Pressmeddelanden

2014-06-27 14:22 CEST Sweden Green Building Council På världskonferensen SB14 i Barcelona i oktober kommer 10 svenska byggnads- och stadsdelsprojekt att visas upp som exempel på det främsta Sverige har att erbjuda inom hållbart byggande. Det är Sweden Green Building Council, Formas och Boverket som låtit en jury, bestående av forskare och branschexperter, utse 10 vinnare från närmare 50 nomineringar.

Test kan ge broar ökad livslängd

2014-06-27 13:03 CEST Luleå tekniska universitet Lyckat brotest i Kiruna av forskare vid Luleå tekniska universitet i samarbete med Trafikiverket, kan i framtiden ge spännarmerade broar ökad livslängd.

Tyréns utreder trafiksäkrare cykelvägar

2014-06-26 06:00 CEST Tyréns Med beviljade pengar från Trafikverkets Skyltfond genomför Tyréns en studie i projektet ”Cykelvägar över platsbildningar”, för att utvärdera hur olika utformningar av cykelstråk som passerar platsbildningar, torg- eller torgliknande ytor påverkar trafiksäkerheten.

Sweco utreder nytt operationshus

2014-06-25 11:39 CEST Sweco Swecos arkitekter har fått i uppdrag att genomföra en förstudieutredning av ett nytt operationshus för Västmanlands sjukhus Västerås. Nuvarande operationssalar planerades och byggdes på 60-talet. Därför har landstingsstyrelsen fattat beslut om att genomföra en förstudie. Sweco genomför en utredning om var operationshuset ska placeras.

Borgeby Fältdagar 2014 – en viktig mötesplats för Swecon

2014-06-24 16:25 CEST Swecon Anläggningsmaskiner AB Swecon Anläggningsmaskiner deltar på Borgeby Fältdagar den 25-26 juni. Mässan är en viktig mötesplats för lantbruket och därmed viktig för Swecons satsning på maskiner i det segmentet.

Att fatta beslut som sparar miljoner

2014-06-24 09:30 CEST Inspecta Att låta pannan fortsätta gå i drift 10 år efter att designlivslängden har gått ut, att vänta med att byta ut de korroderade rörledningarna till det planerade underhållsstoppet och att övertyga ledningen om att det korrosionsskadade tryckkärlet kan fortsätta i full drift ända fram till det stora revisionsstoppet. Det är beslut som sparar in många miljoner kronor.

Tyréns projekterar Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg

2014-06-23 08:00 CEST Tyréns Tyréns har tillsammans med ÅF vunnit en upphandling rörande den första etappen av Ostlänken - Sveriges första höghastighetsjärnväg mellan Södertälje och Trosa. Det totala ordervärdet uppskattas till 100-300 MSEK och omfattar två järnvägsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar, systemhandlingar och gestaltnings-program.

Rekordstor branschdag lockade 1 700 besökare till Eskilstuna

2014-06-19 10:05 CEST Swecon Anläggningsmaskiner AB Den 14 juni genomfördes den hittills största branschdagen i Swecondagarnas historia. Närmare 1 700 besökare hade tagit sig till Swecon och Volvo Construction Equipment i Eskilstuna för branschens i särklass största provkörningsaktivitet. Med ett nytt och utökat visningsområde, spektakulär maskinshow och provkörning av närmare 90 Volvomaskiner blev det inget annat än stor succé i solskenet.

Trafikolyckor beror främst på dåliga bilförare enligt svenskarna

2014-06-18 13:00 CEST Goodyear Dunlop Sverige Majoriteten av nordborna anser att eventuella bilolyckor beror på bristande kompetens hos förarna. Rattonykterhet och slitna eller dåliga däck anses också vara skäl till att olyckor sker. Däremot anser endast en minoritet att fortkörning leder till trafikolyckor – i Norge så få som 13 procent. Det visar Goodyears nya årliga Däckbarometer.

2014-06-18 12:50 CEST SMC Pneumatics Stockholm 2014-06-18, SMC Corporation, världens ledande leverantör av pneumatik, rapporterar inför bolagsstämman i Tokyo den 26 juni en rekordförsäljning med 395 mdr JPY, motsvarande ca 26 mdr SEK, en ökning med 22 % mot föregående år. Även lönsamheten förbättrades till en vinst före skatt på 121 mdr JPY, nära 8 mdr SEK, en ökning med 29 %.