Dokument

Arbeta på mindre ort

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Vad skulle öka intresset för sjuksköterskor att arbeta på mindre ort?

Gå ner i arbetstid på grund av för hög arbetsbelastning?

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Har du funderat på att gå ner i arbetstid på grund av för hög arbetsbelastning?

Kommer du stanna kvar i yrket till pensionen?

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Tror du att du kommer stanna kvar i sjuksköterskeyrket till pensionen?

Skulle ett bättre it-stöd göra vården mer effektiv och säker?

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Skulle ett bättre it-stöd inom sjukvården göra vården mer effektiv och säker?

Bedriver hälso- och sjukvården en jämlik vård?

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Anser du att hälso- och sjukvården en jämlik vård?

Bemanning

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Har du funderat på att arbeta för ett bemanningsbolag?

 Hälso- och sjukvård i kommunerna

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Hur väl känner du till den hälso- och sjukvård som bedrivs i kommunerna?

Bedriver din arbetsplats en patientsäker vård?

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Anser du att din arbetsplats bedriver en patientsäker vård?

Inflytande över sin arbetssituation

2015-03-11 14:00 CET NextMedia Anser du att du har inflytande över din arbetssituation?

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för kvartal 2 2015

2015-03-10 08:37 CET ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer undersöker varje kvartal vad arbetsgivarna i 42 länder tror om sysselsättningen nästa kvartal. Kommer sysselsättningen att öka eller minska? Vi varje undersökningstillfälle intervjuas 65.000 arbetsgivare, i Sverge 750. Undersökningen har pågått i över 50 år internationellt. I Sverige har vi genomfört undersökningen sedan 2003.