Kontaktpersoner

Pirjo Svedberg

MMS Pirjo svarar på frågor om MMS operativa verksamhet och om undersökningar i allmänhet.

Björn Englund

MMS Björn svarar på allmänna press- och kommunikationsfrågor och hjälper journalister att komma i kontakt med rätt person på MMS eller hitta en relevant rapport.

Patrik Axelsson

Ekan AB Patrik Axelsson är examinerad civilingenjör i Industriell ekonomi från Chalmers. Med sig i bagaget har han erfarenheter från ett större investmentbolag genom en traineetjänst med fokus på verksamhets- och processutveckling av de ingående industribolagen. Under sin tid på Ekan har uppdragen i första hand omfattat behovs- och marknadsanalyser, processkartläggningar och verksamhetsutveckling med...

Maria Sjöstedt
Peter Eriksson
Oscar Tryvall
Charlotte Hermansson

Capo

Josefin Pålsson

Bright Relation AB Josefin är kundansvarig säljare på Bright. Hon arbetar med både befintliga och nya kunder och drivs av att skräddarsy lösningar som bidrar till en bättre affär för kunden. Josefin hjälper gärna till att förmedla den värdefulla och strategiska nyttan ett företag kan nå genom Brights tjänster.

Tommy Abrahamsson