Pressmeddelanden

2013-06-13 11:38 CEST Prematurföreningen Mirakel Prematurföreningen Mirakel has teamed up with The European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), the National GeBlod.nu and Spädbarnsfonden Västra Götaland. In our advisory board includes Professor Bo Jacobsson, Department of Obstetrics and Gynecology, Sahlgrenska University Hospital, Östra Hospital.

Daikin lanserar lågtemperatur (LT) Hydrobox för VRV

2013-05-14 14:15 CEST Daikin Sweden AB

Daikin lanserar nya inomhusenheter för Sky Air och VRV

2013-05-06 13:00 CEST Daikin Sweden AB

Daikin’s helt släta designade kassett – Design & genialitet i ett

2013-05-03 15:28 CEST Daikin Sweden AB

Kartläggning av omfattningen av problemet med vägglöss hos Sveriges studentbostadsföretag

2013-05-03 00:02 CEST Nattaro Labs AB Studentbostadsföretagen har tillsammans med Nattaro Labs genomfört en enkät med organisationens medlemmar för att få en bild av hur läget är med antalet vägglusangrepp i studentbostäderna.

Daikins nya intelligenta touchstyrning – Intelligent Touch Manager

2013-05-02 09:00 CEST Daikin Sweden AB

Nya väggmodeller från Daikin - optimerad VRV-effektivitet och komfort för mindre eller välisolerade rum

2013-04-24 15:03 CEST Daikin Sweden AB

Daikin luftkonditionerings- och värmepumpsystem - det effektiva valet året om

2013-04-19 13:50 CEST Daikin Sweden AB EU:s energirelaterade produktdirektiv trädde i kraft den 1 januari 2013. Sedan dess måste luftkonditioneringsprodukter med kapaciteter på upp till 12 kW – de som används för butiker, restauranger, kontor och datorrum – uppfylla kraven på minimal energieffektivitetsnivå som utvärderas under året. Resultatet av detta är att nya energimärkningar har introducerats.

Komplexa utmaningar i arbetet mot hiv/aids och tuberkulos bland sårbara migrantgrupper

2013-04-15 13:17 CEST Umeå universitet Hinder vid mötet mellan migranter och den svenska hälso- och sjukvården riskerar att ha en negativ inverkan på den hälsoundersökning som erbjuds, framför allt till asylsökande. Det visar en avhandling som Faustine K. Nkulu Kalengayi försvarar den 19 april vid Umeå universitet.

2013-04-04 14:42 CEST Södertörns högskola Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola arrangerar den 12 april vittnesseminariet ”Aids i Sverige. Ett vittnesseminarium om hiv-epidemin, aktivisterna och rörelserna.” om hiv-epedemins utbrott. Centrala aktörer minns och samtalar om engagemanget som utvecklades och organisationer och nätverk som uppstod.