Pressmeddelanden

Stark ökning för byggmaterialvärdet

2015-11-09 09:00 CET Industrifakta AB Enligt Industrifaktas kvartalsrapport Marknadstrender Bygg, tyder byggkonjunkturen hittills i år på att den samlade volymen av byggmaterial vid husbyggnad kan komma att öka med 10-15 procent i år. Prognosen baseras på halvårsutfallet för ny- och ombyggnadsinvesteringar...

Ny betongbil ger dubbla miljövinster

2015-11-06 14:00 CET Peab Industri Idag presenteras för första gången i Sverige en rotorbil som till 100 procent drivs på förnyelsebart bränsle. Betongbilen är en lika viktig investering för miljön som för medarbetares arbetsmiljö på byggarbetsplatser runt om i landet.

Sveriges Åkeriföretag Värmland är nya medlemmar i Paper Province

2015-11-05 11:35 CET Paper Province Sveriges Åkeriföretag Värmland är nya medlemmar i Paper Province. Regionchefen Thomas Broström berättar om verksamheten och om förhoppningarna på medlemskapet i klustret.

Kostnadsfri färsk rapport om hur bra det egentligen går för svenska byggbranschen!

2015-11-04 12:55 CET Sverige Bygger AB Totalt svarade 1 446 personer varav nästan 80 % ägare/chefer. 9 % av dem svarar att det går bättre än någonsin, 34,6 % att det går mycket bra, 37,5 % att det går bra, 14,9 % att det går ganska bra. Det går alltså bra nu och allra bäst går det, enligt enkäten, för konsulterna med fler än 10 anställda. Inom det segmentet svarar hela 94,4 % att det går bättre än någonsin, mycket bra eller bra.

Nu lanseras Citylab Action 1.0

2015-11-04 11:20 CET Sweden Green Building Council Citylab Action, en guide för hållbar stadsutveckling i Sverige, har nu släppts. Den nya guiden kan användas för att redan från planeringsstadiet ge stadsutvecklingsprojekt vägledning om vad man bör göra för att skapa hållbara och levande stadsdelar med människan och miljön i centrum.

Tyréns rekryterar ny regionchef i väst

2015-11-03 11:00 CET Tyréns Christer Abrahamsson har anställts som ny regionchef på Tyréns region väst. Christer kommer närmast från Länsstyrelsen i Västra Götaland där han är Samhällsdirektör. I region väst ingår kontor i Göteborg, Alingsås, Karlstad och Stenungsund med totalt 160 medarbetare. Christer tillträder sin tjänst i början av 2016.

Tomas Holmgren ny vd för Swecos installationskonsulter

2015-11-02 13:00 CET Sweco Tomas Holmgren har utsetts till vd för Swecos installationsverksamhet. Tomas kommer närmast från en position som tillförordnad vd för verksamheten då tidigare vd Ann-Louise Lökholm leder den koncernövergripande integrationen av Grontmij.

Work, stay and play 24/7

2015-11-02 10:43 CET Tema Bygger vi ett hotell? Eller bygger vi Malmös mest kompletta mötesplats? Studio är ett exempel på hur vi tillsammans med kunden förverkligar nytänk och vågade visioner. Skanska utmanade oss med ovanligt höga krav på helhetssyn, tekniskt kunnande och kreativa lösningar

Skilda renoveringsstrategier enligt Industrifaktas fastighetspanel

2015-11-02 09:00 CET Industrifakta AB ​Industrifaktas löpande undersökning om underhålls- och ombyggnadsaktiviteten hos större bostadsbolag och fastighetsägare, indikerar en fortsatt volymökning under flera år framöver. Både privata och offentliga aktörer väntar sig att viktiga förutsättningar som tekniska behov, efterfrågan hos hyresgäster och ekonomiska förutsättningar kommer att samverka till en svagt positiv...

Dunlop Europa slutför ett rigoröst testprogram på 1,2 miljoner kilometer inför lanseringen av RoadSmart III

2015-11-02 09:00 CET Goodyear Dunlop Sverige Dunlop Europa har nu slutfört testnings- och utvecklingsprogrammet för det senaste Sport Touring-däcket – RoadSmart III. Nya RoadSmart III är designat, utvecklat och tillverkat på samma innovationscenter som de TT-däck som vann 2015 års lopp på Isle of Man. Det har nu godkänts för produktion efter det mest intensiva och rigorösa testprogrammet i Dunlop Europas historia.