Pressmeddelanden

Akademiska öppnar mottagning för utredning av fästingburna infektioner

2015-05-11 08:30 CEST Akademiska sjukhuset Kroniska besvär orsakade av borrelia och andra fästingburna infektioner är ofta svåra att diagnostisera. För att erbjuda utredning och samlad bedömning öppnar Akademiska sjukhuset en ny mottagning till hösten.

Nytt pris-Hälsopriset

2015-05-11 08:10 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Nytt pris ska uppmärksamma hälsosamma insatser för folkhälsan. 1,6 & 2,6 miljonerklubben instiftar ett nytt och årligt återkommande pris inom hälsa. Ett pris som alla har möjlighet att nominera till och att vinna!

2015-05-08 11:17 CEST AstraZeneca Idag tilldelas Leg.läk. Professor Rolf Lewensohn, verksam vid Karolinska Institutet och Överläkare vid Onkologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, SLUSG-stipendiet 2015.

Analys av data –  en strategisk fördel

2015-05-08 08:56 CEST NextMedia Vid institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) vid Stockholms universitet pågår intensiv forskning inom projektet Dataanalys för detektion av läkemedelseffekter, som av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har tilldelats 19 miljoner kronor.

2015-05-08 08:38 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Under 2014 tog Läkemedelsverket emot 6781 rapporter om biverkningar, 5421 av dessa kom från den svenska hälso- och sjukvården, vilket innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan. Från konsumenter ökade rapporteringen med 34 procent, med totalt 1360 rapporter under 2014.

Stress orsakar idrottsskador

2015-05-08 07:00 CEST Högskolan i Halmstad Ett stort antal svenska elitidrottare skadar sig varje år, och skadorna kan i värsta fall ödelägga deras idrottskarriärer. I en färsk avhandling från Högskolan i Halmstad konstateras att idrottare som upplever mycket stress utsätts för en större risk att skada sig. Genom psykologisk träning, till exempel mindfulness, kan skador undvikas.

​Ökad risk för blodsockerfall efter överviktsoperation

2015-05-07 09:22 CEST Akademiska sjukhuset Hälften av de patienter som opererats för övervikt med gastric bypass löper förhöjd risk att drabbas av episoder med lågt blodsocker. För de som opererats med metoden duodenal switch är risken ännu högre. Det visar en studie på Akademiska sjukhuset där patienter följts upp ett till två år efter operation.

​Årets Miljömedicinska pris på 500 000 kr tilldelas Tina Dalianis och Marianne van Hage

2015-05-07 09:00 CEST Cancer- och Allergifonden Cancer- och Allergifondens Miljömedicinska pris på 500 000 kr tilldelas Tina Dalianis, professor vid institutionen för onkologi-patalogi samt Marianne van Hage, professor/överläkare samt chef på Enheten för Klinisk Immunologi och Allergi, båda verksamma vid Karolinska Institutet.

Hjärt-Lungfonden välkomnar Staffan Josephson och Björn O. Nilsson som nya huvudmän

2015-05-07 09:00 CEST Hjärt-Lungfonden Två nya huvudmän har utsetts på Hjärt-Lungfondens årliga medlemsmöte: Staffan Josephson, tidigare generalsekreterare Hjärt-Lungfonden och Björn O. Nilsson, vd Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

2015-05-06 13:08 CEST Vironova With the approval of a US herpes patent, Vironova AB (publ) is now moving forward with the development of an effective topical medical therapy for herpes cold sores in compliance with the US Food and Drug Administration (FDA) regulations.