Pressmeddelanden

Dags att rensa stränderna från fult och farligt skräp igen

2014-05-07 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten På lördag är det dags för tredje upplagan av ”Kusträddardagen”. På flera platser längs den svenska kusten kommer det att plockas skräp och göras fint på våra stränder och klippor, bland annat i Sotenäs, Falkenberg, Lomma och Simrishamn. - Det här är dagen då alla kan göra en insats för miljön, säger Björn Sjöberg på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

HaV vill ha strängare krav vid rening av svavel i fartygsbränsle

2014-05-06 10:50 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, vill endast tillåta stängda ”scrubbers” för rening av fartygsbränsle. HaV vill också att vattnet från denna process endast ska få tömmas i miljösäkra anläggningar i hamn. - Tvättvattnet innehåller svavel i form av svaveldioxid som bidrar till havsförsurningen. Det kan också innehålla andra ämnen som är skadliga för havsmiljön, säger Jessica Hjerpe Olausson.

Klart vilka avloppsprojekt som får dela på HaV-miljoner

2014-04-30 07:36 CEST Havs- och vattenmyndigheten I mars utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV, 3,5 miljoner för projekt som kan minska utsläppen från små avlopp. Nu är det klart vilka projekt som får dela på pengarna. - Vi fick in så många intressanta förslag att vi valde att skjuta till mer pengar, totalt får de elva projekt som valts ut dela på drygt 4,7 miljoner kronor, säger Åsa Gunnarsson på HaV.

Pantburkar håller sjöräddarna flytande

2014-04-29 13:31 CEST Sjöräddningssällskapet I somras skänkte Returpack 10 öre per importerad burk som pantades i svenska automater till Sjöräddningssällskapet. Hela arton miljoner pantlösa burkar samlades in. Pengarna har använts till att förse våra 2 000 frivilliga sjöräddare med var sin egen, specialutvecklad flytväst. I dag överlämnade Returpack de första västarna till Sjöräddningssällskapets station på Rörö i Göteborgs skärgård.

10 miljoner till rening av läkemedel och miljögifter i avloppsvatten

2014-04-28 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, utlyser nu tio miljoner kronor till projekt som renar avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. - Även låga koncentrationer av läkemedel kan påverka vattenmiljön, exempelvis kan östrogen hämma fortplantningen hos fisk och psykofarmaka kan ändra beteendet så att de blir glupskare, modigare och mindre sociala, säger Margareta Lundin Unger

Returpack skänker flytvästar till 2 000 frivilliga sjöräddare

2014-04-28 07:00 CEST Sjöräddningssällskapet Förra årets samarbete med Returpack resulterade i en gåva på 1,8 miljoner kronor. Pengarna används till att förse Sjöräddningssällskapets 2 000 frivilliga sjöräddare med var sin personlig flytväst, specialutvecklad i samarbete med Baltic. Välkommen på premiärdopp på tisdag den 29 april.

Vad är vatten värt? Mattsson leder debatt mellan Ek och Ernkrans

2014-04-24 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Vad är vatten värt? På Havs- och vattenforum 2014 i Göteborg får du höra vad miljöminister Lena Ek (C) och vad ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, Matilda Ernkrans (S) tycker i den frågan. Britt-Marie Mattsson, prisbelönt journalist och författare, kommer att leda utfrågningen.

Sju vattenmiljöprojekt får dela på drygt sex miljoner

2014-04-23 09:49 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, lämnar ytterligare 6,1 miljoner kronor i bidrag till projekt som ska förbättra svenska havs- och vattenmiljöer. - Flera av de projekt som nu får pengar syftar till att minska övergödningen av våra hav, sjöar och vattendrag, exempelvis exempelvis i Mälaren, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.

Sjöräddningssällskapet kan vinna Guldägget

2014-04-16 13:38 CEST Sjöräddningssällskapet Sjöräddningssällskapets tidningsannonser från 2013 har nominerats till det prestigefulla Guldägget. Vinnaren utses den 23 april. Annonserna har skapats av reklambyrån Forsman & Bodenfors, som arbetar pro bono för Sjöräddningssällskapet.

Tre miljoner till projekt för att minska  sälskador på fisket

2014-04-16 07:30 CEST Havs- och vattenmyndigheten Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger tre miljoner kronor till "Program Sälar & Fiske”. Pengarna ska främst gå till utveckling av metoder som minskar sälskador på fiskredskap och fångster, l. - Hittills har det varit mycket fokus på att utveckla burar för torskfiske. Nu går projektet vidare och vill utveckla så kallade pushup-fällor för torsk, abborre och sik, säger Susanne Viker på HaV.