Pressmeddelanden

2014-10-08 23:20 CEST ME-föreningen Det ambitiösa projektet "Gör slut på ME" går ut på att hitta svar till den neuroimmuna sjukdomen myalgisk encefalomyelit (ME). I projektets vetenskapliga råd finns tunga forskarnamn– bland annat två Nobelpristagare. Målet är att förstå sjukdomen på molekylär nivå, samt att finna diagnostiska markörer, effektiva behandlingar, botemedel och förebyggande åtgärder.

Världens första tankestyrda armprotes överträffar förväntningarna

2014-10-08 20:00 CEST Chalmers tekniska högskola För första gången någonsin har en konstgjord arm med permanent inopererat styrsystem använts en längre tid. Resultatet är bättre än väntat. Patientens liv har förändrats i stort, men även i smått – han kan nu hantera allt ifrån maskinerna i jobbet till snörningen på sina barns skridskor.

2014-10-08 17:05 CEST Centrum för idrottsforskning Dåliga arbetsförhållanden och misstankar om att andra är korrupta ökar risken för matchfixning. Lösningen är nationellt och internationellt samarbete. Det visar Centrum för idrottsforsknings analys av etiken inom idrotten.

Lex Maria-anmälan: För hög läkemedelsdos

2014-10-08 13:02 CEST Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset anmäler en händelse enligt lex Maria där ett läkemedel getts i alltför hög dos. Orsaken var felläsning i läkemedelslistan.

Genombrott inom kardiologi: Ny livräddande terapi  hjälper vid kronisk hjärtsvikt

2014-10-08 11:42 CEST Pharma Nord En banbrytande internationell studie ledd av danska forskare har just publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of the American College of Cardiology, HEART FAILURE.

Stadsdelarna där risken är störst att drabbas av hjärtstopp

2014-10-08 09:02 CEST KTH KTH-studenterna Rebecca Ilehag och Fredrik Hilding har i sitt examensarbete använt information från bland annat Södersjukhuset, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån och gjort en kartläggning över var i Stockholm risken är störst att drabbas av hjärtstopp. Den viktigaste upptäckten är att arbetet givit en tydlig bild av var någonstans det saknas hjärtstartare och var sådana bör placeras ut.

Testbädd på Akademiska får fortsatt stöd

2014-10-07 14:39 CEST Akademiska sjukhuset Vinnova har beslutat anslå 4,25 miljoner kommande två år till Innovation Akademiska, för vidareutveckling av testbäddar för medicintekniska företag. Sedan starten 2010 har drygt 75 företag fått hjälp med utprovning/certifiering via sjukhusets testbäddsservice.

Om våra ögon, våra hjärtan och om ett händelserikt liv

2014-10-07 13:40 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben 1,6 & 2,6miljonerklubben bjuder in till ett seminarium där vi tar upp olika aspekter av problematik med hjärtat. Hur är det till exempel att vara gravid om man har en medfödd missbildning på hjärtat? Vi får sämre syn när vi blir äldre men vad kan vi göra för att förebygga? Och är livet en dröm? Alexandra Charles kåserar ur sin bok Livet är en dröm.

Må bra hela livet - om psykisk hälsa, kost och livslång träning

2014-10-07 10:54 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben 1,6 & 2,6miljonerklubben bjuder in till ett seminarium där vi tar upp flera aktuella hälsofrågor. Vad är själens ABC och första hjälpen vid psykisk ohälsa? Vi vet hur viktigt det är med bra kost och fysisk aktiviter men dagens barn förväntas levar kortare än sina föräldrar på grund av överviktsrelaterade sjukdomar. Hur kan vi bryta denna trend?

Dyrt att bli sjuk i Vietnam

2014-10-07 10:51 CEST Umeå universitet Risken att drabbas av katastrofala privata sjukvårdsutgifter och därför hamna under fattigdomsgränsen, är stor för äldre-hushållen i Vietnam. Det visar Curt Löfgren i en avhandling som försvaras vid Umeå universitet den 10 oktober.