Pressmeddelanden

Capio Artro Clinic inleder samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)

Capio Artro Clinic inleder samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)

2016-01-18 16:23 CET
Capio Artro Clinic och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har inlett ett samarbete som g...

Kan läkares arbetsuppgifter regleras av en konsumentskyddslag? Skönhetsutredningen diskuteras på Läkaresällskapet

Kan läkares arbetsuppgifter regleras av en konsumentskyddslag? Skönhetsutredningen diskuteras på Läkaresällskapet

2016-01-18 15:04 CET
Skönhetsutredningens (SOU 2014:12) slutrapport är klar. Utredare Eva Nilsson Bågenholm ...

Primärvårdens betydelse för en effektiv hälso- och sjukvård

Primärvårdens betydelse för en effektiv hälso- och sjukvård

2016-01-14 14:18 CET
Svenska Läkaresällskapet tar emot betänkandet Effektiv vård med stort intresse. En del ...

Elektroniska ansökningsformuläret nu obligatoriskt

2016-01-14 10:31 CET
Det elektroniska ansökningsformuläret (eAF) är nu obligatoriskt för alla nya ansökninga...

Janssen ansöker om godkännande av Stelara® för behandling av Crohns sjukdom

2016-01-13 10:06 CET
Janssen har lämnat in ansökningar i USA och EU för godkännande av Stelara® (ustekinumab...

Svenska Läkaresällskapet stöder utfasning av rökningen i Sverige

Svenska Läkaresällskapet stöder utfasning av rökningen i Sverige

2016-01-12 11:56 CET
​Sverige har halkat efter i preventionsligan, trots att vi ratificerade WHO:s tobakskon...

AbbVie startar sex nya globala hepatit C fas 3-studier med en behandling för alla genotyper som tas en gång om dagen

AbbVie startar sex nya globala hepatit C fas 3-studier med en behandling för alla genotyper som tas en gång om dagen

2016-01-11 17:30 CET
• De nya fas-3-studierna ENDURANCE och EXPEDITION inkluderar patienter med hepatit C i ...

Svenska Läkaresällskapets VD Filippa Nyberg går vidare till nytt uppdrag

Svenska Läkaresällskapets VD Filippa Nyberg går vidare till nytt uppdrag

2016-01-11 10:00 CET
Filippa Nyberg lämnar sin nuvarande tjänst på Svenska Läkaresällskapet i slutet av mars...