Kontaktpersoner

Pontus Lindh
Thomas Ringbrant
Fredric Gustafsson
Louise Sillrén
Maria Lantz
David Lilja
Josefine Olsson
Micke Jonsson

Mid Sweden Science Park Peak Innovation startar inga företag. Vårt uppdrag är att öka förutsättningarna för att idéer blir innovationer, som i sin tur blir företag som erbjuder tjänster eller produkter. Det kan vara en ny stavtyp, ett nytt program för fysisk träning eller ett nytt koncept för turister att uppleva naturen. Om du har idéerna, så kan Peak Innovation hjälpa dig att ta dem vidare. Peak Innovation ska...