Pressmeddelanden

2014-07-15 14:41 CEST inkClub Sveriges största e-handelsvaruhus för förbrukningsvaror, inkClub, har tagit städtempen bland svenska hushåll, däribland Värmland. Undersökningen kartlägger hur ofta vi städar, vilka rum som är roligast och tråkigast att städa och hur mycket vi fuskar med städningen.

Lagerhaus Opens the 19:th Japanese Store

2014-07-15 14:32 CEST Lagerhaus AB On Friday 18/7 Lagerhaus opens their nineteenth Japanese store, this time in Chiyodabashi in Nagoya, about 10 km from the Nagoya central station.

Lagerhaus öppnar 19:e japanska butiken

2014-07-15 14:30 CEST Lagerhaus AB Fredagen den 18 Juli öppnar Lagerhaus sin nittonde japanska butik, den här gången i Chiyodabashi i Nagoya, 10 km från Nagoyas centralstation.

2014-07-15 14:24 CEST inkClub Sveriges största e-handelsvaruhus för förbrukningsvaror, inkClub, har tagit städtempen bland svenska hushåll, däribland Västmanland. Undersökningen kartlägger hur ofta vi städar, vilka rum som är roligast och tråkigast att städa och hur mycket vi fuskar med städningen.

2014-07-15 14:02 CEST inkClub Sveriges största e-handelsvaruhus för förbrukningsvaror, inkClub, har tagit städtempen bland svenska hushåll, däribland Stockholm. Undersökningen kartlägger hur ofta vi städar, vilka rum som är roligast och tråkigast att städa och hur mycket vi fuskar med städningen.

Thule ökar sitt miljöengagemang genom medlemskap i EOCA, European Outdoor Conservation Association

2014-07-15 13:55 CEST Thule Group Thule Group har aktivt odlat och varit engagerade i grundläggande värderingar om hållbarhet och miljö sedan starten för drygt 70 år sedan. Genom medlemskapet i EOCA ökar vi engagemanget ytterligare och samarbetar med ett stort antal andra aktörer inom bl.a. sport- och fritidsindustrin för att bevara känsliga naturområden och ekosystem.

2014-07-15 13:16 CEST Axfood AB Sammanfattning av andra kvartalet

2014-07-15 11:45 CEST inkClub Sveriges största e-handelsvaruhus för förbrukningsvaror, inkClub, har tagit städtempen bland svenska hushåll, däribland Dalarna. Undersökningen kartlägger hur ofta vi städar, vilka rum som är roligast och tråkigast att städa och hur mycket vi fuskar med städningen.

2014-07-15 11:02 CEST inkClub Sveriges största e-handelsvaruhus för förbrukningsvaror, inkClub, har tagit städtempen bland svenska hushåll, däribland Jönköping. Undersökningen kartlägger hur ofta vi städar, vilka rum som är roligast och tråkigast att städa och hur mycket vi fuskar med städningen.

2014-07-15 10:31 CEST inkClub Sveriges största e-handelsvaruhus för förbrukningsvaror, inkClub, har tagit städtempen bland svenska hushåll, däribland Östergötland. Undersökningen kartlägger hur ofta vi städar, vilka rum som är roligast och tråkigast att städa och hur mycket vi fuskar med städningen.