Pressmeddelanden

En större variation i arvsmassan gör TBE-virus aggressivare

2016-12-16 11:04 CET
Örebroforskare, som kartlägger TBE-virusets arvsmassa, har visat att en större variatio...

 Antibiotikaresistens i ett globalt perspektiv – spridning och selektion

Antibiotikaresistens i ett globalt perspektiv – spridning och selektion

2016-12-16 10:43 CET
Gunnar Kahlmeter, verksamhetschef, Kliniskt mikrobiologiskt laboratorium i Växjö, och e...

Jämlik hjärtforskning kan rädda liv

Jämlik hjärtforskning kan rädda liv

2016-12-16 08:00 CET
H​järt-kärlsjukdom är idag den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor över 55 år. Ändå är...

​CIF undersöker jämställdheten i svensk idrott

​CIF undersöker jämställdheten i svensk idrott

2016-12-15 14:04 CET
Regeringen har gett Centrum för idrottsforskning (CIF) i uppdrag att genomföra en fördj...

CIF satsar på forskning om hjärnskakningar

CIF satsar på forskning om hjärnskakningar

2016-12-15 13:57 CET
​Hjärnskakningar är ett stort problem i många kontaktidrotter. I årets bidragsgivning h...

MSDs pembrolizumab rekommenderas för behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer

2016-12-15 12:59 CET
MSDs PD-1-hämmare pembrolizumab (Keytruda®) rekommenderas som andra linjens behandling ...

”Innovation Race” i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

”Innovation Race” i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

2016-12-15 12:55 CET
Innovation och samarbete är två nyckelord för det unika ”innovation race” som äger rum ...

För tidigt födda barn ammas mindre visar forskning

För tidigt födda barn ammas mindre visar forskning

2016-12-15 12:55 CET
Andelen för tidigt födda barn som enbart ammas har minskat från 59 till 45 procent unde...

Innovation Race i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

Innovation Race i Uppsala skapar idéer för att förbättra cancervården i Sverige

2016-12-15 12:15 CET
Innovation och samarbete är två nyckelord för det unika ”Innovation Race” som äger rum ...

Läkemedelsverket söker dialog - engagerar patienter och konsumenter!

Läkemedelsverket söker dialog - engagerar patienter och konsumenter!

2016-12-15 09:10 CET
Läkemedelsverket inrättar ett Patient- och konsumentråd som genomför sitt första rådsmö...