Pressmeddelanden

Läkemedelsföretag redovisar redan resultaten från alla sina studier

2016-06-29 09:20 CEST
I debattartikeln ”Regeringen ger dubbla signaler om läkemedel” skriver Riksrevisionen a...

ABIGO Medical expands the Sorbact® range of infection preventive dressings with the Foam Gentle Border dressing

ABIGO Medical expands the Sorbact® range of infection preventive dressings with the Foam Gentle Border dressing

2016-06-28 16:14 CEST
The new Sorbact® Foam Gentle Border dressing further extends the use of Sorbact® Techno...

ABIGO Medical breddar sitt utbud av infektionsförebyggande förband med Sorbact® Foam Gentle Border

ABIGO Medical breddar sitt utbud av infektionsförebyggande förband med Sorbact® Foam Gentle Border

2016-06-28 16:14 CEST
Nya Sorbact® Foam Gentle Border utökar användningen av Sorbact® teknologin i ett allt-i...

EMA utreder allvarliga biverkningar hos kor vid behandling med Velactis

EMA utreder allvarliga biverkningar hos kor vid behandling med Velactis

2016-06-28 11:00 CEST
Velactis som är avsett att användas i samband med sinläggning av mjölkkor godkändes i E...

Nicolas Verbeke invald i LIFs styrelse

Nicolas Verbeke invald i LIFs styrelse

2016-06-28 09:48 CEST
Celgenes nordiska VD Nicolas Verbeke har vid årsmötet den 26 maj blivit invald i Läkeme...

Moberg Pharma lanserar i Japan och ger en marknadsuppdatering för Kerasal Nail och Emtrix

2016-06-28 08:31 CEST
STOCKHOLM, 28 juni, 2016. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelade idag att dess partner, ...

New antibiotic ZAVICEFTA approved in the European Union for patients with serious bacterial infections

2016-06-28 08:03 CEST
AstraZeneca today announced that the European Commission (EC) has granted marketing aut...

Läkemedelskemist prisas för presentation av sin forskning

Läkemedelskemist prisas för presentation av sin forskning

2016-06-28 07:52 CEST
Madeleine Livendahl tilldelades pris för bästa presentation inom området läkemedelskemi...

MSD får positivt CHMP-utlåtande för pembrolizumab för behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer

2016-06-27 15:34 CEST
​MSD, känt som Merck & Co. inc. i USA och Kanada, meddelar idag att Europeiska läkemede...

AUBAGIO (teriflunomid) får full subvention1

2016-06-27 15:21 CEST
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att MS-läkemedlet AUBAGIO (te...