Pressmeddelanden

Atlas Copco donerar 50 000 kronor till Nyckelfonden

2015-06-22 11:20 CEST Universitetssjukhuset Örebro ​Atlas Copco i Örebro donerar 50 000 kronor till stiftelsen Nyckelfonden som stödjer medicinsk forskning vid Universitetssjukhuset Örebro.

Psykiatriska droger dödar 539 000 människor årligen

2015-06-19 21:04 CEST KMR Antidepressiva, antipsykotika och bensodiazepiner dödar över en halv miljon människor årligen, motsvarande två jumbojet som kraschar – varje dag – året runt. Men inte nog med det, de orsakar femton (15) gånger fler självmord än vad som rapporteras. För att inte tala om alla biverkningarna, såsom mani, insomnia, nervositet, ångest och paranoia, psykos, fientlighet och eufori.

2015-06-17 17:00 CEST Uppsala universitet Utifrån tidigare studier har forskare trott att personer med social fobi har för låga mängder av signalämnet serotonin. En ny studie från Uppsala universitet visar dock att det förhåller sig precis tvärt om. Personer med social fobi tillverkar för mycket serotonin. Ju mer serotonin, som tillverkas, desto räddare är patienterna i sociala situationer.

 Större risk för diabetes i Botkyrka än i Danderyd

2015-06-17 16:37 CEST Hjärt-Lungfonden ​Risken för att drabbas av diabetes är större i Botkyrka än i Danderyd. En studie, finansierad av Hjärt-Lungfonden, visar att diabetes är tre gånger vanligare i mindre välbeställda områden än i mer välbeställda områden.

2015-06-17 13:26 CEST Uppsala universitet Cancer orsakar ofta en rad indirekta problem såsom blodproppar och sämre fungerande organ hos den drabbade individen. Orsakerna till denna organsvikt är fortfarande inte klarlagda. Nya fynd från en forskargrupp vid Uppsala universitet visar nu att en typ av blodceller, neutrofiler, spelar en viktig roll i denna process. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cancer Research.

Snabb ökning av typ 2-diabetes riskerar leda till fler hjärtinfarkter

2015-06-17 10:05 CEST Diabetesfonden Den lavinartade globala ökningen av typ 2-diabetes riskerar att leda till att dödligheten i hjärtinfarkt ökar. För att förhindra detta måste vi hitta sambandet mellan diabetes och hjärtsjukdom. Det skriver Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfonden och Fredrik Löndahl, Diabetesförbundet och Diabetesfonden.

Människan kan vara född nejsägare

2015-06-17 08:05 CEST KTH Visst kan vi ändra uppfattning och gå med på något när vi utsätts för grupptryck, träffsäker marknadsföring eller övertalning. En ny studie från KTH visar dock att när vi står inför ett val är våra hjärnor generellt programmerade att säga nej.

2015-06-17 08:02 CEST AstraZeneca ​AstraZeneca today announced a three-year research collaboration with the French National Institute of Health and Medical Research (Inserm) to investigate new therapeutic approaches to type 2 diabetes and Chronic Kidney Disease (CKD).

2015-06-17 08:02 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced a two-year research collaboration with the University of Michigan to advance the treatment of chronic kidney disease (CKD) through the improved understanding of the disease.

Almedalen – Har den jämlika diabetesvården gått på pumpen?

2015-06-17 06:18 CEST Medtronic Almedalen – Har den jämlika diabetesvården gått på pumpen? Medtronic i samarbete med Dagens Medicin Agenda, Diabetesförbundet och Roche arrangerar seminarium under Almedalsveckan, tisdagen den 30 juni kl. 13:10- 14.00. Plats: Burmeisters Bakficka, Tage Cervins gata 8, Dagens Medicin Agenda Vårdtorg.