Pressmeddelanden

Reselandet Tyskland framgångsrikare än någonsin

2013-03-15 15:14 CET Tyska Turistbyrån AB Reselandet Tyskland fortsätter på sin framgångskurs och framför allt den utmärkta utvecklingen för de internationella övernattningarna står för en tillväxtspurt. 2012 registrerades över 68,8 miljoner utländska övernattningar på logianläggningar med fler än tio bäddar enligt Statistisches Bundesamt, ett plus på 8,1 procent jämfört med föregående år.

Stabila ekonomier gör fastighetsmarknaderna i de nordiska länderna intressanta

2013-03-12 16:39 CET Colliers International AB Sverige, Danmark, Norge och Finland uppfattas generellt som säkra ekonomier - och fastighetsmarknaderna är därför intressanta för utländska investerare. Nordic Real Estate Review 2013 (kvartal 1) som Colliers International i Norden just utgivit ger status på de nordiska fastighetsmarknaderna.

Reselandet Tyskland ledande inom affärs- och kulturresor för européer

2013-03-04 13:15 CET Tyska Turistbyrån AB Affärsresandet i Tyskland har under det gångna året visat ett enormt plus. Enligt preliminära uppgifter från IPK International och World Travel Monitor (WTM) ökade antalet affärsresor av européer till Tyskland till närmare 13 miljoner resor år 2012, vilket motsvarar en tillväxt på 12,3 procent jämfört med föregående år.

 Philips accelerates Green Innovation and reports revenue from Green Products reaching close to half of total sales

2013-02-25 11:29 CET Philips Today Royal Philips Electronics (NYSE:PHG, AEX:PHIA) reported Green Product sales of EUR 11.3 billion in 2012, marking 45% of total sales and moving the company significantly closer to its EcoVision sustainability performance targets of 2015.

Philips publishes 2012 Annual Report

2013-02-25 10:39 CET Philips Amsterdam, the Netherlands – Royal Philips Electronics (NYSE: PHG, AEX: PHIA) today published its 2012 Annual Report, and expects to file its 2012 Form 20-F with the US Securities and Exchange Commission later today (www.sec.gov).

2013-02-22 10:05 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket har idag lämnat in sin årsredovisning till regeringen. Verksamheten har under 2012 präglats av arbetet med att förtydliga den interna organisationsstrukturen, nya och utvidgade regeringsuppdrag samt ett fortsatt framgångsrikt EU-arbete genom ett antal framskjutande positioner.

Rekordmånga utländska besökare kom till Sverige 2012

2013-02-20 08:50 CET VisitSweden Det gick bra för destinationen Sverige även 2012. För nionde året i rad ökade övernattningarna från utlandet på hotell, stugbyar och vandrarhem i Sverige, och resandet från Norge, Finland, Ryssland, USA och Kina ökade med mellan 2,5 och nästan 12 procent. Även om det totala antalet övernattningar från utlandet under 2012 minskade svagt, var resultatet högre än 2010.

2013-02-20 08:00 CET AkzoNobel Akzo Nobel N.V. (AkzoNobel) today announced its Q4 and full-year 2012 results. Revenue for the year was up 5 percent driven by favorable currencies and pricing, which was partially offset by a decline in volumes.

Ny statistik över den svenska vård-och omsorgsbranschen – stark tillväxt och 40 000 nya jobb sedan 2007

2013-02-19 13:31 CET Vårdföretagarna 118 000 anställda i 10 600 företag. Så ser vårdbranschen ut enligt Vårdföretagarnas uppdaterade branschstatistik som publiceras idag. Den samlade rörelsemarginalen ligger på 7,6 procent. Av det samlade resultatet efter skatt på 4,6 mdr kr återinvesterades hälften, hälften delades ut till ägarna. Vårdföretagarnas statistik har uppdaterats med företag som redovisar brutet räkenskapsår 2011/2012.

Tyskland spränger 400-miljonersgränsen

2013-02-11 13:00 CET Tyska Turistbyrån AB Reselandet Tyskland håller en fortsatt framgångsrik kurs och framför allt de internationella övernattningarnas utmärkta utveckling står för en tillväxtboom. 2012 registrerades över 68,8 miljoner utländska övernattningar på logianläggningar med fler än tio bäddar enligt Statistisches Bundesamt, vilket motsvarar en ökning på omkring åtta procent jämfört med föregående år.