Pressmeddelanden

Dachser ändrar juridisk form till europabolag

2015-02-17 12:03 CET Dachser

2015-02-17 11:59 CET FundedByMe FundedByMe launches a new peer-to-business financial solution that helps small and medium enterprises raise cash for development of their business. Regular savers can earn on an average 8-10% interest

Ny peer-to-business tjänst för svenska företag och nya investeringsmöjligheter för sparare

2015-02-17 10:04 CET FundedByMe FundedByMe lanserar en ny finansiell lösning. Detta peer-to-business verktyg är skräddarsytt för att hjälpa små och medelstora företag att finansiera sin verksamhet genom sk. sociala lån (på engelska loan-based crowdfunding). Den genomsnittliga utlåningsräntan till företagen på FundedByMe skall vara lägre än hos banker och vara en mer flexibel lösning.

2015-02-17 09:17 CET Deflamo AB Svenska Deflamo AB, som utvecklar, tillverkar och säljer miljöanpassade flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum, har tagit emot sin största order hittills. Orden är denna gång på 5 ton, vilket motsvarar ca 80 % av förra årets totala försäljningsvolymer. Den aktuella ordern avser en PVC-applikation, och kunden har en total potential för Apyrum överstigande 100 ton per år.

Optimera din LinkedInprofil – 12 experttips

2015-02-16 20:00 CET Uhrvis LinkedIn är en etablerad plats för kontakter med tidigare kollegor, kunder, nya arbetsgivare och andra affärskontakter. Det blir allt vanligare att man innan man träffar en ny person studerar dennes LinkedInprofil. Allt fler rekryterare använder sig av nätverket för att hitta kandidater till nya jobb och för att verifiera individers kunskap. Håll din profil aktuell och uppdaterad.

Förhandlingar om ny organisation avslutade

2015-02-16 11:06 CET Orio AB Som en del av ett pågående omstruktureringsarbete för att anpassa organisationen till nya förutsättningar lade Orio AB ett varsel om övertalighet den 28 november 2014 och fackliga förhandlingar inleddes. Förhandlingarna om ny organisation i Sverige har nu avslutats och 62 medarbetare som berörs har informerats om uppsägning alternativt pensionslösning.

​Fortsatta satsningar på tillgänglighet, miljö och hälsa

2015-02-16 10:46 CET Apoteksgruppen Resultatet för 2014 visar en fortsatt god utveckling för de entreprenörsdrivna apoteken inom kedjan Apoteksgruppen. Den positiva utvecklingen härleds framförallt till försäljning av handelsvaror, där egna märkesvaror och konceptet ”Hälsokällan” tydligt bidragit. Under 2015 satsar kedjan vidare på investeringar i e-handel och nyetableringar.

Köns- och ålderfördelning för 11 800 rabattkodanvändare

2015-02-13 14:19 CET CupoNation Statistik som visualiserar demografin för 11 800 rabattkodanvändare på cuponation.se. Vendela Leksell, marknadschef på CupoNation Sverige förklarar vad som står bakom resultatet och hur detta kan är typiskt för branschen i allmänhet.

2015-02-12 10:51 CET Stockholms Handelskammare Bromma flygplats spelar en viktig roll för jobbskapandet i hela Sverige. Det är märkligt att trafikforskaren Per Kågeson helt missar denna viktiga aspekt. Ett flertal tunga utredningar har slagit fast att Stockhlm behöver två flygplatser. Om Bromma läggs ner kommer många orter som trafikerar flygplatsen att få försämrade förbindelser med Stockholm, vilket slår hårt mot jobb och tillväxt.

2015-02-12 10:05 CET AkzoNobel Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) today reported positive volume growth and an improvement in return on sales (ROS) for the full-year 2014. Excluding incidentals, ROS was 7.5 percent (2013: 6.1 percent).