Pressmeddelanden

Frösunda medverkar på Stora välfärdsdagen

2014-06-03 10:18 CEST Frösunda Omsorg AB Onsdagen den 4 juni anordnar Frösunda och Dagens Industri en konferens på temat ”Välfärd – framtidens utmaningar och lösningar", där ledande beslutsfattare och experter belyser utmaningarna i välfärdens framtid. Frösundas Kvalitetschef, Christine Rosencrantz, är en av de inbjudna talarna som kommer att fokusera på kvalitetsfrågan.

Förenade Care har glädjande vunnit upphandlingen av Berzelius äldreboende i Mölndal

2014-06-02 16:12 CEST Förenade Care AB Familjeföretaget Förenade Care med sin mångåriga erfarenhet inom vård- och omsorg etablerar sig nu även i Mölndal genom att skriva avtal med Mölndals stad om driften av Berzelius äldreboende.

Myndigheten för yrkeshögskolans nya generaldirektör på plats

2014-06-02 09:54 CEST Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans nya generaldirektör Thomas Persson är nu på plats. Han kommer närmast från en befattning som utbildningsdirektör i Stockholms stad. Thomas Persson är född 1959, har en mellanstadielärarexamen och en fil.kand i statsvetenskap, bor i Stockholm och kommer under sitt sexåriga förordnande att fördela sin tid mellan myndighetens kontor i Västerås och Hässleholm.

2014-06-02 08:15 CEST Alingsås kommun Alingsås certifieras för att bilda ett Vård- och omsorgscollege. Det görs genom att arbetsgivare och utbildningsanordnare i Alingsås kommun stärker sin samverkan på en rad områden i syfte att stärka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrket.

Berendsen begär överprövning, 51 personer riskerar att förlora jobben

2014-05-30 13:26 CEST Berendsen Berendsen förlorade Region Hallands upphandling av tvätteritjänster och kan tvingas att lägga ned sin tvättanläggning i Torup. Varsel lades i februari och 51 anställda riskerar nu att sägas upp.

Katarina Hamberg får Görel Bohlins pris

2014-05-28 11:26 CEST Umeå universitet Görel Bohlins pris för framstående genusforskning går i år till Katarina Hamberg, överläkare och professor i allmänmedicin vid Umeå universitet. Hon får bland annat priset för sitt pionjärarbete med att införa genusperspektiv inom både medicinsk forskning och utbildning, något som också betytt mycket för vården och det kliniska arbetet.

2014-05-28 10:15 CEST Humana Humanas VD Per Granath medverkar i en nyskriven bok om hur äldreomsorgen ska se ut i framtiden. Boken som lanseras igår har titeln Äldreomsorgen – praktiken, debatten, framtiden. Boken är ett initiativ från Ersta Sköndal högskola och speglar kunskapsläget i den hårt diskuterade omsorgsdebatten.

Thorildsson blir ny driftchef och chef för fastighetsförvaltning på Micasa Fastigheter

2014-05-28 09:10 CEST Micasa Fastigheter Ulrika Thorildsson kommer närmast från Svenska Bostäder där hon varit distriktchef/affärsområdeschef över olika distrikt inom Svenska Bostäder, ett arbete som bland annat omfattar ansvar för ekonomi, kunder, medarbetare, miljö och fastighetsutveckling. Tidigare erfarenheter är driftschef inom Svenska Bostäder och gruppchef och gruppledare inom Ericsson och Securitas.

 Ny doktorsavhandling kan leda till bättre skadeprevention för äldre

2014-05-27 13:00 CEST Högskolan i Halmstad Folkhälsoinstitutet beräknar att en tredjedel av alla äldre årligen drabbas av fallolyckor. En förklaring är nedsatt syn, men en doktorsavhandling i medicinsk vetenskap visar att orsakerna bakom fallskador är mer komplexa än så. Upptäckter som kan leda till bättre skadeprevention för äldre. Avhandlingen, av Jeanette Källstrand-Eriksson, läggs fram på fredag den 30 maj vid Högskolan i Halmstad.

Blomsterfonden lanserar ny hemsida

2014-05-27 11:26 CEST Blomsterfonden Blomsterfondens nya hemsida lanserades igår i samband med föreningsstämman 2014. Målet har varit att våra besökare ska uppfatta den som mer användarvänlig, enkel och intuitiv med estetiskt tilltalande design och mycket bilder. Hemsidan är nu även responsiv och fungerar lika bra i telefonen och surfplattan som på dataskärmen.