Blogginlägg

Digital kommunikation som i Nangijala

2014-06-22 15:10 CEST Digitala Hjältar Idag kan nog de flesta företag skriva under på att de har en digital närvaro. Digital närvaro i bemärkelsen att det finns en hemsida, ett Facebook- och/eller Twitter-flöde, kanske några reklamfilmer på Youtube. Men jag tror också att många företag kan skriva under på att ingenting avsevärt har hänt efter att all digital teknik och logistik kommit på plats.

Välkommen till den nya eran

2014-06-20 19:43 CEST Digitala Hjältar Att bygga engagerande varumärken för den nya eran är en kulturell utmaning. Så ser vi på Digitala Hjältar på det i alla fall. Om du håller med oss inser du snart att den insikten ger upphov till en rad frågor, och det är dem frågorna vi vill hjälpa dig besvara.

Alla företag är digitala

2014-06-19 19:56 CEST Digitala Hjältar Förväntningar på företag sätts inte längre i den fysiska världen - utan i den digitala. De spiller över från det digitala erbjudandet till de fysiska och från en bransch till en annan lika snabbt som det går att hoppa mellan två appar i mobilen (ca 1,74 sekunder).

Fem faktorer som riskerar sätta stopp för din idé

2014-06-19 14:42 CEST Runius Design Har du en idé och funderar du på att ta den vidare? Här är fem faktorer som är bra att fundera på innan du ger dig in i att utveckla din idé.

TREVLIG MIDSOMMAR !

2014-06-19 13:41 CEST Mama Mia

2014-06-19 13:07 CEST Sveriges Kommuner och Landsting Diskussionen om vad som skapar ett bra lokalt företagsklimat behöver vidgas. Fokus riktas nästan enbart mot kommunerna, trots att företagen har kontakt med en mängd andra aktörer. En ny studie ger en tydlig indikation om att den privata sektorns företagsservice är en viktig del av företagsklimatet.

Prenatal classes in English

2014-06-19 12:46 CEST Mama Mia Pregnancy is a wonderful and exciting time in a woman´s life. During pregnancy the body experiences many changes and it is important to maintain physical activity for your health.

Förändringens vindar...

2014-06-19 11:17 CEST Videum AB och Videum Science Park För ett antal år sedan påbörjade Videum arbetet med att utveckla science parken genom att samla företag i kvarteret Uppfinnaren. Syftet var att skapa en dynamisk och entreprenöriell miljö för företag som kan och vill samverka. Både med varandra och med akademin. Något år senare antogs en visionsplan med syfte att låta kvarteret Uppfinnaren expandera och bli en starkare och tydligare science park.

Glad midsommar önskar Ulf och teamet på KKIKK!

2014-06-18 17:04 CEST KKiKK Ulf är nyss hemkommen från Erbil och skall strax vidare till Gotland och Almedalsveckan. I januari tillträdde han som VD för KKIKK i januari. Men vem är han? Han kallar sig för en människo-människa. Har alltid många bollar i luften och rör sig vant mellan olika sammanhang, kulturer och möten. Vi valde att intervjua honom för att ge dig en bättre bild av Ulf. Glad midsommar!

2014-06-17 14:52 CEST Rebuz Kidz