Pressmeddelanden

2015-10-22 11:35 CEST Humana Karin Kling Alfredsson blir ny verksamhetschef på Blåvingevägens särskilda boende. Karin tillträder 4 januari. ​Senast har hon varit chef för Kungsbacka kommuns korttidsplatser inom vård- och omsorgsförvaltningen. Det är en välmeriterad chef som tar över rodret för Blåvingevägen. Den tidigare verksamhetschefen fortsätter inom Humana och kommer att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor.

Ny modell inom äldreomsorgen utifrån individens behov

2015-10-22 10:42 CEST Linköpings kommun Nästa år införs modellen Äldres behov i centrum som pilotverksamhet på Sandrinoparken och inom den hemtjänst som Bräcke Diakoni bedriver. Modellen innebär att äldre personer får hjälp och stöd utifrån individuella behov och inte utifrån utbudet av de insatser som finns.

Forskning möter samhälle - Fortes underlag till regeringens forskningspolitik inom hälsa, arbetsliv och välfärd 2017-2027

2015-10-21 13:25 CEST Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Forskningen måste tydligare svara upp mot samhällets behov och resultaten snabbare omsättas i praktiken. Dessutom behöver brukare och andra samhällsaktörer bli mer delaktiga i forskningsprocessen. Det är några av huvudpunkterna i Fortes underlag om hur arbetet med framtidens forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd ska se ut och som idag överlämnades till regeringen.

Lofsan om mammaträning i podden Föda barn

2015-10-21 08:00 CEST Danderyds sjukhus Danderyds sjukhus podd, Föda barn, med ca 50 000 nedladdningar, släpper nu nya spännande avsnitt efter ett kort uppehåll. Först ut är träningsexperten Lovisa Sandström som samtalar med en barnmorska om hur och varför man ska träna, både kropp och själ, inför och efter en graviditet. - Den mentala förberedelsen är minst lika viktig som den fysiska, menar hon.

Tillgänglighet i fokus på nationell konferens i Borås

2015-10-21 07:45 CEST Borås Stad Borås Stad står som värd för den Nationella tillgänglighetskonferensen som inleds idag. Under två dagar samlas politiker och tjänstemän, från Luleå i norr till Malmö i söder, för att diskutera och belysa tillgänglighetsfrågor. Kontaktpersoner Petri Pitkänen, funktionshinderkonsulent 0768-88 82 19 Lena Mellbladh, tillgänglighetskonsulent 033-35 73 31

Svenska Celiakiförbundet och läkare i informationskampanj till alla vårdcentraler

2015-10-20 15:11 CEST Svenska Celiakiförbundet ​Merparten av de 150 000 personer som beräknas ha celiaki i Sverige har ännu inte fått sin diagnos. Svenska Celiakiförbundet genomför nu i samarbete med läkare en informationskampanj till primärvården. Alla landets vårdcentraler får i veckan ett brev som bland annat innehåller en prisbelönt vetenskaplig översiktsartikel om celiaki.

Första dagen för Mattias Bernow, Dedicares nya VD för en vecka

2015-10-19 10:31 CEST Dedicare AB VD-jakten startade den 14 januari 2015 och VD-uppdraget genomförs under innevarande vecka(43). Mer information finns på www.vdjakten.se och www.dedicare.se.

Blomsterfonden bygger nytt i Älvsjö

2015-10-19 08:00 CEST Blomsterfonden I november sätter vi igång med markarbeten inför den nya gatan som ska hysa våra nya seniorlägenheter i Liseberg, Älvsjö. Projektet omfattar 140 hyreslägenheter med seniorbostäder i Blomsterfondens koncept för seniorboende. Lägenheterna är fördelade på fem punkthus på sex till åtta våningar och innebär att Annebodavägen förlängs och får ett nytt avslut kring vilket bebyggelsen placeras.

SICS Software Week med praktisk tillämpning

2015-10-16 15:53 CEST SICS Swedish ICT SICS Software Week drar alltid en stor publik och även i år är alla tre dagarna fyllda till sista platsen. Veckan innehåller två teknikdagar och en dag som fokuserar på tillämpning: 20 oktober – Multicore Day 21 oktober – SICS Data Science Day 22 oktober – SICS Digital Health Developer Day Möjligheten att nätverka inom intressanta kunskapsområden bidrar till dagarnas attraktionskraft.

2015-10-15 16:10 CEST Umeå kommun Pernilla Henriksson har utsetts till äldreomsorgsdirektör i Umeå kommun, efter förslag av en enig rekryteringsgrupp.