Dokument

Varför växer bemanningsföretagen?

2014-06-25 00:01 CEST Bemanningsföretagen Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på arbetsmarknaden ökar. Det är hög arbetslöshet, unga och utlandsfödda har svårt att hitta arbete. Samtidigt har företag och offentlig sektor svårt att finna rätt kompetens. Samtidigt växer bemanningsföretagen. Varför? Vad innebär tillväxten? Är bemanningsföretagen ett problem eller en möjlighet? Varför anlitar företag dem?

Rapporten ”Ett gott liv”

2014-06-24 13:15 CEST Riksförbundet FUB Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om bostad och stöd i bostaden bland FUB:s medlemmar. Syftet med enkäten var att ta reda på hur människor med utvecklingsstörning och deras företrädare ser på sitt boende idag och hur de vill bo och få sitt stöd i framtiden.

Kärnbilder bemanningsbranschen

2014-06-24 00:01 CEST Bemanningsföretagen

2014-06-17 07:30 CEST Almega

Almegas Tjänsteindikator 2014:Q2 Kortversion

2014-06-17 07:30 CEST Almega

Almegas Tjänsteindikator 2014:Q2 Kortversion

2014-06-17 07:00 CEST Almega

2014-06-17 07:00 CEST Almega

Prognos: Skåne 2022 - ekonomi och sysselsättning

2014-06-12 13:21 CEST Region Skåne En prognos för utvecklingen i Skåne fram till år 2022 avseende befolkning, sysselsättning, ekonomisk tillväxt och skattekraft. Prognosen rymmer även en analys framtidens kompetensförsörjningsbehov. Juni 2014.

Rapport Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 3 2014

2014-06-10 11:55 CEST ManpowerGroup Manpower Employment Outlook Survey är en global undersökning som genomförs i 43 länder varje kvartal. Totalt intervjuas 65.000 företagsrepresentanter, i Sverige 751 personer.

Bemanningsindikatorn Q1 2014

2014-06-09 08:57 CEST Bemanningsföretagen Bemanningsindikatorn Q1 2014