Pressmeddelanden

Stor okunskap kring patientlagen - både bland patienter och vårdpersonal

Stor okunskap kring patientlagen - både bland patienter och vårdpersonal

2017-03-15 09:24 CET
Trots att det har gått två år sedan patientlagen trädde i kraft finns det stora brister...

Fas III-studien SOLO-2 visar på förlängd progressionsfri överlevnad med Lynparza som underhållsbehandling av BRCA-muterad äggstockscancer

Fas III-studien SOLO-2 visar på förlängd progressionsfri överlevnad med Lynparza som underhållsbehandling av BRCA-muterad äggstockscancer

2017-03-14 19:32 CET
Lynparza minskade risken för sjukdomsprogression med 70 %, med en prövarbedömd progress...

3D-visualisering av bukspottkörteln nytt verktyg för diabetesforskare

3D-visualisering av bukspottkörteln nytt verktyg för diabetesforskare

2017-03-14 15:37 CET
Umeåforskare har skapat dataset som kartlägger de insulinproducerande cellernas 3D-dist...

Tillsynen av apotek intensifieras - fler inspektioner 2017

2017-03-14 11:12 CET
Läkemedelsverket kommer under 2017 att öka antalet inspektioner av apotek samtidigt som...

Bred representation i Läkemedelsverkets nya patient- och konsumentråd

Bred representation i Läkemedelsverkets nya patient- och konsumentråd

2017-03-14 09:06 CET
Rådsmedlemmarna är nu utsedda i Läkemedelsverkets nyinrättade patient- och konsumentråd...

Ny forskning kan rädda livet på diabetessjuka

Ny forskning kan rädda livet på diabetessjuka

2017-03-14 08:29 CET
I Sverige har uppskattningsvis 450 000 personer diabetes och riskerar att drabbas av di...

Nytt forskningsprojekt kan stärka evidensbas för kiropraktik

Nytt forskningsprojekt kan stärka evidensbas för kiropraktik

2017-03-14 08:27 CET
Kiropraktik får en av huvudrollerna i ett nytt forskningsprojekt kring vad som är effek...

PRAC rekommenderar tillfällig återkallelse av godkännanden för försäljning för vissa kontrastmedel som innehåller gadolinium

2017-03-13 15:08 CET
Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att godkänna...

Gips har en stabiliserande effekt vid handledsfrakturer

2017-03-13 09:34 CET
Det radiologiska läget efter en handledsfraktur blir bättre om handleden fixeras med gi...

Goda resultat av antidot mot Pradaxa i Malmö

Goda resultat av antidot mot Pradaxa i Malmö

2017-03-13 09:15 CET
​Att snabbt kunna normalisera blodets förmåga att koagulera kan vara livsviktigt för pa...