Nyheter

Recept för hållbar utveckling i Västra Götaland: Låt invånarna bli delaktiga!

2014-06-19 11:31 CEST Högskolan Väst Förra veckan avslutades Uddevalla Symposiet, en forskningskonferens om regional utveckling, där Högskolan Väst är huvudarrangör. Inom ramen för symposiet höll Västra Götalandsregionen ett seminarium om Västsveriges utmaningar. Till sin hjälp hade regionen en expertpanel med internationella forskare som var speciellt hitresta för att delta i symposiet.

Hjärnintegration kan vara nyckeln till kreativitet

2014-06-18 15:03 CEST Högskolan Väst Kreativa människor använder sina hjärnor mer effektivt än andra. Hjärnans delar samarbetar, det kallas hjärnintegration, och följden blir människor som är alerta, intresserade av att lära sig nya saker, benägna att ha ett helhetstänk och som är emotionellt stabila.

Magnetiska jätteatomer skapade med nanoteknologi

2014-06-16 12:04 CEST SwedNanoTech Forskare vid avdelningen för materialfysik vid Uppsala universitet har visat att det går att skapa artificiella magnetiska jätteatomer med hjälp av nanoteknologi. De nya fynden presenteras nu i den vetenskapliga tidskriften Nature Nanotechnology.

Framtidens testare ställer Stefan Nerby, testspecialist, mot väggen..

2014-06-16 06:04 CEST AddQ Consulting Sveriges blivande testexperter gavs möjligheten att utifrån Stefans erfarenheter som teknisk testare, ställa kniviga frågor inom hans verksamhetsområde.

AddQ Consulting kliver in som en stark utmanare på STWC 2014.

2014-06-13 11:12 CEST AddQ Consulting AddQ Consulting kliver in med två starka lag (D.O.G.S. och T.I.G.E.R.S.) på STWC 2014, där vi ges möjligheten att slåss med testspecialister från hela Europa.

Ny utgåva av standarden SS-EN 61918 för installation av kommunikationsnät inom industrin

2014-06-11 13:07 CEST SEK Svensk Elstandard För installation av kabelnät i industrimiljö – både generella nät och nät för fältbussar – finns råd och anvisningar i standarden SS-EN 61918, som nu kommit i ny, reviderad utgåva från SEK Svensk Elstandard. Både installationer med kopparkablar och fiberkablar behandlas.

2014-06-11 09:00 CEST Högskolan Väst I juni är det dags igen. För sjuttonde gången i ordningen arrangeras Uddevallasymposiet. Det är en internationell forskningskonferens om regional utveckling och entreprenörskap. Efter flera år utomlands återvänder konferensen till Uddevalla, där det en gång började 1998.

Över 850 studenter firades på avslutningshögtid på Högskolan Väst

2014-06-06 09:56 CEST Högskolan Väst En högtidlig dag med både glädje och vemod, avsked och framtidsplaner. Över 850 studenter firades på högskolans avslutningshögtid den 5 juni, alltifrån färdigutbildade ingenjörer till sjuksköterskor. Carl-Erik Alphonce och Kristin Dure var två av studenterna.

Som tack till alla våra kunder släpper vi nu verktyget SBTExecute som Freeware

2014-06-04 22:16 CEST AddQ Consulting Det är med stor glädje som vi nu väljer att släppa nästa version av verktyget SBTExecute som Freeware. SBTExecute är verktyget som hjälper dig som kund att få tydligare spårbarhet i era utforskande tester och samtidigt leverera mätetal och statistik för bättre testutvärderingar.

2014-06-02 14:41 CEST Högskolan Väst Elisabet Björquist är doktorand i hälsovetenskap med inriktning mot handikappforskning. Hon arbetar med en studie som handlar om övergången från barn till vuxenliv för ungdomar med cerebral pares (CP). Hon har intervjuat både ungdomarna själva och deras föräldrar - utifrån deras hälsa, välbefinnande och behov.