Pressmeddelanden

Norsk-svensk MBA-stipendiat utsedd

2014-09-18 09:39 CEST Handelshögskolan i Stockholm Jan Anders Syltern, Veidekke Eiendom blev först att få ett nyinstiftat norsk-svenskt stipendium. Stipendiet utlyses av Norsk-Svenska Handelskammaren i Stockholm i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och omfattar 18 månaders Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm till ett värde av 465 000 kronor.

2014-09-18 09:39 CEST LRF i Västra Sverige

Philips AB har ingått nytt avtal med Stockholms Läns Landsting avseende bild- och funktionsutrustning för Nya Karolinska Solna

2014-09-18 09:39 CEST Advokatfirman Lindahl KB

Kultur och stadsutveckling tema för internationellt möte i Umeå

2014-09-18 09:00 CEST Tillväxtverket Nästa vecka är kulturhuvudstaden Umeå värd för en internationell konferens som handlar om kulturdriven tillväxt och hållbar stadsutveckling; The Impact of Culture - Creative businesses for Sustainable Cities.

The Deloitte/SEB CFO Survey: Starka finanser men försiktig syn på affärsläget

2014-09-18 09:00 CEST Deloitte De svenska företagens finansiella ställning är nu mycket stark. Samtidigt finns en tydlig försiktighet inför investeringar. Det innebär att förutsättningar på marknaderna är svårbedömda och att företagen prioriterar stabilitet mer nu jämfört med i mars. Det framgår av senaste CFO Survey som Deloitte och SEB publicerar två gånger varje år.

FundedByMe welcomes Kickstarter to Sweden with a gift

2014-09-18 08:39 CEST FundedByMe When the American crowdfunding platform Kickstarter launched their services in Sweden, their Swedish competitor FundedByMe answered with embracing their presence and welcome them with open arms - and a gift.

2014-09-18 08:21 CEST Harrys Krogkedjan Harrys är nominerade till Svenska Designpriset för sin nya grafiska identitet som tagits fram tillsammans med Göteborgsbaserade design- och arkitektbyrån Stylt Trampoli. Och tänk att allt började med ett tuggummi.

2014-09-18 08:20 CEST TicTac Interactive TicTac tar har vunnit en upphandling genom anbud gällande produktion av e-learning, hela utbildningar och tillhörande tjänster åt Sida. Ämnen som ska läras ut kan variera och vara alltifrån introduktions-utbildning till specialkurser avseende exempelvis regelverk och IT-system. Sida har ca 700 anställda medarbetare. På utlandsmyndigheterna finns ytterligare ca 200 som arbetar med Sidas processer.

Marknadsvärdet för inkassoverksamhet  på den offentliga marknaden uppgår till 254 miljoner kronor

2014-09-18 08:10 CEST DoubleCheck AB DoubleCheck har för andra året gjort en unik rikstäckande kartläggning över den offentliga marknadens affärer. Den offentliga marknadens totala inköp av varor och tjänster uppgick 2013 till 770 miljarder kronor. Det finns 74 leverantörer på inkassomarknaden som tillsammans har fakturerat Sveriges myndigheter, kommuner och landsting 2,5 miljoner kronor under 2013.

2014-09-18 08:00 CEST Almis mediarum En mentor kan bli avgörande om en företagare lyckas. Styrelseproffset Anna Katarina Bergsten har utsetts till Årets Mentor i Skåne i kategorin befintliga företag.