Kontaktpersoner

Cecilia Lindahl
Håkan Billig

Svenska Läkaresällskapet Håkan Billig är ordförande i SLS forskningsdelegation. Han är professor i neurofysiologi vid Sahlgrenska akademien, Göteborgs universitet.

Pharma Consulting Group

Jonas Friberg

Apotekstjänst

Jacqueline Kartberg, PhD
Ingrid Heath

SwedenBIO Ingrid Heath är vice vd och policychef på SwedenBIO. Hon har en bakgrund som molekylärbiolog och journalist och har tidigare bland annat varit chefredaktör för tidningarna Life Science Sweden och Läkemedelsvärlden.

Johan Wennerholm
Tina Dackemark Lawesson
Ingvor Farinotte