Dokument

Skrivelse till regeringen om skolledares löner

Skrivelse till regeringen om skolledares löner

2016-02-12 10:10 CET

Brevet med rubriken "Skolledares löner måste prioriteras 2016" har skickats till statsm...

PROGRAM

PROGRAM

2016-02-10 17:20 CET

Deloitte Millennial Survey 2016

Deloitte Millennial Survey 2016

2016-01-19 15:00 CET

Unga vuxna är mer benägna att byta arbetsgivare än tidigare generationer. Två tredjedel...

FUB:s förslag till lagändringar i LSS som Riksförbundet FUB överlämnade till Regeringen våren 2015

2015-12-17 13:37 CET

Riksförbundet FUB:s förslag till lagändringar i LSS som Riksförbundet FUB överlämnat ti...

Långsiktiga effekter? Studie om personer med funktionsnedsättning och deras etablering på arbetsmarknaden

Långsiktiga effekter? Studie om personer med funktionsnedsättning och deras etablering på arbetsmarknaden

2015-12-16 15:27 CET

En forskningsstudie har genomförts inom Misa ledd av Professor Magnus Tideman, Högskola...

Kommunikation viktigare än kunskap på jobbet

Kommunikation viktigare än kunskap på jobbet

2015-12-14 09:04 CET

Manpower Worklife undersökningen visar att det skiljer sig stort mellan vilka egenskape...

Seven Steps to Conscious Inclusion

Seven Steps to Conscious Inclusion

2015-12-10 14:17 CET

A practical guide to Accelerating more Women Into Leadership.

Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 1 2016

Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 1 2016

2015-12-08 07:57 CET

Manpower Arbetsmarknadsbarometer är en global undersökning som genomförts under drygt 5...