Pressmeddelanden

2015-01-22 14:24 CET Almis mediarum Enligt EUs beräkningar kommer år 2050 cirka 15 % av Europas elenergi att hämtas från vågkraft, tidvatten samt havsbaserade vindkraftverk. Men att fånga energi ur havet är en stor utmaning. Företaget Waves4Power har utvecklat ett system med flytande bojar, en teknisk lösning som har visat sig klara av att både producera energi och stå pall i en extrem havsmiljö.

Lantmännen vinnare av Signumpriset 2015

2015-01-22 14:20 CET Groth & Co Signumpriset uppmärksammar varje år det nordiska företag som utmärker sig i sitt långsiktiga arbete med att vårda och förvalta sitt varumärke. I år tilldelades det prestigefyllda priset Lantmännen för sitt framgångsrika varumärkesarbete. Signumpriset är instiftat av Groth & Co.

Landets coacher märker hur Sverige tar fart

2015-01-22 11:21 CET ICF International Coach Federation En snabb rundfrågning bland ICF-anslutna coacher i landet visar att nio av tio upplever att det svenska näringslivet nu gasar på efter en återhållen höst. Som coach arbetar man mitt i vardagen för många grenar i näringslivet. Man blir som en barometer för näringslivsklimatet omkring sig och nu noterar våra medlemmar en märkbar skillnad säger Lena Gustafsson från ICF Sverige.

Norrlands inland i fokus

2015-01-22 10:58 CET Västerbottens museum En utställning om att leva och bo i Norrland 2014. Fotografer och skribenter har rest runt i de fyra nordliga länen och samlat berättelser om skaparkraft, överlevnadsstrategier, utsatthet och periferi. Projektet har stöd från Postkodlotteriets Kulturstiftelse och Kulturrådet.

Dom avkunnad i Slussenmålet

2015-01-22 09:22 CET LRF Konsult Miljööverdomstolen har nu gett sin dom i det sk Slussenmålet som avser en ändring av Mälarens reglering. LRF Konsult företräder 200 lantbrukare vars marker påverkas av ändrade vattenförhållanden.

2015-01-22 09:06 CET Almis mediarum ​Almi lanserar ett nytt Tillväxtlån för Innovativa företag. Under en tvåårsperiod kommer Almi att kunna låna ut 1,2 miljarder kronor till innovativa företag över hela Sverige.

Scope pairs up in Happy Socks

2015-01-22 09:00 CET Scope Capital Advisory AB The growth equity fund, Scope, and Industrial Advisor, Jonas Meerits, have become new partners in fast growth company Happy Socks. The first target with founders Mikael Söderlindh and Viktor Tell, who retain ownership, is to double the sales figures in 2015.

Jollyroom expanderar inom barnrumsinredning

2015-01-22 08:03 CET Jollyroom.se Efter en hög försäljningsperiod i december är januari den månad då svenska folket tenderar att hålla allt hårdare i sina slantar. Vilket för detaljhandeln generellt innebär en lugn månad med låga försäljningssiffror. Men för barn- och baby butiken Jollyroom har trenden varit helt tvärtom i år och svenskarna shoppar framförallt barninredning som aldrig förr.

Graflunds och eGain minskar miljöpåverkan med 3 000 000 kg CO2

2015-01-22 07:30 CET eGain Sweden AB eGain Sweden AB och Graflunds har samarbetat sedan 2008 gällande energieffektiviserande åtgärder där eGain forecasting™ använts i syfte att optimera energianvändningen och därmed utsläppen av miljöfarliga ämnen. Nu summeras samarbetet t.o.m. 2014, där 3 000 000 kg i minskade utsläpp av koldioxid från Graflunds fastigheter konstateras.

24 procent av tillfrågade åkerier behöver nyanställa lastbilsförare det närmaste halvåret

2015-01-21 14:29 CET TYA - Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd Av de drygt 800 åkerier som besvarat TYA:s enkät om anställningsbehov uppger 24 procent att de ser behov av nyanställning inom den närmaste sexmånadersperioden. Det är samma siffra som motsvarande mätning för ett halvår sedan vilket visar att trenden håller i sig. Endast 8 procent bedömer att verksamheten behöver krympas och 50 procent tror inte att någon förändring kommer ske.