Bilder

Unik rörelsediagnostik snart möjlig vid SLU

Unik rörelsediagnostik snart möjlig vid SLU

2016-02-23 09:33 CET

Hästens rörelser registreras via Qualisys höghastighetskameror i löpargången. Resultatet sparas och kan användas för analyser eller fortsatta studier. Foto: Viktor Wrange

Unik rörelsediagnostik snart möjlig vid SLU

Unik rörelsediagnostik snart möjlig vid SLU

2016-02-23 09:33 CET

Såväl undersökande veterinär som hästägare kan i samband med undersökningen se hur hästen rör sig. Registreringen sker via markörer på olika ställen på hästens kropp, bl a huvudet. Resultatet visar sig i olika grafer. Foto: Viktor Wrange

Unik rörelsediagnostik snart möjlig vid SLU

Unik rörelsediagnostik snart möjlig vid SLU

2016-02-23 09:33 CET

Skiss över rörelsediagnostikanläggning

Djurens Rätt lämnar över 155 319 namnunderskrifter för ett förbud mot vilda djur på cirkus

Djurens Rätt lämnar över 155 319 namnunderskrifter för ett förbud mot vilda djur på cirkus

2016-02-16 18:30 CET

Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg lämnar över Djurens Rätts namninsamling för ett förbud mot vilda djur på cirkus den 16 februari 2016.

Djurens Rätt lämnar över 155 319 namnunderskrifter för ett förbud mot vilda djur på cirkus

Djurens Rätt lämnar över 155 319 namnunderskrifter för ett förbud mot vilda djur på cirkus

2016-02-16 18:30 CET

Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg lämnar över Djurens Rätts namninsamling för ett förbud mot vilda djur på cirkus den 16 februari 2016.

Djurens Rätt lämnar över 155 319 namnunderskrifter för ett förbud mot vilda djur på cirkus

Djurens Rätt lämnar över 155 319 namnunderskrifter för ett förbud mot vilda djur på cirkus

2016-02-16 18:30 CET

Djurens Rätts förbundsordförande Camilla Björkbom och politiska samordnare Bethania Malmberg lämnar över Djurens Rätts namninsamling för ett förbud mot vilda djur på cirkus till Maja Brännvall, politiskt sakkunnig på Näringsdepartementet och till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Stora fransyskan

Stora fransyskan

2016-01-31 17:28 CET

Stora fransyskan, en av tre detaljer som kan styckas ut från styckningsdetaljen fransyska.

Platta fransyskan

Platta fransyskan

2016-01-31 17:25 CET

Platta fransyskan, en av tre detaljer man kan stycka ut från styckningsdetaljen fransyska.

Lilla fransyskan

Lilla fransyskan

2016-01-31 17:20 CET

Lilla fransyskan, en av tre delar man kan stycka ut ur styckningsdetaljen fransyska.

Fransyska, en hel

Fransyska, en hel

2016-01-31 17:16 CET

Fransyska, en hel anatomisk styckningsdetalj