Pressmeddelanden

Katarina Hamberg får Görel Bohlins pris

2014-05-28 11:26 CEST Umeå universitet Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Katarina Hamberg, överläkare och professor i allmänmedicin vid Umeå universitet. Hon får bland annat priset för sitt pionjärarbete med att införa genusperspektiv inom både medicinsk forskning och utbildning, något som också betytt mycket för vården och det kliniska arbetet.

2014-05-28 10:15 CEST Humana Humanas VD Per Granath medverkar i en nyskriven bok om hur äldreomsorgen ska se ut i framtiden. Boken som lanseras igår har titeln Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden. Boken är ett initiativ från Ersta Sköndal högskola och speglar kunskapsläget i den hårt diskuterade omsorgsdebatten.

Thorildsson blir ny driftchef och chef för fastighetsförvaltning på Micasa Fastigheter

2014-05-28 09:10 CEST Micasa Fastigheter Ulrika Thorildsson kommer närmast från Svenska Bostäder där hon varit distriktchef/affärsområdeschef över olika distrikt inom Svenska Bostäder, ett arbete som bland annat omfattar ansvar för ekonomi, kunder, medarbetare, miljö och fastighetsutveckling. Tidigare erfarenheter är driftschef inom Svenska Bostäder och gruppchef och gruppledare inom Ericsson och Securitas.

 Ny doktorsavhandling kan leda till bättre skadeprevention för äldre

2014-05-27 13:00 CEST Högskolan i Halmstad Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyckor. En förklaring är nedsatt syn, men en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap visar att orsakerna bakom fallskador är mer komplexa än så. Upptäckter som kan leda till bättre skadeprevention för äldre. Avhandlingen, av Jeanette Källstrand-Eriksson, läggs fram på fredag den 30 maj vid Högskolan i Halmstad.

Blomsterfonden lanserar ny hemsida

2014-05-27 11:26 CEST Blomsterfonden Blomsterfondens nya hemsida lanserades igår i samband med föreningsstämman 2014. Målet har varit att våra besökare ska uppfatta den som mer användarvänlig, enkel och intuitiv med estetiskt tilltalande design och mycket bilder. Hemsidan är nu även responsiv och fungerar lika bra i telefonen och surfplattan som på dataskärmen.

Förenade Care har vunnit upphandlingen av två äldreboende i Årjäng kommun

2014-05-27 10:27 CEST Förenade Care AB Förenade Care etablerar sig i Årjäng kommun, i det natursköna och sjörika sydvästra Värmland. Upphandlingen innefattar driften av två vård- och omsorgsboenden, Kvarnåsen och Solgården.

2014-05-26 09:11 CEST Göteborgs kyrkliga stadsmission

2014-05-23 16:01 CEST Halmstads kommun Halmstads kommun satsar stort på timbalkost, mat för personer med tugg- och sväljsvårigheter. Nu är 16 kockar utbildade i konsten att få konsistensanpassad mat att smaka och se ut som vanlig mat. Avslutningsceremoni med diplomering sker den 26 maj.

2014-05-23 13:31 CEST Bräcke diakoni Regeringens nationella äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm, delar på tisdagen ut ett stipendium till den mest engagerade chefen inom demensvården.

2014-05-22 13:43 CEST Linköpings kommun Förstudie om nyckelfri hemtjänst, vite för utebliven egentid på vårdboende och förslag till budget var några av ärendena vid presskonferensen inför äldrenämndens sammanträde.