Pressmeddelanden

Ny enhetschef för teknik och trygghet på Micasa blir Faihaa Yaqub

2014-08-28 13:10 CEST Micasa Fastigheter Micasa Fastigheter har anställt Faihaa Yaqub som enhetschef för teknik och trygghet. Faihaa Yaqub kommer närmast från Svenska Bostäder där hon arbetat som fastighetsingenjör.

Anna Mölgård ny affärsutvecklingschef på Micasa Fastigheter

2014-08-28 13:08 CEST Micasa Fastigheter Micasa Fastigheter har anställt Anna Mölgård som fastighetschef och chef för affärsutveckling. Hon kommer närmast från AB Stockholmshem där hon arbetat som underhållsstrateg med ansvar för det företagsövergripande underhållet av företagets samtliga fastigheter. Anna Mölgård är civilekonom och har lång chefserfarenhet inom fastighetsbranschen.

Kategoriskt motstånd som bottnar i okunskap

2014-08-28 11:42 CEST Göteborgs kyrkliga stadsmission Göteborgs Stads motstånd mot alla privata vårdföretag gör att idéburna organisationer buntas ihop med kommersiella bolag – och väljs bort. Därmed hotas vård och omsorg som göteborgarna vill ha och är nöjda med. Detta menar Famna Väst (Bräcke diakoni, Skyddsvärnet i Göteborg, Stift. Gyllenkroken, Göteborgs Räddningsmission och Göteborgs kyrkliga stadsmission), en del av Riksorganisationen Famna.

Queen Silvia Nursing Award delas ut för andra gången – en möjlighet för kreativa sjuksköterskestudenter.

2014-08-28 09:25 CEST Swedish Care International Nytt för i år: Stipendiet delas ut även i Finland. Med anledning av H.M. Drottning Silvias 70-årsdag den 23 december 2013, instiftade Swedish Care International, i samarbete med sina partners ett årligt stipendium riktat till sjuksköterskestudenter på grund och specialistutbildning vid svenska lärosäten. Nu delas stipendiet ut för andra året i Sverige och för första gången i Finland.

2014-08-28 07:24 CEST Linköpings kommun Eklundens servicehus och Ekero demensboende vann årets trädgårdstävling. Det är tredje året i rad som Linköpings kommun arrangerar en trädgårdstävling för servicehus och vårdbostäder.

Ikea-pengar utvärderar äldrevård

2014-08-27 16:51 CEST Örebro universitet Med ett stöd på 1,7 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse, ska forskare vid Universitetssjukhuset och Örebro universitet göra en studie för att äldre med fler sjukdomar ska tas om hand bättre. Målet med studien är att hitta ett arbetssätt inom Örebro läns landsting, som låter äldre bo kvar hemma med hög livskvalitet och som också är kostnadseffektivt.

2014-08-27 16:35 CEST Linköpings kommun Attendo Sverige AB ska betala sammanlagt 42 480 kronor i vite för uteblivna promenader och utebliven egen tid på Åleryds vårdboende. Det beslutade äldrenämnden vid sitt extra sammanträde i dag, onsdag.

Äldreboendegaranti för Stockholms äldre

2014-08-27 14:13 CEST Kristdemokraterna i Stockholms stadshus – Nu behöver äldre i Stockholm inte längre oroa sig över om det kommer att få en plats den dag de behöver flytta till ett äldreboende. Äntligen får alla över 85 år själva bestämma när de vill flytta till ett äldreboende, säger Ewa Samuelsson (KD).

2014-08-26 15:51 CEST Linköpings kommun Äldrenämnden håller presskonferens efter det extra sammanträdet för att ta ställning till avtalsvite. Tid: Onsdag 27 augusti cirka klockan 16.30. Plats: Verdesalen i Linköpings stadshus

TioHundra AB vänder storförlust till ekonomi i balans

2014-08-26 11:28 CEST TioHundra AB Bra betyg av kunderna, goda resultat i kvalitetsmätningar, mer fokus på forskning och utbildning och – inte minst – en kraftigt förbättrad ekonomi. Det är något av vad kommun- och landstingsägda vårdbolaget TioHundra i Norrtälje åstadkommit så här långt under 2014.