Pressmeddelanden

2015-01-12 10:02 CET Fortum Sverige AB

IVT Värmepumpar räddar världen med Svanen

2015-01-12 08:00 CET IVT Värmepumpar IVT Värmepumpar är med i Svanens stora kampanj, som heter Rädda världen lite grann varje dag, vars fokus är att få fler konsumenter att göra hållbara val. – Att välja värmepump är att dra sitt strå till stacken för att styra mot en mer hållbar utveckling. Det är ett enkelt sätt att rädda världen lite grann varje dag, säger Styrbjörn Drugge, marknadschef på IVT Värmepumpar.

2015-01-11 21:27 CET Fortum Sverige AB Arbetet med felavhjälpningen har under dagen löpt på bra. Vi har dock haft många spridda fel och är nu inne i ett skede där varje fel som lagas endast gör att ett fåtal kunder får tillbaka strömmen. Det här innebär att felavhjälpningen tar lång tid.

2015-01-11 09:44 CET Fortum Sverige AB Stormen Egon drog i natt in över västkusten. Värst drabbades Bohuslän och Skaraborg. Kl 09.00 var drygt 8 000 av Fortums kunder utan ström.

2015-01-10 19:45 CET Fortum Sverige AB Stormen Egon har dragit in över sydvästra Sverige och skapat mycket problem. Vid 19.30 var cirka 7 500 av Fortums kunder utan ström.

Norrtälje sjukhus minskar utsläpp av klimatpåverkande gas

2015-01-08 15:35 CET Vårdbolaget TioHundra Som första sjukhus i Sverige testar Norrtälje ett filter för anestesigasen Sevofluran i vanlig klinisk verksamhet. Syftet är att minimera utsläppen av gasen, som bidrar till växthuseffekten och förstör ozonskiktet.

Journalistresa till Etiopien

2015-01-08 10:28 CET Svenska kyrkan ​Svenska kyrkan ordnar en studieresa för journalister till Etiopien 6-13 mars 2015. Resan ska ge dig som journalist en möjlighet att se hur man framgångsrikt kan arbeta med att skapa förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det handlar bland annat om att stärka sina rättigheter, öka tillgången på mat och hantera de utmaningar som ett förändrat klimat innebär.

Ökad pendling med cykel ger stor miljö- och hälsopotential

2015-01-08 09:38 CET GIH Två viktiga hälsoproblem är bilismens bidrag till städernas höga föroreningshalter och människors brist på fysisk aktivitet. Ett forskningsprojekt visar att om cirka 110 000 stockholmare, som idag åker bil till arbetet och har maximalt 30 minuters cykelväg dit, tar cykeln i stället för bilen, så medför det påtagliga förbättringar av utomhusluften och därigenom bättre hälsa för hela befolkningen.

eGain Sweden AB förvärvar tillgångarna i Ecofective AB

2015-01-08 07:00 CET eGain Sweden AB eGain Sweden AB har förvärvat samtliga väsentliga tillgångar inklusive patent från Ecofective ABs konkursbo.

2015-01-07 13:39 CET Västtrafik Nu ska Västtrafiks butik på Drottningtorget i Göteborg göras om. Det nya utseendet kommer bli mer modernt och välkomnande för såväl kunder som personal.