Pressmeddelanden

2014-04-01 16:17 CEST MSD MSD har idag tagit ytterligare ett steg för att öka vårt fokus på samarbete med hälso- och sjukvården. Målet med vår utvecklade affärsmodell är att bidra till ännu bättre behandlingsresultat att och våra läkemedel används där de gör störst nytta. Förändringarna innebär att vi helt överger affärsområden indelade efter terapiområden och istället organiserar oss efter sjukvårdsregionerna i Sverige.

Öppen föreläsning: Nanopartiklar i kosmetika - bra eller dåligt?, 3/4, Stockholm

2014-04-01 14:34 CEST SwedNanoTech I kosmetiska sammanhang beskrivs nano ofta i negativa rubriker och hårdvinklade reportage. I allt väsentligt är denna negativa inställning synnerligen obefogad. Inom kosmetiken används nanopartiklar framförallt som UV-filter, men vilken påverkan har egentligen UV-filter på hälsa och miljö? På den tredje av vårens föreläsningar om nanoteknik reder Pär Svahnberg, doktor i organisk kemi, ut begreppen

Q10 förbättrar humöret hos fibromyalgipatienter

2014-04-01 13:44 CEST Pharma Nord Tillskott med Bio-Qinon Q10 reglerar nivån av signalsubstansen serotonin och symtom på depression hos fibromyalgipatienter enligt en ny dubbelblind pilotstudie som genomfördes av en grupp forskare från Sevilla, Spanien.

2014-04-01 12:52 CEST Akademiska sjukhuset För tredje året i rad arrangeras ett kulturdygn på Akademiska sjukhuset. Onsdagen den 2 april kan patienter, närstående, besökare och personal under 24 timmar kostnadsfritt ta del av olika aktiviteter, exempelvis konstvandringar, föreläsning om kultur och hälsa, latinamerikansk dans, allsång och filmvisningar.

Ny metod synliggör smärta

2014-04-01 11:10 CEST Dr Björn Bragée - Bragée kliniker Den kände smärtläkaren Björn Bragée presenterar idag en tidigare okänd metod att synliggöra smärta. Genom att pensla en särskild lösning på huden framträder en tydlig färgförändring om smärtreceptorerna är aktiverade i området. Metoden har prövats på ett stort antal patienter vid den smärtklinik i Stockholm där Björn Bragée arbetar.

2014-04-01 11:04 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Nu har det gått snart två år sedan den så kallade livstilskursen för nyanlända invandrarkvinnor utanför EU drog igång. Vi knyter ihop säcken och summerar erfarenheterna i ett seminarium arrangerat av projektägarna 1,6 och 2,6miljonerklubben, Karolinska Institutet, Västra Götalandsregionen och Europeiska Integrationsfonden

Telemedicin kan förbättra öronsjukvård i glesbygd och i utvecklingsländer

2014-04-01 10:29 CEST Umeå universitet Med modern telemedicinsk teknik är det möjligt att öka tillgången på öronsjukvård i glesbygd, och i utvecklingsländer där det råder brist på läkare. Det visar Thorbjörn Lundberg i den avhandling som han försvarar vid Umeå universitet den 4 april.

2014-04-01 10:00 CEST Akademiska sjukhuset Unga personer med autism har ofta svårigheter med det sociala samspelet. Kommunikationssvårigheter leder inte sällan till social isolering och ryckig/avbruten skolgång vilket påverkar hela familjen. Sedan ett halvår finns ett nytt stöd - intensiv familjebehandling (IFB) - i hemmet. Bakom satsningen står barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget och Uppsala kommun.

2014-04-01 09:00 CEST Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping utökar operationssamarbetet. Från och med 7 april kommer en grupp ortopeder från Akademiska att operera olika ryggbesvär som diskbråck, spinal stenos och vissa steloperationer i Enköping. Främsta syftet är att korta väntetider till operation och minska behovet att remittera ryggpatienter till kliniker i Stockholm.

Sobi övertar ansvaret för Orfadin i Nordamerika och introducerar Orfadin4U

2014-04-01 08:57 CEST Sobi Sobi meddelade idag att företaget övertagit ansvaret för Orfadin® (nitisinon) i USA och Kanada. Orfadin är det enda läkemedel som godkänts av amerikanska läkemedelsverket (FDA) för att behandla hereditär tyrosinemi typ 1 (HT-1). Sobi har ansvarat för den globala utvecklingen och kommersialiseringen av Orfadin sedan 1993 och distribuerar för närvarande Orfadin i mer än 50 länder globalt.