Pressmeddelanden

Diagnos innan sjukdomen brutit ut

2015-11-12 15:58 CET Linköpings universitet (LiU) Många patienter med allvarliga sjukdomar blir inte bättre av sina mediciner eftersom behandlingen påbörjas alltför sent. Ett internationellt forskarteam lett från Linköpings universitet lanserar nu en unik strategi för att upptäcka ett sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas.

De är vinnare av MedTech Award 2015

2015-11-12 13:21 CET Mentor Communications AB I går kväll delade MedTech Magazine ut utmärkelser i MedTech Award för första året. Bland Sveriges främsta medtechföretag finner vi Väddö Vårdcentral TioHundra, Ontilederna.nu och Patientens egen provhantering, Koncerninköp Region Skåne och Etac och Jimmy Dahlstens fond.

2015-11-12 08:30 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Projekten kan vara avgörande för att lösa gåtan kring varför så många drabbas av hjärt- och lungsjukdomar.

​Forskare i Skåne får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:26 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 22 miljoner kronor går till forskare i Skåne. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Forskare i Göteborg får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 34 miljoner kronor går till forskare i Göteborg. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Forskare i Umeå får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden ​Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 10 miljoner kronor går till forskare i Umeå. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Tbc-forskning i Kalmar får miljon av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 1,2 miljoner kronor går till en forskare i Kalmar. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Forskare i Stockholm får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden ​Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 47 miljoner kronor går till forskare i Stockholm. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Tbc-forskning i Linköping får miljoner av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden ​Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 5 miljoner kronor går till forskare i Linköping. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.

Forskare i Karlskrona får stöd av Hjärt-Lungfonden

2015-11-12 08:25 CET Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden delar nu ut 134 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt, varav 460 000 kronor går till en forskare i Karlskrona. Forskningen som får stöd hjälper människor som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor.