Kontaktpersoner

Stefan Jonneryd

2017-07-05 21:55 CEST

Ansvarig för försäljning av Adria i norra Sverige.

Mikael Olausson

Mikael Olausson

2017-07-05 11:13 CEST

Christer Blomdell

Christer Blomdell

2017-07-05 10:54 CEST

Christer Blomdell är sedan 1 juli verkställande direktör för bolagen: International Mot...

Christer Blomdell

Christer Blomdell

2017-07-05 10:49 CEST

Christer Blomdell är verkställande direktör för bolagen: International Motors Nordic, S...

Karin Staberg

Karin Staberg

2017-07-04 10:25 CEST

Foto: Anna Hållams

Jonas Espefors

Jonas Espefors

2017-07-04 10:10 CEST

Joakim Hedberg

2017-07-03 13:20 CEST

Maria Werneman

Maria Werneman

2017-07-03 08:48 CEST

Jennie Johansson

Jennie Johansson

2017-07-03 08:42 CEST

Tobias Heurlin

Tobias Heurlin

2017-06-30 15:26 CEST