Kontaktpersoner

Bernd Dieckmann

Bernd Dieckmann

2016-09-29 13:27 CEST

Magnus Rösman

Magnus Rösman

2016-09-28 10:52 CEST

Bernhard Gervide Eckel

Bernhard Gervide Eckel

2016-09-27 08:11 CEST

Bernhard arbetar som teknikansvarig och uppdragsledare för geotekniska undersökningar o...

Susanne Nilsson

Susanne Nilsson

2016-09-13 09:00 CEST

Susanne Nilsson är pedagog och Grief recovery specialist USA The grief outreach program...

Daniel Nussdorf

2016-09-12 17:25 CEST

Petra Wernersson

Petra Wernersson

2016-09-09 17:13 CEST

Petra Halvarsson arbetar som uppdragsledande och handläggande landskapsarkitekt i kompe...

Jonas Sandberg

Jonas Sandberg

2016-09-08 23:16 CEST

Jonas is a senior developer at Codemill and team leader for one of our development team...

Fredrik Henn

2016-09-07 10:01 CEST

Stefan Cederbrand

Stefan Cederbrand

2016-09-06 14:59 CEST

Stefan arbetar som kundansvarig i Brights säljteam där han arbetar med både befintliga ...

Maria Haag-Westvall

Maria Haag-Westvall

2016-09-06 14:56 CEST

Maria arbetar som kundansvarig i Brights säljteam där hon arbetar både med befintliga o...