Pressmeddelanden

2014-10-06 13:41 CEST Capio Capios VD Thomas Berglund kommenterar dagens överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet: Vi noterar att statsministern idag upprepade sin och socialdemokraternas önskan om ordning och reda i välfärden och på nytt betonade vikten av kvalitet i välfärden och medborgarnas rätt till valfrihet.

2014-10-06 09:25 CEST EMC Information Systems Sweden AB Läkemedelsbolaget Sobi har valt EMC som leverantör av dokumenthanteringssystem. EMCs dokumenthanteringssystem, med mjukvarulösningen D2, möter kraven i komplexa och krävande miljöer och lever upp till de myndighetskrav som läkemedelsbolag lyder under. Implementationen är den första i Sverige för den specifika lösningen.

2014-10-03 14:56 CEST Takeda Pharma AB Takeda Pharmaceuticals International GmbH presenterar nya data från studien GEMINI LTS (Long-Term Safety), en pågående långtidsstudie i fas 3 av läkemedlet Entyvio® (vedolizumab) mot medelsvår till svår aktiv ulcerös kolit och Crohns sjukdom hos vuxna. Data presenteras på United European Gastroenterology Week (UEGW) i Wien.

En fråga till nya regeringen

2014-10-03 11:56 CEST Neuroförbundet Som partipolitisk obunden organisation hälsar Neuroförbundet den nya regeringen välkommen till framtida samarbeten för att utveckla hälso- och sjukvården. Samtidigt ställer sig Neuroförbundet frågande till varför endast en minister ska ansvara för sjukvård-, folkhälsa- och idrott

Pressinbjudan: Konferens om hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras

2014-10-03 10:20 CEST Riksförbundet FUB Antalet personer med utvecklingsstörning som åldras blir allt fler. Därmed ökar behovet av kunskap. Många äldre personer med utvecklingsstörning får inte det stöd och den service som de behöver för en god ålderdom. Riksförbundet FUB anordnar nu för tredje gången en konferens kring åldrande - denna gång med tema hälsa. .

Starka överlevnadsdata vid neuroendokrina  tumörer i bukspottkörteln

2014-10-03 08:39 CEST Novartis Onkologi Patienter som behandlades med läkemedlet Afinitor mot spridd pNET, neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln, överlevde i median 44 månader – den längsta totala överlevnad som någonsin uppmätts vid avancerad pNET. – Det här är ytterligare ett bevis för att målstyrda läkemedel har en viktig roll att spela vid denna svåra cancersjukdom, säger professor Kjell Öberg, världsledande expert på området.

2014-10-02 11:58 CEST AbbVie Resultat från AbbVies pågående studieprogram inom hepatit C kommer att presenteras på AASLDs (American Association for the Study of Liver Diseases) levermöte i Boston den 7-11 november.

Smärta hos barn - tolka, bedöma och lindra

2014-10-01 16:18 CEST Teknologisk Institut Ingen annan vet hur ont det gör, än barnet du har framför dig. Att bedöma och tolka smärtan är en svår och daglig uppgift i ditt arbete.

Neuroförbundet möjliggör en flexiblare arbetsmarknad

2014-10-01 13:22 CEST Neuroförbundet Idag meddelade Socialdemokraterna och Miljöparitet att de är överens om att lansera Flexjobb på den svenska arbetsmarknaden. Flexjobb har varit en succé i Danmark sedan den infördes i mitten av 1990-talet. Antalet förtidspensioner för personer med diagnosen multipel skleros (MS) minskade från 59 procent på mitten 1990-talet till 18 procent år 2010.

2014-10-01 08:42 CEST TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Kostnaderna för receptbelagda läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet har på tio år ökat från cirka 500 miljoner till mer än 2 miljarder kronor. Det visar en ny rapport som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket presenterar i dag.