Pressmeddelanden

2014-10-12 06:00 CEST Pfizer AB Stefan Bergman vid FoU Spenshult får ta emot 2014 års stipendium till Nanna Svartz minne. Han får utmärkelsen för sin utveckling av patientnära forskning i gränssnittet mellan allmänmedicin och reumatologi, vilken också innefattar forskning i omvårdnad och fysioterapi. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet på internationella reumatikerdagen, 12 okt.

2014-10-11 13:15 CEST AbbVie Idag, vid den årliga europeiska dermatologkongressen EADV, presenterar AbbVie en ny fas 3-studie med Humira® (adalimumab) som visar lovande resultat mot den svåra och okända hudsjukdomen hidradenitis suppurativa (HS).

2014-10-10 14:05 CEST Medivir AB Medivir meddelar idag att bolagets samarbetspartner Janssen nyligen påbörjat rekrytering av patienter till fas II-studien IMPACT. Studien ska utvärdera effekt, säkerhet och farmakokinetiska egenskaper avseende proteashämmaren simeprevir administrerad en gång om dagen i kombination med Gileads nukleotidhämmare sofosbuvir och Bristol-Myers Squibbs (BMS) NS5A-replikationskomplexhämmare daclatasvir.

Agneta Nordberg Bengt Danielsson föreläsare 2014

2014-10-10 09:00 CEST Apotekarsocieteten

2014-10-09 21:15 CEST Sobi Sobi meddelar idag att Biogen Idec har lämnat in ansökan till Europeiska läkemedelsmyndigheten om marknadsgodkännande för Elocta (rFVIIIFc). Sobi har en exklusiv option att förvärva rätten till den slutliga utvecklingen och kommersialiseringen av Elocta i Europa, Ryssland, Mellanöstern och norra Afrika. Ansökan utlöser formellt Sobis optionsrätt, vilken Sobi har att utöva inom cirka två månader.

Defekt gen gör diarrévaccin odugligt

2014-10-09 15:04 CEST Linköpings universitet (LiU) Rotavirus orsakar varje år en halv miljon dödsfall i diarréer bland barn i utvecklingsländer, och de vacciner som finns ger dåligt skydd. Orsaken kan vara en utbredd genetisk resistens hos barnen, visar virologiforskare vid Linköpings universitet.

Teknik- och kommunikationsmässa presenterar det senaste inom hörsel, teknik, ljudmiljö, kommunikation och pedagogik

2014-10-09 14:57 CEST BARNPLANTORNA Den 15 oktober klockan 13.00-18.00 i Göteborg, Folkets Hus (GRATIS entré via Draken, Järntorget) har föräldrar till barn med hörselnedsättning/dövhet, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning/dövhet, berörda anhöriga samt yrkesverksamma i förskola, skola och habilitering möjligheter att erövra kunskap och bli uppdaterade.

2014-10-09 13:05 CEST Medivir AB Medivir meddelar att bolaget presenterar data vid 15th World Congress on Pain i Buenos Aires från cathepsin S-hämmarprogrammet för utveckling av läkemedel mot neuropatisk smärta.

Pressinbjudan: Banden klipps för Danderyds sjukhus nya akutentré

2014-10-09 11:34 CEST Danderyds sjukhus Tisdag den 14 oktober kl. 14.00 invigs den nya provisoriska entrén och ambulansintaget till akutmottagningen på Danderyds sjukhus. Det nya huset är en etapp i arbetet med att färdigställa sjukhusets nya akutvårdsbyggnad som ingår i Framtidens Hälso- och sjukvård.

GSKs remissvar till Läkemedelsverket: Avvakta beslutet att ta bort paracetamol från dagligvaruhandeln

2014-10-08 17:15 CEST GSK – Patientsäkerhet är av största vikt för GSK. Varje uppgift om att något av våra läkemedel används felaktigt eller ger allvarliga biverkningar är mycket allvarligt. Men i den statistik som Läkemedelsverket redovisar saknas säkert stöd för kopplingen mellan antalet samtal till Giftinformationscentralen och antalet förgiftningar som härrör från paracetamol köpt i dagligvaruhandeln