Pressmeddelanden

2014-09-25 16:31 CEST EA Adventure Sweden AB Africana Travel har på sista tiden märkt ett minskat intresse för våra resor till Östafrika pga. rädsla för Ebola. Avståndet mellan Ebola epicentrum i Västafrika till London är 4946 km. Avståndet från Ebola epicentrum och Arusha i Tanzania är 5 694 km. Mellan Västafrika och London går ett flertal flyg dagligen mellan de Eboladrabbade länderna och Tanzania går inga direktflyg.

Linda Pira, Zacke, Scotts och Ida Redig är årets ambassadörer för kampanjen Klamydiamåndagen  - i år med undertiteln KLMD Remix

2014-09-25 09:20 CEST Helene Wigren PR & Beyond Linda Pira, Ida Redig, Zacke och Scotts har remixat varsin egen låt och gett dem nya texter som handlar om klamydia och om hur viktigt det är att testa sig efter oskyddat sex. Låtarna finns exklusivt tillgängliga på Klamydiamåndagens hemsida – klamydiamåndagen.se – från den 25 september.

Barn hårt drabbade i ebolaepidemin

2014-09-18 11:08 CEST Plan International Sverige Antalet barn som blir föräldralösa i den accelererande ebolaepidemin stiger kraftigt i Liberia. Fattiga familjer med ensamstående föräldrar drabbas särskilt hårt och många av de hittills 1137 människor som dött i landet har varit ensamma mammor. De föräldralösa barnen stöts ut av samhället och tvingas leta efter arbete för att överleva. Hundratals barn är i akut behov av hjälp och skydd.

Antibiotikaresistens – ett hot mot folkhälsan

2014-08-25 09:52 CEST Bioglan AB Sverige arbetar både långsiktigt och strukturerat mot antibiotikaresistens på alla nivåer och mellan olika discipliner. Under 2013 minskade antibiotikaförsäljningen med 8%. Förskrivningen av topikal antibiotika som används bland annat mot Impetigo har dock ökat med 56% på bara fem år. I behandlingen av svinkoppor har vi redan ersatt en antibiotikakräm med en annan på grund av resistensutveckling.

2014-07-28 08:00 CEST Södersjukhuset AB Södersjukhuset är först i landet med att starta en mottagning som vänder sig till unga HBTQ-personer som behöver testning, undersökning, stöd och samtal. Bland annat vill man nå den utsatta gruppen transpersoner. Målet är att förebygga sexuell ohälsa och att personer riskerar att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar.

Livräddande operationer under enkla förhållanden i Sydsudan

2014-07-03 06:30 CEST Röda Korset Röda Korset har haft fyra medarbetare på plats i Sydsudan, som jobbat med sjukvård i fält, vatten- och sanitetsfrågor och samarbete med Sydsudans Röda Kors. En av delegaterna, Peter Andersson återvänder hem på fredag, efter sju veckor som kirurg i landet. Han har jobbat under mycket tuffa förhållanden. Den humanitära situationen är svår och en koleraepidemi gör läget än värre.

Fernströmpris för folkhälsoforskning i fattiga länder

2014-06-18 10:48 CEST Umeå universitet Nawi Ng tilldelas 2014 års upplaga av skeppsredare Erik K. Fernströms pris till ”yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare”.

The first in vitro molecular diagnostic test that can help diagnose early-stage endometrial cancer

2014-06-02 09:36 CEST Bioglan AB GynEC®-DX is the first in vitro diagnostic test based on molecular analysis of uterine aspirate samples. GynEC®-DX identifies the absence of Type I and Type II cancer, and pre-neoplastic lesions in complex hyperplasia with atypia.

Det första in vitro molekulära diagnostiska testet för att diagnostisera endometriecancer i tidigt stadium

2014-06-02 09:26 CEST Bioglan AB GynEC®-DX är det första in vitro diagnostiska testet baserat på molekyläranalys av prov från livmodersekret. GynEC®-DX identifierar frånvaro av typ I och typ II cancer, och pre-neoplastiska skador vid komplex hyperplasi med atypi.

Smärta behandlas med kraften i chili

2014-05-15 09:47 CEST Bioglan AB I tusentals år har människan sökt efter sätt att bota och behandla sjukdomstillstånd och ofta ligger svaren på sjukdomars gåtor gömda i naturen, rakt framför våra ögon. Genom forskning har man lyckats tämja styrkan i chilin för behandling av olika smärttillstånd.