Pressmeddelanden

Så växer unga forskare till att bli experter

Så växer unga forskare till att bli experter

2016-11-22 15:34 CET
Expertorganisationer spelat en avgörande roll när politiker ska fatta beslut för att fr...

Svenska forskare och biståndsorganisationer går samman i nytt klimatinitiativ

Svenska forskare och biståndsorganisationer går samman i nytt klimatinitiativ

2016-11-22 11:55 CET
Idag lanserar Vi-skogen, SLU Global, SIANI, och Focali ett nytt svenskt klimatinitiativ...

Martin Timell - ny Östersjöambassadör till Stiftelsen Hållbara hav

Martin Timell - ny Östersjöambassadör till Stiftelsen Hållbara hav

2016-11-21 14:54 CET
Sveriges kanske mest kända och etablerade "handy man" i TV 4´s Äntligen hemma. Martin ä...

EU-förslag fasa ut biodrivmedel hotar svenska målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030

EU-förslag fasa ut biodrivmedel hotar svenska målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030

2016-11-21 13:36 CET
​EU-kommissionen presenterar den 30 november förslag till ny biodrivmedelsstrategi. Dir...

COP22: Positioneringsmöte präglat av Trump

COP22: Positioneringsmöte präglat av Trump

2016-11-21 11:25 CET
​COP22 i Marrakesh skulle bli ”genomförandemöte” men präglades av positionering och av ...

CITROËN - ETT SAMÅKNINGSALTERNATIV

CITROËN - ETT SAMÅKNINGSALTERNATIV

2016-11-21 10:15 CET
Just nu är snitthastigheten för innerstadsbussar i rusningstrafik i Stockholm nere på 1...

Ecoclime: Prognos - Evertech ökar försäljningen 2017 med mer än 10 MSEK

Ecoclime: Prognos - Evertech ökar försäljningen 2017 med mer än 10 MSEK

2016-11-21 09:44 CET
​På basis av Evertechs order till Skanska Nya Hem som tidigare meddelats, 4 st tecknade...

Topptalanger utser Max Hamburgare till Årets affärsmodell

Topptalanger utser Max Hamburgare till Årets affärsmodell

2016-11-21 07:00 CET
Max Hamburgare har av ett 20-tal toppstudenter vid svenska universitet utsetts till Bus...

​Marrakesh COP22: Ett litet steg i rätt riktning

​Marrakesh COP22: Ett litet steg i rätt riktning

2016-11-18 19:52 CET
Två veckors klimatförhandlingar i Marrakesh COP22, är snart över. Mötet har präglats av...

Förorenad jord stoppar grävarbete

Förorenad jord stoppar grävarbete

2016-11-18 14:00 CET
Schaktning för elkabel stoppas efter fynd av förorenad jord. Kan härröra från gasverkse...