Pressmeddelanden

2014-08-26 15:51 CEST Linköpings kommun Äldrenämnden håller presskonferens efter det extra sammanträdet för att ta ställning till avtalsvite. Tid: Onsdag 27 augusti cirka klockan 16.30. Plats: Verdesalen i Linköpings stadshus

TioHundra AB vänder storförlust till ekonomi i balans

2014-08-26 11:28 CEST TioHundra AB Bra betyg av kunderna, goda resultat i kvalitetsmätningar, mer fokus på forskning och utbildning och – inte minst – en kraftigt förbättrad ekonomi. Det är något av vad kommun- och landstingsägda vårdbolaget TioHundra i Norrtälje åstadkommit så här långt under 2014.

Vårdföretagarnas mytkalender: Svenskarna är emot privata alternativ (myt 7)

2014-08-26 10:15 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 7: Svenskarna är emot privata alternativ Verklighet: Fler än 8 av 10 anser att valfriheten är viktig inom vård och omsorg. Fler än 5 av 10 anser att kvaliteten i vården blir bättre om medborgarna själva får välja vårdgivare.

Vårdföretagarnas mytkalender: Jätteföretag dominerar den privata vården och omsorgen (myt 3)

2014-08-21 10:58 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 3: Jätteföretag dominerar den privata vården och omsorgen. Verklighet: Vård och omsorg är i huvudsak en småföretagarbransch. 93 procent av företagen har färre än 20 anställda. Det finns även stora företag verksamma. Inom exempelvis äldreboende är Attendo störst med 4,7 procent av marknaden.

2014-08-15 14:05 CEST Attendo Aftonbladet skriver idag att Attendo inte betalar skatt på resultatet inom Attendo Individ och Familj AB. Attendo är en koncern med flera dotterbolag, varav Individ och Familj är ett. Enlighet svensk skattelagstiftning kan vinster och förluster inom koncernen kvittas och skatt betalas på det övergripande resultatet. Det är därför ett missvisande påstående att våra dotterföretag inte betalar skatt.

2014-08-15 13:47 CEST Ren Omsorg

2014-08-07 17:45 CEST Umeå kommun Sedan eftermiddagen idag 7 augusti har en del trygghetslarm i Umeå varit utslagna. Orsaken är att ett flertal telefonoperatörer har driftstörningar på sina mobila växellösningar. Felet berör bland annat ett flertal myndigheter, kommuner och länsstyrelser i Sverige.

Rekordsommar på akuten i Norrtälje

2014-08-07 10:42 CEST TioHundra AB Inte bara värmerekord slås denna sommar. Även antalet sökande till akutmottagningen på Norrtälje sjukhus är rekordstort.

Danderyds sjukhus flaggar för Pride

2014-07-28 07:00 CEST Danderyds sjukhus I år har ledningen på Danderyds sjukhus beslutat att hissa Regnbågsflaggan jämte Danderyds sjukhus och Karolinska Institutets flagga under hela veckan som Pridefestivalen pågår.

Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas

2014-07-09 09:31 CEST Äldrecentrum Under de senaste trettio åren har skillnaden mellan mäns och kvinnors genomsnittliga livslängd efter 65 år minskat med ett år. Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas. I dag går fortfarande tre män på en kvinna över 85, men den proportionen håller på att minska. Männen i Sverige blir allt äldre.