Kontaktpersoner

Kristina Sandström
Dag Beskow
Åsa Holmer
Katia Agha
Busschef för BrainBus

Neuroförbundet Ansvarar för BrainBus utställning.

Stefan Lindgren

Svenska Läkaresällskapet Gastroavdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö Svenska Läkaresällskapets vice ordförande Tidigare ordförande Läkaresällskapets utbildningsdelegation

Cecilia Lindahl