Kontaktpersoner

BananByrån AB

BananByrån AB

Onni Laurila

BananByrån AB

Daniel Åberg

BananByrån AB

Helen Palm

Actionbase AB Helen arbetar som senior consultant vilket innebär både kundansvar och projektledning i olika kunduppdrag inom strategisk kundinsikt och analys, kundutveckling o CRM. Vidare ansvarar Helen för Actionbase externa kommunikation samt för Göteborgskontoret.

Jonas Persson
Marcus Rydbo
Ola Sjöstedt
Lena Norrman
Martin Ågren