Pressmeddelanden

SenzaGen AB expands product portfolio to include respiratory sensitization

2015-03-17 15:17 CET SenzaGen AB SenzaGen AB, a diagnostic spin-off company from Lund University, reports the launch of a new product for respiratory sensitization testing.

2015-03-17 08:30 CET Janssen REZOLSTA® är en ny läkemedelskombination som gör det enklare för personer som lever med HIV. REZOLSTA® består av darunavir och boostern kobicistat kombinerade i samma tablett.

Svensk innovation - säkrare transport av nyfödda i ambulans

2015-03-17 08:00 CET Danderyds sjukhus Kangoofix är ett säkerhetsbältes-system för ambulanstransporter av nyfödda. Säkerhetsbältet är utvecklad av SLL Innovation på Danderyds sjukhus efter en idé av Pär Johansson, ambulanssjukvårdare. Nu kommer Kangoofix att lanseras i en rad europeiska länder.

En starkt hjärta sänker risken  för Alzheimers sjukdom

2015-03-16 15:13 CET Pharma Nord En stark och väl fungerande hjärtmuskel kan bidra till att undvika demens och Alzheimers sjukdom. Kanske kan ett tillskott av coenzym Q10 hjälpa oss att uppnå detta.

Läkares kompetensutveckling en självklar del av sjukvårdsproduktionen

2015-03-16 14:50 CET Svenska Läkaresällskapet – Läkaryrket bygger på förtroendet mellan samhälle, patient och läkarkår. Som patient måste man kunna lita på att den vård man erbjuds är kompetenssäkrad och likvärdig över landet, säger Stefan Lindgren, vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet, i en debattartikel i Dagens samhälle den 16 mars.

2015-03-16 08:35 CET Medivir AB Medivir meddelar idag att nya kliniska data för simeprevir, en proteashämmare för behandling av hepatit C-infektion, presenterades vid The 24th Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) i Istanbul.

2015-03-16 08:27 CET Enzymatica AB (publ)

2015-03-14 16:07 CET AstraZeneca Data från en studie med 21 000 patienter presenterades på den 64:e årliga vetenskapliga kongressen som hålls av American College of Cardiology och publicerades parallellt i New England Journal of Medicine

Eduardo Leyva ny ledare för AbbVie Sverige

2015-03-13 17:34 CET AbbVie I mars tillträder Eduardo Leyva som ny vd för den svenska organisationen inom AbbVie, ett forskande biopharmaföretag som arbetar för att hitta lösningar på svåra sjukdomar med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.

40 % av sjuksköterskorna vill inte jobba kvar till pensionen

2015-03-13 14:40 CET NextMedia - Framtidens Karriär 40 % tror inte att de kommer stanna kvar i sjuksköterskeyrket till pensionen. 71 % har redan eller funderat på att gå ner i arbetstid på grund av för hög arbetsbelastning. 50 % anser inte att hälso- och sjukvården bedriver en jämlik vård. Framtidens Karriär - Sjuksköterska har genomförde den 25-27 februari en undersökning hos ett slumpmässigt urval av yrkesverksamma sjuksköterskor i Sverige.