Pressmeddelanden

​Smartare produkter med mer tillförlitlig simulering

​Smartare produkter med mer tillförlitlig simulering

2016-12-22 08:01 CET
Produkter styrs i allt större utsträckning av inbyggda datorer, det gäller exempelvis b...

Barns BMI kan förutspå framtida vikt

Barns BMI kan förutspå framtida vikt

2016-12-21 09:23 CET
Barn drabbas allt oftare av fetma såväl i Sverige som globalt. Ett europeiskt forskarla...

Tre miljoner kronor till sex ABI-bolag

Tre miljoner kronor till sex ABI-bolag

2016-12-20 08:26 CET
Sex av tio bolag som beviljats finansiering från nya gruv- och mineralsatsningen EIT Ra...

Högskolan får 25 miljoner till forskning för innovation

2016-12-16 14:27 CET
Högskolan i Halmstad beviljas 25 miljoner kronor av Stiftelsen för kunskaps- och kompet...

​Snabb felsökning gör miljövänliga lastbilstransporter tryggare

​Snabb felsökning gör miljövänliga lastbilstransporter tryggare

2016-12-15 13:43 CET
När lastbilar kör tätt efter varandra i så kallade fordonståg minskar bränsleförbruknin...

Ny forskning om simulering med förare i självkörande bilar

Ny forskning om simulering med förare i självkörande bilar

2016-12-13 10:22 CET
Även om ett fordon är självkörande, behöver föraren hålla sig alert. Med hjälp av ny fo...

Därför är multiplikation svårare än vi tror

Därför är multiplikation svårare än vi tror

2016-12-13 07:12 CET
”Multiplikation är som addition fast flera gånger” är en vanlig uppfattning bland eleve...

Stephen Hwang föreslås bli ny rektor för Högskolan i Halmstad

Stephen Hwang föreslås bli ny rektor för Högskolan i Halmstad

2016-12-09 15:06 CET
Styrelsen för Högskolan i Halmstad har i dag beslutat föreslå regeringen att utse Steph...

Mer hjärninsikt kan förbättra skolresultaten

Mer hjärninsikt kan förbättra skolresultaten

2016-12-09 08:05 CET
Hjärnfonden efterlyser närmare samverkan mellan skolan och neurovetenskapen för att för...

Stockholms universitet nav i "Samverkan för bästa skola"

2016-12-07 09:47 CET
Stockholms universitet får uppdraget att samordna det vetenskapliga stödet till landets...