året innan, vilket innebär att utsläppen av växthusgaser minskade med 57 000 ton. Men genom att köra på biodrivmedlet ED95 i stället för diesel skulle utsläppen kunna minska med 3,4 miljoner ton. Det visar nya beräkningar från etanolföretaget SEKAB.

Ny metod för analys av fingeravtryck

2015-06-12 14:05 CEST Högskolan i Halmstad Fingeravtryck vid brottsplatser, i blodfläckar eller på en dörr, är ofta ofullständiga. Brottslingar kan förbli ostraffade och risken finns att oskyldiga döms. Forskning vid Högskolan i Halmstad ger en ny och mer tillförlitlig metod för identifiering via fingeravtryck. Avancerad bildbearbetning av fingeravtryck är nästa generations verktyg för en effektivare kriminalteknik.

Ledande tillverkare av metallpulver H.C. Starck förvärvar minoritetsandel i Luleå företaget Metasphere Technology

2015-06-12 13:00 CEST ABI - Arctic Business Incubator Nu planeras bygget av en ny produktionslinje för de unika sfäriska metallpulver som Metasphere Technology i Luleå utvecklat. Detta genom att den ledande tillverkaren av tekniska metallpulver och teknisk keramik H.C. Starck nu förvärvar en minoritetsandel i Metasphere genom en riktad nyemission.

2015-06-11 11:15 CEST Uppsala universitet Tio år har gått sedan första Tjejveckan hölls för att visa högstadietjejer roliga och inspirerande tillämpningar av naturvetenskap och teknik. Arrangemanget har under åren lockat runt 200 deltagare långt utanför Uppsala. Nästa vecka är det åter dags för 20 förväntansfulla tjejer att inta Ångströmlaboratoriet.

2015-06-10 16:40 CEST Uppsala universitet I verksamhetsplanen för 2016, som idag beslutades av konsistoriet, gör Uppsala universitet bland annat satsningar på fler meriteringstjänster och gränsöverskridande forskning.

Chefens inställning avgörande för att förhindra arbetsplatsolyckor

2015-06-10 06:00 CEST Stockholms universitet En chef som betonar vikten av säkerhet, och att prioritera säkerhet före produktion förhindrar skador och dödsfall på arbetsplatsen. Det visar en ny avhandling från Psykologiska institutionen vid Stockholm universitet. Antalet olyckor på arbetsplatser har ökat inom flera sektorer, trots utökad lagstiftning.

Att samtala med elever i behov av särskilt stöd

2015-06-08 07:10 CEST Stockholms universitet Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha inflytande i undervisningen. Avsaknad av verkningsfulla stödinsatser tystar eleven och elevens tystnad försvårar möjligheten att ge adekvat hjälp. Det bekräftas i Barbro Johanssons longitudinella studie av tonårsflickors behov och erfarenheter.