Pressmeddelanden

2014-09-08 15:38 CEST Bräcke diakoni Internationellt besök väntar Bräcke diakoni i veckan. Det är Eurodiaconia, Europas ledande nätverk för diakonalt arbete, som har möte – med representanter från tio europeiska länder. Bräcke diakoni är värd för den tre dagar långa Sverigevistelsen, där de olika länderna ska diskutera frågor om bl.a. hälsosamt åldrande och hur man kan göra vård- och omsorgssektorn mer attraktiv att arbeta i.

Ny bok om äldres psykiska hälsa

2014-09-08 13:24 CEST Gothia Fortbildning Nu släpps antologin "Äldres psykiska hälsa och ohälsa - prevention, förhållningssätt och arbetsmetoder", som spänner över flera viktiga områden som berör äldres psykiska hälsa och ohälsa. Boken ger en övergripande och tydlig bild av detta komplexa ämne och innehåller såväl forskning som praktiska erfarenheter. De äldre kommer också själva till tals genom berättelser och citat.

Genium X3 - Världens första helt vattentäta benprotes

2014-09-07 22:09 CEST Ottobock Scandinavia

Vårdföretagarnas mytkalender: Ingen vill att vårdföretag ska kunna gå med vinst (myt 18)

2014-09-07 10:15 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 18: Ingen vill att vårdföretag ska kunna gå med vinst . Verklighet: 44 % av svenskarna anser att vårdföretag måste kunna gå med vinst för att kunna utveckla och driva sin verksamhet.

2014-09-06 01:01 CEST Mundipharma AB

Vårdföretagarnas mytkalender: De äldre drabbas mest negativt med privata alternativ (myt 16)

2014-09-05 10:15 CEST Vårdföretagarna I Vårdföretagarnas mytkalender slår vi varje dag hål på en fördom ända fram till valet. Myt 16: De äldre drabbas mest negativt med privata alternativ. Verklighet: Både privat äldreomsorg och hemtjänst får högre nöjdhetsbetyg enligt Svenskt Kvalitetsindex än de kommunala verksamheterna.

Ny forskning: högre kvalitet i privat driven äldreomsorg trots mindre resurser

2014-09-04 06:26 CEST Vårdföretagarna En ny forskningsstudie från Östersund har jämfört två äldreboenden, ett som drivs av kommunen och ett som drivs av Vardaga på entreprenad. Resultaten visar att det privat drivna äldreboende håller högre kvalitet trots en lägre bemanning och dessutom till en lägre kostnad. Detta bekräftar tidigare undersökningar: kvalitet i äldreomsorgen bygger inte på antalet medarbetare på lönelistan.

AT-läkarna: TioHundra bäst i Stockholms län

2014-09-02 16:55 CEST TioHundra AB AT-läkarna trivs i Norrtälje. I den senaste rankingen är vårdbolaget TioHundra och Norrtälje sjukhus bäst i Stockholms läns landsting, och har klättrat över 20 platser på listan.

2014-09-02 12:15 CEST Attendo Nu lanserar Attendo en film som visar hur vardagen ser ut på ett av företagets boenden. Filmen syftar till att nyansera bilden av hur den privata vården och omsorgen ser ut i verkligheten och därmed ge ett bättre underlag för diskussionen om hur kvaliteten inom omsorgen kan göras bättre.

TaxiKurir lär en miljard kineser säkerhet

2014-09-02 08:52 CEST TaxiKurir AB Representanter från China Central Television Europe, CCTV, besökte TaxiKurirs huvudkontor för att lära om företagets säkerhetsarbete. CCTV ville se hur Sveriges största taxibolag arbetar med barnsäkerhet på ett professionellt sätt. CCTV är Kinas största tevekanal och tillgänglig för mer än en miljard TV-tittare