Kontaktpersoner

Niclas Carlsson

MSD Press- och samhällskontakter gällande MSD Sveriges produkter och terapiområden

Olivier Duchamp

SwedenBIO Chef för Nordic Life Science Days, ett internationellt investerar och nätverksmöte som produceras av branschorganisationen för Sveriges life science industris förening, SwedenBIO. www.nlsdays.com

Christina Walldin

Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin, HSF, SLL Processleder framtagandet av vårdprogram, fokusrapporter och andra riktlinjer inom området psykiatri vid avdelningen stöd för evidensbaserad medicin, Stockholms läns landsting

Magnus Westlander
Ulf Janzon

MSD

OTC Pharma Limited

Ewa Lundborg Haller

MSD Press- och samhällskontakter gällande frågor kring MSD Sverige.

Anna-Kaija Grönblad

Sanofi Anna-Kaija Grönblad är landschef för Sanofi Sverige Sanofi är ett ledande globalt läkemedelsföretag som identifierar, utvecklar och distribuerar behandlingslösningar som syftar till att förbättra människors liv. Sanofi inriktar sig på sju stora områden: diabetesbehandling, vacciner, innovativa läkemedel, sällsynta sjukdomar, egenvårdsprodukter, utvecklingsmarknader och veterinärmedicin....