Dokument

Prognos: Skåne 2022 - ekonomi och sysselsättning

2014-06-12 13:21 CEST Region Skåne En prognos för utvecklingen i Skåne fram till år 2022 avseende befolkning, sysselsättning, ekonomisk tillväxt och skattekraft. Prognosen rymmer även en analys framtidens kompetensförsörjningsbehov. Juni 2014.

Rapport Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 3 2014

2014-06-10 11:55 CEST ManpowerGroup Manpower Employment Outlook Survey är en global undersökning som genomförs i 43 länder varje kvartal. Totalt intervjuas 65.000 företagsrepresentanter, i Sverige 751 personer.

Bemanningsindikatorn Q1 2014

2014-06-09 08:57 CEST Bemanningsföretagen Bemanningsindikatorn Q1 2014

2014-06-04 09:35 CEST ManpowerGroup ManpowerGroup genomför varje år en global undersökning - Talent Shortage - om komptensbristen i 42 länder och genom att fråga 37000 arbetsgivare. Resultatet för 2014 redovisas i detta dokumentet.

Kompetensbristen 2014

2014-06-04 09:35 CEST ManpowerGroup En grafisk sammanställning över resultatet i 42 länder som visar kompetensbrist.

Ska man jobba vid vård av barn?

2014-06-02 09:49 CEST ManpowerGroup Manpower Worklife, Sveriges största arbetslivspanel, har undersökt vilka attityder och förväntningar som finns vid vård av barn.

Fångad i fattigdom?

2014-05-16 13:00 CEST Riksförbundet FUB Riksförbundet FUB har genomfört en ekonomisk kartläggning över de inkomster och utgifter som en person med utvecklingsstörning har. Resultatet redovisas i denna rapport.

Vårdrapporten

2014-05-06 00:07 CEST Bemanningsföretagen

Vårdrapporten - kortfattad PowerPointpresentation

2014-05-05 09:59 CEST Bemanningsföretagen

Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i svensk sjukvård - Vårdrapporten från Bemanningsföretagen

2014-05-05 09:56 CEST Bemanningsföretagen Tillsammans för en effektiv vård – bemanningsföretagen är en viktig del i svensk sjukvård - Vårdrapporten från Bemanningsföretagen