Pressmeddelanden

Psykisk ohälsa hos äldre

2015-04-17 14:39 CEST Teknologisk Institut Hur kan du upptäcka psykisk ohälsa hos äldre? Hur kan ditt bemötande göra skillnad, och hur kan du genom samverkan ge bättre vård och undvika att patienter hamnar mellan stolarna?

​Kalmar inrättar akutpool för sjuksköterskor

2015-04-17 10:00 CEST Alla tiders Kalmar Kalmar kommun inrättar en akutpool för sjuksköterskor. Det föreslås omsorgsnämnden besluta i nästa vecka. Främsta orsaken - att höja patientsäkerheten. – Ur patientsäkerhetssynpunkt är det en fördel med fast anställd personal som får kontinuerlig fortbildning och har god kännedom om rutiner i verksamheten, säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).

TioHundra AB drar tillbaka varsel

2015-04-16 15:20 CEST Vårdbolaget TioHundra TioHundra AB drar tillbaka det varsel om uppsägning som lagts, sedan sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutat om höjda ersättningar som i stort sett täcker bolagets ökade kostnader inom äldreomsorgen.

Arbetsmiljön för omvårdnadspersonal inspekteras

2015-04-16 08:00 CEST Arbetsmiljöverket Belastningsskador och arbetssjukdomar på grund av psykosociala orsaker fortsätter att öka i arbetslivet och mest drabbade är kvinnor inom vård och omsorg. Trenden visar att arbetsgivarna inte har gjort tillräckligt för att förebygga riskerna. Arbetsmiljöverket kommer därför genomföra inspektioner i branscher där problemen är som värst.

Attendo continues to invest in improving quality and new housing

2015-04-15 15:13 CEST Attendo Attendo Group reports continued growth and high quality reviews of their businesses during 2014. During the year, Attendo continued to invest in improving quality and new housing to meet growing societal challenges in the Nordic countries.

Attendo fortsätter att investera i ökad kvalitet och nya boenden

2015-04-15 12:35 CEST Attendo Attendokoncernen redovisar fortsatt tillväxt och höga kvalitetsomdömen för sina verksamheter under 2014. Under året har Attendo fortsatt att investera i ökad kvalitet och nya boenden för att möta växande samhällsutmaningar i de nordiska länderna.

​Helt nytt Vänskapens hus ersätter gamla Norrlidshemmet

2015-04-15 10:30 CEST Alla tiders Kalmar Norrlidshemmets vård- och omsorgsboende är byggt 1970 och en av de äldsta boendena i kommunen. Nu är det dags för ett omtag. – En arkitekt har varit inkopplad och har, utifrån lokal- och verksamhetsprogram, tagit fram ett förslag till nybyggnation av Norrlidshemmet som fått arbetsnamnet Vänskapens hus, berättar omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).

Tävlingsstart för Bästa äldres boende 2015

2015-04-15 08:58 CEST Rikshem PRO och Rikshem drar för tredje året igång tävlingen Bästa äldres boende. Från och med den 15 april t.o.m. den 15 juni kan man nominera ett äldreboende som sticker ut och står för både god arkitektur och goda möjligheter till social samvaro.

10 miljoner till projekt som ökar livskvaliteten för personer med nedsatt rörlighet

2015-04-13 15:53 CEST Etac För femte och sista året delar Etac, genom Jimmy Dahlstens Fond, ut två miljoner kronor till projekt och idéer som bidrar till ett friare liv för personer med nedsatt rörlighet. En jury, bestående av bland annat Thomas Fogdö, har i år valt ut åtta projekt som får finansiellt stöd för att förverkliga sina innovationer. Projekten uppmärksammas under Leva & Fungera i Göteborg den 14 april.

2015-04-13 12:52 CEST Frösunda Omsorg AB Frösunda satsar tillsammans med Anhörigas Riksförbund på anhörigåret 2015 för att sätta anhörigfrågan i fokus. En viktig del i samarbetet är att bidra till att AHR kan starta nya lokalföreningar som ska ge anhörigstöd. - Rätt stöd ger stora samhällsekonomiska vinster. Anhörigfrågan måste tas på allvar och hamna högt på agendan över vård och omsorgsfrågor, säger Susanne Sidén, vd på Frösunda.