Pressmeddelanden

Little Travellers hos Medvetna.se

2013-09-05 17:54 CEST Medvetna.se Nu finns Little Travellers i både webbutiken och hamnboden i Nynäshamn. Genom att köpa en Little Traveller hjälper du till att försörja 100 män o kvinnor som drabbats av AIDS, och till att finansiera vården av dessa på Hillcrest AIDS Centre Trust i Sydafrika.

Vad är ett liv värt? Piller-thrillerförfattaren är tillbaka

2013-08-28 11:25 CEST Hoi Förlag AB När pengar och prestige blir faktorer att räkna med, vad är då ett människoliv värt? Den frågan belyser Magnus Jahnsson i nya spänningsromanen Värdet av ett liv, uppföljaren till Sjukt begär. - Jag skrev första manusutkastet innan svininfluensan slog till. Jag var inspirerad av en annan skandal i läkemedelsvärlden där en ignorerad biverkning ledde till tiotusentals dödsfall, berättar Magnus.

Siesta Sky Air: den kostnadseffektiva klimatkontrollösningen

2013-07-31 15:31 CEST Daikin Sweden AB

2013-06-24 09:39 CEST Södersjukhuset AB Årsrapporten 2012 för barnhälsovården i Stockholms läns landsting visar att förutsättningarna för god hälsa hos förskolebarn är bra men skillnaderna är påtagliga mellan områden i länet. Riskfaktorer för att utveckla ohälsa kan identifieras redan i förskoleåldern.

Hungerprojektet delar ut kvinnliga kondomer i Almedalen

2013-06-24 07:30 CEST Hungerprojektet Kvinnliga kondomer utgör ett viktigt maktmedel för kvinnor, särskilt i länder där HIV/Aids-epidemin är utbredd. Trots detta är kvinnliga kondomer relativt okända. Vad beror detta på? Och varför är inte tillgängligheten och kunskapen om kvinnliga kondomer större även här i Sverige? Det vill organisationen Hungerprojektet uppmärksamma i sin Almedalskampanj.

Rekonstruerade bakterier avslöjar spetälskans ursprung

2013-06-17 07:00 CEST Stockholms universitet Ett internationellt team av forskare, där Stockholms universitet ingår, har rekonstruerat arvsmassan hos ett dussin leprabakterier från medeltida skelett och moderna fynd. Resultaten påvisar ett europeiskt ursprung för spetälska i Nordamerika och ett gemensamt ursprung för spetälskabakterier inom de senaste 4000 åren.

Upprop för global hälsa i The Lancet

2013-06-14 10:29 CEST Umeå universitet I en artikel i tidskriften The Lancet uppmanar bland andra Peter Byass, professor vid Umeå universitet, till ett världsomspännande engagemang för global hälsa. Utgångspunkten är Stockholmdeklarationen för global hälsa som ska bli en ledstjärna för fortsatt konkret arbete med att förbättra mänsklighetens hälsovillkor i en allt mer globaliserad värld.

2013-06-13 11:38 CEST Prematurföreningen Mirakel Prematurföreningen Mirakel has teamed up with The European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI), the National GeBlod.nu and Spädbarnsfonden Västra Götaland. In our advisory board includes Professor Bo Jacobsson, Department of Obstetrics and Gynecology, Sahlgrenska University Hospital, Östra Hospital.

Daikin lanserar lågtemperatur (LT) Hydrobox för VRV

2013-05-14 14:15 CEST Daikin Sweden AB

Daikin lanserar nya inomhusenheter för Sky Air och VRV

2013-05-06 13:00 CEST Daikin Sweden AB