Bilder

Jessica Almenäs

Jessica Almenäs

2017-02-17 09:44 CET

Jessica Almenäs

Jessica Almenäs

2017-02-17 09:44 CET

Jessica Almenäs

Jessica Almenäs

2017-02-17 09:44 CET

Jessica Almenäs

Jessica Almenäs

2017-02-17 09:44 CET

Vetenskapsmannen Robert Goddard och den allra första rymdraketen

Vetenskapsmannen Robert Goddard och den allra första rymdraketen

2017-02-17 09:10 CET

År 1926 skapade den amerikanske vetenskapsmannen och pionjären inom rymdforskning Robert Goddard den allra den första rymdraketen – som ligger till grund för dagens raketer.

Krutet - en uppfinning som förändrade krigsföring för all framtid

Krutet - en uppfinning som förändrade krigsföring för all framtid

2017-02-17 09:10 CET

År 1232 upptäcktes krutet och vilken effekt det får i kontakt med eld – något som kom att förändra krigsföring för alltid.

Programledare Jason Silva

Programledare Jason Silva

2017-02-17 09:10 CET

Vår guide och tidsresenär Jason Silva lotsar tittaren miljontals år bakåt i tiden och serien fokuserar bland annat på relationen människa och eld, människa och krig, människa och verktyg – och vilken påverkan och inverkan detta har haft på historien och världen.

Ingenting genom vår historia förklarar vår nutida existens mer än just elden

Ingenting genom vår historia förklarar vår nutida existens mer än just elden

2017-02-17 09:10 CET

Ända sedan istiden har människan bemästrat elden och vårt liv har kretsat kring den. Ingenting genom vår historia förklarar vår nutida existens mer än just elden och över århundraden fortsätter den att driva världen, människan och teknologin framåt.

Vårt ursprung – historien om människans utveckling

Vårt ursprung – historien om människans utveckling

2017-02-17 09:10 CET

Ända sedan istiden har människan bemästrat elden och vårt liv har kretsat kring den. Ingenting genom vår historia förklarar vår nutida existens mer än just elden och över århundraden fortsätter den att driva världen, människan och teknologin framåt.