Bilder

Upplev Häst i Västerås

2015-05-06 09:00 CEST Hästnäringens Nationella Stiftelse Foto: Jessica Ortiz Begström

Svartfläckig blåvinge

2015-04-28 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Svartfläckig blåvinge (Phengaris arion) Nära hotad (NT) Foto: Pavel Bína Mer info: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/naturvardsuppdrag/om_rodlistan/exempelarter/svartflackig_blavinge/ Bilden får användas i samband med pressmeddelande om Rödlista 2015.

Slåtterfibbla

2015-04-28 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Slåtterfibbla (Hypochaeris maculate) Sårbar (VU) Foto: Mikael Svensson Mer info: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/naturvardsuppdrag/om_rodlistan/exempelarter/slatterfibbla/ Bilden får användas i samband med pressmeddelande om Rödlista 2015.

Kvistkrabbspindel

2015-04-28 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Kvistkrabbspindel (Pistius truncates) Starkt hotad (EN) Foto: Jonas Sandström Mer info: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/naturvardsuppdrag/om_rodlistan/exempelarter/kvistkrabbspindel/ Bilden får användas i samband med pressmeddelande om Rödlista 2015.

Vit kattost

2015-04-28 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Vit kattost (Malva pusilla) Sårbar (VU) Foto: Sebastian Sundberg Mer info: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/naturvardsuppdrag/om_rodlistan/exempelarter/vit_kattost/ Bilden får användas i samband med pressmeddelande om Rödlista 2015.

Violgubbe (Gomphus clavatus)

2015-04-28 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Violgubbe Gomphus clavatus Sårbar (VU) Michel Krikorev Mer info: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/naturvardsuppdrag/om_rodlistan/exempelarter/violgubbe/ Bilden får användas i samband med pressmeddelande om Rödlista 2015.

Grov rävsvansmossa

2015-04-28 09:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Grov rävsvansmossa (Thamnobryum subserratum) Starkt hotad (EN) Foto: Tomas Hallingbäck Mer info: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/naturvardsuppdrag/om_rodlistan/exempelarter/grov_ravsvansmossa/ Bilden får användas i samband med pressmeddelande om Rödlista 2015.

ko på grönbete

2015-04-27 08:05 CEST Svenskt Sigill

fyra kor på sommarbete

2015-04-27 08:05 CEST Svenskt Sigill

Jennie Ahlblom tar emot hedersutmärkelse

2015-04-27 07:37 CEST Clarion Hotel Arlanda Airport Hotellchef Jennie Ahlblom tog under lördagen den 25:e april 2015 emot Djurskyddet Sveriges hedersutmärkelse för hotellets initiativ "Happy Dog".