Pressmeddelanden

Rekordförsäljning på Entreprenad Live 2016 i Göteborg

2015-09-14 13:25 CEST Live Business Media Group Sweden AB 8-10 september 2016 arrangeras bygg- och anläggningsmässan Entreprenad Live för andra gången i Göteborg och intresset för medverkan bland utställare är rekordstort.

​Industrifaktas konsultpanel visar fortsatt tillväxt i byggbranschen

2015-09-14 10:00 CEST Industrifakta AB Enligt färska resultat från Industrifaktas konsultpanel, kommer ökningstakten för husbyggnadsinvesteringarna att hamna kring 2-3 procent under det kommande året. Arbetsvolymen hos konsulterna hade i augusti ökat med knappt 2 procent under det senaste halvåret, vilket visar en marginell förbättring jämfört med...

Ny strategisk innovationsagenda för lågvärdig värme

2015-09-11 14:22 CEST Paper Province 10 oktober startar arbetet med att formulera en strategisk innovationsagenda för effektiv användning av lågvärdig värme. Ett projekt som SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, med stöd av Grontmij, sökt och nu beviljats pengar för ifrån Energimyndigheten. Paper Province kommer delta i arbetet med agendan.

SMCs nya vakuumteknik ger säkrare hantering och energisnåla lösningar

2015-09-09 11:54 CEST SMC Pneumatics SMC lanserar nu flera nyheter inom vakuum och erbjuder därmed ett heltäckande sortiment. De nya produkterna har tagits fram med syfte att förkorta underhållstider och skapa bättre lyftkraft och på så sätt minimera produktionsstopp och maximera lönsamhet.

Nästa etapp säljstartad i Rydebäck

2015-09-09 09:23 CEST Myresjöhus AB Myresjöhus bygger tretton 1,5-planshus på området.

Peab levererar utegym till Stockholms Stad

2015-09-08 14:09 CEST Peab Industri Peab Drift och Underhåll har vunnit ett ramavtal avseende leveranser av utegym till idrottsförvaltningen i Stockholms Stad. Som underentreprenör till Peab Drift och Underhåll kommer Utform att utifrån avrop tillverka och leverera i stort sett alla typer av träningsredskap som de har i sitt utbud. Redan nu har ett utegym beställts vilken kommer att levereras under hösten.

Kostnadseffektiv webbkarta används som hjälpmedel vid restaurangbesök

2015-09-08 09:46 CEST Cad-Q Cad-Q, som är Nordens ledande leverantörer av modell- och ritningsrelaterad IT, har utvecklat en webbaserad tjänst som ger organisationer och företag bra möjligheter att enkelt sprida geografiska data till kunder och användare oavsett om det är CAD, GIS eller verksamhetsinformation. Till exempel för att kolla upp om restaurangen man tänker besöka har fått grönt ljus vid kommunens kontroller.

Ny rapport visar utmaningar för både växande och krympande kommuner

2015-09-08 08:47 CEST Sweco Befolkningstillväxt och fortsatt urbaniseringstrend leder till nya utmaningar för både växande och krympande kommuner. Det visar rapporten Sveriges Nya Geografi 2015 som är framtagen av Sweco och Arena för Tillväxt.

Goodyear supports second world record attempt to drive from Cape-to-Cape

2015-09-08 08:00 CEST Goodyear Dunlop Sverige Goodyear-Wrangler HP All Weather tires and Rainer Zietlow team-up to drive from South Africa to Norway in less than 10 days.

Industrifakta spår en avmattning för industrins bygginvesteringar

2015-09-07 09:00 CEST Industrifakta AB Industrifakta väntar sig en nedgång för industrins nybyggnadsinvesteringar i år. Fallet kan komma att överstiga 10 procent, meddelar Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta. Vår pessimistiska syn bekräftas av den senaste statistiken från SCB, som visar en industriproduktion med fallande årstakt under juli. Vi räknar med en viss positiv rekyl under nästa år...