Pressmeddelanden

2015-01-29 11:46 CET Uppsala universitet Efter två operor 2008 och 2010 sätter nu Uppsala universitet upp musikalen West Side Story, med en mix av unga proffs och amatörer i ensemblen. Men det finns viktiga skillnader. Denna gång anordnas auditions i tre städer och föreställningen blir kärnan i ett större samverkansprojekt i Uppsala kring musikalens tema gängbildning, utanförskap och segregation.

2015-01-29 09:07 CET SEKAB Miljölastbilar är driftsäkra och minskar utsläppen av koldioxid kraftigt. Störst klimatnytta ger etanoldrivmedlet ED95. Det visar slutrapporten från Stockholms stads projekt CleanTruck.

Nya rön om djurs minne

2015-01-27 07:00 CET Stockholms universitet En ny studie visar att alla djur har lika dåligt korttidsminne. Den enda art som skiljer ut sig är människan.

2015-01-26 12:27 CET Uppsala universitet Vetenskapsrådet har beviljat Uppsala universitet 80 miljoner kronor för att rekrytera professor Don Kulick, internationellt erkänd antropolog. Don Kulick kommer att leda ett brett tvärvetenskapligt forskningsprogram med både humanister och samhällsvetare för att belysa hur vi bättre kan förstå utsatthet och sårbarhet i förhållande till människor, djur och miljön.

En magnetosfär blir till – observationer från en komet

2015-01-22 20:00 CET Institutet för rymdfysik I en artikel i tidskriften Science visar en internationell forskargrupp ledd från Institutet för rymdfysik i Kiruna vad som händer då en magnetosfär håller på att bildas kring kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko. Resultaten bygger på mätdata som samlats in av kometjägaren Rosetta.

2015-01-19 16:45 CET Uppsala universitet Den 22 januari visas författaren Maja Hagermans dokumentär ”Hur ska man rädda ett folk? Om Herman Lundborg, chef för rasbiologiska institutet” i SVT. Denna vecka arrangeras vid Uppsala universitet ett symposium med samma tema.

Biologisk mångfald hotad av 1900-talets landskapsförändringar

2015-01-19 06:05 CET Stockholms universitet Förändringarna i våra landskap är mer dramatiska än vad man tidigare har trott. En ny storskalig studie visar att den biologiska mångfalden är hotad. Hela 96 procent av gräsmarksarealen har försvunnit från det sörmländska landskapet under de senaste 100 åren. Resultaten publiceras nu i tidskriften Ambio.

Fyra av nio planetära gränser överskrids

2015-01-16 06:10 CET Stockholms universitet Fyra av de nio planetära gränserna överskrids nu. Orsaken är vi människor. Överskridandet beror på att vi har allt större påverkan på klimat och miljö och knaprar för hårt på jordens resurser. Konsekvenserna kan bli stora.

Halmstadsforskare skapar artificiell intelligens för Google

2015-01-15 11:52 CET Högskolan i Halmstad Efter flera år vid Högskolan i Halmstad har forskaren Roland Philippsen rekryterats till sökmotorjätten Google i Kalifornien. Där ska han arbeta med avancerad robotik och artificiell intelligens.

2015-01-06 09:42 CET Uppsala universitet Antalet krig har under 2014 överstigit tio, vilket är högt om man ser till perioden efter millennieskiftet. Ökningen från sju krig 2013 till dagens tal är också den kraftigaste på femton år. Detta uppger forskare vid Uppsala konfliktdataprogram (UCDP), Uppsala universitet, i en preliminär uppskattning av konfliktläget i världen vid utgången av 2014.