Pressmeddelanden

Diabetes i fokus på Kronans Apotek den 14 november

2014-11-10 12:00 CET Kronans Droghandel Apotek AB Fredagen den 14 november firas Världsdiabetesdagen och det uppmärksammas särskilt på alla 303 Kronans Apotek. Under dagen ger Kronans Apoteks medarbetare särskild uppmärksamhet till personer med diabetes och deras anhöriga med rådgivning och information.

2014-11-10 09:13 CET Sanofi Genzyme announced today enrollment of the first patient in a multicenter Phase II clinical trial to evaluate Genzyme’s investigational infusion therapy vatelizumab in patients with relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS). The trial, called EMPIRE, is designed to assess the efficacy of vatelizumab vs. placebo in RRMS patients.

Capio Geriatrik fortsätter att ytterligare minska förekomsten av trycksår

2014-11-10 09:01 CET Capio Resultaten av den nationella punktprevalensmätning (PPM) av trycksår vid Capio Geriatrik i Stockholm hösten 2014, visar att andelen patienter som utvecklat trycksår vid kliniken sjönk till 2,3 procent från 4,6 procent samma period 2013. Mätningen visar också att andelen inneliggande patienter med trycksår totalt sjönk till 8 procent från 15 procent samma period 2013.

Världsdagen för neuroendokrina tumörer – efterlängtat vårdprogram nu på gång

2014-11-10 08:15 CET Novartis Onkologi Idag, den 10 november, World Net Cancer Awareness Day då neuroendokrina tumörer uppmärksammas världen över, föreläser professor Eva Tiensuu Janson och berättar om det nya svenska vårdprogrammet för NET som hon är med och utformar. – NET är en komplex diagnos som ställer stora krav på vården, säger Eva Tiensuu Janson.

2014-11-10 07:58 CET MSD Under december 2014 presenteras för första gången data för PD-1 hämmaren pembrolizumab vid behandling av patienter med klassiskt Hodgkins lymfom (ASH Annual Meeting 2014) och trippelnegativ bröstcancer (SABCS 2014). Sammantaget har då data för pembrolizumab vid sju olika tumörtyper redovisats.

Kronans Apotek rekryterar ny försäljningschef

2014-11-06 13:30 CET Kronans Droghandel Apotek AB Marina Wallgren är ny försäljningschef för Kronans Apotek försäljningsområde syd. Marina kommer närmast från Apotek Hjärtat där hon arbetat som regionchef i Göteborgsområdet. Hon har drivit 19 stora apotek med mycket gott resultat och har varit en omtyckt och uppskattad chef. Hon börjar inom kort sin anställning på Kronans Apotek.

Hollywoodstylisten Jen Atkin på besök hos Rapunzel of Sweden

2014-11-06 11:08 CET Rapunzel of Sweden Under två dagar har Hollywood-stylisten Jen Atkin besökt och hållit utbildning hos Rapunzel of Sweden i Umeå. Till vardags stylar hon kändisar som Khloe Kardashian, Jessica Alba och Katy Perry men har också gjort flertalet tidningsomslag för tidningar som US Vogue. Som kund hos Rapunzel är hon inte annat än nöjd och prisar framförallt löshårets goda kvalitet.

Prestigefyllt pris för livslångt engagemang för patienter med neuroendokrina tumörer

2014-11-06 10:31 CET Novartis Onkologi Kjell Öberg, professor emeritus i onkologisk endokrinologi, tilldelas det prestigefyllda priset ”Life Time Achievements Award” som delas ut av North American Neuroendocrine Tumor Society. Beskedet om utmärkelsen kommer inför den 10 november, World Net Cancer Awareness Day, då neuroendokrina tumörer uppmärksammas världen över.

2014-11-06 08:54 CET Pfizer AB Försenade och direkt felaktiga diagnoser leder till felbehandling och onödigt lidande för många patienter med TTR-FAP, Skelleftesjukan. Behovet av nationella riktlinjer blev än tydligare vid 2nd Nordic TTR-FAP Symposium som samlade ledande experter från hela Norden. – Tidig och korrekt diagnos är en förutsättning för att kunna hjälpa de här patienterna, säger professor Ole Suhr.

2014-11-06 08:35 CET Medivir AB Den utökade indikationen inkluderar både behandlingsnaiva- och behandlingserfarna vuxna patienter, med eller utan cirros.