Pressmeddelanden

Forskningens dag har infektioner i fokus

2014-02-20 13:38 CET Umeå universitet Vad händer i kroppen vid sorkfeber, hur farliga är fästingburna infektioner och hur möter forskningen problemen med antibiotikaresistens. Det är några av de frågor som kommer att diskuteras under Forskningens dag 2014, som äger rum vid campus, Umeå universitet, söndag den 23 februari.

Daikin Bergvärme den effektivaste bergvärmepumpen i energimyndighetens test av bergvärmepumpar

2014-02-10 14:13 CET Daikin Sweden AB SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har testat marknadens bergvärmepumpar. Resultatet visade att Daikin Bergvärme var effektivast och hade det högsta SCOP-kombi värdet på 5,0 vid vattenburen golvvärme och 3,9 med radiatorer. Det så kallade SCOP-kombi-värdet även kallad årsvärmefaktorn, är ett mått på värmepumpens effektivitet inklusive varmvatten,

2014-01-17 16:20 CET Gilead Sciences

Sorkfeber ökar risken för stroke och hjärtinfarkt

2014-01-13 10:48 CET Umeå universitet Personer som drabbas av sorkfeber har 14 gånger ökad risk att insjukna i stroke och sex gånger ökad risk att insjukna i hjärtinfarkt under de första tre veckorna efter infektionen. Det visar en studie som forskare vid Umeå universitet publicerar i tidskriften Circulation.

Motiverande samtal förebygger klamydia hos kvinnor

2014-01-07 09:02 CET Umeå universitet Motiverande samtal fungerar bra för att minska sexuellt riskbeteende och risken för klamydiainfektion hos kvinnor. Däremot behövs ytterligare insatser för att förebygga dessa infektioner hos män. Det konstaterar Jens Boman i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 10 januari.

Bättre beredskap mot Tamiflu-resistenta influensavirus

2013-12-09 08:24 CET Umeå universitet Forskare i Umeå och Uppsala har funnit att rester av influensaläkemedlet Tamiflu i vår miljö kan göra influensavirus i fåglar resistenta. Detta kan få allvarliga konsekvenser vid en influensapandemi. Med drygt 14 miljoner kronor från finansiärerna Formas och Vetenskapsrådet ska forskarteamet nu fortsätta studierna med fokus på alternativa antivirala läkemedel.

2013-11-20 12:22 CET Nordiska Afrikainstitutet Enligt rapportförfattarna är biståndsgivare mer intresserade av att mäta resultat än att uppnå verklig förändring. – Det har skapat ett byråkratiskt monster som fokuserar på kontrollmekanismer istället för biståndsarbete, säger Håkan Thörn som är en av medförfattarna till rapporten. NAI bjuder in till seminarie med författarna: Hörsalen, Sida. Fredag 29 november kl. 12 – 15

Ny behandling mot afrikansk sömnsjuka kommer närmare

2013-11-05 13:51 CET Umeå universitet Forskare vid Umeå universitet är på god väg att hitta ett läkemedel mot infektioner av parasiten Trypanosoma brucei. Därmed hoppas man också kunna bota afrikansk sömnsjuka. Detta enligt en avhandling som Munender Vodnala försvarar den 8 november.

Primär viktstabilitet - en ny väg för att förebygga övervikt och fetma

2013-09-16 11:03 CEST Umeå universitet Ett och samma budskap till alla fungerar inte om man strävar efter att förebygga övervikt och fetma i befolkningen. Det visar Kristina Lindvall i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 20 september.

Little Travellers hos Medvetna.se

2013-09-05 17:54 CEST Medvetna.se Nu finns Little Travellers i både webbutiken och hamnboden i Nynäshamn. Genom att köpa en Little Traveller hjälper du till att försörja 100 män o kvinnor som drabbats av AIDS, och till att finansiera vården av dessa på Hillcrest AIDS Centre Trust i Sydafrika.