Pressmeddelanden

Förbättrad transplantatöverlevnad hos patienter som fått Advagraf depotkapsel jämfört med de som fått takrolimusberedning med direkt frisättning

2015-06-24 11:30 CEST Astellas Pharma Resultat från en stor retrospektiv studie baserad på data från ELTR, av Europas största levertransplantationsregister publicerades i maj. Studien visar att levertransplanterade patienter som behandlats tidigt med Advagraf får en signifikant ökad transplantatöverlevnad jämfört med patienter behandlade med nuvarande standardbehandling med takrolimus givet två gånger dagligen.

2015-06-24 08:00 CEST Janssen Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att IMBRUVICA® (ibrutinib) ska subventioneras för patienter med kronisk lymfatisk leukemi, KLL, som tidigare fått behandling eller har genmutationer (17p-deletion eller TP53-mutation). Beslutet gäller från den 13 juni 2015 [1]. IMBRUVICA® beräknas finnas tillgängligt på den svenska marknaden från och med den 1 juli 2015.

2015-06-24 07:30 CEST Takeda Pharma AB Idag får var tredje svensk en cancerdiagnos någon gång i livet. De medicinska resultaten håller världsklass, men cancervården kritiseras för att lida brist på kontinuitet, för dålig samordning och för att sakna patientperspektiv. Den personcentrerade vården är på väg att få ett genombrott inom svensk sjukvård. Frågan är om det också kan påverka cancervården i rätt riktning.

Pressinbjudan: Sjuksköterskebristen och dess mediebild

2015-06-24 07:30 CEST Danderyds sjukhus När bristen på sjuksköterskor tvingar akutsjukhusen att stänga vårdplatser drabbar det både patienter och vårdpersonal. Men vad krävs för att behålla och locka nya sjuksköterskor till akutvården? Är det enbart en lönefråga? Och hur påverkar mediebilden?

2015-06-23 09:31 CEST Patent- och registreringsverket, PRV Fler vill ha ensamrätt till lillprinsen Nicolas. Sedan namnet tillkännagavs har det inkommit flera varumärkesansökningar till Patent- och registreringsverket (PRV).

Utställningen med hjärna besöker Norrköping

2015-06-23 06:00 CEST Neuroförbundet ​BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.

Pressinbjudan. Utställningen med hjärna besöker Linköping

2015-06-23 06:00 CEST Neuroförbundet BrainBus är utställningen om hjärnan och dess sjukdomar. Vi vill öka kunskapen hos allmänheten om att cirka 500 000 personer i Sverige har en neurologisk sjukdom eller skada samt att det i Sverige saknas 300 neurologer. Nyheter för i år är två roliga prova-på aktiviteter för att blanda annat testa koordinationsförmågan.

Almedalen 2015: Dags att ta hjärtflimmer på allvar

2015-06-22 13:38 CEST Bristol-Myers Squibb Var tionde svensk över 70 år har hjärtflimmer som ökar risken för stroke.* Hälften av dem saknar behandling som kan förhindra stroke.* Varför får de inte tillgång till behandling som kan rädda liv och ge samhället stora besparingar? Är det okunskap eller är vården inte rustad eller villig att betala?

Almedalen 2015: Lungcancer - från dödsdom till framtidshopp

2015-06-22 13:37 CEST Bristol-Myers Squibb Varje dag dör tio svenskar i lungcancer. Ingen annan cancersjukdom dödar fler.* De senaste årens forskningsgenombrott inom diagnostik och behandling av lungcancer ger dock drabbade patienter nytt hopp. Men kommer patienterna att få tillgång till de nya behandlingarna?

Hålla tätt på sommaren kan vara en utmaning

2015-06-22 07:45 CEST Astellas Pharma Sommaren är här och efter en lång och mörk vinter kan vi äntligen kasta oss ut i det varma och vackra vädret. För fler än 800 000 svenska män och kvinnor med överaktiv blåsa är det dock en stor utmaning och en anledning till oro. Hur härligt är det att springa runt i bikini, badbyxor, shorts eller sommarklänning när du går med blöja? Många skäms och lider i det tysta, men det finns hjälp.