Kontaktpersoner

Lucas Rolfsson

Lucas Rolfsson

2016-04-26 11:54 CEST

Lucas Rolfsson är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med lång erfarenhet ino...

Kajsa Karlsson

Kajsa Karlsson

2016-04-26 11:54 CEST

Kajsa är civilingenjör inom Industriell ekonomi. Hon kombinerar stort tekniskt kunnande...

Madeleine Kraft

Madeleine Kraft

2016-04-26 11:25 CEST

Dan Olsson

Dan Olsson

2016-04-26 09:04 CEST

Dan har flera års erfarenhet av väg- och gatuprojektering med kommuner och Trafikverket...

Karin Gamberg

Karin Gamberg

2016-04-26 09:00 CEST

Karin arbetar som uppdragsledare och utredare för väg- och trafikobjekt i olika skeden ...

Marta Tiberg

Marta Tiberg

2016-04-26 07:35 CEST

Ann Murugan

2016-04-25 10:37 CEST

Fredrik Lööf

Fredrik Lööf

2016-04-22 08:37 CEST

Fredrik arbetar inom området VA-teknik som ingår i Norconsults affärsområde Mark & Vatt...

Mathias Kjellberg

Mathias Kjellberg

2016-04-22 07:35 CEST

Malin Ahlstedt

Malin Ahlstedt

2016-04-21 16:46 CEST

Malin Ahlstedt är arkitekt och arbetar i kompetensteam Arkitekter som ingår i affärsomr...