Pressmeddelanden

2015-02-11 08:25 CET Akademiska sjukhuset Sedan flera år har en ögonläkare och en öronläkare från Akademiska sjukhuset bedrivit mottagning vid Tierps vårdcentral några dagar i veckan. Verksamheten, som drivits på konsultbasis, flyttas den 30 mars till Akademiska sjukhuset. Berörda patienter kommer att kunna träffa samma specialister och erbjudas samma service.

2015-02-10 12:31 CET Umeå universitet Medicinska fakultetens kommitté för etikfrågor inbjuder till seminarium den 18 februari, med titeln: Människor som inte kan föra sin egen talan - ett forskningsetiskt dilemma.

Läkemedelsverket förbjuder försäljningen av tre olika avsminkningsservetter som kan ge allergiska besvär

2015-02-10 10:04 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket förbjuder företaget AB Gunry att sälja och leverera avsminkningsservetterna Gunry Aloe Vera avsminkningsservett, Gunry Avsminkningsservetter och Gunry Cleansing Wipes. Anledningen till försäljningsförbudet är att de innehåller två konserveringsmedel som inte är deklarerade på förpackningen. Dessa två konserveringsmedel är kända för att orsaka kontaktallergi.

Fredrik Lindberg på plats som ny VD på Enzymatica

2015-02-10 09:04 CET Enzymatica AB (publ)

2015-02-10 08:00 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben Varför är det så viktigt att vaccinera sig? Varför ska vissa vaccinera sig mot influensan och andra inte? Anna Grahn som arbetar inom infektion i Göteborg reder ut begreppen och vikten av vaccinationer, och hur vi kan förbygga sjukdomar, på 1,6 miljonerklubbens seminarium i Jönköping.

Allt fler vuxna med hjärtfel i Stockholms län

2015-02-09 11:36 CET Hjärt-Lungfonden Antalet vuxna som lever med medfödda hjärtfel ökar. I dag finns det uppskattningsvis 6 700 vuxna i Stockholms län som föddes med hjärtfel. I hela landet handlar det om över 30 000 människor.

2015-02-09 09:17 CET Linköpings universitet (LiU) Var fjärde person över 65 år som deltog i en befolkningsstudie led av måttlig eller svår kronisk smärta. De konsumerade betydligt mer resurser för vård och omsorg, samtidigt som deras livskvalitet var kraftigt försämrad.

2015-02-09 09:16 CET Uppsala universitet Personer som åker Vasaloppet löper en 30 procent lägre risk än andra att drabbas av vanliga cancersjukdomar som är kopplade till hälsa och livsstil. Det visar en ny studie från forskare vid Uppsala universitet i samarbete med kollegor i Mora och Falun som publiceras i European Journal of Cancer. Dock visar studien också att risken för hudcancer är högre hos Vasaloppsåkare.

2015-02-09 07:20 CET Uppsala universitet Två nya avhandlingar från Uppsala Barn och Babylab vid Uppsala universitet har undersökt spädbarns förmåga att förutse vad andra tänker göra. Avhandlingarna visar att vi människor använder oss av vårt motoriska system när vi förutser hur andra ska agera men också att förmågan samtidigt är känslig för den miljö vi lever i och på så sätt eventuellt väldigt flexibel.

2015-02-06 14:00 CET Janssen BEERSE, BELGIUM, February 6, 2015 – Janssen-Cilag International NV (Janssen) announced today that the European Commission has approved a variation to the terms of the marketing authorisation of VELCADE® (bortezomib).