Bilder

SLU-professor ansvarig för OS-ridbanornas underlag

SLU-professor ansvarig för OS-ridbanornas underlag

2016-07-27 08:00 CEST

Professor Lars Roepstorff, Sveriges lantbruksuniversitet

Flodtemplet

Flodtemplet

2016-07-08 10:22 CEST

Nya Regnskogen

Nya Regnskogen

2016-07-08 10:22 CEST

Hängbro

Hängbro

2016-07-08 10:22 CEST

Kapokträdet

Kapokträdet

2016-07-08 10:22 CEST

Kanjonen

Kanjonen

2016-07-08 10:22 CEST

Hängbro

Hängbro

2016-07-08 10:22 CEST

Figur 1

Figur 1

2016-07-06 10:00 CEST

Figur 1: Prognos för relativ blåbärsförekomst i olika landsdelar år 2016 jämfört med genomsnittet för åren 2003-2015, procent. Grafik: Ola Langvall, SLU.

Karta

Karta

2016-07-06 10:00 CEST

Karta: Prognos för blåbärsförekomst år 2016 i olika delar av landet, genomsnittligt antal bär per kvadratmeter och år. Grafik: Ola Langvall, SLU.

Figur 2

Figur 2

2016-07-06 10:00 CEST

Figur 2: Prognos för blåbärsförekomst år 2016 i olika landsdelar jämfört med genomsnittet för åren 2003-2015, genomsnittligt antal bär per kvadratmeter och år. Grafik: Ola Langvall, SLU.