Pressmeddelanden

2014-10-01 11:22 CEST Uppsala universitet Justitiekansler Anna Skarhed har utnämnts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

2014-10-01 10:25 CEST Högskolan i Halmstad Nio nya stipendier till ekonomstudenter till ett värde av sammanlagt 270 000 kronor. Så vill organisationen Svensk handel uppmuntra studenter på Högskolan i Halmstad som skriver examensuppsats inom området internationell handel.

Universitetet utmanar lokalbristen med ny fastighetsavdelning

2014-10-01 07:30 CEST Stockholms universitet Som huvudstadsuniversitet med en studentpopulation på 70 000 studenter står universitetet inför stora utmaningar när det gäller att tillgodose behovet av lokaler. Den 1 oktober inrättar Stockholms universitet en ny fastighetsavdelning i syfte att effektivisera arbetet med universitetets samlade lokalbehov.

2014-09-30 15:53 CEST Högskolan i Halmstad Studie- och yrkesvägledningen i Halland ska stärkas genom ett pilotprojekt som genomförs av Högskolan i Halmstad.

2014-09-30 11:17 CEST Stockholms universitet Den internationella forskningsexpeditionen SWERUS-C3 som arbetat i Arktiska oceanen går nu iland efter cirka 100 dagar till sjöss. Isbrytaren Oden beräknas ankomma Tromsö runt fredag/lördag den 3/4 oktober, beroende på väder och vind. Sedan väntar ett intensivt arbete med att utvärdera alla data.

2014-09-30 10:53 CEST Uppsala universitet Rektor vid Uppsala universitet har idag beslutat att ge Akademiska Hus i uppdrag att uppföra den nya byggnaden i kvarteret Plantskolan i Blåsenhusområdet. Huset kommer att namnges efter Torgny T:son Segerstedt (1908-1999), rektor vid Uppsala universitet 1955-1978.

Digitala resurser i skolan omformar elevernas lärande

2014-09-30 07:02 CEST Stockholms universitet Den tryckta boken är inte längre den dominerande källan till kunskap i skolan. Användandet av digitala resurser, som datorer, omförhandlar synen på lärande och kunskap i klassrummet. Det visar en avhandling från Stockholms universitet.

2014-09-23 10:41 CEST Uppsala universitet Rektor Eva Åkesson har beslutat tilldela professor Mats Leijon årets Hjärnäpple för sina insatser för att utvinna energi från förnybara källor.

2014-09-23 10:31 CEST Uppsala universitet Leif Wide, professor emeritus i endokrinologisk biokemi och upptäckaren bakom bland annat moderna graviditetstest, har utsetts till mottagare av årets Björkénska pris.

2014-09-22 11:20 CEST Uppsala universitet Om vi ändrar vår livsstil och anammar nya teknologier finns åtskilliga möjligheter att åldras med hälsa, få en god omvårdnad och minska vårt beroende av andra. Detta visar en ny rapport som sammanfattar slutsatserna från toppmötet Uppsala Health Summit i juni.