Pressmeddelanden

2015-10-13 13:20 CEST Uppsala universitet Vad är sant och falskt när det gäller gluten, hjärnans belöningssystem och hälsosam nordisk mat? På årets Olof Rudbeckdag är temat Kostens många ansikten. Professorer och forskare berättar mer om vad de vet om livsmedel och Olof Rudbeckpriset delas ut, i år till professor Otto Cars, som bland annat har grundat ReAct. Fredag 16 oktober 9-15.45 i Uppsala.

2015-10-13 09:12 CEST Uppsala universitet Professor Kathleen M. Giacomini har utsetts till ny hedersdoktor vid farmaceutiska fakulteten, Uppsala universitet.

Åtta miljoner till forskning inom hälsa och välfärd

2015-10-12 11:56 CEST Högskolan i Halmstad Tre forskningsprojekt inom Akademin för hälsa och välfärd har beviljats över åtta miljoner kronor i forskningsmedel. Projekten syftar på olika sätt till behovsstyrd forskning för särskilt utsatta grupper.

2015-10-12 10:23 CEST Uppsala universitet I somras rapporterade Uppsala Conflict Data Program (UCDP) att antalet människor som dödats i strid i väpnade konflikter ökat kraftigt sedan 2013, och att antalet var det högsta sedan det kalla krigets slut. Nu visar UCDP att även de två andra typerna av våld som UCDP kartlägger – konflikter mellan icke-statliga grupper samt massakrer på civila – dödat många fler år 2014 än året innan.

Högskolan i Halmstad fördjupar Kinasamarbeten

2015-10-09 12:21 CEST Högskolan i Halmstad På måndag den 12 oktober besöker Hu Sheng – rektor för Shanghai Dianji University (SDJU) – Högskolan i Halmstad. Besöket är ett resultat av de långsiktiga samarbeten som Högskolan har med flera kinesiska lärosäten och företag, och som bekräftades av den framgångsrika resa till Kina som nyligen företogs av en delegation med lärosätets rektor Mikael Alexandersson i spetsen.

2015-10-08 18:00 CEST Uppsala universitet En ny studie som publiceras idag i Current Biology beskriver hur mutationer i mitokondriernas DNA-sekvens påverkar kapaciteten att producera energi hos bananflugor. Detta påverkar både flugans fertilitet och livslängd. Men effekterna av mutationen blev helt motsatt hos honor och hanar. Jochen Wolf vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet är en av forskarna bakom studien.

2015-10-08 13:12 CEST Stockholms universitet Stockholms universitet instiftar Accelerator, en mötesplats mellan konst och vetenskap. Grundtanken i Accelerators verksamhet är att personer från många ämnen och från konst- och medievärlden skall mötas för analyser, jämförelser och diskussion. Konstens verkan och konstens roll och uttryck i nuet är de förenande frågorna.

2015-10-08 11:50 CEST Uppsala universitet Uppsala universitet och universiteten i Tartu respektive Kent ska gemensamt öka forskningskvalitet, internationell synlighet och integrationen för forskningen om Ryssland och Östeuropa.

Möjligheter och begränsningar i bedömning av naturvetenskap som medborgarbildning

2015-10-08 07:11 CEST Stockholms universitet Praktiska bedömningsövningar i form av rollspel i naturvetenskap är en utmaning både för elever och lärare. Det visar ny forskning från Stockholms universitet som studerat hur elever engagerar sig i samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

Forska!Sverige kommenterar årets nobelpris i kemi

2015-10-07 13:29 CEST Forska!Sverige - Det är med stor glädje vi gratulerar pristagarna, främst för det enorma värde deras forskning har för möjligheten att förebygga och behandla sjukdomar, men också för att stora delar av den forskning som lett fram till priset har svenska förtecken, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.