Pressmeddelanden

Umeåforskare kartlägger riskerna för ny virusepidemi i Europa

2014-04-04 16:17 CEST Umeå universitet Risken att sjukdomen dengue börjar spridas i Europa är överhängande. Enligt forskare från Umeå universitet är detta inte längre enbart en fråga för forskarsamhället utan även för politiker och beslutsfattare, som behöver bygga upp en beredskap och ta fram förebyggande åtgärder.

Utdöenden minskar artbildning

2014-04-04 10:52 CEST Umeå universitet Två biologer vid Umeå universitet har kommit fram till att samma faktorer som ökar risken för att arter dör ut också minskar chansen att nya arter bildas. Deras rön publiceras i dag i aprilnumret av den vetenskapliga tidskriften Evolution.

Samhall blir partner när Bactiguard växer

2014-04-04 07:15 CEST Bactiguard AB Det svenska medtechbolaget Bactiguard och Samhall AB har slutit ett avtal om bemanning av Bactiguards nya huvudkontor och produktions- och forskningsanläggning i Botkyrka. Avtalet löper över minst 10 år och innebär att Samhalls medarbetare kommer att arbeta vid tillverkningen av Bactiguards högteknologiska produkter.

2014-04-03 09:30 CEST Janssen Svenska patienter med den komplexa sjukdomen psoriasisartrit (PsA) har fått ett nytt behandlingsalternativ. STELARA (ustekinumab), ensamt eller i kombination med MTX, är nu indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter när svaret på tidigare behandling med icke-biologiska sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARD) har varit otillräcklig. .

KI Innovations förstärker för snabbare affärsnytta av cancerforskarnas arbete

2014-04-03 08:07 CEST Karolinska Institutet Innovations AB KI Innovations förstärker organisationen och engagerar Mats Ferm, disputerad immunolog med gedigen erfarenhet av läkemedelsutveckling. Hans uppdrag fokuseras helt på cancerområdet och rekryteringen är direkt kopplad till det samarbetsavtal som KI Innovations tecknat med StratCan – det strategiska forskningsområdet inom cancer vid Karolinska Institutet.

2014-04-03 07:03 CEST Sobi Sobi meddelade idag att företaget har förvärvat rätten att marknadsföra och distribuera ChondroCelect, en cellbaserad medicinsk produkt för återuppbyggnaden av broskskador i knät, av TiGenix NV.

Mer kunskap om extrema tillstånd av materia

2014-04-02 22:22 CEST Umeå universitet Naturens extremer kan vara svåra att föreställa sig, men fysikern Dmitry N. Kobyakov ger i sin avhandling en ökad förståelse av egenskaper hos ultrakalla atomära gaser samt materia med extremt hög densitet i neutronstjärnor. Han lägger fram sina resultat vid Umeå universitet torsdagen den 3 april.

2014-04-02 10:32 CEST Södersjukhuset AB Med en rad aktiviteter firar SÖS sin sjuttionde födelsedag, på torsdag 3 april i sjukhusets entréhall. Bland annat underhåller clownerna Rutan och Tant Prick, det bjuds på tårtkalas och möjlighet för besökare att prova hjärt-lungräddning på barn och vuxna. Vd Tomas Movin talar om SÖS dåtid, nutid och framtid tillsammans med Locums vd Nathalie Boulas. Ulf Norming berättar om SÖS spännande historia.

2014-04-01 16:17 CEST MSD MSD har idag tagit ytterligare ett steg för att öka vårt fokus på samarbete med hälso- och sjukvården. Målet med vår utvecklade affärsmodell är att bidra till ännu bättre behandlingsresultat att och våra läkemedel används där de gör störst nytta. Förändringarna innebär att vi helt överger affärsområden indelade efter terapiområden och istället organiserar oss efter sjukvårdsregionerna i Sverige.

Telemedicin kan förbättra öronsjukvård i glesbygd och i utvecklingsländer

2014-04-01 10:29 CEST Umeå universitet Med modern telemedicinsk teknik är det möjligt att öka tillgången på öronsjukvård i glesbygd, och i utvecklingsländer där det råder brist på läkare. Det visar Thorbjörn Lundberg i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 4 april.