Pressmeddelanden

Det ökande bilpoolandet i Solna bidrar till en positiv miljöpåverkan

2015-03-20 11:17 CET Sunfleet Sunfleet har undersökt hur företagets medlemmar använt bilpoolsbilarna under Q3-Q4 2014 och jämfört siffrorna med samma period året innan. Antal Sunfleetmedlemmar i Solna är idag cirka 250 personer och siffrorna visar att dessa åkte 38 procent längre och spenderade 39 procent mer tid i bilpoolsbilarna under 2014 jämfört med 2013.

Öresundskraft och Eltel i samarbete om snabbladdare

2015-03-20 11:00 CET Öresundskraft Öresundskraft har valt Eltel som huvudentreprenör för att bygga ett nät av snabbladdningsstationer.

Bostads AB Mimer rankad som nr 13 bland Sveriges 20 bästa arbetsplatser

2015-03-20 08:25 CET Bostads AB Mimer ​Varje år rankar organisationen Great Place to Work världens bästa arbetsplatser. I Sverige deltog i år 148 företag. De bästa företagen utsågs i går kväll, torsdagen den 19 mars, på Berns salonger i Stockholm. Mimer, som deltog för första gången, rankades som nummer 13 bland de 20 bästa företagen i landet i klassen medelstora organisationer (50-249 medarbetare).

Helsingborg klarade miljökvalitetsnormen för luft

2015-03-20 08:00 CET Helsingborgs stad Helsingborgs stad mäter kontinuerligt luften för att bedöma om staden klarar normerna för luftkvalitet utomhus, så kallade miljökvalitetsnormer. Sammanställning för 2014 är klar och visar att staden klarade miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

2015-03-19 13:54 CET Regionförbundet i Kalmar län De samlade koldioxidutsläppen från länets transporter uppgick till 520 000 ton år 2012. Det är första gången som utsläppen når under 1990 års nivå, på 538 000 ton, visar den energibalansberäkning som har tagits fram av Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län. Men det kommer att vara tufft att nå målet att halvera 1990 års utsläppsnivå till år 2020.

Kommuner och landsting når regeringens mål om fossiloberoende fordon först 2130

2015-03-19 11:43 CET Bisnode Men de bästa kommunerna når målet redan 2025

​Tuvesvik terminal får miljömärkning

2015-03-19 10:05 CET Västtrafik Västtrafiks terminal för båt- och busstrafik vid Tuvesvik utanför Orust har blivit miljömärkt av Sweden Green Building Council. Det innebär att byggnaden uppfyller organisationens krav på effektiv energianvändning, bra innemiljö och hållbara byggmaterial.

GodEl börjar med podcasten GodPod
​Slutrapport för Elbilsupphandlingen

2015-03-18 14:15 CET Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stad Imorgon, den 19 mars, presenteras slutrapporten för Elbilsupphandlingen på ett seminarium i Hagamagasinet, Solna. Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall i syfte att få fler elfordon på våra svenska vägar. Elbilsupphandlingen hade vid årsskiftet 2014-2015 bidragit till över 900 elfordon i Sverige.

Ökad produktion och export stärkte Preems omsättning för 2014 men resultatet påverkades av prisfallet på olja

2015-03-18 09:18 CET Preem Preems resultat efter skatt för 2014 blev -2 950 MSEK (-1 436). Resultatet är kraftigt påverkat av prisfallet på oljemarknaden under andra halvåret. Rörelseresultatet, justerat för pris- och valutaeffekter på lager och övrigt rörelsekapital, blev drygt 1 miljard kronor. Den totala omsättningen för Preem steg under 2014 till 94 170 MSEK (89 399) före avdrag för punktskatter.