Pressmeddelanden

Ny medicinteknisk lagstiftning träder i kraft under 2017

Ny medicinteknisk lagstiftning träder i kraft under 2017

2016-12-22 09:56 CET
De nya medicintekniska förordningarna förväntas träda i kraft under andra kvartalet 201...

Promore Pharma and Cellastra Inc. announce Phase III clinical collaboration to develop therapeutic peptide PXL01 for the US market

Promore Pharma and Cellastra Inc. announce Phase III clinical collaboration to develop therapeutic peptide PXL01 for the US market

2016-12-21 12:00 CET
PXL01 first indication targets major unmet need for prevention of post-surgical adhesio...

Patienter får tryggare och enklare kontakt med sjukvården efter operation

Patienter får tryggare och enklare kontakt med sjukvården efter operation

2016-12-21 11:54 CET
Nu har bolaget Rapp AB, som bygger på professor Ulrica Nilssons forskning, blivit CE-mä...

Barndiabetesfonden delar ut 7,5 miljoner kr till forskningen

2016-12-21 07:59 CET
Barndiabetesfonden har anslagit 7, 5 miljoner kronor 2016, fördelat över 30 st forsknin...

Rekordhög stressnivå i julstressundersökning

Rekordhög stressnivå i julstressundersökning

2016-12-20 14:20 CET
E-hälsoföretaget Papilly märker tydligt i sin undersökning julstress.nu att vi är i s...

Arrowhead och Analysguidens bolagsanalyser av CombiGene är nu publicerade

2016-12-20 13:18 CET
CombiGene har gett den New York-baserade finansrådgivningsfirman Arrowhead Business and...

MSD får positivt CHMP-utlåtande för pembrolizumab för första linjens behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer

2016-12-19 18:11 CET
MSD meddelar att EMA har gett ett positivt CHMP-utlåtande för PD-1-hämmaren pembrolizu...

Nytt läkemedel mot icke-småcellig lungcancer förväntas bli godkänt i EU

2016-12-19 15:21 CET
Alectinib, ett läkemedel mot spridd ALK-positiv icke-småcellig lungcancer, får ett posi...

Positivt utlåtande för baricitinib som ny behandling av ledgångsreumatism hos vuxna

2016-12-19 10:00 CET
Den vetenskapliga kommittén CHMP, inom europeiska läkemedelsmyndigheten, är positiv til...