Pressmeddelanden

2015-02-19 14:02 CET Kärnsund Wood Link AB Kärnsund Wood Link har ingått ett avtal med Holländska Wijma Kampen BV om att som exklusiv partner i Sverige och Finland distribuera Wijmas program av skräddarsydda tunga träkonstruktioner baserade på träslaget Azobe. Aktuella exempel på stora byggprojekt där träkonstruktioner i Azobe har valts är Skeppsbron i Göteborg och Hammarby Sjöstad i Stockholm.

Partex Marking Systems expands on the Czech and Slovakian market

2015-02-18 15:17 CET Partex Marking Systems AB Partex Marking Systems expand the Partex Group with its former distributor on the Czech and Slovakian market.

Goodyear and Dunlop showcase forward-looking technology concepts at Geneva International Motor Show 2015

2015-02-18 13:00 CET Goodyear Dunlop Sverige Focus on innovation to deliver high quality tires for today and tomorrow. Brussels, Belgium, February, 2015 – Goodyear, one of the world’s largest tire companies, today announces a preview of what to expect at the company’s stand, No. 2056 in hall 2 at the upcoming Geneva International Motor Show.

Tyrolit AB  blir ny Auktoriserad Servicepartner till HTC

2015-02-17 15:00 CET Tyrolit Sverige HTC, precis som Tyrolit, eftersträvar att alltid ge den bästa supporten till sina kunder. Därför öppnar HTC, i samarbete med Tyrolit AB i Göteborg, ytterligare en HTC auktoriserad servicedepå som kompletterar de övriga servicedepåer som finns i Sverige.

​Kraftvärmeinvesteringar för 27 miljarder - men få svenska leverantörer

2015-02-16 15:20 CET Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Tidningen Bioenergi har gått igenom ett 30-tal stora kraftvärmeprojekt som genomförs i Sverige 2012 - 2016 och kartlagt vilka företag som svarat för de stora delarna i investeringarna: panna, turbin, generator, rökgasrening, rökgaskondensering, byggande och projektledning. Genomgången visar att företagen investerar 27 miljarder.

Tyréns projekterar k-märkta byggnader

2015-02-16 13:31 CET Tyréns Tyréns har vunnit två prestigeuppdrag rörande Konserthuset och Medborgarhuset i Stockholm. Uppdragen omfattar ombyggnationer och upprustning av utvändiga och invändiga miljöer. El- och ljudanläggningar, belysning, sanering av el-ledningar samt renovering och komplettering av inredning. Byggnaderna är K-märkta och Tyréns kommer därför även lägga stor vikt vid det estetiska gestaltningsarbetet.

2015-02-16 11:18 CET Svenska Mässan Energimarknaden är inne i en stor förändring där integrationen av förnybar el ökar snabbt i både Sverige och den övriga världen. Denna utveckling sätter andra kraftslag under stor press. I Dubai slogs nyligen världsrekord då det annonserades att en 100 MW solenergianläggning kommer att byggas för cirka 50 öre per kWh, vilket konkurrerar ut både kol, gas och andra traditionella kraftkällor.

Projektgaranti projektleder byggnationen av Svenska Vårdbyggens nya vårdbostadsanläggning i Åkersberga

2015-02-16 06:15 CET Projektgaranti Peter Åman, Svenska Vårdbyggens VD, säger så här: ”Vår styrka är att vi har en liten och flexibel organisation så att vi aldrig är långt borta och snabbt kan fatta beslut. Det ställer vissa krav på våra samarbetspartners och vi har hittat ett starkt team hos Projektgaranti som förstår vad vi behöver. Vi är glada att nu lansera vårt första CM-projekt ihop.”

Diplomerade svetsspecialister är redo för världen

2015-02-13 08:32 CET Inspecta Efter fem veckors utbildning inom svetsmetoder och utrustning, materiallära, svetskonstruktion och svetsproduktion har nu fem kursdeltagare fått sina intyg av Svetskommissionen. IWS-utbildningen ger ett internationellt diplom med möjlighet att arbeta över stora delar av världen.

Ingen ökning av stålförsäljningen Q4

2015-02-12 15:16 CET Stål- och Metallföreningen 2014 avslutades utan någon ökning av stålförsäljningen. Orsaken är främst verkstadsindustrins svårighet att få fart på exporten.