Pressmeddelanden

Smarta hem blir smartare och säkrare

2015-09-15 14:20 CEST Högskolan i Halmstad ”Smarta hem” ökar komfort och säkerhet och minskar energiförbrukning. I framtiden kan smarta hem också komma till nytta vid vård och omsorg. Wagner Ourique de Morais disputerar vid Högskolan i Halmstad i morgon, och han forskar om en metod som möjliggör att känslig information behandlas på ett säkrare sätt än tidigare i dessa hem. Han har även utvecklat en säng som övervakar äldres sömnbeteende.

Bättre hälsa hos äldre efter solrumsvistelse

2015-09-15 11:30 CEST Suntech Group AB Vetenskaplig studie visar positivt resultat. Vi vet att solen har en positiv inverkan på våra sinnen och vår kropp. Detta har man tagit fasta på i Vänersborgs kommun. Här erbjuds boende och personal på ett antal äldreboenden att regelbundet vistas i s.k. solrum. Forskare från FoUU-centrum Fyrbodal och Vänersborgs kommun har undersökt betydelsen av att använda solrummen.

23 föreläsningar på fyra dagar

2015-09-14 15:57 CEST Vårdbolaget TioHundra Engagerade medarbetare i vårdbolaget TioHundra ger i en rad föreläsningar alla intresserade en unik möjlighet att få veta mer om TioHundras breda verksamhet för barn, unga och personer med psykiska problem eller funktionsnedsättningar.

Hur vill du ha det som äldre?

2015-09-11 09:00 CEST Örebro kommun När vi blir äldre vill vi ha det bästa möjliga av livet. Men vad innebär det för just dig och dina anhöriga? Den frågan ställer Örebro kommun i en brett upplagd medborgardialog som vänder sig till alla som bor kommunen, gammal som ung. Engagemanget har visat sig vara stort: 1 500 personer har redan svarat via internet eller pappersenkät.

Rätt vård vid livets slut

2015-09-11 07:15 CEST Teknologisk Institut Här är konferensen för dig som som arbetar på en icke-palliativ enhet men som ändå ställs inför frågor om liv och död och kanske behöver lära dig ett mer palliativt förhållningssätt.

2015-09-10 14:00 CEST Attendo Den förvärrade situationen för flyktingar runt omkring Medelhavet har den senaste tiden engagerat många av Attendos medarbetare. För att lämna ett litet bidrag till krisens offer har Attendo därför beslutat att skänka 300 000 kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR.

2015-09-09 14:09 CEST Attendo ​Attendo Sverige AB och Örebro kommun har haft en tvist rörande hävning av ett avtal avseende driften av Elgströmska huset. Kommunen beslöt att häva avtalet den 18 oktober 2013. Parterna har olika uppfattningar i fråga om det varit rätt att häva avtalet men har funnit att det inte längre är påkallat att driva tvisten vidare.

Uppgörelse mellan Örebro kommun och Attendo Sverige AB

2015-09-09 11:00 CEST Örebro kommun Attendo Sverige AB och Örebro kommun har haft en tvist rörande hävning av ett avtal avseende driften av Elgströmska huset. Både kommunen och Attendo är har nu enats om att prioritera brukarintresset och effektivast möjliga användning av skattemedel för att skapa förutsättningar för bästa möjliga vård.

Ottobock Scandinavia Group representerade under Paralympics 2016

2015-09-09 09:00 CEST Ottobock Scandinavia

​Pressinbjudan: Vingslaget blir Bräcke diakoni Stockholm AB

2015-09-08 07:59 CEST Bräcke diakoni 2014 tog Bräcke diakoni över Vingslaget Omsorgs AB och lade för första gången till i Stockholm. Nu byter man namn – från Vingslaget till Bräcke diakoni Stockholm AB. Det firas på Teaterskeppet, med bland andra politiker och branschfolk. Datum: 14 september 2015 Tid: 16.00–18.00 Plats: M/S Teaterskeppet, Skeppsbrokajen 104, Stockholm