Pressmeddelanden

Minskade utsläpp från vägtrafiken 2016

2017-02-24 15:30 CET
Utsläppen från den svenska vägtrafiken minskade med cirka fem procent under förra året,...

Boverket missar chans till verklig effektivisering

Boverket missar chans till verklig effektivisering

2017-02-24 11:12 CET
Det är bra att Boverket efter lång väntan presenterar förslag till ändrade byggregler f...

Ett år fyllt av kunskapsbyggande

Ett år fyllt av kunskapsbyggande

2017-02-24 10:11 CET
Arbetet med nya regler för elsäkerhet har haft ett stort fokus under 2016. I årsredovis...

Fortsatt goda resultat för våra bolag

Fortsatt goda resultat för våra bolag

2017-02-24 08:10 CET
Resultaten för 2016 ser bra ut för samtliga bolag inom MittSverige Vatten & Avfall-grup...

Bokslutskommuniké Zenergy AB (publ) 2016

Bokslutskommuniké Zenergy AB (publ) 2016

2017-02-24 08:09 CET
Året 2016 präglades av intensiv marknadsbearbetning liksom av produktutvecklingsaktivit...

​​Finner historiskt klimat på sjöbotten

​​Finner historiskt klimat på sjöbotten

2017-02-23 18:39 CET
Statistikanalys av varviga sjösediment är en mycket bra informationskälla för att ge en...

Zenergy har fått nya kunder i bygg- och anläggningssektorn samtidigt med att den första skolan levereras

Zenergy har fått nya kunder i bygg- och anläggningssektorn samtidigt med att den första skolan levereras

2017-02-23 15:25 CET
Tre helt nya kunder gör nu sina första affärer med Zenergy. Modulerna kommer att använd...

PFAS, ämnet som aldrig försvinner

2017-02-23 14:05 CET
Forskare från Sverige, Schweiz och USA efterfrågar i en artikel som igår publicerades i...

Pressinbjudan:  Välkommen till Baltic Sea Future 6-7 mars 2017

Pressinbjudan: Välkommen till Baltic Sea Future 6-7 mars 2017

2017-02-23 10:38 CET
Under två dagar träffas de personer som verkligen kan påverka Östersjöns framtid för at...