Pressmeddelanden

Ägglycka på Havets Hus

2014-01-28 10:23 CET Havets Hus i Lysekil AB Havets Hus tioarmade bläckfiskar har lagt ägg. Det var i tisdags som personalen gjorde den oväntade upptäckten, dittills har de trott att båda de vuxna bläckfiskarna var hanar. Nu hoppas man att allt går väl så akvariet kan visa upp små söta bläcksprutande bebisar lagom till påsk.

2014-01-28 09:27 CET Kustbevakningen Oljebekämpning står i blickfånget på båtmässan i Göteborg. Under mässan, som pågår mellan 1 och 9 februari, kan du träffa kustbevakare, tekniker och rekryterare från Kustbevakningen, som alla bidrar till att hålla oljan borta.

Snart börjar båtmässan! Välkommen ombord på vår räddningsbåt

2014-01-27 14:30 CET Sjöräddningssällskapet Båtmässan i Göteborg är ett säkert vårtecken och ett efterlängtat event för båtfrälsta. Och i år finns det extra mycket att längta efter, då Sjöräddningssällskapet har fått chansen att baxa in en hel sjöräddningsbåt på mässgolvet. Vi tjuvstartar med pressvisning redan på fredag 31 januari. Välkommen ombord i monter B08:32!

Go to Sea – en veckas hyllning till havet

2014-01-22 09:52 CET Göteborg & Co En veckas hyllning till havet – och på sikt en ny reseanledning till Göteborg. Det är tanken bakom Go to Sea, en ny kunskaps- och upplevelsevecka som sker 25 februari till 1 mars. Havet, fisk och skaldjur lyfts fram i seminarier, aktiviteter och matupplevelser. Ledorden är smaka, upplev och lär.

"Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön"

2014-01-22 09:48 CET Havs- och vattenmyndigheten I juni beslöt Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig dispens från förbudet att dumpa muddermassor i havet. Beslutet överklagades - nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen. - Domstolen går i stort på vår linje. Särskilt tillfredställande är att vårt krav på låga halter av tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör, säger Björn Sjöberg på HaV.

Syrebristen ett fortsatt hot mot torsken i Östersjön

2014-01-16 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön ligger fortfarande på rekordhöga nivåer. Det visar de mätningar som SMHI har gjort under hösten. - Det är allvarligt. Syrebristen är ett av de viktigaste måtten på hur Östersjön mår. Syrebristen är framförallt ett hot mot torskens utveckling i exempelvis östra delarna av Bornholmsbassängen, säger Bertil Håkansson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV..

Havs- och vattenfrågor viktiga på miljömöte i Genève

2014-01-15 07:32 CET Havs- och vattenmyndigheten I veckan hålls toppmöte i internationella gruppen GEO (Group on Earth Observations) i Geneve. Några frågor som tas upp där är hur klimatförändringar påverkar havs- och vattenmiljöer genom försurning, översvämningar och torka. - Världssamfundet kommer exempelvis att behöva hantera situationer med för mycket, för lite och för dåligt vatten, säger Thomas Klein på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Guldmus, rastamask eller en glasstrutmask?

2014-01-14 16:03 CET Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Nu finns en bestämningsnyckel till alla svenska familjer av havsborstmaskar i djurgruppen Ringmaskar. Liknande publikationer har hittills saknats och det är Svenska artprojektets förhoppning att den ska komma till användning, bland annat som för artbestämning inom till exempel marin miljöövervakning

Åtta miljoner till forskning om havsmiljön

2014-01-14 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har nu beslutat vilka projekt som får pengar för forskning om ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten”. Totalt rör det sig om fyra projekt som får dela på åtta miljoner kronor. - Förhoppningsvis kommer resultaten att kunna användas i Sveriges övervakningsprogram för att uppnå en god ekologisk status i havet, säger Pia Norling på HaV.

"Skarpsillsprojektet" gav viktig kunskap om ekosystemet i Östersjön

2014-01-13 07:30 CET Havs- och vattenmyndigheten Under sju år har forskare undersökt metoder för att bevara bestånden av rovfisk som torsk, abborre och gädda i Östersjön i det så kallade ”Skarpsillsprojektet”. Nu är Havs- och vattenmyndighetens slutrapport klar. - Resultaten har gett viktiga underlag för en ekosystembaserad förvaltning av bestånden, vilket är nödvändigt om vi ska kunna nå Sveriges och EU:s, säger Ingemar Berglund på HaV.