Pressmeddelanden

Diagnos innan sjukdomen brutit ut

2015-11-12 15:58 CET Linköpings universitet (LiU) Många patienter med allvarliga sjukdomar blir inte bättre av sina mediciner eftersom behandlingen påbörjas alltför sent. Ett internationellt forskarteam lett från Linköpings universitet lanserar nu en unik strategi för att upptäcka ett sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas.

Jardiance minskar risken för död på grund av hjärtsvikt vid diabetes typ 2

2015-11-12 08:52 CET Boehringer Ingelheim AB ​Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance i kombination med standardbehandling löper 39 procent minskad risk att tas in på sjukhus för hjärtsvikt eller att dö i hjärtsvikt jämfört med placebo i tillägg till standardbehandling. Det visar en fördjupad analys av en stor studie med över 7 000 patienter.

ASH 2015: Amgen visar både bredd och spets vid världens största blodcancerkongress

2015-11-12 08:22 CET Amgen AB Amgen kommer att presentera nya data från en rad olika studier inom immunterapi och målstyrda läkemedel när portarna till ASH 2015 slås upp. – Utöver innovativa behandlingar mot myelom och akut lymfatisk leukemi har vi en otroligt spännande pipeline, säger Michael Grövdal, specialist inom hematologi och medicinsk rådgivare vid Amgen.

KEY DATA FOR AMGEN MEDICINES IN RELAPSED MULTIPLE MYELOMA AND ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA TO BE PRESENTED AT ASH 2015

2015-11-11 17:51 CET Amgen AB Data Underscore Company’s Commitment to Difficult-to-Treat Blood Cancers New Insights Further Strengthen Evidence of the Role of Kyprolis® (Carfilzomib) in Relapsed Multiple Myeloma Growing Body of Clinical Evidence Validates Immunotherapy BLINCYTO® (Blinatumomab) for Relapsed or Refractory B cell Precursor Acute Lymphoblastic Leukemia

2015-11-10 10:50 CET Enzymatica AB (publ)

2015-11-10 08:03 CET AstraZeneca Anifrolumab met primary and secondary endpoints in Phase II, significantly reducing lupus disease activity compared with placebo across multiple endpoints

2015-11-10 08:02 CET Moberg Pharma AB (publ) FÖRDUBBLAT RESULTAT UNDER FORTSATT TILLVÄXT

2015-11-10 07:59 CET Moberg Pharma AB (publ) STOCKHOLM, 10 november 2015. Moberg Pharma AB (OMX: MOB) tillkännagav idag att man har nått en överenskommelse med sin partner Meda om att återfå rätten till Emtrix® på vissa EU-marknader där nagelprodukten ännu inte lanserats, bland annat Storbritannien och Polen.

Almi Invest investerar i Emeriti Pharmas rosaceamedicin

2015-11-10 07:15 CET Almis mediarum ​Almi Invest investerar drygt två miljoner kronor i Göteborgsbolaget Emeriti Pharma, som utvecklar en helt ny behandling mot hudsjukdomen rosacea. Pengarna ska gå till att utveckla en kräm som innehåller den aktiva läkemedelssubstansen EP0003 för att användas i en första klinisk studie, så kallad Fas 1.

2015-11-06 12:51 CET Sanofi Pasteur MSD AB Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) säkerhetskommittés (PRAC) granskning drar slutsatsen att tillgänglig data inte stöder ett orsakssamband mellan CRPS* och POTS* och HPV-vacciner. Därför finns ingen anledning att varken ändra produktinformation eller rekommendation för vaccination. PRAC:s rekommendation har överlämnats till EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP).