Kontaktpersoner

Oskar Bosson
Simon Björklund, PhD
Eva Sjökvist Saers
Kerstin Nilsson

Svenska Läkaresällskapet Universitetslektor och docent i obstetrik och gynekologi vid institutionen för läkarutbildningen vid Örebro universitet, överläkare vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Örebro.

Calle Sirén
Per Hartman

Pharbio Per Hartman arbetar med medicinsk marknadsföring och har sin bakgrund framförallt inom sälj- och marknadsavdelningar på olika läkemedelsbolag. Han har varit medförfattare och projektledare för flera upplagor av ”Naturläkemedelsboken” där han bland annat myntat begreppet ”Integrerad egenvård” som innebär ett önskvärt ökat samarbete mellan egenvård och läkarledd vård. Per är utbildad jurist...

Erika Burlin Hellman

Apotek Hjärtat Erika Burlin Hellman är presschef för apotekskedjan Apotek Hjärtat.

Svenska Örtmedicinska Institutet