Pressmeddelanden

2014-04-03 07:03 CEST Sobi Sobi meddelade idag att företaget har förvärvat rätten att marknadsföra och distribuera ChondroCelect, en cellbaserad medicinsk produkt för återuppbyggnaden av broskskador i knät, av TiGenix NV.

2014-04-02 13:05 CEST Medivir AB Medivir meddelar idag att rekrytering av patienter har påbörjats till två fas III-studier med syfte att studera effekt och säkerhet av NS3/4A proteashämmaren simeprevir i kombination med nukleotidhämmaren sofosbuvir vid behandling av kronisk hepatit C (HCV) genotyp 1 i behandlingsnaiva och behandlingserfarna patienter med och utan cirros.

Niclas Karlsson ny VD för GSK Sverige

2014-04-02 09:23 CEST GSK Niclas Karlsson blir ny VD för GSK Sverige. Niclas kommer närmast från en roll som Sales Force Compensation Lead, för GSK i Europa och börjar sin nya roll 1 maj. Niclas efterträder Marine Queniart Stojanovic, som i stället kommer att leda ett globalt projekt med syfte att utveckla företagets interaktion med hälso- och sjukvården.

Kronans Apotek lämnar Coop MedMera

2014-04-02 08:30 CEST Kronans Droghandel Apotek AB Kronans Apotek kommer till sommaren att lämna samarbetet med Coop MedMera. Orsaken är myndigheternas synpunkter på hur återbäringen fungerar på Coop MedMera Visa. Kronans Apotek har redan startat en egen kundklubb som idag har närmare 400 000 medlemmar.

2014-04-01 16:17 CEST MSD MSD har idag tagit ytterligare ett steg för att öka vårt fokus på samarbete med hälso- och sjukvården. Målet med vår utvecklade affärsmodell är att bidra till ännu bättre behandlingsresultat att och våra läkemedel används där de gör störst nytta. Förändringarna innebär att vi helt överger affärsområden indelade efter terapiområden och istället organiserar oss efter sjukvårdsregionerna i Sverige.

Q10 förbättrar humöret hos fibromyalgipatienter

2014-04-01 13:44 CEST Pharma Nord Tillskott med Bio-Qinon Q10 reglerar nivån av signalsubstansen serotonin och symtom på depression hos fibromyalgipatienter enligt en ny dubbelblind pilotstudie som genomfördes av en grupp forskare från Sevilla, Spanien.

Sobi övertar ansvaret för Orfadin i Nordamerika och introducerar Orfadin4U

2014-04-01 08:57 CEST Sobi Sobi meddelade idag att företaget övertagit ansvaret för Orfadin® (nitisinon) i USA och Kanada. Orfadin är det enda läkemedel som godkänts av amerikanska läkemedelsverket (FDA) för att behandla hereditär tyrosinemi typ 1 (HT-1). Sobi har ansvarat för den globala utvecklingen och kommersialiseringen av Orfadin sedan 1993 och distribuerar för närvarande Orfadin i mer än 50 länder globalt.

Biolin Scientific divests Osstell, focuses on life sciences

2014-04-01 08:45 CEST Biolin Scientific Holding AB Biolin Scientific (biolinscientific.com) announces today the divestiture of Osstell, a subsidiary focused on dental diagnostic solutions, to the venture capital company Fouriertransform. The transaction price is approximately 33 MSEK (enterprise value) and involves 100% of the shares in Osstell AB. The divestiture of Osstell is expected to be non-dilutive to Biolin Scientific’s EBITA in 2014.

4th conference on Clinical Trials in the Nordic Countries -

2014-03-31 15:07 CEST Apotekarsocieteten

2014-03-31 13:35 CEST Sobi Sobis partner Biogen Idec har meddelat att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har godkänt Alprolix (rekombinant koaguleringsfaktor IX Fc fusionsprotein), den första rekombinanta DNA-baserade långtidsverkande behandlingen för hemofili B.