Pressmeddelanden

Nominera till Malmö stads Life Science pris

2014-10-06 15:42 CEST Medeon AB Var med och uppmärksamma ett företag, en institution/klinik eller en enskild person som aktivt bidrar till näringslivets utveckling eller till ökad effektivitet i sjukvården!

2014-10-06 14:17 CEST Uppsala universitet Den Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet har utsett tre nya hedersdoktorer. Mats O Karlsson, tidigare ordförande i landstingsstyrelsen, har medverkat till stora satsningar på klinisk forskning och kunskapsutveckling, professor Blake Wilson är en av världens ledande forskare inom cochleaimplantat och logoped Birgitta Johnsen har utvecklat logopedin som akademisk ämnesdisciplin i Sverige.

2014-10-06 12:08 CEST Svenska Astronomiska Sällskapet Svenska astronomiska sällskapet ger unga rymdintresserade möjlighet att göra verklighet av sina drömmar. Anna Larsson, 19, får 2014 års Rosa Tengborgs ungdomsstipendium, som delas ut i Stockholm när Astronomins dag och natt firas den 18 oktober. Dessutom får en svensk gymnasieelev möjlighet att delta i ett astronomiläger i Alperna i december tack vare bidrag från Svenska astronomiska sällskapet.

2014-10-03 15:43 CEST Forska!Sverige

Internationella olympiska kommittén tar hjälp av Högskolan i Halmstad

2014-10-02 14:52 CEST Högskolan i Halmstad Forskare vid Högskolan i Halmstad har i flera studier kunnat konstatera att stress ökar risken för skador hos elitidrottare. Nu använder internationella olympiska kommittén, IOK, resultaten i sin senaste satsning för olympiska idrottare. Press bjuds in till en konferens den 8 oktober där forskningsresultaten presenteras.

2014-10-01 11:22 CEST Uppsala universitet Justitiekansler Anna Skarhed har utnämnts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

2014-10-01 10:25 CEST Högskolan i Halmstad Nio nya stipendier till ekonomstudenter till ett värde av sammanlagt 270 000 kronor. Så vill organisationen Svensk handel uppmuntra studenter på Högskolan i Halmstad som skriver examensuppsats inom området internationell handel.

Universitetet utmanar lokalbristen med ny fastighetsavdelning

2014-10-01 07:30 CEST Stockholms universitet Som huvudstadsuniversitet med en studentpopulation på 70 000 studenter står universitetet inför stora utmaningar när det gäller att tillgodose behovet av lokaler. Den 1 oktober inrättar Stockholms universitet en ny fastighetsavdelning i syfte att effektivisera arbetet med universitetets samlade lokalbehov.

2014-09-30 15:53 CEST Högskolan i Halmstad Studie- och yrkesvägledningen i Halland ska stärkas genom ett pilotprojekt som genomförs av Högskolan i Halmstad.

2014-09-30 11:17 CEST Stockholms universitet Den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 som arbetat i Arktiska oceanen går nu iland efter cirka 100 dagar till sjöss. Isbrytaren Oden beräknas ankomma Tromsö runt fredag/lördag den 3/4 oktober, beroende på väder och vind. Sedan väntar ett intensivt arbete med att utvärdera alla data.