Pressmeddelanden

8 förslag för en mer värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum

2015-07-03 10:37 CEST Svenska Läkaresällskapet Hälso- och sjukvården bör förändras för att möta dagens och morgondagens utmaningar. Organisation, ledning och styrning behöver bättre tillgodose patientens och samhällets behov. Svenska Läkaresällskapets arbetsgrupp "En Värdefull Vård" fick i uppdrag att analysera och lämna förslag för hur. Nu presenterar gruppen sina preliminära slutsatser i en rapport som sänds ut på remiss.

Dynamisk debatt om sjuksköterskebristen i Almedalen

2015-07-03 10:12 CEST Danderyds sjukhus Hur kan vi attrahera sjuksköterskor till akutsjukhusen? Ett seminarium med bl a Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Forskare från Mälardalens högskola har analyserat mediebilden av vården och Universum presenterade intressanta resultat från Sjuksköterskebarometern. Hör intervjuerna efteråt. På bilden: HR-direktör Lena Henning och vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro

Utställningen med hjärna besöker Oskarshamn

2015-07-03 06:00 CEST Neuroförbundet ​BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.

Pressinbjudan. Utställningen med hjärna besöker Oskarshamn

2015-07-02 14:24 CEST Neuroförbundet ​BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.

Eldsjäl inom telemedicin får årets Äldrepris

2015-07-02 07:22 CEST Takeda Pharma AB Takedas Äldrepris 2015 går till Kurt Boman, professor i medicin vid Västerbottens läns landsting, Umeå universitet. Han får priset för sina insatser inom telemedicin och för att med stort engagemang och drivkraft ha bidragit till att utveckla sjukvården med ny teknik som gagnar såväl patienter som sjukvård.

Snart får alla 14-16 åringar en påfyllnadsvaccination

2015-07-01 11:48 CEST Scandinavian biopharma Från och med 2016 ska en påfyllnadsdos mot difteri, tetanus och kikhosta (dTp-vaccin) erbjudas alla elever i årskurs 8-9, årligen ca 100 000 barn. Den nationella upphandlingen är precis avslutad och det kommer bli diTekiBooster som erbjuds till elever i årskurs 8-9. diTekiBooster bedömdes ha en medicinsk fördel tack vare sitt höga innehåll av pertussistoxoid.

2015-06-30 15:00 CEST Sanofi Visby – 30 juni 2015 – . FH - Familjär Hyperkolesterolemi - är en underdiagnostiserad ärftlig och potentiellt dödlig sjukdom - lika vanlig som typ 1 diabetes men långt ifrån lika känd. Hur hittar vården patienterna, och hur kan vi ändra fokus från akutsjukvård till att förebygga komplikationer och behandla denna sjukdom?

2015-06-30 12:00 CEST Sanofi Sjukvåden utvecklas och nya behandlingsmetoder införs men samtidigt riktas det ett begränsat fokus på innovation för de kroniskt och långvarigt sjuka. Under seminariet möts åsikter som diskuteras i en dialog mellan landstingspolitiker, läkare och patienter.

2015-06-30 09:08 CEST Södersjukhuset AB Homosexuella och bisexuella ungdomar samt unga transpersoner har sämre hälsa än den unga befolkningen i helhet och tar större sexuella risker. SÖS mottagning för unga HBTQ-personer underlättar och möjliggör för unga hbtq-personer att på ett enkelt sätt söka vård för sin sexuella hälsa. Välkommen att höra mer: Torsdag 2 juli, kl. 10.30-11.30, Gamla Masters, Södra Kyrkogatan 10, Visby

Kroniskt bröstcancersjuka kvinnor – elefanten i det rosa rummet

2015-06-30 08:12 CEST Novartis Onkologi Vid ett seminarium i Almedalen idag uppmärksammar Dagens Medicin tillsammans med BRO och Novartis den utsatta gruppen kvinnor med spridd bröstcancer. – Allt fler kvinnor lever med bröstcancer som en kronisk sjukdom och vi är flera aktörer som måste göra vad vi kan för att hjälpa dem till ett så långt och bra liv som möjligt, säger Anna-Lena Engwall, nordisk chef för Novartis Onkologi.