Kontaktpersoner

Lars Wulfing
Nina Cernold

Svenska Mordgåtor Nina Cernold, lärare och författare och upphovskvinnan bakom Svenska NiCe Förlag med varumärket Svenska Mordgåt

Pontus Cederberg
 Sophie Valencia Vogel

Fotboll och damsamhälle Sophie är en nyfiken människoälskare som ägnar mycket tid åt diskussion och reflektion. Hon har ingen fotbollsbakgrund men fascineras av idrottens effekter på samhället och hur mindre grupper, i synnerhet inom fotbollen, kan ses som en avspeglning av samhället. Aktuella frågor i samhället är även aktuella inom fotbollen och Sophie drömmer om att få vara med och påverka utvecklingen. Hon ser...

Linda Jonas
Karina Burlin
Veronica Ekström