Kontaktpersoner

Jonas Friberg

Apotekstjänst

Jacqueline Kartberg, PhD
Ingrid Heath

SwedenBIO Ingrid Heath är vice vd och policychef på SwedenBIO. Hon har en bakgrund som molekylärbiolog och journalist och har tidigare bland annat varit chefredaktör för tidningarna Life Science Sweden och Läkemedelsvärlden.

Johan Wennerholm
Tina Dackemark Lawesson
Ingvor Farinotte
Louise Lunt
Karin Agerman

Uppsala BIO Karin has responsibility for the BIO-X program developed by Uppsala BIO

Mats Clarsund