Pressmeddelanden

Forskning behövs om dold lungsjukdom i Stockholms län

2014-08-14 08:18 CEST Hjärt-Lungfonden Ungefär 90 000 stockholmare lever med lungsjukdomen KOL utan att veta om det. Det är en grym sjukdom som kommer smygande och bryter ner lungorna. Det behövs mer forskning både för att utveckla metoder att upptäcka sjukdomen tidigare och för att förbättra behandlingen.

2014-08-14 07:24 CEST Bayer AB Europeiska Kommissionen har godkänt Eylea (aflibercept) för behandling av ögonsjukdomen diabetiska makulaödem, DME. I Sverige drabbas cirka 16 000 personer av sjukdomen varje år och antalet ökar. Behandlingen gör att sjukdomsförloppet kan hejdas och i många fall kan man även förhindra att individen blir blind.

2014-08-13 12:01 CEST Bayer AB Europeiska Kommissionen har godkänt Stivarga (regorafenib) för behandling av GIST, gastrointestinal stromacellstumör, för patienter där cancern fortsatt att växa trots tidigare behandlingar. Dessa svårt sjuka patienter får nu tillgång till en behandling där det hittills inte funnits några godkända alternativ.

2014-08-12 09:56 CEST Forska!Sverige När Folkpartiet under måndagen presenterade sitt valmanifest låg fokus på skola och jämställdhet. Som en del av satsningen på skolan nämns även vikten av att bygga långsiktiga och konkurrenskraftig förutsättningar för att bedriva forskning i Sverige. Det är glädjande eftersom långsiktighet i forskningssatsningarna är centralt för att svensk medicinsk forskning ska vara konkurrenskraftig.

2014-08-11 07:06 CEST Hjärt-Lungfonden I hela landet dör 13 procent fler i KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, i dag än för femton år sedan, och det är kvinnorna som står för ökningen. Hela 40 procent fler kvinnor dog i KOL år 2013, jämfört med 1999. För männen minskade i stället dödligheten. Det visar nya beräkningar från Hjärt-Lungfonden, som lyfter behovet av mer forskning för att vända den negativa utvecklingen.

Ångestdämpande i avloppsvattnet ger abborrar längre liv

2014-08-08 11:01 CEST Umeå universitet Ångestdämpande läkemedel som letar sig ner i vattendrag från renat avloppsvatten kan öka överlevnaden hos abborrar. Det visar en grupp Umeåforskare i en studie som kan förändra uppfattningen om läkemedelsföroreningarnas effekter.

2014-08-07 10:40 CEST Umeå universitet Forskare har nu identifierat mer än 100 positioner i det mänskliga genomet som kan kopplas till risken att utveckla schizofreni. Resultaten som är publicerade i tidskriften Nature, kan leda till nya metoder för att behandla sjukdomen. Det behövs – utvecklingen av nya läkemedel har i princip avstannat sedan 1950-talet.

2014-08-07 09:13 CEST Sectra AB Aktieägarna i Sectra AB (STO: SECT B) kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 september 2014 kl. 15:30 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.

Hjärtsäker turné kommer till Göteborg

2014-08-05 08:24 CEST Hjärt-Lungfonden Under Göteborgs kulturkalas den 12-17 augusti får alla som vill möjlighet att prova på hjärt-lungräddning med hjärtstartare, när Hjärt-Lungfondens kampanj Hjärtsäkra Sverige gästar evenemanget. Västra Götaland ligger på delad trettonde plats av Sveriges län i Hjärt-Lungfondens nationella rankning av hjärtsäkerhet.

Läkemedelsverket mörklade tusentals ”intolerabla biverkningar” av ADHD-droger

2014-08-01 21:18 CEST KMR Det har nu avslöjats att det finns tusentals oanalyserade och ouppföljda biverkningsbeskrivningar hos Läkemedelsverket, som aldrig blivit del av biverkningsstatistiken. Journalister och politiker har lurats till att tro att dessa inte finns.