Kontaktpersoner

Christian Mannheimer
Patric Sandström

KEYnet Sweden AB

Philip Lorentzon

Youth Marketing UF

Jakob Jalmerot

Nya Casino Limited Jakob hanterar frågor från pressen. Tveka inte att kontakta honom ifall Ni har frågor om någon marknadsundersökning, källor eller vill veta mer om någon press release.

Andreas Hultgren
Catrine Loqvist
Mette Boström
Johan Castevall

CLUB Marketing & Management Services AB