Nyheter

Från kris till kreativitet

2014-07-05 15:03 CEST Högskolan Väst Rektor Kerstin Norén deltog på fredagen i ett seminarium i Almedalen kring hur Trollhättan arbetat med omställningsarbetet i samband med SAAB Automobiles konkurs.

Möjligheter och utmaningar i högskolans samverkan med det omgivande samhället

2014-07-04 11:41 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst anordnade ett seminarium under Almedalsveckan på temat ”Ett lärosätes samverkan med omgivande samhälle – möjligheter och gränsområden” Högskolan Väst har sedan 2002 ett uppdrag från regeringen att jobba med arbetsintegrerat lärandet, AIL.

För lite forskning om arbetsmiljön i skolan

2014-07-03 11:06 CEST Högskolan Väst Det finns knappt någon aktuell forskning om arbetsmiljön i skolan. Den senaste studien är från 2000 och visar på dåliga resultat. Samtidigt mår allt fler elever psykiskt dåligt. Forskare vid Högskolan Väst har skrivit en bok om inkludering som ett sätt att bryta denna negativa utveckling. De driver också ett samverkansprojekt, där forskarna provar att göra tidiga insatser i en förskola.

Nya vägar till högre utbildning

2014-07-02 10:40 CEST Högskolan Väst Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden?

Rektor Kerstin Norén: Satsa mer resurser på företagsforskarskolor

2014-07-01 13:00 CEST Högskolan Väst Brist på välutbildade medarbetare i industrin hämmar utvecklingen. Företagsforskarskolor vid högskolorna är en lösning på problemet. De stärker konkurrenskraften hos viktig exportindustri, enligt en ny undersökning från KK-stiftelsen. Det hävdar Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen och Kerstin Norén, rektor Högskolan Väst i en debattartikel idag.

Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck

2014-07-01 11:10 CEST Högskolan Väst

Ett lärosätes samverkan med omgivande samhälle – möjligheter och gränsområden

2014-07-01 10:23 CEST Högskolan Väst Hur kan ny och relevant avancerad kunskap införlivas i högre utbildning och forskning genom samverkan? Högskolan Väst i Trollhättan har ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta med Arbetsintegrerat lärande, som också är högskolans profil. Hur arbetar Högskolan Väst med AIL? Seminarium i Almedalen onsdag 2/7 12.00 - 13.00.

ÅF Offshore Race 2014 – seminarium tillsammans med OS-guldmedaljören Johan Olsson och Volvo

2014-06-30 15:37 CEST ÅF Seminarium där bland andra Claes Tingvall från Trafikverket och Anders Berglund, VD Google Sverige, medverkade

Nyhetsbrev nr. 5, juni-juli 2014

2014-06-30 11:52 CEST SwedNanoTech Ur innehållet: - SwedNanoTech får halv miljon för nanoprojekt - Ericsson partner i Graphene Flagship - Magnetiska jätteatomer skapade med nanoteknologi - Nanopartiklar i sprej snart förbjudet? - Disruptive Materials vann Venture Cup - Utställning om grafen på Universeum - Konferens: NanoForum: Connect - På gång i föreningen - Kalender

Från Ax till Limpa del 5 av 6 - Industrialisering

2014-06-28 11:11 CEST Runius Design Det jag ramar in i den här delen är det jag kallar för industrialisering. Detta är ett arbete som pågår parallellt med designprocessen och en viktig del i produktens slutliga utförande. Industrialisering handlar om att omsätta sin produktidé från konceptuell nivå och digitala underlag till en serieproduktion som ligger till grund för en kommersiell beställningsprocess.