Pressmeddelanden

Rekonstruerade bakterier avslöjar spetälskans ursprung

2013-06-17 07:00 CEST Stockholms universitet Ett internationellt team av forskare, där Stockholms universitet ingår, har rekonstruerat arvsmassan hos ett dussin leprabakterier från medeltida skelett och moderna fynd. Resultaten påvisar ett europeiskt ursprung för spetälska i Nordamerika och ett gemensamt ursprung för spetälskabakterier inom de senaste 4000 åren.

Upprop för global hälsa i The Lancet

2013-06-14 10:29 CEST Umeå universitet I en artikel i tidskriften The Lancet uppmanar bland andra Peter Byass, professor vid Umeå universitet, till ett världsomspännande engagemang för global hälsa. Utgångspunkten är Stockholmdeklarationen för global hälsa som ska bli en ledstjärna för fortsatt konkret arbete med att förbättra mänsklighetens hälsovillkor i en allt mer globaliserad värld.

2013-06-13 11:38 CEST Prematurföreningen Mirakel Prematurföreningen Mirakel has teamed up with The European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), the National GeBlod.nu and Spädbarnsfonden Västra Götaland. In our advisory board includes Professor Bo Jacobsson, Department of Obstetrics and Gynecology, Sahlgrenska University Hospital, Östra Hospital.

Daikin lanserar lågtemperatur (LT) Hydrobox för VRV

2013-05-14 14:15 CEST Daikin Sweden AB

Daikin lanserar nya inomhusenheter för Sky Air och VRV

2013-05-06 13:00 CEST Daikin Sweden AB

Daikin’s helt släta designade kassett – Design & genialitet i ett

2013-05-03 15:28 CEST Daikin Sweden AB

Kartläggning av omfattningen av problemet med vägglöss hos Sveriges studentbostadsföretag

2013-05-03 00:02 CEST Nattaro Labs AB Studentbostadsföretagen har tillsammans med Nattaro Labs genomfört en enkät med organisationens medlemmar för att få en bild av hur läget är med antalet vägglusangrepp i studentbostäderna.

Daikins nya intelligenta touchstyrning – Intelligent Touch Manager

2013-05-02 09:00 CEST Daikin Sweden AB

Nya väggmodeller från Daikin - optimerad VRV-effektivitet och komfort för mindre eller välisolerade rum

2013-04-24 15:03 CEST Daikin Sweden AB

Daikin luftkonditionerings- och värmepumpsystem - det effektiva valet året om

2013-04-19 13:50 CEST Daikin Sweden AB EU:s energirelaterade produktdirektiv trädde i kraft den 1 januari 2013. Sedan dess måste luftkonditioneringsprodukter med kapaciteter på upp till 12 kW – de som används för butiker, restauranger, kontor och datorrum – uppfylla kraven på minimal energieffektivitetsnivå som utvärderas under året. Resultatet av detta är att nya energimärkningar har introducerats.