Pressmeddelanden

Toujeo® uppvisar mer stabilitet och lägre variabilitet i en farmakologisk studie jämfört med insulin degludek hos personer med typ 1-diabetes

2016-11-14 11:45 CET
Sanofi presenterade de fullständiga resultaten från en farmakokinetisk / farmakodynamis...

Hög andel botade hepatit C-patienter inom samtliga genotyper efter åtta veckors behandling med AbbVies pan-genotypiska läkemedelskandidat Glecaprevir/Pibrentasvir (G/P)

Hög andel botade hepatit C-patienter inom samtliga genotyper efter åtta veckors behandling med AbbVies pan-genotypiska läkemedelskandidat Glecaprevir/Pibrentasvir (G/P)

2016-11-14 09:22 CET
• Nya studieresultat visar att 97,5 procent av tidigare obehandlade patienter med hepat...

Europeiska kommissionen har godkänt STELARA® (ustekinumab) för behandling av Crohns sjukdom

2016-11-14 09:09 CET
Europeiska kommissionen har godkänt STELARA® (ustekinumab) för behandling av vuxna pat...

EU-kommissionen godkänner Ibrance för behandling av kvinnor med HR+/HER2- spridd bröstcancer

2016-11-11 09:54 CET
IBRANCE är den första och enda CDK 4/6-hämmaren, en ny klass av cancerläkemedel, som go...

Pfizer presenterar nya framsteg med JAK-hämmare inom reumatologi och psoriasisartrit

Pfizer presenterar nya framsteg med JAK-hämmare inom reumatologi och psoriasisartrit

2016-11-11 08:15 CET
Läkemedelsbolaget Pfizer kommer att presentera en rad nya forskningsresultat om effekt ...

Vicore Pharma nytt bolag till bevakning hos Redeye

Vicore Pharma nytt bolag till bevakning hos Redeye

2016-11-10 09:26 CET
Redeye har idag inlett sin bevakning av läkemedelsbolaget Vicore Pharma som handlas på ...

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2016

AstraZeneca PLC:s resultatrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2016

2016-11-10 08:18 CET
​Resultatet för tredje kvartalet är i linje med våra förväntningar

Unik storsatsning av läkemedelsbolag i Sverige

Unik storsatsning av läkemedelsbolag i Sverige

2016-11-09 08:26 CET
ABIGO Medical är det enda företaget som tillverkar avancerade sårläkningsprodukter i Sv...

ABIGO Medical – en utmanare inom svensk Life Science

ABIGO Medical – en utmanare inom svensk Life Science

2016-11-08 19:17 CET
Med fokus på bakterie- och infektionsbekämpning i kampen mot antibiotikaresistens är AB...