Pressmeddelanden

Nytt anslag till ALS-forskningen kan utveckla nya läkemedel

2015-06-16 12:13 CEST Hjärnfonden Hjärnfondens givare håller igång svensk hjärnforskning. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag kan Hjärnfonden i veckan dela ut 26,5 miljoner kronor till 47 svenska forskningsprojekt. Men trots att svensk hjärnforskning ligger i framkant är det alldeles för lite resurser i förhållande till behovet och de stora samhällskostnader som hjärnsjukdomar orsakar. ​

Pengar till strokeforskningen kan leda till snabbare återhämtning efter stroke

2015-06-16 12:05 CEST Hjärnfonden Hjärnfondens givare håller igång svensk hjärnforskning. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag kan fonden i veckan dela ut 26,5 miljoner kronor till 47 svenska forskningsprojekt. Men trots att svensk hjärnforskning ligger i framkant är det alldeles för lite resurser i förhållande till behovet och de stora samhällskostnader som hjärnsjukdomar orsakar. ​

​Internationellt investerarmöte i Stockholm på väg mot deltagarrekord

2015-06-16 10:14 CEST SwedenBIO Den 9-10 september arrangeras Nordic Life Science Days (NLSDays) på Stockholm Waterfront i Stockholm. På konferensen som i år väntas få över 1000 deltagare från hela världen samlas investerare och entreprenörer för att hitta nya investerings- och affärsmöjligheter.

Pengar till epilepsiforskningen kan öppna dörren för nya behandlingar

2015-06-16 09:16 CEST Hjärnfonden Hjärnfondens givare håller igång svensk hjärnforskning. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag kan Hjärnfonden i veckan dela ut 26,5 miljoner kronor till 47 svenska forskningsprojekt. Men trots att svensk hjärnforskning ligger i framkant är det alldeles för lite resurser i förhållande till behovet och de stora samhällskostnader som hjärnsjukdomar orsakar.

Pengar till Alzheimerforskning kan bidra till tidigare diagnostisering

2015-06-16 08:57 CEST Hjärnfonden Hjärnfondens givare håller igång svensk hjärnforskning. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag kan fonden i veckan dela ut 26,5 miljoner kronor till 47 svenska forskningsprojekt. Men trots att svensk hjärnforskning ligger i framkant är det alldeles för lite i förhållande till behovet och de stora samhällskostnader som hjärnsjukdomar orsakar.

Hjärnfonden delar ut 26,5 miljoner kronor till svensk hjärnforskning

2015-06-16 08:36 CEST Hjärnfonden Hjärnfondens givare håller igång svensk hjärnforskning. Tack vare gåvor från privatpersoner och företag kan fonden i veckan dela ut 26,5 miljoner kronor till 47 forskningsprojekt. Men trots att svensk hjärnforskning ligger i framkant är det alldeles för lite i förhållande till behovet och de stora samhällskostnader som hjärnsjukdomar orsakar.

2015-06-16 08:02 CEST AstraZeneca AstraZeneca today announced that Pam P. Cheng has joined the Company as Executive Vice President, Operations and IT.

2015-06-15 18:40 CEST Mobility Systems Scandinavia Benskörhet drabbar inte bara äldre utan även cancerbehandlade barn, de med Chrons sjukdom, Duchennes muskeldystrofi och många andra. Hittills har behandlingen bestått i olika läkemedel som i vissa fall haft tråkiga bieffekter. Nu finns LivMD - en lågintensiv vibrationsplatta som alla utan risk för skada kan använda. Bara 10 minuter per dag, 5 dagar i veckan räcker för att ge bestående effekt.

Prins Daniel delade ut 15 miljoner till världsunikt forskningsprojekt kring hjärtsvikt

2015-06-15 16:04 CEST Hjärt-Lungfonden I dag delade Prins Daniel ut Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor till KI-forskaren Lars Lund, för hans omfattande studie kring hjärtsvikt. Målet med forskningen är att hitta en ny behandling som räddar liv och minskar antalet sjukhusinläggningar.

Tillverkar nedbrytbar plast och renar vatten på sommarlovet

2015-06-15 08:00 CEST AstraZeneca AstraZenecas Sommarforskarskola med spetsplatser för 14 - 17 åringar som vill ha extra utmaningar