Bilder

Karta

Karta

2016-07-06 10:00 CEST

Karta: Prognos för blåbärsförekomst år 2016 i olika delar av landet, genomsnittligt antal bär per kvadratmeter och år. Grafik: Ola Langvall, SLU.

Figur 2

Figur 2

2016-07-06 10:00 CEST

Figur 2: Prognos för blåbärsförekomst år 2016 i olika landsdelar jämfört med genomsnittet för åren 2003-2015, genomsnittligt antal bär per kvadratmeter och år. Grafik: Ola Langvall, SLU.

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

Svenskt Sigill Klimatcertifierad

2016-07-06 07:32 CEST

Wändels Trädgård Perennodling

Wändels Trädgård Perennodling

2016-07-06 07:32 CEST

Backsippa

Backsippa

2016-07-06 07:32 CEST

Elisabet Qvarford, vd Svenskt kött

Elisabet Qvarford, vd Svenskt kött

2016-07-05 12:21 CEST

Gotlands Slagteri

Gotlands Slagteri

2016-07-04 13:14 CEST