Pressmeddelanden

2015-03-09 09:28 CET Sanofi En GLP-1-receptoragonist som” tar greppet om” sockerstegringar vid måltid

Fyra gånger fler överlever hjärtstopp

2015-03-09 08:19 CET Hjärt-Lungfonden Antalet svenskar som överlever plötsligt hjärtstopp ökar och har mer än fyrdubblats på 20 år. Det visar statistik som Hjärt-Lungfonden presenterar i dag. Trots den positiva utvecklingen dör fortfarande de allra flesta som drabbas.

Sir Richard Bransons svenska rymdläkare släpper låten Dr Space

2015-03-09 08:00 CET Medikus AB Maurice Westerlund är en av världens ca 48 rymdläkare. Certifierade i Sir Richard Bransons projekt Virgin Galactic. Nu släpper rymdläkaren låten Dr Space på iTunes och Spotify.

Varför får så många bebisar kraftiga psykiatriska droger?

2015-03-06 21:03 CET KMR Psykiatriska droger ges som aldrig förr till barn och även riktigt små barn. Det är den nya målgruppen. Det börjar som allting annat i USA, där en miljon barn 0-5 år medicineras med kraftiga psykiatriska droger, men det sprider sig även till andra västländer. Man vill spåra ”mentala sjukdomar” i tidig ålder. Tusentals barn i åldrarna 0-4 får idag psykofarmaka i Sverige.

2015-03-06 13:46 CET Sanofi Stockholm 6 mars 2015 – Sanofi (EURONEXT: SAN och NYSE: SNY) meddelade idag att kommittén för humanläkemedel (CHMP) vid Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har utfärdat ett positivt yttrande där man rekommenderar godkännande av Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) för behandling av vuxna med typ 1- och typ 2-diabetes.

2015-03-06 09:46 CET Bayer AB Europeiska Kommissionen har godkänt Eylea (aflibercept) för behandling av blodproppar, BRVO, i ögats grenvener. Sjukdomen drabbar 3 000 svenskar varje år. Godkännandet innebär även en möjlighet till mer individanpassad behandling eftersom man gradvis kan utöka tiden mellan behandlingstillfällena. Detta kan bidra till mindre belastning på den hårt belastade ögonsjukvården.

2015-03-05 19:28 CET AstraZeneca AstraZeneca today announces an update to the presentation of its Statement of Comprehensive Income, which will see revenue from externalisation becoming more visible to enhance transparency for investors. The change is effective from 1 January 2015 and will be reported as part of the Company’s first quarter financial results on 24 April 2015.

2015-03-05 17:48 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency ​Kammarrätten i Stockholm har beslutat att e-cigaretter med nikotin är läkemedel. Kammarrätten bedömer därmed e-cigaretter på samma sätt som Läkemedelsverket och förvaltningsrätten tidigare har gjort. Då e-cigaretter är att betrakta som läkemedel måste de utvärderas och godkännas innan de får säljas.

Så motverkas benskörhet innan höften bryts

2015-03-05 14:39 CET Linköpings universitet (LiU) Var femte kvinna och var tionde man i Sverige kan räkna med att råka ut för höftfraktur på grund av benskörhet. Men en enkel handröntgen kan upptäcka problemet innan något benbrott inträffat.

Lättstressade ungdomar riskerar hjärtsjukdom senare i livet

2015-03-05 08:54 CET Örebro universitet Ungdomar som har svårt att hantera stress riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar som vuxna. En låg stresstolerans slår dessutom ut det skydd som en god kondition kan ge. Det vill säga det hjälper inte om ungdomarna tränar de behöver också lära sig att hantera stress. Det visar en ny studie vid Örebro universitet publicerad i tidskriften Heart.