Pressmeddelanden

Tomas Salmonson omvald som CHMP-ordförande

2015-09-22 15:44 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) har valt Tomas Salmonson till ordförande för ytterligare en treårsperiod. Han har suttit som ordförande sedan 2012, och vice ordförande sedan 2007.

​New national BIO-X call released: Diagnostic solutions for disease monitoring

2015-09-22 15:36 CEST Uppsala BIO The BIO-X call” Diagnostic solutions for disease monitoring” opens 22 September and closes on 9 November. The key focus is on reducing the impact of a disease or injury that has already occurred.

2015-09-22 11:00 CEST Uppsala universitet En ny smart forskningsrobot kan snabba på forskningen kring cancerbehandlingar. Roboten som själv planerar och utför experiment med många substanser, har utvecklats under ledning av Mats Gustafsson, professor i medicinsk bioinformatik vid Uppsala universitet. En artikel i ämnet publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports (Nature).

​Nytt läkemedel mot typ 2-diabetes visade minskad risk att dö i hjärtkärlsjukdom

2015-09-22 10:39 CEST Boehringer Ingelheim AB Patienter med typ 2-diabetes och hjärtkärlsjukdom löper en signifikant minskad risk för att dö i samband med en hjärtkärlhändelse om de behandlas med Jardiance i stället för placebo i tillägg till standardbehandling. Det visar en internationell studie med över 7 000 patienter som presenterades på torsdagen vid den stora europeiska diabeteskonferensen EASD:s möte i Stockholm.

2015-09-22 09:03 CEST AstraZeneca AstraZeneca will present 33 abstracts from across the respiratory disease portfolio at the 2015 European Respiratory Society (ERS) meeting in Amsterdam, Netherlands, 26-30 September

KI Innovations toppar laget för att ta forskarnas upptäckter till marknaden

2015-09-22 08:42 CEST Karolinska Institutet Innovations AB Den rutinerade forskaren och affärsutvecklaren Mark Farmery får uppdraget att skapa förutsättningar för att kommersialisera lovande projekt utifrån ett nyligen ingånget samarbe med Johnson & Johnson Innovation. – Jag brinner för att bygga allianser som gör att produkter och tjänster snabbare når patienter och konsumenter, säger Mark Farmery, som har en bakgrund på KaroBio och AstraZeneca.

Sveriges höga aborttal kan förklaras av att svenska kvinnor vet för lite om preventivmedel och förlitar sig på ineffektiva metoder

2015-09-22 08:30 CEST MSD Sverige har, trots subventionerade preventivmedel, högst aborttal i Västeuropa. Nu visar en nyligen publicerad nationell studie att svenska kvinnor använder preventivmedel i mindre utsträckning än kvinnor i andra länder och att fler använder ineffektiva metoder.

Apoteksgruppen öppnar nytt apotek centralt i Göteborg

2015-09-22 07:33 CEST Apoteksgruppen I början av januari slår Apoteksgruppen upp dörrarna till ett nytt apotek i Nordstan. Det nya apotekets placering vid entrén som vetter mot Centralstationen, med tusentals passerande besökare dagligen, blir viktig för att öka kännedomen om Apoteksgruppen som en av de fyra största apotekskedjorna.

Teknik- och kommunikationsmässan i Stockholm

2015-09-18 14:57 CEST BARNPLANTORNA Teknik- och Kommunikationsmässan presenterar det senaste inom hörsel, teknik, ljudmiljö, kommunikation och pedagogik. Den 24 september klockan 14.00 – 19.00 Plats: Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 8 och 9. Fri entré.

EMA godkänner Farydak först i en ny klass av läkemedel för behandling av patienter med svårbehandlat Myelom

2015-09-18 09:18 CEST Novartis Onkologi EU-kommissionen har godkänt Farydak (panobinostat) i kombination med bortezomid och dexametason för behandling av vuxna patienter med återfall och / eller refraktärt myelom som har fått minst två tidigare behandlingsregimer. Panobinostat som tillhör en ny klass av läkemedel utgör ett efterlängtat behandlingsalternativ för patienter med myelom vars sjukdom har progredierat efter standardbehandling.