Pressmeddelanden

CHMP ger positivt utlåtande om första allogena stamcellsläkemedlet

2017-12-15 15:53 CET
Stamcellsläkemedlet Cx601 (darvadstrocel) är ett potentiellt nytt behandlingsalternativ...

Stort steg mot eliminering av hepatit C i Sverige

2017-12-15 12:08 CET
TLV har idag meddelat att sex läkemedel mot hepatit C subventioneras till samtliga pati...

Ökad progressionsfri överlevnad med Ibrance vid spridd bröstcancer

2017-12-15 07:00 CET
Uppdaterade data från Fas 3-prövning av IBRANCE (palbociclib) i kombination med letrozo...

Botande hepatit C-läkemedel subventioneras till alla patienter

2017-12-15 06:00 CET
Läkemedel som botar kronisk hepatit C kommer att subventioneras till alla patienter, oa...

Tillfälligt ”extrahjärta” kan rädda liv

Tillfälligt ”extrahjärta” kan rädda liv

2017-12-14 06:30 CET
För första gången i Stockholm har en patient genomgått kranskärlsvidgning (PCI) med sam...

Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård

Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård

2017-12-13 09:47 CET
Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för behandling av urinvägsinfektion h...

Personrelaterade egenskaper påverkar hur benägna ADHD- och astmapatienter är att ta sin medicin

Personrelaterade egenskaper påverkar hur benägna ADHD- och astmapatienter är att ta sin medicin

2017-12-13 09:41 CET
Följsamhet till läkemedelsbehandling vid astma och ADHD är viktigt eftersom optimal beh...

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

Idogen har beviljats ett patent i USA för sin immunterapiteknologi

2017-12-13 08:39 CET
Idogen AB (”Idogen”) meddelar idag att det amerikanska patentverket (USPTO) har bevilja...